Щодо надання документів, які можуть бути надані лише третіми особами

Юрій Шаповал
615
23 Травня 2018
Щодо надання документів, які можуть бути надані лише третіми особами
615
23 Травня 2018
Рішення № 2157-р/пк-пз   від 12.03.2018. Оголошення № UA-2018-02-07-001536-а 

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що відповідно до підпункту 3 пункту 5.3 розділу ІІІ документації на підтвердження дотримання учасником вимог Санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі від 16.04.1991 за № 5781-91 щодо періодичної дезінфекції транспорту учасник надає, зокрема:

  • свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників або довідку про проведення гігієнічного навчання з питань дезінфекції особи суб’єкта господарювання (дезінфектора), відповідальної за дезінфекцію харчового транспорту, до проведення дезінфекційних робіт;
  • особисту медичну книжку особи-працівника (дезінфектора) суб’єкта господарювання, відповідальної за дезінфекцію харчового транспорту, з відміткою медичного закладу про проходження медогляду.

Скаржник стверджує, що не має власних транспортних засобів, які передбачено вимогами тендерної документації, та буде змушений звертатись до суб’єкта, який здійснює перевезення на договірних засадах. І саме на цього суб’єкта покладатиметься відповідальність за проведення дезінфекції транспортних засобів. Саме цей перевізник вступатиме в договірні відносини для проведення дезінфекції з третьою особою, яка повинна мати в своєму складі відповідного дезінфектора.

За твердженням скаржника, аналогічна ситуація виникне у випадку, якщо скаржник візьме в оренду транспортні засоби і передаватиме їх на проведення дезінфекції третій особі, яка має відповідне обладнання і відповідно підготовлених працівників.

Скаржник зазначає, що виконання встановлених замовником вимог (надання зазначених документів) цілком залежить від дій та волі третьої особи, яка може надати або не надати відповідні документи.

Скаржник стверджує, що він звертався до організації, з якою планує укласти договір на перевезення харчів, з питання надання вищезазначених документів, проте йому було відмовлено з причин їх ненадання організацією, яка проводить дезінфекційні роботи.

Скаржник стверджує, що він звертався до організації, з якою планує укласти договір на перевезення харчів, з питання надання вищезазначених документів, проте йому було відмовлено з причин їх ненадання організацією, яка проводить дезінфекційні роботи.

Позиція органу оскарження

Замовник не довів та документально не підтвердив необхідності встановлення вимоги щодо надання особистої медичної книжки особи суб’єкта господарювання (дезінфектора), відповідальної за дезінфекцію харчового транспорту, з відміткою лікаря про проходження медогляду.

Встановлення зазначеної вимоги документації обмежує коло потенційних учасників процедури закупівлі лише тими, що здійснюватимуть самостійно проведення дезінфекції транспортних засобів або матимуть особисті книжки дезінфектора, залученого на договірних умовах (що є дискримінаційним стосовно інших потенційних учасників, зокрема скаржника).

Дії замовника в частині встановлення наведених вище вимог порушують принцип здійснення закупівель — недискримінацію учасників (у тому числі скаржника) та вимоги частини четвертої статті 22 ЗУ Про публічні закупівлі, згідно з якою тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Зважаючи на наведене, замовник повинен усунути наведені вище невідповідності, внісши відповідні зміни до документації

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання