Особливості договору постачання електричної енергії споживачеві

Крістіна Бєлякова
5215
8 Жовтня 2018
Особливості договору постачання електричної енергії споживачеві
5215
8 Жовтня 2018

Темою попередньої статті стала закупівля електричної енергії, з приводу якої у зв’язку з реформуванням ринку електричної енергії в потенційних споживачів виникає безліч запитань. Не менше їх і в потенційних постачальників та надавачів послуг з розподілу електричної енергії, оскільки вони братимуть участь у процедурах закупівель, що вже проводять та проводитимуть ще більше замовники. У даній статті ми зупинимося на особливостях договору постачання електричної енергії споживачеві.

Згідно з частиною 1 статті 56 Закону № 2019, договір постачання електричної енергії споживачеві укладають між електропостачальником та споживачем. Він передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюють за вільними цінами.

Згідно зі статтею 56 Закону № 2019, умови постачання електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача визначає договір постачання електричної енергії споживачеві. У договорі постачання електричної енергії споживачеві визначають:

 1. найменування та місцезнаходження електропостачальника;
 2. перелік послуг, які надає електропостачальник;
 3. ціну електричної енергії та послуг, які надають;
 4. показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії;
 5. види послуг з технічного обслуговування, які пропонує електропостачальник;
 6. умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовують у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема в разі виставлення неправильного рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;
 7. порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії;
 8. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;
 9. порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів;
 10. строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;
 11. зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачеві інформації про захист прав споживачів, зокрема в розрахункових документах (рахунках);
 12. права та обов’язки електропостачальника і споживача в разі неможливості виконання своїх зобов’язань та в разі тимчасового зупинення постачання;
 13. інші положення залежно від специфіки та виду послуг, які надає електропостачальник.

Відповідно до п. 3.2.6 Правил роздрібного ринку Договір про постачання електричної енергії споживачеві повинен містити такі істотні умови:

 1. загальні положення;
 2. предмет договору;
 3. умови постачання;
 4. якість постачання електричної енергії;
 5. ціну та/або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;
 6. права та обов’язки споживача;
 7. права і обов’язки електропостачальника;
 8. відповідальність сторін;
 9. порядок зміни електропостачальника;
 10. порядок врегулювання спорів;
 11. умови форс-мажорних обставин;
 12. строк дії договору;
 13. реквізити сторін;
 14. порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;
 15. інші умови.

До укладення договору постачання електричної енергії споживачеві електропостачальник має надати йому інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків (частина 8 статті 56 Закону № 2019).Даний абзац є дуже цікавим. Після аналізу вищенаведеної інформації одразу постає питання щодо того, яким чином дану норму реалізувати в разі проведення процедури відкритих торгів на закупівлю постачання електричної енергії. Замовникам при проведенні процедури відкритих торгів, як варіант, одразу необхідно передбачити умови подання учасниками в складі тендерної пропозиції інформації про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків. Однак варто констатувати, що питання практичного використання даної норми Закону № 2019 у співвідношенні з положеннями Закону про публічні закупівлі наразі залишається відкритим.

Жодне положення договору постачання електричної енергії споживачеві не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов’язання на споживача, який здійснює зазначене право. В іншому разі таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.

Також, згідно з підпунктом 3.2.8 Правил роздрібного ринку, передбачено, що споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії має обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її в заяві-приєднанні до умов договору постачання електричної енергії споживачеві. Така комерційна пропозиція є невід’ємним додатком до договору.

Що ж таке комерційна пропозиція та яку інформацію в ній необхідно зазначити? Відповідь на це питання ми знайдемо в підпункті 3.2.7 Правил роздрібного ринку, відповідно до яких публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію:

 1. ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;
 2. визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;
 3. спосіб оплати;
 4. термін (строк) виставлення рахунка за спожиту електричну енергію й термін (строк) його оплати;
 5. визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з подальшим переведенням цієї оплати електропостачальником операторові системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів);
 6. розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
 7. зобов’язання надавати компенсації споживачеві за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;
 8. наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;
 9. строк дії договору та умови пролонгації;
 10. урахування пільг, субсидій;
 11. можливість постачання захищеним споживачам;
 12. комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов’язані безпосередньо з постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії»).

Відповідно до підпункту 3.2.12 Правил роздрібного ринку договір про постачання електричної енергії споживачеві є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об’єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживача інформують у передбаченому договором порядку.

Далі розглянемо специфіку форм договорів для закупівлі електричної енергії. Отже, згідно з частиною 11 статті 56 Закону № 2019, НКРЕКП затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачеві, типовий договір постачання електричної енергії споживачеві на умовах надання універсальної послуги й типовий договір постачання електричної енергії споживачеві постачальником «останньої надії». Тому звертаємо увагу, що затверджують саме примірний договір на постачання електричної енергії споживачеві. Це означає, що він матиме рекомендаційний характер та що його положення можуть змінюватися.

