Розкриття пропозицій учасників: порядок здійснення та важливі юридичні нюанси в новій редакції Закону

Яна Устюгова
893
8 Жовтня 2015
Розкриття пропозицій учасників: порядок здійснення та важливі юридичні нюанси в новій редакції Закону
893
8 Жовтня 2015

Кульмінаційним і найбільш інформативним етапом здійснення процедури закупівлі є розкриття отриманих пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій (далі — пропозиція). Тим паче, що найчастіше даний етап здійснюється під пильним наглядом представників учасників, а інколи ще й представників засобів масової інформації та вповноважених представників громадських об’єднань відповідно до права, наданого їм частиною 4 статті 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про держзакупівлі).

Та нерідко впродовж даної процедури між членами комітету з конкурсних торгів, які безпосередньо здійснюють розкриття пропозицій, та присутніми спостерігачами виникає низка суперечностей, тим паче, що актуальність даного питання тільки зросла з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ (далі — Закон про внесення змін), який вніс ряд уточнень до норм, що регулюють дане питання.

Тож далі ми з’ясуємо, як діяти при виникненні спірних моментів упродовж процедури розкриття, а також розглянемо основні зміни, які стосуються сторін процедур державних закупівель, згідно з новою редакцією Закону про держзакупівлі.

До початку розкриття пропозицій перевіряємо повноваження представників  

Незмінною в новій редакції Закону про держзакупівлі залишається норма частини 2 статті 27, яка визначає, що до участі в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник допускає всіх учасників або їхніх уповноважених представників, а також представників засобів масової інформації та уповноважених представників громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з абзацами 4–5 пункту 2 розділу «IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» Стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 919, повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів ______________ (замовник зазначає відповідний документ). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або ___________ (замовник може визначити інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).

Зміст кожного розділу цієї Стандартної документації замовник визначає відповідно до Закону про держзакупівлі, а відповідно може уточнювати відповідно до специфіки предмета закупівлі.

Тож для розширення кола потенційних учасників рекомендуємо замовникам дану вимогу документації викладати таким чином:

«Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням, та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI, зі змінами».

Детальніше про те, що має враховувати учасник для правильної підготовки та подання пропозиції, ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (37) за жовтень 2014 року на сторінках 12–16.

Отже, враховуючи необхідність перевірити наявність повноважень представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій та особу такого представника, замовник до початку проведення засідання перевіряє наявність та належне оформлення таких документів.

Важливо зауважити, що якщо умовами документації передбачено надання довіреності, то сторони державної закупівлі мають враховувати норму частини 3 статті 237 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що довіреність, у якій не вказано дату її вчинення, є нікчемною.

Та рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) № 760-р/пк-ск від 01.08.2012 доводить, що відхилення пропозиції учасника на підставі того, що в довіреності не зазначено строк її дії, є неправомірним.

Представники ЗМІ та громадських організацій повинні пред’явити для ознайомлення замовникові посвідчення журналіста або документ, що підтверджує участь особи в громадській організації (довіреність, доручення, наказ тощо), а також документ, що посвідчує особу такого представника.

Готуємось до розкриття — перевіряємо форму отриманих пропозиції

Разом із цим частина 1 статті 25 Закону про держзакупівлі визначає, що пропозицію конкурсних торгів подають у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошитою, пронумерованою та в запечатаному конверті.

Отже, якщо умовами документації не передбачено винятку для подання окремих документів непрошитими у складі пропозиції, то учасник зобов’язаний усі документи подавати прошитими, у тому числі для підтвердження повноважень участі в процедурі розкриття. При цьому на вимогу замовника до початку процедури розкриття уповноважена особа учасника повинна пред’явити копії таких документів, посилаючись на їх надання в оригіналі в числі документів пропозиції. 

Окрім цього, щодо кожної особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, у тому числі на право бути присутньою на процедурі розкриття пропозицій, має бути виконано вимоги, які зазначає замовник серед умов документації щодо відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника згідно зі статтею 17 Закону про держзакупівлі. У тому числі підтвердження факту невчинення особою у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, а також, що така особа не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Перед початком процедури розкриття члени комітету з конкурсних торгів перевіряють кожен конверт пропозиції на цілісність. У разі виявлення факту подання незапечатаного належним чином конверта про це роблять запис у протоколі розкриття, який підписують усі присутні члени комітету з конкурсних торгів та представники учасників.

Проте практика розгляду скарг АМКУ (приклади: рішення № 1351-р/пк-ск від 12.12.2012 та № 273-р/пк-ск від 28.02.2013) доводить, що недотримання учасником вимог щодо оформлення конверта не є підставою для відхилення поданої ним пропозиції конкурсних торгів та може призвести лише до того, що замовник не буде відповідальним за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції до моменту її офіційного розкриття, що також є важливим, а тому учасник повинен надзвичайно уважно підходити до оформлення та маркування конверта, у складі якого він подає замовникові свою пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію. 

Детальніше з матеріалом на дану тему, а також змістом рішень АМКУ щодо неправильно оформленого конверта ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 22–23.

План засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття пропозицій учасників

Зважаючи на те, що Закон про держзакупівлі не визначає алгоритму здійснення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, замовники нерідко опиняються в ситуації, коли не знають, як правильно здійснити розкриття поданих пропозицій та дотриматися при цьому всіх вимог Закону про держзакупівлі. Тож далі пропонуємо зразок порядку проведення процедури розкриття пропозицій учасників, який можуть брати за основу комітети з конкурсних торгів.

Зразок порядку проведення процедури
розкриття пропозицій учасників


Засідання розпочинає голова комітету з конкурсних торгів або інша уповноважена рішенням комітету особа з числа членів комітету з конкурсних торгів словами подібного змісту.

Голова комітету:
— Шановні колеги, засідання комітету з конкурсних торгів Дубровської міської лікарні оголошується відкритим. Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів № 2/1 від 18.09.2015 р. проводиться процедура відкритих торгів на закупівлю ліків, код 21.20.1 за ДК 016:2010 (21.20.11-80.00 – ліки, з умістом інших антибіотиків, розфасовані для роздрібної торгівлі), розпочата згідно з оголошенням про проведення процедури закупівлі № 348720, оприлюдненим у бюлетені № 567 (02.09.2015) від 02.09.2015 на веб-порталі Уповноваженого органу.
За умовами даної закупівлі час для подання пропозицій конкурсних торгів закінчився сьогодні об 11:00. Секретарю, оголосіть, будь ласка, список пропозицій конкурсних торгів відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Секретар:
— До Дубровської міської лікарні надійшло дві пропозиції конкурсних торгів, а саме від товариства з обмеженою відповідальністю «Автоген» та товариства з обмеженою відповідальністю «Лікмед» — учасника № 1 та учасника № 2 відповідно.
На процедурі розкриття від учасників присутні такі представники:

 • учасник № 1 — менеджер зі збуту Коваленко Сергій Антонович;
 • учасник № 2 — директор Симеренко Світлана Віталіївна.

Наявність довіреностей на участь у процедурі розкриття таких осіб перевірено.

Голова комітету:
— Перед початком процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів варто повідомити, що учасник зобов’язаний надати замовникові у складі пропозиції конкурсних торгів документальне підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, відсутності підстав для відхилення пропозиції згідно зі статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника згідно з вимогами пунктів 6, 7 розділу 3 та додатка 3 до документації
конкурсних торгів.
Отже, пропоную розпочати процедуру розкриття пропозиції конкурсних торгів, що надійшла першою від товариства з обмеженою відповідальністю «Автоген».
Місцезнаходження учасника: 01002, м. Київ, вул. Дорошенка, 75, офіс 67.
Секретарю, розкрийте пропозицію конкурсних торгів учасника № 1 та поінформуйте всіх присутніх про її ціну та перелік документів, які надано.

Секретар (демонструючи всім присутнім запечатаний конверт пропозиції учасника № 1):
— Цілісність конверта пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Автоген» не порушено, конверт запечатано та промарковано згідно з вимогами до документації конкурсних торгів.
Ціна пропозиції ТОВ «Автоген» становить 568 тисяч гривень 00 копійок з урахуванням податку на додану вартість.
Прошу ознайомитись із пропозицією конкурсних торгів учасника № 1 членів комітету з приводу наявності чи відсутності всіх необхідних документів.
У складі пропозиції конкурсних торгів надано:…(оголошується перелік документів, які надав учасник у складі пропозиції).

Голова комітету:  
— Прошу секретаря комітету з конкурсних торгів занести інформацію щодо ціни та факту наявності необхідних документів пропозиції учасника № 1 до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Пропоную розкрити пропозицію конкурсних торгів товариства з обмеженою відповідальністю «Лікмед», яка надійшла другою, згідно з реєстром отриманих пропозицій. Місцезнаходження учасника: 01120, м. Київ, провулок Ювілейний, 20.
Секретарю,  розкрийте пропозицію конкурсних торгів учасника № 2 та поінформуйте всіх присутніх про її ціну та перелік документів, які надано.

Секретар (демонструючи всім присутнім запечатаний конверт пропозиції учасника № 2):
— Цілісність конверта пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Лікмед» не порушено, конверт запечатано та промарковано згідно з вимогами до документації конкурсних торгів.
Ціна пропозиції ТОВ «Лікмед» становить 620 тисяч гривень 00 копійок з урахуванням податку на додану вартість.
Прошу ознайомитись із пропозицією конкурсних торгів учасника № 2 членів комітету з приводу наявності чи відсутності всіх необхідних документів.
У складі пропозиції конкурсних торгів надано:…(оголошується перелік документів, які надав учасник у складі пропозиції).

Голова комітету:
— Прошу секретаря комітету з конкурсних торгів занести інформацію щодо ціни та наявності необхідних документів пропозиції учасника № 2 до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
У присутніх представників учасників чи членів комітету з конкурсних торгів є питання щодо оголошеної інформації?
У такому випадку прошу всіх присутніх поставити особисті підписи в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Дане засідання комітету з конкурсних торгів оголошується закритим.
Наступне засідання комітету з конкурсних торгів для детального розгляду документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів учасників та оцінки пропозицій, що повністю відповідають умовам документації конкурсних торгів, відбудеться 19.09.2015 року об 11:00 год.


Чи є інформація, надана учасниками у складі пропозицій, конфіденційною?

Ще одним спірним питанням на сьогодні є перелік осіб, які мають право брати участь у процедурі розкриття пропозицій учасників, та перелік документів, які повинні надавати таким особам для ознайомлення на їх прохання.

Тож слід уточнити, що, окрім представників учасників, керуючись вимогою частини 4 статті 9 Закону про держзакупівлі, замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представникам засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами.

Частина 2 статті 14 попередньої редакції Закону про держзакупівлі передбачала, що замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду. На відміну від попередньої нова редакція Закону про держзакупівлі з урахуванням норм Закону про внесення змін не передбачає норми щодо обов’язку замовника забезпечувати конфіденційність інформації, наданої учасником у документах пропозиції.

А отже, якщо раніше інформацію, що містилася в документах учасника, які замовник вивчав упродовж розкриття, детального розгляду та оцінки, могли надавати виключно Мінекономрозвитку, Держфінінспекції, Рахунковій палаті України, Антимонопольному комітету України та суду, у межах їхньої компетенції, то чинна на сьогодні редакція Закону про держзакупівлі виключила таку заборону задля посилення прозорості процедур державних закупівель.

Зважаючи на вищезазначене, упродовж процедури розкриття замовник повинен чітко дотримуватися вимог частини 3 статті 27 Закону про держзакупівлі, яка також зазнала значних змін та наразі зазначає: «Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів».

Отже, на відміну від попередньої редакції Закону про держзакупівлі, у якій було передбачено обов’язок замовника оголошувати лише найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції або лота, Закон про внесення змін значно розширив дану норму з позиції прав представників учасників, засобів масової інформації та громадських організацій та зобов’язав замовника:

 • оголошувати:
  • наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, при перевірці кожної пропозиції учасників;
  • найменування кожного учасника;
  • місцезнаходження кожного учасника;
  • ціну кожної пропозиції або частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівлі на лоти;
 • демонструвати (на вимогу присутніх на розкритті представників учасників, засобів масової інформації та громадських організацій):
  • зміст документа, що містить інформацію про ціну, тобто цінову пропозицію учасника та/або калькуляцію (розрахунок);
  • наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Обов’язок замовника демонструвати вищезазначені документи не передбачає надання таких документів для ознайомлення або вивчення присутнім на розкритті представникам, а замовник зобов’язаний лише пред’явити для огляду пропозицію учасника з метою підтвердження факту наявності чи відсутності певного документа.

Тож якщо раніше правомірною визнавали поведінку замовника, коли він не оголошував інформацію про наявність чи відсутність необхідних документів учасника (підтвердженням цього є рішення АМКУ 760-р/пк-ск від 01.08.2012), то зараз такі дії є незаконними й такими, що порушують низку принципів здійснення державних закупівель, визначених статтею 3 Закону про держзакупівлі.

Таким чином, аналізуючи все вищезазначене, доходимо висновку, що замовник зобов’язаний упродовж процедури розкриття пропозицій учасників привселюдно здійснювати перевірку поданих учасниками документів задля з’ясування наявності чи відсутності усіх необхідних документів, при цьому обов’язковому оголошенню підлягає інформація про найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Також на вимогу присутніх на розкритті осіб замовник повинен пред’явити для ознайомлення таким особам документ учасника, що містить розрахунок ціни, а також продемонструвати наявність або відсутність інших документів, які вимагає документація.

Дана зміна в Законі про держзакупівлі покликана реалізувати задекларований раніше реформаторами держзакупівель принцип здійснення торгів – «усі бачать усе». Для забезпечення його реалізації і було виключено частину 2 статті 14 Закону про держзакупівлі, яка передбачала обов’язок замовника забезпечувати конфіденційність інформації, наданої учасником.

Тож необхідно зазначити, що учасники при бажанні співпрацювати із замовниками та здійснювати господарську діяльність шляхом освоєння державних коштів мають бути готовими відкрити інформацію щодо своєї діяльності іншим учасникам та присутнім на розкритті представникам засобів масової інформації та громадських організацій.

Проте така норма є новацією і потребує випробування в практиці здійснення державних закупівель, адже специфіка діяльності окремих учасників може спонукати їх оскаржувати дії чи рішення замовників, прийняті впродовж процедури розкриття.

Варто також зауважити, що якщо окремі документи учасника містять конфіденційну інформацію (наприклад, копія аналогічного договору), то такий учасник на етапі підготовки пропозицій може звернутися до замовника з проханням внести зміни до умов документації та передбачити можливість ретушування такої інформації учасником.

Детальніше про порядок ретушування та закриття окремої інформації в документах учасника ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (46) за липень 2015 року на сторінці 25.

Отже, хоча розкриття пропозицій конкурсних торгів не є вирішальним етапом у процедурі здійснення державної закупівлі, та якщо замовник не буде дотримуватися вимог Закону про держзакупівлі щодо порядку та особливостей розкриття поданих пропозицій, то учасник має повне право оскаржити неправомірні дії чи рішення замовника до АМКУ протягом 10 календарних днів з дати розкриття. Детальніше про порядок захисту своїх прав в органі оскарження ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (48) за вересень 2015 року на сторінках 18–24.

Чи обов’язково на розкритті має бути кворум?

Нерідко комітет з конкурсних торгів стикається із ситуацією, коли на заплановану дату розкриття пропозицій учасників з’являються лише декілька членів комітету. У такому разі замовник постає перед питанням правомірності проведення процедури розкриття.

Відповідно до пункту 7 Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916, рішення з питань, які розглядають на засіданнях комітету, приймають простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

Отже, з огляду на те, що всі рішення комітет з конкурсних торгів має приймати колегіально, будь-які засідання комітету вважаються правомочними для прийняття рішень у разі присутності на них не менше ніж 2/3 складу комітету.

Тож якщо замовникові завчасно відомо про те, що на заплановану дату розкриття пропозицій кількість присутніх членів комітету буде недостатньою, то він має право прийняти рішення про перенесення дати розкриття, оприлюднивши зміни до документації згідно з вимогами статті 10 Закону про держзакупівлі.

Та якщо про недостатню кількість присутніх членів комітету стало відомо безпосередньо на дату розкриття, то замовник має право в терміновому порядку ввести в склад комітету інших посадових (службових) осіб замовника в кількості, що забезпечить наявність кворуму під час проведення процедури розкриття пропозицій учасників.

Важливо при цьому дотримуватися вимог пункту 120 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (далі — Типова інструкція з діловодства), в якому зазначено: протокол підписують головуючий на засіданні колегіального органу та секретар.

Отже, у разі відсутності голови та/або секретаря комітету з конкурсних торгів замовника їхні обов’язки мають в обов’язковому порядку бути покладені на інших членів комітету.

При цьому невчинення замовником передбачених Законом про держзакупівлі обов’язків з посиланням на відсутність кворуму на засіданні комітету з конкурсних торгів є порушенням, про що свідчить рішення АМКУ № 942-р/пк-ск від 11.09.2012.

Чи підписують відсутні члени комітету протокол розкриття?

Відповідно до пункту 6 форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, яка затверджена наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106, у протоколі особисті підписи повинні зазначати саме присутні особи від учасників та замовника.

Окрім цього, відповідно до пункту 114 Типової інструкції з діловодства у вступній частині протоколу зазначають прізвища та ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, секретаря, запрошених, а також присутніх осіб.

При цьому, згідно з пунктом 107 Типової інструкції з діловодства, суть протоколів направлена на те, що у протоколах фіксують інформацію про перебіг ведення засідань, прийняття в установах рішень комісіями, дорадчими органами, зборами тощо. Протокол складають на підставі записів, зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів і тез доповідей та виступів, довідок, проектів рішень тощо.

Також у пункті 122 Типової інструкції з діловодства сказано, що копії протоколів або витяги з них засвідчують печаткою служби діловодства і надсилають у разі потреби заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує секретар.

Узагальнюючи вищезазначені норми, слід зазначити, що в протоколі розкриття пропозицій особисті підписи мають зазначати саме присутні члени комітету з конкурсних торгів замовника та присутні уповноважені особи учасників, а за потреби завірену підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копію протоколу можна надіслати для ознайомлення й іншим посадовим (службовим) особам замовника та обов’язково учасникам на їхній запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту згідно з вимогами абзацу 3 частини 4 статті 27 Закону про держзакупівлі.

Отже, хоча розкриття пропозицій конкурсних торгів не є вирішальним етапом у процедурі здійснення державної закупівлі, та якщо замовник не буде дотримуватися вимог Закону про держзакупівлі щодо порядку та особливостей розкриття поданих пропозицій, то учасник має повне право оскаржити неправомірні дії чи рішення замовника до АМКУ протягом 10 календарних днів з дати розкриття. Детальніше про порядок захисту своїх прав в органі оскарження ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (48) за вересень 2015 року на сторінках 18–24.

Зміни, внесені до Закону про держзакупівлі, також сприяють реалізації права учасника на застосування принципу відкритості та зниження корупційних ризиків при участі в державних закупівлях

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель