Покроковий алгоритм дій замовника під час моніторингу

Оксана Костенко
2465
18 Січня 2022
Покроковий алгоритм дій замовника під час моніторингу
2465
18 Січня 2022

Кожна хвилина, витрачена на підготовку,
заощаджує 10 хвилин під час здійснення плану

Зважаючи на значний обсяг здійснених Державною аудиторською службою України (далі — ДАСУ) моніторингів процедур закупівель, для замовників важливим питанням є розробка покрокового алгоритму дій під час моніторингу його процедури закупівлі. Тому далі по суті.

Згідно з пунктом 14 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) моніторинг процедури закупівлі — аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Етапи проведення моніторингу

Аналізуючи зміст статті 8 Закону, можна виділити певні етапи проведення моніторингу, які можна умовно поділити на обов’язкові та факультативні (Таблиця 1).

Таблиця 1

Етапи проведення моніторингу

Обов’язкові

Факультативні

прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі та повідомлення про прийняття такого рішення в електронній системі закупівель

зупинення моніторингу та зупинення виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель

проведення...

Моніторинг закупівель

Публікації щодо здійснення органом державного фінансового контролю такого виду контролю як моніторинг закупівель, зокрема, новини моніторингу, приклади, коментарі, особливості, судова практика щодо моніторингу