Реалії проведення допорогових закупівлеь

Крістіна Бєлякова
594
8 Червня 2016
Реалії проведення допорогових закупівлеь
594
8 Червня 2016

У частині 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон про публічні закупівлі, Закон) встановлено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальників товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель (за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини) замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Також додатково в пункті 4 прикінцевих положеннях Закону про публічні закупівлі встановлено дозволити замовникам, для яких цей Закон вводиться в дію 1 серпня 2016 року, використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Отже, у даній статті розглянемо з вами особливості проведення допорогових закупівель за умови, що замовник прийняв рішення про їх проведення через електронний майданчик.

Пороги, за якими можливо проводити допорогові закупівлі через електронну систему

Для замовників:

 • від 3000 грн до 199 000 грн — на товари та послуги;
 • від 3000 грн до 1 499 000 грн — на роботи.

Для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання:

 • від 3000 грн до 999 000 грн — на товари та послуги;
 • від 3000 грн до 4 999 000 грн — на роботи.

Авторизація майданчиків

Відповідно до пункту 12 Постанови КМУ від 24 лютого 2016 року № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» (далі – Постанова № 166) авторизація електронного майданчика може бути здійснена за одним або кількома рівнями акредитації залежно від користувачів, яким надають послуги, та порядку здійснення закупівлі, а саме:

 1. перший рівень — надання послуг замовникові в разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону;
 2. другий рівень — надання послуг учасникові, що бере участь у закупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону;
 3. третій рівень — надання послуг замовникові в разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом;
 4. четвертий рівень — надання послуг учасникові, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом.

Тобто в разі проведення допорогових закупівель майданчики повинні мати 1-й рівень (допорогові для замовників) і 3-й рівень (допорогові для учасників).

На сьогодні (03.06.2016) попередню авторизацію пройшли за чотирма рівнями такі майданчики:

SmartTender.biz № 570 від 31 березня 2016 р.
«Держзакупівлі.Онлайн» № 570 від 31 березня 2016 р.
zakupki.prom.ua № 588 від 1 квітня 2016 р.
«ПриватМаркет» № 626 від 5 квітня 2016 р.
PublicBid № 714 від 19 квітня 2016 р.
E-tender № 633 від 7 квітня 2016 р. № 776 від 29 квітня 2016 р.
NEWTEND № 732 від 22.04.2016 р.

На сьогодні (03.06.2016) попередню авторизацію пройшов за 1-м та 2-м рівнями такий майданчик:

Zakupki UA № 793 від 10.05.2016 р.

Звертаємо увагу на те, що всі майданчики пройшли попередню авторизацію. Це зумовлено тим, що на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua) тимчасово відсутня у складі електронної системи закупівель технічна реалізація процедури конкурентного діалогу та комплексної системи захисту інформації.

Як проходять допорогові закупівлі через електронну систему?

По-перше, згідно з частиною 1 статті 2 Закону про публічні закупівлі, під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом. Згідно з частиною 1 статті 3 Закону, закупівлі здійснюють згідно з такими принципами:             

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • максимальна економія та ефективність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 • недискримінація учасників;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

По-друге, уже затверджено наказ ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель» (далі — Наказ № 35), яким також встановлено певний порядок проведення допорогових закупівель. Нижче детальніше розглянемо його основні поняття.

Основні поняття Наказу № 35

Витяг з Наказу № 35 

1. Загальні положення
1.7. Усі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівель, у тому числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через Систему. 
1.8. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі «Кваліфікація» або «Переможець».

6. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій
6.3. Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій. 
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
6.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.
При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри Закупівлі:

 1. очікувану вартість Закупівлі, що не може бути меншою, ніж 3 000 гривень;
 2. тривалість періоду уточнень, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 3. тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень;
 4. крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5 % до 3 % від очікуваної вартості Закупівлі;
 5. нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30 %, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 %  — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.
6.10. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.

8. Порядок проведення Аукціону
8.1. У ході Аукціону Учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може протягом одного раунду Аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
8.2. Для участі в Аукціоні Учасник за допомогою інтерфейсу Авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку Аукціону. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому що воно є єдиним ідентифікатором Учасника.
8.3. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати Користувачів Системи про наближення дати старту Аукціону.
Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує єдиний модуль «Аукціон». 
В Аукціоні можуть брати участь лише Учасники, що подали пропозиції. Всі інші Користувачі Системи, у тому числі Замовник цієї Закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом Аукціону.
Якщо зареєстрований один Учасник, то Система автоматично переходить до процесу «Оцінка», а Закупівлі присвоює статус «Кваліфікація».

11. Скасування Закупівлі
11.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.
11.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус «Закупівля не відбулася».
11.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус «Закупівля не відбулась».

12. Режим роботи Системи
12.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.                12.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, надсилаються Адміністратором Авторизованим електронним майданчикам (для подальшого розміщення такого повідомлення на цих майданчиках) не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати початку проведення таких робіт.


Перші кроки замовника в допорогових закупівлях:

 • Зареєструватися на майданчику, який пройшов акредитацію за 1-м та 3-м рівнями.
 • Спробувати оголосити тестову закупівлю.
 • Сформувати положення про проведення допорогових закупівель відповідно до Наказу № 35.
 • Призначити відповідальну особу (осіб) для проведення допорогових закупівель.
 • Внести інформацію про «реальну» заплановану закупівлю в додаток до річного плану.
 • Підготувати документи для закупівлі.
 • Оголосити «реальну» закупівлю.

Перші кроки учасника в допорогових закупівлях:

 • Зареєструватися на майданчику, який пройшов акредитацію за 2-м та 4-м рівнями.
 • Спробувати взяти участь у тестовій закупівлі.
 • Знайти необхідну «реальну» закупівлю.
 • Оплатити за участь у певній закупівлі (вартість — згідно з п. 4 Постанови № 166).
 • Беремо участь в реальній закупівлі.

Звертаємо увагу! Учасник не зможе подати пропозицію, ціна якої перевищує бюджет, зазначений в оголошенні. Після того, як ми з вами розглянули основні питання проведення допорогових закупівель, можна далі перейти до основних етапів проведення допорогових закупівель, які повинен пройти замовник для придбання необхідного предмета закупівлі (далі — на рисунку та в таблиці).

Етап Документи та інформація
1Оголошення закупівліПід час оголошення закупівлі замовник розміщує в системі інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена замовником під час оголошення закупівлі (підпункт 6.3 Наказу № 35)
2Період уточнень. Тривалість періоду має становити: – не менше 1 робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3000 грн до 50 000 грн; – не менше 3 робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 грн Після оголошення закупівлі починається період уточнень. У період уточнень користувачі системи мають можливість звернутися до замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в системі та є доступними всім користувачам системи для перегляду незалежно від статусу закупівлі. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення закупівлі (підпункт 6.5 Наказу № 35). На даному етапі замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій (а також може переносити строк подання пропозицій). Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам системи. Якщо замовник вносить зміни до документів, то він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файла (підпункт 7.1 Наказу № 35)
3Подання пропозицій. Тривалість подання має становити: – не менше 1 робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3000 грн до 50 000 грн; – не менше 2 робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 грнПодати пропозицію може будь-який учасник, зареєстрований у системі. Інформація, зазначена учасником в електронних документах та документах, що додають до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах системи (підпункт 6.6 Наказу № 35). Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого замовником під час оголошення закупівлі (підпункт 6.10 Наказу № 35). Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам системи після закінчення аукціону. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій (пункт 10 № Наказу 35). На даному етапі замовник уже не може вносити зміни в документацію
4Аукціон система визначає автоматично Аукціон проходить протягом 3 раундів за однаковими правилами. Дату і час аукціону система призначає автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів системи про наближення дати старту аукціону. Якщо на закупівлю подано більше однієї пропозиції, то система активує єдиний модуль «Аукціон». В аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Усі інші користувачі системи, у тому числі замовник цієї закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом аукціону. Якщо зареєстровано одного учасника, то система автоматично переходить до процесу «Оцінка», а закупівлі присвоює статус «Кваліфікація» (підпункт 8.3 Наказу № 35). У ході аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи системи. Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни (підпункт 8.1 Наказу № 35). У кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами — першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок аукціону, визначений замовником (підпункт 8.6 Наказу № 35)
5Кваліфікація. Терміну проведення не передбачено. Замовник самостійно встановлюєЗамовник розглядає учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі (підпункт 9.1 Наказу № 35)
5.1Дискваліфікація У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням. Виключними підставами дискваліфікації є:
пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі;
учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.
У випадку дискваліфікації система автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а в разі однакових за величиною цінових пропозицій — поданою раніше, як учасника з найкращою пропозицією, яку має розглядати замовник (підпункт 9.2 Наказу № 35)
5.2Звернення до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності пропозиції учасника Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги (підпункт 9.2 Наказу № 35)
6Визначення переможця Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, то замовник визначає такого учасника переможцем та публікує в системі скан-копію документа з відповідним рішенням (підпункт 9.3 Наказу № 35)
7Договір про закупівлю. Не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівліДоговір за результатами проведення закупівлі підписується між замовником та переможцем поза системою згідно з чинним законодавством не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні. Договір замовник розміщує а системі протягом 2 робочих днів з дня його укладення, вінперебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій (підпункти 9.4–9.5 Наказу № 35)

Звертаємо увагу! Замовник зобов’язаний завершити закупівлю шляхом підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій (підпункти 9.4–9.5 Наказу № 35). У наступному номері юридичного видання «Радник в сфері державних закупівель» ви зможете ознайомитись із процедурою оскарження в допорогових закупівлях, які проходять з використанням електронної системи.

Допорогова / спрощена закупівля

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг на так звані допорогові суми, тобто вартість яких є нижчою 200 тис. грн для товарів і послуг та нижче 1 млн. грн для робіт (звичайні замовники), або вартість яких є нижчою 1 млн. грн для товарів і послуг та нижче 1,5 млн. грн для робіт, якщо йдеться про спецзамовників