Форми вищенаведених затверджених договорів є окремими додатками до Правил роздрібного ринку електричної енергії:

 1. У додатку 1 затверджено Типовий договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
 2. У додатку 2 — Типовий договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії.
 3. У додатку 3 — Типовий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
 4. У додатку 4 — Типовий договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.
 5. У додатку 5 — Примірний договір про постачання електричної енергії споживачеві.
 6. У додатку 6 — Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.
 7. У додатку 7 — Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

Чи може постачальник відмовитися від договору

Чи може постачальник відмовитися від договору? Так, це можливо. Дана можливість передбачена статтею 32 Закону про публічні закупівлі та п. 3.2.11 Правил роздрібного ринку, в яких зазначено, що споживач, обравши комерційну пропозицію, надає електропостачальникові заповнену заяву-приєднання разом із необхідними для укладення відповідного договору документами. Відповідно до пункту 3.2.10 Правил роздрібного ринку разом із заявою-приєднанням споживач також надає:

 1. для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
  – копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника — для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку) за необхідності;
  – витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
  – інші документи, передбачені цими правилами;
 2. для фізичних осіб:
  – довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це у відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків не вимагають);
 3. у визначених законодавством випадках — копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачеві на будівельні майданчики);
 4. документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з оператором системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії [паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код].

Електропостачальник, отримавши заяву-приєднання, протягом трьох робочих днів перевіряє можливість приєднання споживача до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції.

У разі неможливості приєднання споживача до умов відповідного договору на умовах обраної комерційної пропозиції електропостачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви-приєднання повідомляє заявникові про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою-приєднанням.

Відповідно до пункту 3.2.12 Правил роздрібного ринку договір про постачання електричної енергії споживачеві є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об’єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживачеві повідомляють у передбаченому договором порядку.

Постачальник «останньої надії»

Згідно з пунктом 66 частини 1 статті 1 Закону № 2019, постачальник «останньої надії» визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який за обставин, установлених цим Законом, не має права відмовити споживачеві в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» — домовленість між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником «останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії».

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», який розробляє постачальник «останньої надії» на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» (додаток 7 до цих Правил) та який вважається укладеним у визначених законодавством України та цими Правилами випадках, у разі настання яких споживач безакцептно приймає умови договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

Постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

 1. банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;
 2. завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;
 3. невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;
 4. необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
 5. в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Визначення постачальника «останньої надії» відбувається згідно з рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Якщо конкурс не відбувся, то Кабінет Міністрів України для забезпечення загальносуспільних інтересів може тимчасово, на строк до шести місяців, покласти обов’язки щодо виконання функцій постачальника «останньої надії» на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям.

Межі території здійснення діяльності постачальника «останньої надії» визначають в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника «останньої надії» не допускається провадження діяльності іншими постачальниками «останньої надії».

Постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за ціною, яку він формує відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором (НКРЕКП), та яка включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії», ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» визначають за результатами конкурсу.

Якщо конкурс на визначення постачальника «останньої надії» не відбувся, то ціну (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника «останньої надії» встановлює Регулятор згідно із затвердженою ним методикою. Він при цьому має брати до уваги економічно обґрунтовані витрати, пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності постачальника «останньої надії», а також норму прибутку з огляду на особливості діяльності такого електропостачальника.

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, на умовах Типового договору постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», який затверджує Регулятор. Постачальник «останньої надії» оприлюднює відповідний договір на своєму офіційному веб-сайті.

Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачеві протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачеві.

Постачальник «останньої надії» має право припинити постачання електричної енергії до закінчення визначеного строку в разі невиконання споживачем умов договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» щодо повної та своєчасної оплати споживачем вартості електричної енергії (стаття 64 Закону № 2019).

Крім того, звертаємо увагу, що постачальник «останньої надії» здійснюватиме постачання електричної енергії як товару комплексом з усіма послугами (постачання, передача, розподіл), і в разі закупівлі необхідно буде обирати код  Електрична енергія — за кодом CPV за ДК 021:2015 — 09310000-5 (постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»). Оскільки відповідно до пункту1.2.6 Правил роздріного ринку оператор системи, який здійснює розподіл (передачу) електричної енергії безпосередньо до електроустановок споживача, отримує плату за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії або від споживача, або від електропостачальника за вибором споживача (крім постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг або «останньої надії»). Вибір споживача зазначають у договорі про постачання електричної енергії споживачеві (обраній споживачем комерційній пропозиції). У разі постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг або «останньої надії» послугу з розподілу (передачі) електричної енергії для потреб споживачів, електроустановки яких приєднані на території діяльності відповідного оператора системи, оплачує відповідний електропостачальник за усією сукупністю зазначених споживачів, постачання яким здійснює постачальник універсальних послуг або «останньої надії». При цьому ціни на електричну енергію, яку постачають споживачам постачальники універсальних послуг та «останньої надії», включають, у тому числі, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Розглянувши детальніше специфіку закупівлі електричної енергії в постачальника «останньої надії», доходимо висновку, що переговорну процедуру з постачальником «останньої надії» необхідно буде проводити на підставі п. 2 ч. 2 статті 35 Закону про публічні закупівлі: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, унаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Постачальник універсальних послуг

Згідно з пунктом 93 частини 1 статті 1 Закону № 2019, універсальна послуга — постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.

У Законі № 2019 стаття 63 регулює питання надання універсальних послуг. Універсальні послуги постачальники таких послуг надають виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. Отже, ті замовники, які є такими споживачів, на закупівлю електричної енергії проводять переговорну процедуру з постачальником універсальних послуг, оскільки в межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.

Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачеві, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Визначення постачальника універсальних послуг здійснюється згідно з рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюють визначення переможця.

Якщо конкурс не відбувся, то Кабінет Міністрів України для забезпечення загальносуспільних інтересів може тимчасово, на строк до шести місяців, покласти обов’язки щодо надання універсальних послуг на постачальника універсальних послуг, що надавав універсальні послуги на дату проведення конкурсу, або на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям.

Межі території здійснення діяльності постачальника універсальних послуг визначають в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг.

Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах.

Постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, які він формує відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та які включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

Постачальник універсальних послуг оприлюднює ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам постачальник універсальних послуг здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами. Методику (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, яку застосовує постачальник універсальних послуг при формуванні цін на універсальні послуги, затверджує Регулятор.

Ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг визначають за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг.

Якщо конкурс на визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, то ціну (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника універсальних послуг встановлює Регулятор відповідно до затвердженої ним методики (із дотриманням вимог статті 7 Закону № 2019).

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії в порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах Типового договору постачання універсальних послуг, який затверджує Регулятор. Постачальник універсальних послуг розміщує договір постачання універсальних послуг на своєму офіційному веб-сайті.

Крім прав, визначених статтею 57 Закону № 2019, постачальники універсальних послуг мають право отримувати компенсацію витрат на:

 1. надання універсальних послуг вразливим споживачам відповідно до законодавства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 2. надання операторові системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Додатково далі пропонуємо ознайомитися з останнім листом МЕРТУ щодо закупівлі електричної енергії від 10.09.2018 № 3304-04/39642-06.МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)
вих. № 3304-04/39642-06 від 10.09.2018

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,
підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо закупівель електричної енергії та
послуг з постачання електричної енергії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з метою надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель додатково до листа від 09.11.2017 № 3304-06/40489-07 «Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії» (Лист № 3304-06/40489-07), який розміщений на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель, повідомляє.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон) в частині відокремлення видів діяльності з розподілу і постачання електричної енергії Мінекономрозвитку додатково звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) стосовно нормативно-правових актів, розроблених і затверджених на виконання цього Закону, які регулюють функціонування ринку електричної енергії та взаємовідносини між його учасниками та щодо інформації про перелік ліцензованих постачальників електричної енергії, які можуть виступати учасниками на тендері.

НКРЕКП листом від 23.08.2018 № 7620/13.1/7-18 повідомило, що на засіданні Комісії, яке відбулося у формі відкритого слухання, на виконання Закону затверджено ряд нормативно-правових актів, які регулюють процеси функціонування ринку електричної енергії та взаємовідносини між його учасниками, зокрема:

 • Правила ринку;
 • Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 • Правила роздрібного ринку електричної енергії;
 • Кодекс системи передачі;
 • Кодекс системи розподілу;
 • Кодекс комерційного обліку електричної енергії.

При цьому основним документом, що регулює взаємовідносини між споживачем та електропостачальником є Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312.

Крім того, НКРЕКП поінформувало, що відповідно до частини третьої статті 6 Закону до повноважень Комісії належить ліцензування господарської діяльності у сфері електроенергетики відповідно до вимог Закону та контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

Перелік суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП у розділі: Актуальна інформація/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП/Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії споживачу). Зазначений перелік постійно оновлюється з урахуванням отримання ліцензій новими суб’єктами господарювання.

Принагідно звертаємо увагу, що відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, ліцензії на впровадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом підлягають анулюванню не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом, тобто не пізніше 11 грудня 2018 року.

Крім того, ліцензіати з постачання електричної енергії, що наразі провадять ліцензовану діяльність відповідно до постанови НКРЕКП від 13.04.2017 № 504, у разі наміру продовжувати господарську діяльність з постачання електричної енергії, повинні до грудня 2018 року отримати нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Таким чином, право здійснення діяльності з постачання електричної енергії матимуть лише ті суб’єкти господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та відповідний перелік яких оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

З огляду на викладене, замовники мають здійснювати закупівлі з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням зазначених нормативно-правових актів НКРЕКП, які регулюють ринок електричної енергії.

Директор департаменту регулювання
публічних закупівель Мінекономрозвитку
           Лілія Лахтіонова

Електрична енергія

Публікації, тематикою яких є особливості закупівель електричної енергії