Моніторинг за старою чи новою редакцією Закону

Олег Волянський
1809
30 Травня 2020
Моніторинг за старою чи новою редакцією Закону
1809
30 Травня 2020

Питання від читача

— Добрий день! Прохання – надати консультацію щодо питання, яке стосується моніторингу закупівель оголошених до 19 квітня 2020 року: «По процедурі закупівлі розпочатій по старій редакції Закону про публічні закупівлі почався моніторинг, він буде проходити по новій редакції Закону?»

Відповідь експерта

Добрий день! Моніторинг – процедури закупівлі – аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель (пункт 14 частини 1 статті 1 нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі).

Нюанси дії у часі нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» відображені у пунктах 5 і 6 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, а саме:

«Пункт 5. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону. Пункт 6. Договори про закупівлю, укладені у порядку та на умовах, установлених до введення в дію цього Закону, виконуються в повному обсязі до закінчення строку, на який такі договори були укладені. Зміни до таких договорів вносяться у порядку та на умовах, встановлених до введення в дію цього Закону».

З урахуванням викладеного, предмет моніторингу завжди становить питання дотримання замовником саме того законодавства, яке регулює питання організації та проведення закупівель у конкретний момент часу. Тобто, щодо закупівель, розпочатих до 18.04.2020 моніторинг здійснюватиметься на предмет дотримання правил попередньої редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (зауважимо, це стосується і питань звітування про результати проведених закупівель та результати виконання договорів про закупівлі). А закупівлі, розпочаті після 19.04.2020 – аналізуватимуться на предмет дотримання вимог нової редакції цього Закону.

Разом з тим, у Прикінцевих та перехідних положеннях нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» немає ані слова щодо порядку здійснення у перехідному періоді моніторингу, який, як відомо, не є складовою ані процедури закупівель, ані процесу укладення чи виконання договору про закупівлю. Моніторинг – це форма здійснення державного фінансового контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель (статті 2 і 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»). Відтак слід звертатися до загальновизнаних правил дії закону у часі.

Конституцією України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (частина перша статті 58).

У рішенні від 26 січня 2011 року № 1-рп/2011  Конституційний Суд України розтлумачив ці положення Основного Закону України як такі, що передбачають загальновизнані принципи дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, а саме: принцип їх безпосередньої дії, тобто поширення тільки на ті відносини, які виникли після набуття чинності законами чи іншими нормативно-правовими актами, та принцип зворотної дії в часі, якщо вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Також слід звернутися в порядку аналогії до процесуальних кодексів України, які містять правило на випадок, якщо посеред певного процесу  (вчинення дії, ухвалення рішення тощо) змінюються законодавчі норми, а саме: процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (напр., частина 3 статті 3 КАС України).

При цьому моніторинг розпочинається за наказом органу державного фінансового контролю.

На підставі викладеного доходимо таких висновків:

  • Моніторинг, розпочатий до 18.04.2020 включно, завершується за правилами,  що діяли до 18.04.2020 включно;
  • Моніторинг, розпочатий після 19.04.2020, здійснюється за правилами нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Зауважимо, що повноваження аудиторів та порядок здійснення моніторингу – до 19.04.2020, -та після цієї дати – майже ідентичні з незначними відмінностями, а саме:

  • У  старій редакції Закону моніторинг проводився, зокрема, його протягом строку виконання договору, а зараз проводиться  – протягом «строку його дії».
  • Станом на сьогодні Закон не зобов’язує аудиторів проводити перевірку у разі, якщо замовник не усунув порушення, відображене у висновку. У такому випадку одразу вживаються заходи для притягнення посадових осіб замовника до адміністративної відповідальності у випадку наявності підстав.
  • Також аудитори, зараз, зобов’язані вказувати номер протоколу  в електронній системі закупівель наступного робочого дня з дня складання протоколу, а також зазначати дату та номер відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження.
Моніторинг закупівель

Публікації щодо здійснення органом державного фінансового контролю такого виду контролю як моніторинг закупівель, зокрема, новини моніторингу, приклади, коментарі, особливості, судова практика щодо моніторингу

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО