Зареєстрований у зоні проведення АТО учасник — не вирок

Яна Устюгова
443
14 Січня 2015
Зареєстрований у зоні проведення АТО учасник — не вирок
443
14 Січня 2015

Не втрачає актуальності питання порядку та особливостей співпраці з юридичними та фізичними особами, що зареєстровані або фактично знаходяться на території проведення антитерористичної операції. Тож наразі велика кількість читачів нашого журналу звертається до редакції із запитаннями щодо того, як правильно розглядати пропозиції конкурсних торгів учасників, місцезнаходження яких, відповідно до установчих документів, — територія так званих «ЛНР» та «ДНР» у межах Луганської та Донецької областей.

Укрпошта відмовляє? Допоможуть кур’єрські та інші поштові агенції

Працівники Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (далі — Укрпошта) нерідко відмовлять у прийомі на відправлення поштових переказів на територію окремих населених пунктів Луганської та Донецької областей, мотивуючи це тим, що наразі в цих регіонах здійснюються військові антитерористичні заходи, через що Укрпошта не може забезпечити схоронність відправлених документів.

У зв’язку з такими відмовами замовники не знають, чи потрібно взагалі надсилати документацію конкурсних торгів/кваліфікаційну документацію (далі — ДКТ) на запит учасників, якщо поштова адреса входить до переліку адрес, які не обслуговуються Укрпоштою. Адже гарантії того, що ті отримають відправлену ДКТ, немає. Мета написання даної статі — допомогти розібратися в цій складній ситуації.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — закон про держзакупівлі), документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях перелічені в рішенні Ради національної безпеки та оборони України від 4 листопада 2014 року, затвердженому указом Президента України № 875/2014 (рішення РНБО від 04.11.2014). Такі заходи не передбачають підстав для припинення співпраці із суб’єктами господарювання, що зареєстровані в зоні проведення антитерористичної операції, а передбачають лише запровадження особливого порядку обліку платників податків та сплати ними податків, зборів до бюджетів під час провадження господарської діяльності на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

 Разом із цим, згідно із зазначеним рішенням, було вирішено вжити заходів задля переведення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях на роботу в іншу місцевість.

Вимог щодо евакуації чи обов’язково переселення цивільного населення та суб’єктів господарювання в іншу місцевість України рішенням РНБО від 04.11.2014 та іншими нормативними актами визначено не було.

Згідно із Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», для осіб, які зареєстровані на території проведення антитерористичної операції, в період її проведення:

  • реєстрація фізичної особи-підприємця здійснюється в інших регіонах без вимоги наявності реєстрації про місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій;
  • ліцензії та документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчився в період проведення АТО, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення АТО;
  • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО, звільняються від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності;
  • скасовується орендна плата за користування державним та комунальним майном суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО;
  • скасовується пеня за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги;
  • щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення АТО, зупиняється дія окремих статей Закону України «Про іпотеку»;
  • єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Отже, як випливає з вищезазначеного, законодавство стосовно суб’єктів, що зареєстровані на території проведення АТО, лише встановлює додаткові антикризові заходи і аж ніяк не встановлює обмежень щодо співпраці з такими особами.

Окрім цього, особливо увагу слід звернути на те, що згідно зазначеного Закону, ліцензії та документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчився в період проведення АТО, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення АТО. Отже, якщо учасник, який зареєстрований на території проведення АТО в складі пропозиції надає копію ліцензії, строк дії якої закінчився впродовж проведення АТО, то така вважається чинною на дату розкриття, яка назначена до завершення АТО.

При цьомунорми рішення РНБО України від 4 листопада 2014 року та інших чинних нормативних актів не відміняють вимог закону про держзакупівлі на території Луганської та Донецької областей. А тому замовник зобов’язаний надати документацію учасникові у спосіб, зазначений у його запиті.          

Отже, у разі якщо Укрпошта відмовляє в прийомі документів, у тому числі документації конкурсних торгів, на відправку на територію Луганської та Донецької областей, то замовник може скористатися послугами інших поштових чи кур’єрських агенцій та здійснити доставку ДКТ на адресу, що вказана в запиті учасника.

Детальніше про особливості встановленням вимог статті 17 Закону до учасників, які зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, читайте в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (37) на сторінках 9–11.

Відповідність учасників кваліфікаційним критеріям перевіряємо документально

Іншим запитанням, яке виникає в читачів нашого журналу є таке. На даний час замовник не може перевірити надану учасником, який зареєстрований та/або фактично знаходиться на території проведення АТО, інформацію, у тому числі про наявність матеріально-технічної бази та наявність працівників відповідної кваліфікації, оскільки дістатись на дану територію неможливо та небезпечно. Чи може цей факт бути підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника, який зареєстрований/розташований на тимчасово окупованих територіях (так звані «ДНР» та «ЛНР»)?

Замовник має право визначати необхідні кваліфікаційні критерії до учасників, згідно з переліком, наведеним у частині 2 статті 16 закону про держзакупівлі. При цьому відповідність учасника встановленим вимогам замовник перевіряє, виходячи зі змісту наданих ним документів. Детальніше про питання правильного визначення вимог статті 16 Закону в документації конкурсних торгів ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (35) на сторінках 10–13.

Стаття 29 закону про держзакупівлі в переліку підстав для відхилення пропозицій учасників не визначає такої підстави для відхилення: неможливість перевірити замовником надану учасником інформацію для підтвердження його відповідності встановленим кваліфікаційним критерієм. Отже, така підстава для відхилення пропозиції за результатами перевірки швидше за все буде визнана неправомірною, що спричинить відміну процедури закупівлі.

Відмінити процедуру у зв’язку з проведенням АТО реально

Статтею 30 Закону визначено вичерпний перелік підстав для відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися. У пункті 2 частини 2 цієї статті зазначено: замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили.

При цьому визначення поняття «непереборна сила», яке надавалося раніше нормами законодавства України, не включало в себе форс-мажорну ситуацію — проведення антитерористичної операції. 

Наразі визначення поняття «форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)», надане Регламентом, є набагато ширшим, що фактично включає в себе і таку військову операцію, яка наразі здійснюється на території Донецької та Луганської областей.

Отже, замовник, отримавши сертифікат Торгово-промислової палати України, за необхідності, та за умови, що АТО вплинула на його діяльність, має право правомірно визнати торги такими, що не відбулися.

Внесено зміни до закону про держзакупівлі, пов’язані з проведенням АТО

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII доповнив статтю 5 Закону України «Про здійснення державних закупівель» частиною 4 такого змісту:

4. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку окремі товари, роботи та послуги закуповуються виключно у суб’єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території проведення антитерористичної операції для відновлення інфраструктури міст після її завершення.

Детальніше з коментарем щодо часу набрання чинності зазначеними змінами читайте в цьому номері журналу на сторінці 34.

Наостанок слід також додати, що суб’єкти господарювання, які знаходяться наразі на території Луганської і Донецької областей (та всі працівники цих суб’єктів господарювання) стали заручниками тяжкої військової та соціально-економічної ситуації. А тому якщо вони дивляться з надією на швидке погашення конфлікту на цих територіях та планують взяти участь у державних закупівлях України, то замовники повинні поставитися до них з розумінням та не намагатися застосувати до них будь-які дискримінаційні підходи чи обмежувати їхню участь у таких закупівлях.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель