Відкриті реєстри: практика застосування

Ольга Терещенко
1343
2 Лютого 2016
Відкриті реєстри: практика застосування
1343
2 Лютого 2016

Провідним гаслом прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ (далі — Закон про зміни), який набрав чинності 30 вересня, стало впровадження відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним (далі — відкриті реєстри).

Але тривалий час норми Закону про зміни, у розрізі роботи відкритих реєстрів, на практиці мали суто декларативний характер. З оприлюдненням Уповноваженим органом листа інформативного характеру від 15.01.2016 № 3302-06/906-06 «Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним» відкриті реєстри отримали підґрунтя для повноцінного функціонування.

Разом із цим у багатьох виникають логічне питання: як вимагати замовникам та формувати учасникам пропозиції конкурсних торгів? Це та інші питання ми розглянемо в даній статті.

Чому замовники раніше вимагали підтвердження інформації, що міститься у відкритих реєстрах?

В абзаці 4 частини 3 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про закупівлі, Закон) зазначено, що Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, у період з 30 вересня 2015 року по 16 січня 2016 року офіційної інформації від Уповноваженого органу про те, що вважати відкритими реєстрами, не було.У зв’язку із цим замовники вимагали від учасників на підтвердження вимог, згідно зі ст. 17 Закону, надавати інформацію в довільній формі, а в переможців — документальне  підтвердження необхідної інформації.

У зв’язку із чим відкриті реєстри запрацювали на повну силу?

На виконання положень частини 3 статті 17 Закону про держзакупівлі, а саме стосовно оприлюднення інформації про перелік відкритих реєстрів, 16 січня 2016 року Мінекономрозвитку на своєму офіційному сайті розмістило лист інформативного характеру від 15.01.2016 № 3302-06/906-06 «Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним» (далі — лист про відкриті торги). Витяг з даного документа наводимо нижче.

Витяг з листа № 3302-06/906-06 про відкриті реєстри

[…]Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.[…]

Щодо відкриття відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

[…]Виписки, витяги, довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.[…]
Також у сфері державної реєстрації бізнесу запроваджено відкритий доступ через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування, а також отримання інформації у формі витягу, довідки, виписки.

З метою вдосконалення процедури надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Мін’юстом запроваджено такі електронні сервіси, як:

 • надання у режимі реального часу електронних виписок, витягів та довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через офіційний сайт Міністерства юстиції;
 • надання протягом 24 годин електронних виписок, витягів та довідок через Реєстраційний портал з використанням електронного цифрового підпису державного реєстратора.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

На сьогодні на офіційному сайті Міністерства юстиції функціонує кабінет електронних сервісів, на якому можна в режимі он-лайн отримати відомості з державних реєстрів Міністерства юстиції України.

Зокрема, за допомогою вказаного ресурсу можна отримати відомості із Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства.
Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього встановлено наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 вересня 2011 року за № 1106/19844.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», починаючи з 1 січня 2014 року Міністерством юстиції України забезпечується оприлюднення на офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 2014 року.[…]

Розміщення (оновлення) інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до вищезазначеного Реєстру. […]

Міністерство внутрішніх справ України у листі від 09.09.2015 № 16/4-4701 поінформувало щодо можливості отримання довідок про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів для осіб, які приймають участь у процедурі державних закупівель.

Повідомляється, що система обліку, яка склалася на теперішній час, не дозволяє забезпечити повної автоматизації внаслідок несвоєчасного та неповного надходження до МВС облікових документів з органів досудового слідства, судів та пенітенціарної служби. Оскільки порушене питання стосується персональних даних, то отримання довідки безпосередньо суб’єктом та подання її за місцем вимоги є одним із дієвих механізмів як додаткової перевірки достовірності відомостей, так і реалізації законодавства в сфері інформації та захисту персональних даних, що не зачіпає права і свободи громадян в частині поширення відомостей відносно їх третім особам.

З огляду на вище викладене, до введення Державного реєстру осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, розшукуються, засуджені та відбувають покарання, створення якого передбачається впродовж 2016–2017 років, МВС не може відмовитися від практики оформлення довідок громадянам.

У свою чергу, Державна фіскальна служба України листом від 19.11.2015 26615/5/99-99.23-01-16 щодо надання інформації про наявність довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів у відкритому доступі повідомляє, що Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1842/24374 (далі — Порядок № 567).

Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку № 567 довідку у паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання Довідки.

Необхідність у підтвердженні відсутності заборгованості з податків перед бюджетом довідкою вимагається нормативно-правовими актами, які передбачають отримання таких довідок платниками податків з метою їх подальшого надання іншим органам/суб’єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо.

Крім того, на головній сторінці веб-порталу ДФС (Державна фіскальна служба України. — редакція) розміщено електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», за допомогою якого можна безоплатно перевірити статус перебування окремого платника податків на обліку в органах державної фіскальної служби та фактичний стан розрахунків такого платника податків з бюджетом. Скористатися такою податковою послугою можуть будь-які запитувачі — як органи державної влади та місцевого самоврядування, так і фізичні та юридичні особи.

Такий податковий сервіс створено відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657 та статті 74 Податкового кодексу України, що містить інформацію вільного доступу, яка не має статусу забороненої для розголошення.

При цьому на сьогодні зазначений податковий сервіс не є державним реєстром, у якому б розміщувалися всі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами державної фіскальної служби, оскільки вказані довідки видаються платникам податків безпосередньо. Крім того, створення такого єдиного державного реєстру не передбачено чинним законодавством.

З огляду на викладене зазначаємо, що замовники у відповідності до статті 17 Закону встановлюють вимогу про надання учасниками інформації у довільній формі щодо пунктів 11, 3, 4, 5, 9 частини першої та пунктів 1, 2, 3 частини другої цієї статті Закону.

Натомість наявність підстав для відмови в участі у торгах, визначених у пунктах 2, 7, 8 частини першої статті 17 Закону перевіряється замовником у вищезазначених єдиних державних реєстрах.

При цьому наявність підстав для відмови в участі у торгах, передбачених у пунктах 1, 6 частини першої статті 17 Закону визначається замовником самостійно.

Разом з тим ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ торгів згідно із частиною третьою статті 17 Закону рекомендуємо установлювати вимогу про надання таких документів:

 • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 11, частини першої статті 17 Закону (копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи);
 • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 4 або 5 частини першої статті 17 Закону (довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом;
 • документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 1 частини другої статті 17 Закону (довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом).  

Проаналізувавши положення вищезазначеного інформативного листа Мінекономрозвитку та норми статті 17 Закону про держзакупівлі, для зручності наших читачів наводимо нижче таблицю, яка містить інформацію стосовно особливостей встановлення вимог статті 17 в документації конкурсних торгів замовниками.

Таблиця з прикладами встановлення вимог статті 17 у документації конкурсних торгів замовниками

Замовник приймає рішення про відмову учасникові, учасникові попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у випадках, наведених нижчеУчасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену нижчеПереможець торгів на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену нижче
1Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.
{З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1 частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 — див. пункт 1 розділу II}
(пункт 11 ч. 1 ст. 17 Закону)
На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)1. Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
2. Копія антикорупційної програми переможця*.
3. Копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи*.
* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів**
2Службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням http://corrupt.test.informjust.ua/index.php
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням http://corrupt.test.informjust.ua/index.php
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
3Суб’єкта господарювання (учасника або учасника попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій переможець підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)**
4Фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) уповноваженого органу з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа**
5Службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документа**
6Учасника або учасника попередньої кваліфікації визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру
(пункт 7 ч. 1 ст. 17 Закону)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням  https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
7У Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації)
(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її.
Відкритий реєстр — за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
(знаходиться на офіційному сайті Мін’юсту)
8Юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону**
9Учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
(пункт 1 ч. 2 ст. 17 Закону)
На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).
Додатково замовник може здійснити безкоштовний  пошук відомостей щодо даного пункту у відкритому неофіційному реєстрі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на офіційному сайті ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/businesspartner
Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на дату подання документа**.
Додатково замовник може здійснити безкоштовний  пошук відомостей щодо даного пункту у відкритому неофіційному реєстрі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на офіційному сайті ДФС за посиланням  http://sfs.gov.ua/businesspartner
10Учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту
(пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону)
На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про статус переможця з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його статуту**
11Учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлює Кабінет Міністрів України (пункт 3 ч. 2. ст. 17 Закону)На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (одним документом) за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).
Перелік офшорних зон затверджено Розпорядженням КМУ від 23 лютого 2011 р. № 143-р
Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах**. Перелік офшорних зон затверджено Розпорядженням КМУ від 23 лютого 2011 р. № 143-р

Інструкція стосовно застосування ст. 17 Закону

 1. П. 1 ч. 1 ст. 17 Закону: відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає від учасника та переможця документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав за даним пунктом. А отже, у документації конкурсних торгів замовник не зазначає серед вимог положення цієї норми.
 2. П. 11 ч. 1 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: інформацію в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; копію антикорупційної програми переможця; копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи.
   Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий переможець надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.
 3. П. 2 ч. 1 ст. 17 Закону: стосовно даної підстави функціонує відкритий реєстр. Тому відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає від учасника та переможця інформацію на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за даною нормою. Радимо замовникам самостійно перевіряти інформацію у відкритих реєстрах двічі, а саме на стадії перевірки учасника та на стадії перевірки переможця.
 4. П. 3 ч. 1 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: інформацію в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщену на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій переможець підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)
 5. П. 4 ч. 1 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває.
 6. П. 5 ч. 1 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: оригінал або нотаріально завірену копію документа (-ів) Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває.
 7. П. 6 ч. 1 ст. 17 Закону: відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає від учасника та переможця документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав за даним пунктом. А отже, у документації конкурсних торгів замовник не зазначає серед вимог положення цієї норми.
 8. П. 7 ч. 1 ст. 17 Закону: стосовно даної підстави функціонує відкритий реєстр. Тому відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає від учасника та переможця інформацію на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за даною нормою. Радимо замовникам самостійно перевіряти інформацію у відкритих реєстрах двічі, а саме на стадії перевірки учасника та на стадії перевірки переможця.
 9. П. 8 ч. 1 ст. 17 Закону: стосовно даної підстави функціонує відкритий реєстр. Тому відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону замовник не вимагає від учасника та переможця  інформацію на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за даною нормою. Радимо замовникам самостійно перевіряти інформацію у відкритих реєстрах двічі, а саме на стадії перевірки учасника та на стадії перевірки переможця.
 10.  П. 9 ч. 1 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: інформацію в довільній формі щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або інформацію в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.
 11. П. 1 ч. 2 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видану відповідною Державною податковою інспекцією.
   Додатково замовник може здійснити безкоштовний пошук відомостей щодо даного пункту у відкритому неофіційному реєстрі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на офіційному сайті ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/businesspartner
 12. П. 2 ч. 2 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: інформацію в довільній формі із зазначенням статусу переможця з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його статуту.
 13.  П. 3 ч. 2 ст. 17 Закону: на підтвердження відсутності підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника за підставою даної норми станом на 02.02.2016 не функціонує відкритий реєстр. Тому замовник вимагає:
  • від учасника: інформацію в довільній формі;
  • від переможця: інформацію в довільній формі з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.

Чому замовник не вимагає інформацію, що міститься у відкритих реєстрах?

Нова редакція статті 17 Закону про держзакупівлі (від 30.09.2015) містить обов’язок замовника не вимагати інформацію, що міститься у відкритих реєстрах. Витяг із Закону про держзакупівлі наводимо нижче.

Витяг з Закону про держзакупівлі
Частина 3 стаття 17
Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

Остання тенденція  у розвитку галузі  надання адміністративних послуг державними органами — електронний уряд. Цифрові технології стають необхідним атрибутом життя кожного українця. Вітчизняні урядовці намагаються крокувати у ногу з часом та форсовано впроваджувати ряд електронних ресурсів для отримання довідок чи іншої інформації від органів державної влади.

Сфера державних закупівель не стала виключенням.  Вищенаведена норма покликана полегшити життя учасникам та заохочувати їх до активної участі у вітчизняному ринку державних закупівель. Тепер учасники не мають складати безкінечний список документів для формування пропозиції конкурсних торгів.

Як формувати пропозицію конкурсних торгів учасникам?

Учасники надають інформацію в довільній формі стосовно підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 календарних днів (5 календарних днів — під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів надає документальні підтвердження стосовно підстав, передбачених пунктами 11, 3, 4, 5, 9 ч. 1 (крім п. 1 і п. 6) та пунктами 1, 2, 3 ч. 2 ст. 17 Закону.

Отже, радимо учасникам, які беруть участь у процедурах закупівлі, що розпочалися з 16.01.2016, звертати увагу на вимоги статті 17 Закону. Якщо від учасника вимагають у таких процедурах інформацію, що міститься у відкритих реєстрах, то він може звертатись до замовника з вимогою внести зміни до документації конкурсних торгів. Тому не нехтуйте своїм правом, закріпленим у частині 1 статті 23 Закону, на звернення до замовників.

А замовникам радимо в усіх процедурах, які починаються (момент оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу) з 16.01.2016, адаптувати документацію конкурсних торгів відповідно до вищезазначеного порядку застосування норм статті 17 Закону.


** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів — під час здійснення закупівель за скороченою процедурою) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель