Алгоритм проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою

Микола Павленко
6622
25 Травня 2020
Алгоритм проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою
6622
25 Травня 2020

Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-IX опубліковано 19.10.2019. Згідно з розділом X «Прикінцеві та перехідні положення», цей Закон вводиться в дію через 6 місяців з дня його опублікування, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування. Отже, з 19.04.2020 закупівельну діяльність потрібно проводити відповідно до норм нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Новий закон), виняток становить розділ VI, яким встановлено особливості застосування замовником торгів з обмеженою участю.

Що таке «відкриті торги з публікацією оголошення англійською мовою»?

У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання узгодити законодавство у сфері публічних закупівель з правилами Європейського Союзу. Тобто, починаючи з мінімальних порогових меж, 133 тис. євро при закупівлі товарів і послуг та 5 150 тис. євро при закупівлі робіт (далі — пороги ЄС), зазначених в Угоді, процедури публічних закупівель в Україні мають відбуватись за тими ж правилами, що й закупівлі в ЄС.

Отже, процедуру відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою замовник застосовує в разі придбання товарів, робіт і послуг, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну для товарів і послуг — 133 тис. євро, для робіт — 5 150 тис. євро (курс євро визначають згідно з офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі).

Основними особливостями різновиду процедури відкритих торгів є обов’язкова публікація оголошення англійською мовою, довший строк для подачі пропозицій, двоетапність процедури, строки оскарження. Також варто наголосити на новації ч. 10 ст. 3 Нового закону, згідно з якою замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини для уникнення застосування порогів ЄС.

На рис. 1 показано схему, за якою замовник може здійснювати відкриті торги з публікацією оголошення англійською мовою. Зазначимо, що застосовувати таку інформацію потрібно вже 19.04.2020, оскільки це перший день дії Нового закону.

Рис. 1. Схема, за якою замовник може здійснювати відкриті торги з публікацією оголошення англійською мовою (ТП — тендерна пропозиція).

Етапи проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою

Розглянемо детально етапи проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою та певні нюанси, які можуть виникати під час їх проведення.

Етапи проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою (з 19.04.2020) за Новим законом

Найменування етапу  Порядок дій замовника за відповідним етапом  
1. Оприлюднення річного плану закупівель та змін до ньогоРічний план закупівель та зміни до нього замовник оприлюднює в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження (ч. 1 ст. 4)
2. Оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовоюОголошення про проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій (п. 1. ч. 1 ст. 10).   В оголошенні про проведення відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою(ч. 2 ст. 21) публікують: 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія; 2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); 3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; 4) очікувана вартість предмета закупівлі; 5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 6) кінцевий строк подання тендерних пропозицій; 7) умови оплати; 8) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції; 9) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати); 10) дата та час розкриття тендерних пропозицій; 11) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях; 12) математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування).   В оголошенні про проведення відкритих торгів може бути зазначена інша інформація
3. Нові вимоги до тендерної документаціїТендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату проведення електронного аукціону (ч. 3 ст. 22)
4. Публікація змін до тендерної документаціїЗміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) у машинозчитувальному форматі* оприлюднюються протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень (п. 3 ч. 1 ст. 10). * «Машинозчитувальний формат» — формат файлу, структурований так, щоб комп’ютерні програми могли легко ідентифікувати, розпізнавати й отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти, та їхню внутрішню структуру (директива Європейського парламенту і Ради 2003/98/ЄС)
5. Звернення за роз’ясненнями та/або з вимогоюФізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (ч. 1 ст. 24). Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення/вимоги надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру (ч. 2 ст. 24).   За несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації передбачено штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
6. Внесення змін до тендерної документаціїЗамовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації (ч. 2 ст. 24).   У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів
7. Забезпечення тендерної пропозиції / виконання договоруРозмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі у разі проведення тендеру на закупівлю робіт та 3 відсотків у разі проведення тендеру на закупівлю товарів чи послуг (ч. 1 ст. 25).   Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю (ч. 3 ст. 27)
8. Подання пропозицій учасникамиТендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації (ч. 1 ст. 26).   Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (ч. 2 ст. 26).   У разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання (ч. 10 ст. 26)
9. Продовження строку дії тендерних пропозиційТендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.   Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (ч. 7 ст. 26)
10. Розкриття тендерних пропозиційУ день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (ч. 1 ст. 28)
11. Допуск до аукціонуЗамовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів. За результатами розгляду замовником в електронній системі закупівель складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій протягом одного дня з дня його затвердження (ч. 1 ст. 10, ч. 12 ст. 29).   Відповідно до ч. 12 ст. 29 Нового закону протокол розгляду тендерних пропозицій повинен містити інформацію про: 1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорію; 2) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель; 3) перелік тендерних пропозицій; 4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників; 5) результат розгляду кожної тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону); 6) підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 цього Закону
12. Усунення невідповідностей у пропозиціїЯкщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель (ч. 16 ст. 29).   Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону; 2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.   Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.   Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження
13. Виправлення учасником невідповідностей    Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей (ч. 9 ст. 26)
14. Оскарження допускуСкарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій (ч. 8 ст. 18)
15. Дата аукціонуЗ метою оскарження рішення замовника про допущення/недопущення учасників до аукціону, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій (ч. 12 ст. 29)
16. Оцінка тендерних пропозиційПроводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені (ч. 2 ст. 29)
17. Аномально низька цінаУчасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.   Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини (ч. 14 ст. 29)
18. Намір укласти договірХоча Новим законом чітко не встановлено строк, протягом якого замовник повинен прийняти рішення про намір укласти договір після аукціону, вбачається доцільним приймати таке рішення протягом п’яти робочих днів після аукціону за аналогією зі звичайними відкритими торгами. Рішення про намір укласти договір про закупівлю замовник приймає в день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (ч. 1 ст. 33)
19. Відхилення тендерних пропозиційЗамовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо (ч. 1 ст. 31):
1) учасник процедури закупівлі:
– не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям та/або наявні підстави, встановлені ч. 1 ст. 17 Нового закону;
– не відповідає встановленим на підставі абз. 1 ч. 3 ст. 22 Нового закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;
– зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з ч. 15 ст. 29 Нового закону;
– не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;
– не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
– не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в ч. 14 ст.29 Нового закону;
– визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Нового закону;
2) тендерна пропозиція учасника:
– не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;є такою, строк дії якої закінчився;
3) переможець процедури закупівлі:
– відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
– не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Нового закону;
– не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до ч. 2 ст. 41 Нового закону;
– не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником
20. Відміна тендеруЗамовник відміняє тендер у разі (ч. 1 ст. 32): 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.   Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій (ч. 2 ст. 32)
21. Укладення договору про закупівлюЗ метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (ч. 5 ст. 33).   Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів (ч. 6 ст. 33)
22. Відмова переможця укладати договірУ разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Новим законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Нового закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цією статтею (ч. 7 ст. 33)
23. Звіт про результати закупівліЗвіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру або визнання тендеру таким, що не відбувся (ч. 2 ст. 19)
24. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлюПовідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених ч. 5 ст. 41 Нового закону — протягом 3 робочих днів з дня внесення змін (п. 11 ч. 1 ст. 10)
25. Звіт про виконання договору про закупівлюЗвіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання (п. 12 ч. 1 ст. 10)

Зважаючи на вищевикладене, описана в Новому законіпроцедура відкритих торгів для закупівель вище порогів ЄС — традиційний відкритий тендер, який має стандартні строки проведення та передбачає спочатку проведення перевірки кваліфікації учасників і технічних характеристик. І тільки після цього — оцінки поданих пропозицій на аукціоні. Тож сподіваємось, що розглянуті основні особливості та нюанси проведення даного різновиду процедури  відкритих торгів сприятимуть успішній організації та проведенню вказаної процедури.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО