Приклад формули розрахунку ціни електричної енергії у тендерній документації

Ганна Довгая
4917
12 Квітня 2021
Приклад формули розрахунку ціни електричної енергії у тендерній документації
4917
12 Квітня 2021
Рішення АМКУ № 1232-р/пк-пз від 25.01.2021, оголошення № UA-2020-12-09-003255-a

На прикладі рішення Органу оскарження розглянемо формулу розрахунку ціни електричної енергії у тендерній документації, що може використовувати замовник у своїй роботі, та дізнаємося, який тариф на передачу електричної енергії необхідно застосовувати при цьому.

Обставини справи

Скаржник повідомляє про порушення замовником порядку проведення процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов’язати замовника скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції скаржника.

Підстава відхилення

Під час розгляду тендерної пропозиції учасника були встановлені невідповідності пропозиції даного учасника вимогам документації: відповідно до додатка 5 документації ціною пропозиції є ціна електричної енергії, що включає передачу, маржу учасника, витрати на сплату податків. Розрахунок ціни відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», за яку учасник згоден виконувати замовлення, повинен здійснюватися за формулою:

Р — ціна тендерної пропозиції у гривні (UAH);

Ni план — плановий обсяг закупівлі електричної енергії, кВт*год;

Ц прогн.рдн — прогнозована ціна РДН, яка для даної закупівлі становить 1,6131 грн за 1 кВт*год без ПДВ (визначена як середньозважена ціна на РДН за листопад 2020 року — 1,53625 за 1 кВт*год без ПДВ за даними ДП «Оператор ринку», розміщеними на його вебсайті www.oree.com.ua, з урахуванням індикатора діапазону можливого коливання ціни в періоді постачання (замовник встановлює однакову для всіх учасників величину цього індикатора в розмірі 5 %);

Тпер. — тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений регулятором для ОСП постановою НКРЕКП від 04.11.2020 № 1998, — 0,31276 грн за 1 кВт*год без ПДВ;

1,2 — математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ — 20 %);

М — маржа (вартість послуг учасника), запропонована учасником у відсотках від загальної ціни і тендерної пропозиції (Р), % (маржа не може бути від’ємною величиною). Дана пропозиція учасника за результатом аукціону становить 628 320,00 грн з ПДВ. Підставляємо значення в формулу:

Таким чином, при формуванні ціни пропозиції учасником не дотримано вимог замовника щодо розрахунку ціни, за яку учасник згоден виконати замовлення. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 31 Закону учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства і, відповідно, його тендерна пропозиція підлягає відхиленню на підставі вищезазначених норм.

Позиція скаржника

При розрахунку замовник не звернув увагу, що тариф на послуги — тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений регулятором для ОСП постановою НКРЕКП від 04.11.2020 № 1998, — 0,31276 грн за 1 кВт*год без ПДВ, є недійсним. Відповідно до постанови НКРЕКП № 2353 від 09.12.2020 тариф на послуги з передачі електричної енергії становить 0,29392 грн без ПДВ. Враховуючи те, що оголошення про закупівлю було розміщено 09.12.2020, то замовник, формуючи документацію, мав врахувати вимоги вказаної постанови, зокрема, шляхом внесення змін до документації.

Скаржник звертає увагу, що учасник подає пропозицію відповідно до вимог документації, яка розробляється та затверджується замовником самостійно та з дотриманням вимог Закону. Таким чином, встановивши вимогу про застосування тарифу на передачу, який втратив чинність, замовник порушив вимоги чинного законодавства. Внаслідок зазначеного скаржник з метою дотримання чинного законодавства у сфері постачання електричної енергії при поданні своєї пропозиції здійснював розрахунок ціни з огляду на чинний на момент подання пропозиції тариф з передачі електричної енергії.

Що вважає Орган оскарження (АМКУ)?

Відповідно до пункту 1 розділу 5 документації критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна», питома вага — 100 %. Методика оцінки пропозиції наведена в додатку 5 до пропозиції. Найбільш економічно вигідною пропозицією вважатиметься пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ),  якщо учасник є платником ПДВ, або без ПДВ — якщо учасник не є платником ПДВ, яка відповідає вимогам, установленим в додатку 5 пропозиції.

Відповідно до додатка 2 додатка 4 документації передбачено порядок розрахунків, де міститься інформація про вартість спожитої електричної енергії, що визначається за формулою:

Р дог.= ∑ (Nі факт. * Ц факт. * (1+М / 100) + Nі факт. * Тпер.) * 1,2 (грн) з ПДВ, де:

Р дог. — вартість спожитої електричної енергії за розрахунковий період у гривні (UAH);

Nі факт. — обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий період, кВт*год;

Ц факт. — фактична ціна електричної енергії, що закуплена постачальником для споживача за результатами розрахункового періоду на РДН, з урахуванням обов’язкових податків, зборів та платежів, що передбачені правилами ринку, законодавством та іншими нормативними документами (ставка внеску на регулювання НКРЕКП та вартість врегулювання небалансу тощо), грн;

За 1 кВт*год без ПДВ Тпер. — тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений регулятором для ОСП постановою НКРЕКП від 04.11.2020 № 1998, — 0,31276 грн за 1 кВт*год без ПДВ;

1,2 — математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ — 20 %);

М — маржа (вартість послуг учасника), запропонована учасником у відсотках від загальної ціни тендерної пропозиції (Р), %.

Враховуюче викладене, а також пояснення замовника та скаржника, пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Слідкуйте за ринком електричної енергії на порталі RADNUK.COM.UA в завжди актуальному розділі «Електрична енергія».

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО