Витяги та виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наразі можна отримати в електронній формі

Редакція
13081
18 Травня 2015
Витяги та виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наразі можна отримати в електронній формі
13081
18 Травня 2015

Наказ Мін’юсту про новий Порядок набрав чинності 07.04.2015

Наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 (далі — наказ № 466/5) установлено, що виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.

Також наказом № 466/5 затверджено новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців і визнано такими, що втратили чинність, нормативні акти, що регулювали дану сферу.

Замовити та отримати виписку, витяг та довідку може кожен за таким посиланням. При цьому обов’язково необхідно обрати дату, на яку запитувач бажає, щоб було сформовано документ, та сплатити (разом з комісією АТ «Ощадбанк»):

 • 21,27 грн — за отримання виписки про юридичну особу;
 • 48,68 грн — за отримання довідки про юридичну особу або фізичну особу-підприємця;
 • 48,68 грн — за отримання витягу про юридичну особу або фізичну особу-підприємця, або відокремлений підрозділ.

Оплата таких сум здійснюється шляхом використання банківської картки.

При формуванні витягу про юридичну особу запитувач може обрати для себе декілька або всі пункти, які він бажає, щоб було включено до цього документа з числа названих нижче:

 1. Повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності.
 2. Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою в разі їх наявності.
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
 4. Організаційно-правова форма.
 5. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.
 6. Місцезнаходження юридичної особи.
 7. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.
 8. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник — юридична особа.
 9. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування.
 10. Види діяльності.
 11. Відомості про органи управління юридичної особи.
 12. Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
 13. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 14. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу — у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 15. Дата державної реєстрації, дата й номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.
 16. Статус відомостей про юридичну особу.
 17. Назва установчого документа.
 18. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.
 19. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код.
 20. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора.
 21. Відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення.
 22. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.
 23. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 24. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 25. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.
 26. Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їхні ідентифікаційні коди.
 27. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку.
 28. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 29. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України.
 30. Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою.
 31. Дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата і номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; зміни, внесені реєстраційною дією.

У разі формування витягу про фізичну особу-підприємця вибір пунктів документа є дещо коротшим, але достатнім для отримання всієї необхідної інформації, та може включати до 13 пунктів, а саме:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
 2. Місце проживання.
 3. Види діяльності.
 4. Дата і номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
 5. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 6. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України.
 7. Дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства.
 8. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка призначена управителем майна фізичної особи-підприємця.
 9. Відомості про строк, визначений фізичною особою-підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи-підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог.
 10. Дата і номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава для його внесення.
 11. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, підстава її внесення.
 12. Інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою-підприємцем.
 13. Дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата і номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; зміни, внесені реєстраційною дією.

Час побудови електронних витягів, виписок та довідок залежить від критеріїв пошуку. У середньому час побудови запиту становить 15 секунд, але деякі витяги можуть будуватись близько 5 хвилин та більше.

Відображаємо нововведення в Порядку видачі документів у вимогах замовника

Враховуючи те, що електронні та паперові документи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мають однакову юридичну силу, а також зважаючи на те, що у витягах як щодо юридичних осіб, так і щодо фізичних осіб-підприємців міститься інформація про перебування такої особи в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства, замовник має передбачати в документації конкурсних торгів можливість надання учасником як паперових, так і сформованих електронним способом документів, у тому числі і щодо перевірки відсутності підстави для відхилення учасника на підставі пункту 7 частини 1 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), у разі якщо учасник визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру.

Приклад вимоги замовника в документації конкурсних торгів до учасника надати:

довідку або витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про неперебування особи в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства (учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

З листом інформативного характеру Мінекономрозвитку щодо правомірності вимоги документів з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для підтвердження факту, що стосовно особи не порушено провадження у справі про банкрутство, ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 13–14.

Перевірка достовірності даних учасника, зазначених у документах, сформованих електронним способом

На сформованому електронним способом документі, який завантажує запитувач після оплати необхідної суми, вказано дату його формування та унікальний номер, за яким кожен охочий зможе зайти на сайт http://new.minjust.gov.ua/ua/services та переглянути електронний варіант цього документа та звірити його ідентичність з наданим варіантом.

Завантаження запитів за унікальним номером можливе в необмеженій кількості протягом одного року з моменту їх створення. Унікальний номер електронного запиту надається запитувачеві одразу після внесення плати за отримання відомостей.

Тож замовник не повинен дивуватися та сприймати як неналежний документ, наданий учасником, без печатки, підпису (навіть факсимільного) та не на бланку реєстраційних органів, якщо замовником передбачалась можливість надання учасником документа, сформованого електронним чином.

Замовник же має право з метою підтвердження достовірності поданої учасником інформації за унікальним номером та датою формування (місце зазначення цих даних у документі дивіться на картинці вище) переглянути поданий документ в електронній формі на сайті Міністерства юстиції України. А в разі виявлення недостовірностей — відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 2 частини 1 статті 29 Закону у зв’язку з наявними підставами, зазначеними у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону, у тому числі виявлення факту зазначення в пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі.

Тож шляхом упровадження подібного сервісу Міністерство юстиції намагається поліпшити бізнес-клімат в Україні, оскільки на даний час у рейтингу Doing Business Україна посідає лише 96-те місце. Уперше описаний електронний сервіс анонсував міністр юстиції Павло Петренко на засіданні Кабінету Міністрів України з такими словами: «Кожен українець зможе отримати виписку, не виходячи з дому і не відвідуючи державні органи. Це дуже зручно і комфортно. Ніяких черг і хабарів».

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель