Нова вимога до юридичних осіб: необхідно внести відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Ольга Терещенко
761
7 Липня 2015
Нова вимога до юридичних осіб: необхідно внести відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
761
7 Липня 2015

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 № 1701-VII (далі — Закон щодо вигодоодержувачів), що зобов’язує юридичних осіб подати вищезазначені відомості до 25 вересня 2015 року.

Даний Закон щодо вигодоодержувачів вносить зміни до Господарського кодексу України, а саме доповнює кодекс статтею 64-1. Дана стаття регламентує, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстраторові у випадках та в обсязі, передбачених Законом щодо вигодоодержувачів.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель)  № 2078а від 15.06.2015 має на меті доповнити широким колом положень даний акт, одне з них зміни до ст. 17. Згідно вищезазначеної зміни Замовник зможе відхиляти Учасника у разі відсутності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.Що ж розуміти під поняттям вигодоодержувач?  

Дане поняття висвітлено в пункті 20 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: «Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права».

Хто ж входить до кола осіб, які не зобовязані вносити відомості до реєстратора?

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника не подають:

  • Фізичні особи-підприємці.
  • Юридичні особи, що зазначені в частині 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», а саме:
    1. юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність;
    2. юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи — є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

Якою є відповідальність за неподання юридичною особою даних відомостей?

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом щодо вигодоодержувачів, зобов’язані подати державному реєстраторові відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом щодо вигодоодержувачів (набув чинності 25.11.2014). Даний строк спочатку складав шість місяців, але Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 № 475-VIII його було продовжено до десяти місяців.

У разі неподання юридичною особою (крім винятків, які наведено вище) зазначеної інформації у встановлений строк осіб, відповідальних за подання такої інформації, притягують до відповідальності згідно із Законом щодо вигодоодержувачів.

Закон щодо вигодоодержувачів вносить зміни до ще одного нормативно-правового акта, а саме до Кодексу про адміністративні правопорушення. Змін зазнала стаття 166-11, вона доповнена частиною 5, що закріплює відповідальність осіб, які не внесуть дані відомості. Неподання юридичною особою державному реєстраторові передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи призводить до накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 грн до 8500 грн). До того ж, Державна реєстраційна служба видала лист-роз’яснення від 24 грудня 2014 року «Щодо необхідності надання додаткової інформації до ЄДР про юридичну особу». Це розпорядження деталізує порядок подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та має рекомендаційний характер.

Отже, якщо вищезгаданий законопроект набере чинності, відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) стануть новою вимогою, яку ми побачимо серед кваліфікаційних критеріїв, законодавчо закріплених ст. 17 Закону про держзакупівлі.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель