Зміна електропостачальника. Враховуємо Правила роздрібного ринку

Марія Бречко
3988
19 Січня 2021
Зміна електропостачальника. Враховуємо Правила роздрібного ринку
3988
19 Січня 2021

Питання читача

Кажуть, що замовник за 21 день повинен повідомити нового електропостачальника про зміну електропостачальника. Якщо це так, то чи є повідомлення про намір в ЕСЗ цим повідомленням?

Відповідь експерта

Порядок зміни електропостачальника регулюється Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 (далі — ПРРЕЕ). Главою 6.1 розділу VI ПРРЕЕ визначений порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача. Даною главою визначено, що споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Під словами «новий електропостачальник» розуміється, що це учасник, який за результатами проведеної процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» визнаний переможцем процедури закупівлі.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання такого договору про закупівлю з боку попереднього електропостачальника споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору про закупівлю.

Відповідно до глави 6.1. Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача ПРРЕЕ повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, яких оприлюднені комерційні пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

  1. персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті);
  2. контактні дані (номер телефону, електронну пошту, поштову адресу для листування тощо);
  3. ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;
  4. найменування чинного електропостачальника;
  5. інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;
  6. згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

Підсумовуючи вищевикладене, у замовника, у якого за результатами проведеної процедури закупівлі визначений переможець, тобто новий електропостачальник, з яким такий замовник не перебуває в договірних відносинах, згідно з ПРРЕЕ  має відбуватися зміна електропостачальника.

У такому випадку замовник має після обрання переможця процедури закупівлі (нового електропостачальника) подати такому переможцю заяву-приєднання. Форма заяви-приєднання є додатком № 1 до договору про постачання електричної енергії споживачу. До заяви-приєднання замовник додатково надає інформацію, яка зазначена вище. Примірна форма договору про постачання електричної енергії споживачу є додатком № 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Варто звернути увагу, що повідомлення про намір укласти договір, оприлюднене замовником відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», не є повідомленням про намір укласти новий договір про закупівлю з новим електропостачальником, наданим у вигляді заяви-приєднання до договору.

Експерти відповідають

Провідні фахівці закупівельної галузі коротко та з правової точки зору відповідають на найбільш суперечливі та болючі питання щодо здійснення закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО