Позиція АМКУ: ЄДР чи ЄДРПОУ

Редакція
1955
16 Серпня 2020
Позиція АМКУ: ЄДР чи ЄДРПОУ
1955
16 Серпня 2020
Рішення № 14139-р/пк-пз від 22.07.2020 року, оголошення № UA-2020-05-28-002548-b

Позиція скаржника

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про визначення переможця Процедури закупівлі. Скаржник зазначає, що учасник повинен надати у складі своєї Пропозиції сканований витяг або виписку з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України), що містить відомості про учасника. Скаржник наголошує, що Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України формує та веде Державний комітет статистики України. Переможцем процедури закупівлі не виконано вимогу, що зазначена в ТД.

Позиція Замовника

Замовник не надав пояснень по суті Скарги.

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Документації Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення Замовником), та завантаження файлів, які мають бути відкриті для загального доступу (не містити паролів), зокрема, з сканованим витягом або випискою з ЄДРПОУ, що містить відомості про учасника. а також з іншими документами, які передбачені цією тендерною документацією.

У складі Пропозиції Переможця містяться: – виписка від 18.09.2017 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприсмців та громадських формувань (файл “Виписка ЄДРПОУ.pdf”), у якій міститься інформація про Переможця. Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація про Переможця.

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Положення було введене в дію з 01.01.1996; Кабінет Міністрів України доручив Міністерству статистики вжити заходів для створення та ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до пункту 3 Положення, Реєстр ведеться з метою: – забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів; – класифікації суб’єктів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді; – проведення спостережень за структурними змінами в економіці щодо видів діяльності, створення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб’єктів; – удосконалення статистичного обліку суб’єктів та створення реєстрів респондентів статистичних спостережень (статистичних реєстрів).

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (надалі – Єдиний державний реєстр) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Стаття 10 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” встановлює презумпцію достовірності відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру: якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою (частина 1). Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними (частина 2). Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості (частина 3).

Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційними системами Державної служби статистики України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.09.2015 № 1834/5/1212, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.10.2015 р. за № 1192/27637 (далі – Порядок інформаційної взаємодії), визначає механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Державної служби статистики України (включно із ЄДРПОУ), у тому числі передачі ідентифікаційних кодів ЄДРПОУ. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами (пункт 2). Інформаційну взаємодію забезпечує адміністратор Єдиного державного реєстру та Державна служба статистики України (пункт 4). Передача відомостей про проведені реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у тому числі повідомлень державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з Єдиного державного реєстру до реєстрів Державної служби статистики України здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у цьому реєстрі (пункт 7). Передача відомостей з реєстрів Державної служби статистики України до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично програмними засобами ведення реєстрів Державної служби статистики України невідкладно після завершення опрацювання відомостей у цих реєстрах (пункт 9).

Таким чином, ЄДР містить ту ж саму інформацію, що і ЄДРПОУ; постійний автоматичний обмін інформацією між двома реєстрами нормативно забезпечується Порядком інформаційної взаємодії. Водночас, відомості ЄДР є за своїм змістом значно повнішими і в силу закону вважаються достовірними, а отже, у разі суперечності між відомостями ЄДР та інформацією ЄДРПОУ перевага має надаватися саме відомостям ЄДР. Враховуючи викладене, у тому числі, наявність інформації у відкритих реєстрах, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Отож, радимо замовникам та учасникам бути обачними і дотримуватися норм Закону в частині документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним та притримуватись рекомендацій статті – «Не вимагай того, що можеш побачити і сам!» на порталі RADNUK.COM.UA.

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО