Закупівлі поза бюджетним періодом

Тетяна Мішта
1337
14 Листопада 2020
Закупівлі поза бюджетним періодом
1337
14 Листопада 2020

Питання читача

Доброго дня! У Законі чіткої відповіді не змогли знайти на таке запитання: чи можуть державні комерційні підприємства проводити закупівлі в середині року на 12 місяців або 24 місяці?

Відповідь експерта

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель, який оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Отже, закупівля здійснюється відповідно до річного плану, у якому вказується наявна потреба замовника. Водночас замовник не має права умисно ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів / спрощених закупівель або застосування цього Закону.

Водночас питання можливості проведення процедур нерозривно пов’язане зі строком, на який укладатиметься закупівельний договір. І це питання регулюється не закупівельним законом, а Цивільним та Господарським кодексами України (далі — ЦКУ та ГКУ).

Згідно з ГКУ особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених ГКУ щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених Законом.

У свою чергу, основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено Законом.

Водночас згідно з ЦКУ строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. Згідно з ГКУ строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору. 

Отже, строк, на який укладатиметься договір, встановлюється та визначається  замовником самостійно ще під час оголошення тендеру у проєкті такого договору про закупівлю.

Тому в разі укладення договору про закупівлю, відповідно до умов якого передбачається оплата не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності підприємства, норми Бюджетного кодексу України в частині обмеження у часі строку дії такого договору та строку виконання замовником зобов’язань за таким договором протягом конкретного бюджетного періоду на такі правовідносини не розповсюджуються.

Водночас слід враховувати, що укладання такого договору про закупівлю має здійснюватися з урахуванням фінансового плану підприємства, оскільки укладаючи договір про закупівлю, підприємство бере на себе обов’язкові до виконання зобов’язання.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що процедури закупівлі можуть проводитися на ту потребу, яку має замовник, незалежно від періоду року та строку дії майбутнього договору про закупівлю. При цьому, беручи зобов’язання за договором про закупівлю, замовник, який є підприємством, має враховувати власний фінансовий план, у якому закладаються відповідні видатки на певну потребу.

Окремо звертаємо увагу на те, що на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Практика закупівель» та натиснувши «Планування закупівель» ви знайдете усю необхідну інформацію для планування та проведення власних закупівель відповідного до норм чинного законодавства України!

Планування закупівель

Публікації щодо особливостей планування надпорогових та допорогових закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО