Рекомендації щодо формулювання ключових пунктів істотних умов проекту договору на виконання робіт

Віта Аністратенко
2906
10 Квітня 2019
Рекомендації щодо формулювання ключових пунктів істотних умов проекту договору на виконання робіт
2906
10 Квітня 2019

На сьогодні проект договору у складі тендерної документації повинен бути складений таким чином, аби в подальшому уникнути можливих ризиків невиконання або неналежного виконання договору за результатами проведення процедури закупівлі. Особливої уваги потребує проект договору на здійснення закупівлі робіт.

Так, проект договору на закупівлю робіт повинен бути складений з огляду на вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2008 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (зі змінами та доповненнями) (далі — Постанова КМУ № 668).

Умови Постанови КМУ № 668 відповідно до Цивільного кодексу України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов’язаних з капітальним будівництвом об’єктів. 

Положення Загальних умов Постанови КМУ № 668 застосовують також при укладенні та виконанні договорів підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і споруд. 

Положення Постанови КМУ № 668 застосовують незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).

Примірний договір підряду затверджує Мінрегіон [наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури № 3 від 27.10.2005 «Про затвердження примірного договору підряду в капітальному будівництві» (далі — Наказ № 3)].

Відповідно до Постанови КМУ № 668 договір підряду укладають у письмовій формі.

Істотними умовами договору підряду є:

 1. найменування та реквізити сторін;
 2. місце і дата укладення договору підряду;
 3. предмет договору підряду;
 4. договірна ціна;
 5. строки початку та закінчення робіт (будівництва об’єкта);
 6. права та обов’язки сторін;
 7. порядок забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду;
 8. умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва;
 9. порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами;
 10. порядок залучення субпідрядників;
 11. вимоги до організації робіт;
 12. порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
 13.  умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт;
 14.  джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об’єкта);
 15. порядок розрахунків за виконані роботи;
 16. порядок здавання-приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва);
 17. гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
 18.  відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
 19.  порядок урегулювання спорів;
 20.  порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

Розглянемо рекомендації щодо порядку формування ключових істотних умов проекту договору, наведені в таблиці.

Отже, замовник робіт, особливо за бюджетні кошти, задля досягнення мети щодо належного виконання договору всіма учасниками будівництва повинен не лише якнайшвидше укласти договір, а й проаналізувати ризики всіх учасників будівництва та відобразити в проекті договору положення, які дозволять уникнути таких ризиків. Саме тому кожна істотна умова договору, визначена Постановою КМУ № 668 та Наказом № 3 Мінрегіонбуду для договорів даного виду, виділяє основні моменти, які важливі для правильного розуміння та врегулювання між сторонами та яких повинна дотримуватися кожна зі сторін договору.

Також варто зауважити, що учасники процедури закупівлі, які не згодні з тими чи іншими пунктами проекту договору, повинні на етапі уточнення (для електронних допорогових закупівель) та подання тендерних пропозицій вимагати від замовника змінити або уточнити незрозумілі пункти або пункти, де, на думку учасника, занадто завищені вимоги, що не відповідають дійсності або вартості виконання. Бо після закінчення періоду подання пропозицій учасникові не залишається нічого іншого, аніж підписати редакцію договору замовника. Обидві сторони договору повинні співпрацювати під час проводження процедури закупівлі та зробити умови виконання договору прийнятними для обох сторін, що буде інструментом його успішного виконання.

Групи закупівель

Публікації щодо практики закупівель згруповані з акцентом на певну сферу закупівель (галузь / специфіку предмета закупівлі)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО