Довідка, роздрукована через сервіс «Приват -24»: оригінал чи ні?

Ольга Терещенко
4086
10 Вересня 2015
Довідка, роздрукована через сервіс «Приват -24»: оригінал чи ні?
4086
10 Вересня 2015

У попередніх випусках журналу «Радник в сфері державних закупівель» ми анонсували вихід статті щодо проблематики використання довідок, роздрукованих через сервіс «Приват-24», на підтвердження вимоги документацій конкурсних торгів, а саме вимоги надати оригінал чи нотаріально завірену копію довідки з банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

У багатьох замовників виникає низка запитань, коли учасники надають довідки, роздруковані через сервіс «Приват-24». Як має розцінювати замовник таку довідку — як копію чи оригінал довідки? Чи існує порядок видання оригіналів довідок про відсутність заборгованості безпосередньо через відділення «Приватбанку»? На ці та інші питання ми спробуємо надати відповіді в даній статті нижче.

Проблематика практики застосування довідок з «Приват-24»

До редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» дуже часто звертаються замовники з різноманітними запитаннями щодо здійснення закупівель за державні кошти. Одним з них є питання саме щодо довідок, роздрукованих через сервіс «Приват-24».

Абзацом 5 частини 2 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі за текстом — Закон) закріплено можливість для замовників встановлювати такий кваліфікаційний критерії, як наявність фінансової спроможності [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами].

Замовники в документації конкурсних торгів прописують вимогу до учасників, а саме вимогу надати оригінал довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, датованої або датованих не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (в якій чи яких повинна бути інформація про відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами).

Учасники на підтвердження даного кваліфікаційного критерію у своїй пропозиції надають довідку, роздруковану через сервіс «Приват-24». І тут постає питання перед замовником: як йому встановити оригінальність вищезазначеної довідки? Адже нормативно закріпленого порядку надання таких довідок немає.

Офіційний коментар представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» звернулась до адміністрації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з приводу роз’яснення щодо форми та порядку видачі довідок (офіційний лист № 12/8/1 від 12 серпня 2015 року) з такими питаннями:

  1. Як має розцінювати замовник державних закупівель таку довідку — як копію чи оригінал довідки?
  2. Яким є порядок надання довідок через сервіс «Приват-24»?
  3. Чи існує порядок видання оригіналів довідок про відсутність заборгованості безпосередньо через відділення «Приватбанку»?

Нижче ми наводимо витяг з листа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який містить позицію цієї комерційної установи в конфлікті щодо оригінальності довідок із сервісу «Приват-24» як таких :

Витяг з листа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 20.1.0.0.0/7-20150722/3916 від 12.08.2015 
Дякуємо за Ваш запит! Ваше звернення було розглянуте одразу ж після надходження до банку.
На Ваш запит повідомляємо, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» видає тільки оригінали довідок для клієнта, які підтверджені факсимільною печаткою, або завірені мокрою печаткою і живим підписом у відділенні Банку, і в першому і в другому випадках довідка є оригіналом.
Відповідно до п. 1.1.3.2.30. Умов та правил надання банківських послуг, які є невід’ємною частиною договору укладеного з Клієнтом та, які розташовані за адресою http://privatbank.ua/terms/ у мережі Інтернет на офіційному сайті Банку, Банк має право проставляти на документах печатку шляхом використання технічних друкованих пристроїв, що дозволяють перетворювати і роздруковувати електронний зразок відбитка механічної печатки в зображення його на папері.
Також повідомляємо, що клієнт завжди може звернутися до відділення Банку для отримання довідки у фахівця з обслуговування клієнта або принести роздруковану довідку з Приват24 для підтвердження її у відділенні мокрою печаткою та підписом відповідальної особи.
Банк завжди готовий до співпраці на основі відповідності взаємних дій законодавству України.

Отже, адміністрація ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», керуючись індивідуальним договором, укладеним між клієнтом банку та банком, вважає довідку, надану через сервіс «Приват-24», оригіналом після підтвердження її у відділенні мокрою печаткою та підписом відповідальної особи. 

Зважаючи на все вищенаведене, можемо надати відповіді на питання, поставлені на початку статті. На питання про те, як має розцінювати замовник довідку, сформовану через сервіс «Приват-24» (як копію чи оригінал довідки?), відповідаємо: спираючись на офіційний коментар ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зазначаємо, що довідка, сформована за допомогою сервісу «Приват-24», розцінюється як оригінал лише в разі її завірення у відділенні мокрою печаткою та підписом відповідальної особи банківської установи.

Щодо питання про те, чи існує порядок видання оригіналів довідок про відсутність заборгованості безпосередньо через відділення «Приватбанку», відповідаємо: у своєму листі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» закріплює порядок отримання оригіналу довідки у відділенні банку. Отже, радимо учасникам на підтвердження вимоги документації конкурсних торгів [а саме надання оригіналу довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами] звертатись безпосередньо до відділення банку для отримання оригіналу довідки у фахівця з обслуговування клієнтів, що буде належним чином завірена відповідно до внутрішніх розпорядчих документів банківської установи.

У такому разі потенційний учасник процедури закупівлі уникне можливих потенційних підстав для відхилення його пропозиції з боку комітету з конкурсних торгів замовника у зв’язку з її невідповідністю умовам документації конкурсних торгів.

Рекомендації замовникам та учасникам торгів

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону документація конкурсних торгів — це документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам.

Документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності до частини 2 статті 22 Закону.

Частиною 2 статті 16 Закону передбачено, що замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій, як «наявність фінансової спроможності, у тому числі надання учасником довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)».

Отже, документація конкурсних торгів замовника — це так звані «правила гри» торгів, яких повинні неухильно дотримуватись як замовники, так і всі учасники.

Таким чином, умови завірення учасниками процедури закупівлі форми довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами встановлюються передусім в умовах документації конкурсних торгів замовника на його власний розсуд.


Як приклад
Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює для учасників такі кваліфікаційні критерії:

  • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
  • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
  • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
  • наявність фінансової спроможності [баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами].

Для підтвердження наявності фінансової спроможності [а саме довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами] учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає такі документи:

  • оригінал довідки або довідок з усіх обслуговуючих банків (у тому числі з банку, з якого учасником надано забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо умовами документації вимагається надання такого забезпечення) про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, датованої або датованих не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (в якій чи яких повинна бути інформація про відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами).

Примітка

Термін дії банківської довідки про відсутність (наявність) заборгованості чинними національним законодавством не встановлений. Отже, у документації конкурсних торгів замовник самостійно висуває вимогу щодо терміну дії відповідної довідки.

Аналіз документацій конкурсних торгів замовників, що оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу (www.tender.me.gov.ua) протягом останнього часу, засвідчив, що зазвичай цей термін встановлюється «на дату не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів».


Зауважимо, що на виконання такої вимоги учасник повинен подати довідки з усіх фінансових установ, що його обслуговують, про відсутність у нього таких заборгованостей (у разі його обслуговування в кількох банківських установах.

Водночас частиною 5 статті 28 Закону визначено, що замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно із цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

При цьому підстави для відхилення замовником пропозиції конкурсних торгів передбачені статтею 29 Закону, у тому числі невідповідність пропозиції конкурсних торгів учасника кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону, та умовам документації конкурсних торгів.

Беручи до уваги викладене вище, ненадання учасником процедури закупівлі до процедури розкриття довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) у учасника заборгованості за кредитами, що належно завірена, або надання до процедури розкриття банківської довідки, що не відповідала терміну дії, що встановлений умовами документації конкурсних торгів, або надання учасником лише однієї довідки при фактичному обслуговуванні у кількох фінансових установах є обов’язковою підставою для комітету з конкурсних торгів замовника для відхилення такої пропозиції.

Не слід також забувати, що задля уникнення подвійних стандартів щодо трактування умов документації конкурсних торгів вимогами частини 1 статті 23 Закону учаснику – фізичній юридичній особі надано право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів — у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника по роз’яснення щодо документації конкурсних торгів, а замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Попри це невідхилення такої пропозиції учасника буде визначено органами, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, як порушення норм чинного законодавства з боку комітету з конкурсних торгів замовника.

Нагадаємо, що диспозицією статті 164-14 КУпАП передбачено настання адміністративної відповідальності винних посадових осіб замовників торгів за вчинення такого правопорушення, як «оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації)».

Детальніше про те, як вичерпно виконати вимогу замовника про надання довідки з банку, ви можете прочитати в даному випуску журналу [№ 9 (48)] за вересень 2015 року на стор. 38-41.
Детальніше про впровадження електронних документів у сфері державних закупівель також читайте в матеріалі «Електронний документ: оригінал чи копія?», що розміщений у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (47) за серпень 2015 року (стор. 18–21).

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель