Щодо відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції у зв’язку з неподанням або поданням невідповідного документа після проведення аукціону

Юрій Шаповал
840
9 Лютого 2018
Щодо відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції у зв’язку з неподанням або поданням невідповідного документа після проведення аукціону
840
9 Лютого 2018
   Рішення № 260-р/пк-пз від 12.01.2018. Оголошення № UA-2017-11-23-000099-с 

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що відповідно до додатка 2 документації учасник, якого визначено переможцем, надає замовникові цінову пропозицію згідно з додатком 3 документації в письмовому вигляді, складену за результатами аукціону. За твердженням скаржника, форма цінової пропозиції містить пункти, з якими повинен погодитись учасник, які, однак, не відповідають вимогам законодавства України. Зокрема, пункт 3 цінової пропозиції. Скаржник зазначає, що, підписавши цінову пропозицію за формою, запропонованою замовником, учасник фактично погоджується з прийняття замовником рішень не на підставі Закону**, а на підставі розуміння замовником того, якими є вигідніші для нього умови

Позиція органу оскарження

Відповідно до додатка 2 документації переможець повинен подати цінову пропозицію згідно з додатком 3 документації в письмовому вигляді, складену за результатами аукціону. У пункті 3 примітки додатка 3 документації сказано: «Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з
більш вигідними для вас умовами».
Разом із цим відповідно до статті 25 Закону тендерну пропозицію подають в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подають в електронному вигляді у результаті заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначають інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформацію від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, які вимагає замовник у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подають в окремому файлі. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учасникові про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію [у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)]. Отримана тендерна пропозиція автоматично потрапляє до реєстру, форму якого встановлює Уповноважений орган. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймають. Вони автоматично повертаються учасникам, які їх подали. Зазначений вище документ відповідно до умов документації не є складовою тендерної пропозиції, а тому його відсутність чи невідповідність умовам документації не може стати в подальшому підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника (виходячи з положень вимог статті 30 Закону).

З огляду на наведене, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель