Новий порядок внесення змін до документації та запиту цінових пропозицій

Ганна Удачіна
859
7 Грудня 2015
Новий порядок внесення змін до документації та запиту цінових пропозицій
859
7 Грудня 2015

У зв’язку з набранням чинності 30.09.2015 положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ суттєво змінився порядок здійснення державних закупівель на теренах вітчизняного прок’юременту.

Щоб пристосувати умови документації конкурсних торгів/запиту цінових пропозицій до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон, Закон про держзакупівлі) у новій редакції, комітети з конкурсних торгів замовників мають внести відповідні зміни до змісту даних документів.

Детальніше щодо внесення змін до документації конкурсних торгів з 30.09.2015 відповідно до нововведень у Законі про держзакупівлі читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) за жовтень 2015 року на стор. 6–9.

Таким чином, замовник у зв’язку зі вчиненням таких дій повинен перенести дати подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів та цінових пропозицій.

Отже, у даній статті ми проаналізуємо декілька ситуацій перенесення дати подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів/цінових пропозицій, які можуть виникнути на практиці в замовників.

Перенесення дати подання пропозицій після внесення змін до документації конкурсних торгів, що стосуються відкритих торгів

Відповідно до норм чинного законодавства у сфері державних закупівель замовник має право на внесення змін до документації конкурсних торгів (далі за текстом — ДКТ). Умови даних законодавчо регламентованих приписів наводимо нижче.

Витяг із Закону про держзакупівлі 
Згідно частини 2 статті 23 Закону, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
При цьому частиною 3 статті 21 Закону встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення.

Аналізуючи вищенаведені норми, звертаємо вашу увагу, що від дати оприлюднення змін до документації конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу відраховується сім робочих днів та призначається нова дата подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, але загальний строк для подання, установлений Законом, не може бути скорочено. Раніше строк відраховувався від дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Звертаємо вашу увагу на те, що при внесенні змін до документації та перенесенні дати подання та розкриття пропозицій замовник відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону має повідомити про це всім особам, яким було видано документацію конкурсних торгів. У свою чергу, ч. 1 ст. 3 Закону містить принципи здійснення державних закупівель, серед яких, зокрема, є добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель та недискримінація учасників. Спираючись на вищезазначене, радимо вам повідомляти про внесення змін усім учасникам, яким видано документацію та які надали пропозиції конкурсних торгів.

При перенесенні дати подання пропозицій необхідно враховувати положення Порядку роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі», затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 31.08.2015 № 80, а саме зміст пункту 13, в якому зазначено: «Інформація, прийнята та опрацьована працівниками Підприємства відповідно до цього Порядку, оприлюднюється на Веб-порталі через три робочі дні згідно з графіком, який розробляється Підприємством та розміщується на Веб-порталі».

Мінекономрозвитку, як Уповноважений орган у сфері здійснення державних закупівель, однією із функцій якого, згідно зі статтею 8 Закону, є, зокрема, надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, оприлюднило 4 листопада 2015 року на своєму офіційному сайті (http://me.gov.ua/) свою позицію із цього питання, подану нижче.

У разі внесення змін до документації конкурсних торгів замовникам необхідно продовжувати строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, дотримуючись при цьому вимог частини 3 статті 21 Закону. Отже, для виконання вимог частини 3 статті 21 Закону та абзацу 1 частини 2 статті 23 Закону замовник під час внесення змін продовжує строк для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін, але в будь-якому випадку на кількість днів, яка забезпечить продовження строку від дати, указаної для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів у оголошенні про проведення процедури відкритих торгів (або зміненої в результаті попереднього внесення змін) [детальнішу інформацію щодо даного питання ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за жовтень 2015 року на стор. 42–45]. Мінекономрозвитку зазначило: «Отже, даний документ містить положення щодо обов’язку замовника в будь-якому випадку переносити дату подання та розкриття пропозицій, якщо відбулось внесення змін до документації конкурсних торгів».

Отже, замовник повинен враховувати строк необхідний системі веб-порталу Уповноваженого органу для оприлюднення поданої інформації (3 робочих дні) при встановленні нової дати подання пропозицій та обов’язково перенести дату подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для більшої зручності наводимо приклад (див. приклад 1) перенесення дати подання пропозицій після внесення змін до документації конкурсних торгів.

Нижчезазначений приклад (див. приклад 1) ілюструє ситуацію, коли, відрахувавши 7 робочих днів від дня оприлюднення змін до документації конкурсних торгів, нова дата розкриття передує попередній. У положеннях ч. 2 ст. 23 Закону зазначено, що в разі внесення змін до документації конкурсних торгів замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 7 робочих днів.

А отже, у такому випадку зберігається обов’язок замовника перенести дату подання та розкриття пропозицій. Нова дата подання пропозицій повинна бути встановлена не менше ніж наступного дня від попередньої дати подання пропозицій.

Якщо звернутись до нижчезазначеного прикладу (див. приклад 1), то дату подання пропозицій перенесено на 19 робочих днів, тобто даними діями замовник виконав приписи ч. 2 ст. 23 Закону й щодо перенесення дати подання пропозицій, і щодо строку (не менше ніж на 7 робочих днів). Звертаємо увагу, що у вищенаведеному прикладі 14 жовтня — День захисника України, що є державним святом та вихідним днем, тому при розрахунку нової дати подання пропозицій ми цей день не враховували.

Приклад 1

Внесення змін при здійсненні процедури «відкриті торги»

Внесення змін у процедуру відкритих торгів у разі несвоєчасного подання роз’яснень/внесення змін

Відповідно до положень абзацу 3 частини 2 статті 23 Закону про держзакупівлі в разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всім особам, яким було видано документацію конкурсних торгів.

А отже, якщо, наприклад, замовник невчасно вніс зміни до документації конкурсних торгів, то він повинен перенести дату подання та розкриття пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Тобто радимо замовникам, щоб між старою та новою датою подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів був часовий проміжок не менше семи календарних днів. Нижче наводимо приклад (див. приклад 2) перенесення даного строку.

Приклад 2

Перенесення дати подання пропозицій після внесення змін до ДКТ при міжнародних закупівлях

Нововведення Закону про держзакупівлі від 30.09.2015 торкнулись положень щодо проведення процедури відкритих торгів відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону. Відтепер Закон про держзакупівлі регламентує окремий порядок розрахунку строку подання пропозицій конкурсних торгів у разі проведення міжнародних процедур. Ідеться про процедури, в яких відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій статті 10 Закону, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро, для робіт — 5 мільйонам 150 тисячам євро. Звертаємо вашу увагу, що дані пороги зазначені з урахуванням змін до Закону про держзакупівлі від 30.09.2015.


Зверніть увагу! На сайті https://radnuk.com.ua/ — міститься оперативна інформація про міжнародне оголошення.
Для точного виокремлення процедур закупівель, які підпадають під дію вищезазначених норм, замовникові стане в пригоді один з допоміжних ресурсів офіційного вебсайту журналу «Радник в сфері державних закупівель». Вам не потрібно перераховувати самостійно, чи підпадає очікувана вартість закупівлі під дані пороги. У календарі ви обираєте дати подання оголошення і отримуєте оперативну інформацію вже з перерахованими сумами в гривнях до курсу євро. Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України, установленим на день відправлення для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.
Знайти даний ресурс ви можете, зайшовши на офіційному сайті журналу «Радник в сфері державних закупівель» за посиланням — https://radnuk.com.ua на головну сторінку. У правому меню ви знайдете розділ «Подання міжнародних оголошень» (дивіться картинку справа), де й знаходяться відповідні показники.


А отже, якщо в замовника є процедури, що перевищують вищезазначені цінові межі, та виникла необхідність внесення змін до документації конкурсних торгів, то він переносить дату подання й розкриття пропозицій конкурсних торгів аналогічно до порядку перенесення дати подання пропозицій конкурсних торгів у стандартній процедурі відкритих торгів, але зі врахуванням положень абз. 2 ч. 3 ст. 21 Закону, а саме: у разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, то строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим 40 днів з дня його оприлюднення.

Нижче наводимо приклад (див. приклад 3) визначення нової дати подання та розкриття пропозицій у разі проведення процедури відкритих торгів відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону.

У даному прикладі проілюстровано ситуацію, аналогічну вищенаведеній, а саме присутність в обраному часовому проміжку державного свята, що є вихідним днем (14 жовтня), тому його при розрахунку не було враховано. Потім від дати оприлюднення змін до документації конкурсних торгів (04.11.2015) було відраховано 7 робочих днів. Нову дату подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів встановлено на 13.11 2015.

Приклад 3

Перенесення дати подання пропозицій після внесення змін до запиту цінових пропозицій

Одним з нововведень Закону про держзакупівлі є надання права замовникові вносити зміни до запиту цінових пропозицій та продовжити строк для подання та розкриття цінових пропозицій. Нижче наводимо відповідну норму Закону.

Витяг із Закону про держзакупівлі 
Згідно абзацу 13 частини 2 статті 36 Закону, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.

Але звертаємо вашу увагу на те, що при внесенні змін та перенесенні дати подання та розкриття цінових пропозицій замовник на виконання вимог ч. 2 ст. 36 Закону має повідомити про це всім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій, спираючись при цьому на ч. 1 ст. 3 Закону, що містить принципи здійснення державних закупівель, серед яких, зокрема, є добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель та недискримінація учасників. Тому радимо вам повідомляти про внесення змін усім учасникам, які подали цінові пропозиції, оскільки може скластися ситуація, коли цінову пропозицію надасть учасник, якому замовник попередньо не направив запит цінових пропозицій.

А отже, у разі внесення змін до запиту цінових пропозицій замовник переносить дату подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення змін на веб-порталі Уповноваженого органу та для уникнення дискримінації повідомляє про це всім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій та від яких отримано цінові пропозиції.

Нижче наводимо приклад (див. приклад 4) розрахунку перенесення дати подання та розкриття цінових пропозицій.

У даному прикладі визначення нової дати подання та розкриття цінових пропозицій відбувалося шляхом відрахування п’яти робочих днів з дати оприлюднення змін до запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу (08.10.2015) зі врахуванням державного свята (14 жовтня). А отже, нова дата подання та розкриття цінових пропозицій припадає на 16.10.2015.

Детальніше щодо оприлюднення змін до запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 33–37.

Зверніть увагу, що для процедури відкритих торгів надання роз’яснень учасникам стосовно положень документації конкурсних торгів передбачено нормами Закону. Стосовно процедури запиту цінових пропозицій право замовника надавати роз’яснення до запиту не передбачено. У частині 2 статті 36 Закону регламентовано положення тільки щодо внесення змін до запиту цінових пропозицій.

Проте пунктом 3 статті 18 Закону визначено, що в разі отримання замовником, генеральним замовником звернення з вимогою щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявникові про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом зі зверненням для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу.

Отже, можна дійти висновку, що функція системи веб-порталу Уповноваженого органу оприлюднення роз’яснення до запиту цінових пропозицій — це можливість оприлюднювати рішення комітету з конкурсних торгів разом зі зверненням про відхилення звернення учасника (з обґрунтуванням підстав) щодо усунення порушень під час проведення процедури запиту цінових пропозицій.

Приклад 4

Підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що діяльність замовників вимагає неабиякої пильності та відповідальності при проведенні процедур закупівель, а обговорені в даній публікації зміни Закону сприяють більшій прозорості впродовж здійснення процедур державних закупівель.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель