Лист МЕРТУ щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель

Редакція
542
19 Грудня 2016
Лист МЕРТУ щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель
542
19 Грудня 2016

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як Уповноважений орган, котрий здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель у межах повноважень, визначених вищезгаданим Законом, підготувало листа щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, з текстом якого ви можете ознайомитись нижче.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/34323-06 від 27.10.2016

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо оцінки та розгляду тендерних пропозицій учасників повідомляє.

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо подання документів тендерної пропозиції

Відповідно до статті 25 Закону тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документи з тендерною пропозицією подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну,інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником). Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 3акону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

При цьому подання учасниками документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у паперовій формі Законом не передбачено.

У свою чергу, статтею 21 Закону встановлено, що в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів обов’язково зазначається кінцевий строк подання тендерних пропозицій.

Водночас, виходячи зі змісту статті 25 Закону, учасник має право подавати тендерну пропозицію, вносити до неї зміни або відкликати свою тендерну пропозицію лише до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Таким чином, завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, здійснюється учасниками саме до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Щодо застосування підстави для відміни торгів, визначеної абзацом шостим частини першої статті 31 Закону

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 31 Закону замовник відміняє торги зокрема у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

При цьому оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону (частина перша статті 28 Закону).

У свою чергу, згідно з частиною четвертою статті 28 Закону після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.

У зазначеному випадку оцінка тендерних пропозицій передує здійсненню розгляду тендерної пропозиції та проводиться автоматично за умови, що для участі в торгах подано дві і більше тендерні пропозиції.

Таким чином, підстава для відміни торгів, передбачена абзацом шостим частини першої статті 31 Закону, у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій застосовується до закупівель очікувана вартість яких перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро; для робіт — 5150 тисяч євро.

Разом з тим, у разі якщо очікувана вартість закупівель не перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро; для робіт — 5150 тисяч євро, замовник може визначити переможцем учасника за умови, що залишилась одна тендерна пропозиція, яка відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у тендерній документації та визнана найбільш економічно вигідною.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
регулювання державних закупівель
Мінекономрозвитку України
Олександр Стародубцев


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Після ознайомлення з наведеною інформацією доходимо декількох висновків.

По-перше

Тендерну пропозицію подають в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

По-друге

Подання учасниками документів, які замовник вимагає в тендерній документації, у паперовій формі Законом не передбачено.

По-третє

Завантаження необхідних документів, які вимагає замовник у тендерній документації, учасники здійснюють саме до закінчення строку подання тендерних пропозицій, а відповідно і замовники приймають їх до розгляду у випадку подання до закінчення даного строку.

По-четверте

Підставу для відміни торгів, передбачену абзацом шостим частини першої статті 31 Закону, а саме допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, застосовують до закупівель, очікувана вартість яких перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро, для робіт — 5 150 тисяч євро (йдеться про так звані у професійних колах міжнародні торги).

По-п’яте

Уразі якщо очікувана вартість закупівель не перевищує суму для товарів і послуг — 133 тисячі євро, для робіт — 5150 тисяч євро (так звані українські торги), а замовник поступово відхилив усі тендерні пропозиції учасників, крім однієї, яка відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у тендерній документації, та визнана найбільш економічно вигідною, то замовник може визначити такого учасника переможцем.


Маємо надію, що, взявши до уваги зазначені тези, наші шановні замовники та учасники в подальшому уникатимуть у подібних ситуаціях помилок та невідповідностей, а використання Закону як інструмента публічної закупівлі не буде в рівнянні «замовник + учасник = успішна закупівля» необчисленим невідомим.

З детальнішою інформацією щодо строку подання тендерних пропозицій  ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (61) за жовтень 2016 року на стор. 18–23. 

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель