Чи має право замовник вимагати від учасника надати не менше однієї копії договору, зазначеного в довідці, у повному обсязі та копії документів про його виконання?

Редакція
643
31 Січня 2019
Чи має право замовник вимагати від учасника надати не менше однієї копії договору, зазначеного в довідці, у повному обсязі та копії документів про його виконання?
643
31 Січня 2019

«Доброго дня! Чи має право замовник вимагати від учасника надати не менше однієї копії договору, зазначеного в довідці, у повному обсязі (з усіма вкладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору) та копії документів про його виконання (актів здачі-приймання наданих послуг тощо)? Дякую».

Добрий дня! Зважаючи на вимоги пункту 29 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), тендерну документацію розробляє та затверджує замовник. Вона повинна містити перелік складових, визначених частиною другою статті 22 Закону, зокрема один або декілька кваліфікаційних критеріїв для учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям згідно із законодавством. Одним з критеріїв є наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
Згідно з частиною четвертою статті 22 Закону, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. З огляду на викладене, перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність установленим кваліфікаційним критеріям, замовник визначає самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, зважаючи на частину третю статті 5 Закону та дотримання принципів, закріплених у статті 3 Закону. Наведена вами вимога тендерної документації не є дискримінаційною, оскільки додатки є невід’ємною частиною договору, тож за їх наявності учасник має їх надати. При цьому сам договір не підтверджує його виконання, тому замовник цілком правомірно вимагає відповідні первинні документи. Щодо формулювання в тендерній документації вимоги стосовно надання аналогічного договору, а саме «не менше одного»: така вимога також не є дискримінаційною, оскільки надає можливість учасникові надати у складі своєї пропозиції як один договір, так і будь-яку кількість аналогічних договорів, яку він вважає за потрібне (2, 5 чи 10 договорів і т. д.). Однак і одного договору буде достатньо (за умови виконання учасником вимог тендерної документації, у тому числі щодо надання документів на підтвердження виконання такого аналогічного договору, у повному обсязі).
Водночас звертаємо увагу, що фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника по роз’яснення щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення по роз’яснення та звернення щодо усунення порушення автоматично з’являються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону згідно з частиною першою статті 23 Закону. Крім того, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації (частина друга статті 23 Закону). А стаття 18 Закону визначає порядок оскарження процедур закупівель.
Детальніше про вимоги аналогічних договорів можна прочитати у статтях «Встановлення вимоги щодо наявності досвіду виконання аналогічного договору» — випуск журналу № 7 (70) за липень 2017 року, стор. 8–13; «Правило “невід’ємних додатків”: покрокова інструкція для застосування» — випуск журналу № 10 (85) за жовтень 2018 року, стор. 40–42.

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.