Постанова КМУ № 225 від 20 березня 2020 р. (COVID-19): алгоритм закупівлі та важливі акценти

Редакція
7095
23 Березня 2020
СПЕЦВИПУСК
Постанова КМУ № 225 від 20 березня 2020 р. (COVID-19): алгоритм закупівлі та важливі акценти
7095
23 Березня 2020

Друзі! Команда «Радника» підготувала для вас алгоритм закупівлі згідно  Постанови КМУ № 225 від 20 березня 2020 р. (COVID-19) та Закону № 530. Окрему подяку за небайдужість та допомогу в розробленні алгоритму висловлюємо члену редакційної колегії журналу «Радник», координатору ГО «Центр АСНДІ», Валерію Урлюку.

Алгоритм

Алгоритм закупівлі згідно постанови від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України».

1. Призначити уповноважену замовником особу для здійснення закупівлі згідно Закону № 530 та Постанови № 225 (далі – УЗО). Зверніть увагу, що згідно Постанови № 225 призначається саме уповноважена замовником особа. Такий собі ще один різновид УО.

А якщо таку УЗО не призначати, а щоб закупівлі проводив ТК чи УО згідно Закону № 922, чи є за це відповідальність? Чинними НПА не встановлено відповідальності за проведення закупівель згідно постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 тендерним комітетом, або уповноваженою особою в розумінні Закону № 922.. Таким чином, за не визначення уповноваженої особи відповідальною за проведення закупівель згідно постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225, той хто призначив керівника (вищестояща організація), може притягнути його до дисциплінарної відповідальності, як правило, у вигляді догани або звільнення. Однак, все ж таки, в умовах карантину зручніше віддати прийняття рішень і дотримання алгоритму в руки однієї особи.

2. Внести зміни до річного плану. Тут варто зауважити, що постанова КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 застосовується незалежно від вартості предмета закупівлі. Тобто Закон № 530 та Постанова № 225 не оперує поняттями вартісних меж та передбачає єдиний алгоритм придбання товарів / робіт / послуг згідно Переліку № 225 не залежно від їхньої очікуваної вартості. Простіше кажучи, під дію Постанови № 225 та Закону № 530 підпадають як надпорогові, так і допорогові закупівлі.

Таким чином, замовник затверджує протоколом та оприлюднює на Прозорро саме річний план. При цьому при оприлюдненні річного плану замовникові рекомендується обрати вид закупівлі – звіт про укладений договір (допоки Прозорро не запропонує свій варіант, що навряд чи). У примітках варто зазначити інформацію на кшталт, «закупівля згідно постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225».

Для попередження можливих ризиків у зв’язку з різним тлумаченням норм абз. 3 п. 6 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 рекомендуємовнести в систему інформацію про закупівлю, зазначивши ціну (очікувану ціну за одиницю), строк поставки товарів (виконання робіт або послуг), а також  інші характеристики предмета закупівлі (за потреби). Окремого функціоналу у Прозорро для цього не передбачено, оскільки, подібного алгоритму закупівлі просто не існувало до прийняття постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 тому, як варіант, в Примітках до річного плану обов’язково вписуємо інформацію про ціну та строк поставки. Для убезпечення можливих ризиків, за допомогою окремого функціоналу прикріплення додаткового файлу під час створення річного плану, можемо рекомендувати долучити такий файл з вказаною вище інформацією про закупівлю. За необхідності замовник може  вказати у ньому також усі умови закупівлі, зокрема вимоги до технічних, якісних, кількісних характеристик.

3. Рекомендуємо замовникам підготувати запрошення учасникам, про зміст запрошення можна зазначити в протоколі затвердження річного плану. За браком часу запрошення надсилаємо електронною поштою. Можна як одному, так і декільком учасникам. Запрошення уже має містити детальну інформацію про умови закупівлі (технічні, якісні, кількісні характеристики, строки, умови поставки, можливо долучити проект договору за бажанням замовника), а також вимогу щодо підтвердження у довільній формі відповідності учасника ч. 7 Постанови № 225 (майже аналог ст. 17 Закону про публічні закупівлі). У пункті вище ми вказували про можливість оприлюднення такої інформації з річним планом.

4. Згідно Постанови № 225 УЗО організовує та проводить закупівлі не раніше ніж через 48 годин з моменту оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель за критеріями, які включають, зокрема, ціну та строк поставки товарів або виконання робіт чи послуг. Вважаємо, що 48 годин має пройти з моменту оприлюднення річного плану до укладення договору. Таким чином, протягом 48 годин після оприлюднення річного плану, можливо розіслати запрошення з детальною інформацією про умови закупівлі (технічні, якісні, кількісні характеристики, строки, умови поставки, можливо долучити проект договору за бажанням замовника).

5. Проводимо переговори (скайп зв’язок як варіант проведення таких переговорів офлайн), фіксуємо результат переговорів протоколом лише за підписом УЗО.  На переговори учасник (наприклад, через електронну пошту) уже надає інформацію згідно так званої ст. 17 Закону в довільній формі (ч. 7 постанови № 225) та інші документи на вимогу замовника, також під час переговорів, як того вимагає Порядок № 225 (ч. 10) погоджуємо з учасником ціну та інші умови договору. Приймаємо рішення про переможця і фіксуємо таке рішення протоколом. Зверніть увагу Порядок № 225 нічого не говорить про прийняття рішення щодо визначення переможця закупівлі, отже можна визначати переможця й в протоколі переговорів , тобто одним протоколом зафіксувати зміст переговорів та одразу прийняти рішення про укладання договору з певним учасником. Однак, на нашу думку, краще робити це окремими протоколами: переговори окремо, переможець – окремо.

6. Укладаємо договір не раніше ніж через 48 годин після оприлюднення річного плану. Вимоги Закону щодо обмежень внесення змін до істотних умов договору на такі договори не розповсюджуються, проте замовникам варто пам’ятати загальні принципи укладення та виконання договорів, внесення змін до них та принципи здійснення закупівель зафіксовані Порядком № 225.

7.1. До 19 квітня оприлюднюємо у Прозорро звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього відповідно до статті 10 цього Закону. Оприлюднюємо такий звіт впродовж 1 календарного дня з дня укладення договору і сам договір обов’язково з додатками оприлюднюємо разом зі звітом. При оприлюднення звіту варто обов’язково робити зв’язку з річним планом.

7.2. З 19 квітня оприлюднюємо у Прозорро звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього відповідно до статті 10 цього Закону. Оприлюднюємо такий звіт протягом трьох робочих днів з дня укладення договору і сам договір обов’язково з додатками оприлюднюємо. При оприлюднення звіту варто обов’язково робити зв’язку з річним планом.

8. Для бюджетників: реєстрація такого договору в казначействі. Більш за усе казначейства будуть реєструвати зобов’язання, якщо замовником оприлюднено на сайті Уповноваженого органу звіт про укладений договір.

9. Звертаємо ще раз увагу, що на договори, укладені в порядку Закону № 530 та Постанови № 225 не розповсюджуються обмеження ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» (ст. 41 нової редакції цього Закону), а також немає вимоги оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору. Проте, у разі внесення змін до договору розміщуємо повідомлення про внесення змін до договору, оскільки, якщо, наприклад, не дотриматися такого алгоритму, тобто  не розмістити повідомлення про внесення змін, то в звіті про виконання договору буде недостовірна інформація (наприклад, змінювали ціну, обсяг). Нагадуємо, що ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» (діюча та нова редакції) встановлює свої строки для оприлюднення повідомлення про внесення змін. Радимо таких строків дотримуватися, проте, їх не дотримання не матиме ніяких наслідків для замовника, оскільки розміщення повідомлення – технічна необхідність, а не вимога НПА.

10.1. Оприлюднюємо звіт про виконання договору – протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання (до 19 квітня).

10.2. Оприлюднюємо звіт про виконання договору – протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання (з 19 квітня).

Про відповідальність

Відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення відповідальність передбачена тільки за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, а саме за неоприлюднення звіту про укладені договори (звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель), договору про закупівлю та всіх додатків до нього, звіту про виконання договору, що здійснюються відповідно до положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Нормативно-правові акти

Постанова від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Додатково рекомендуємо ознайомитися зі статтею

Карантин як форс-мажор у закупівлях

Дуже важливі закупівлі COVID-19, закуповуємо за дуже заплутаним та незрозумілим порядком

Слідкуйте за останніми подіями у сфері закупівель на порталі RADNUK.COM.UA

Наші фахівці уже для вас готують приклади форм для виконання вищенаведеного алгоритму

Групи закупівель

Публікації щодо практики закупівель згруповані з акцентом на певну сферу закупівель (галузь / специфіку предмета закупівлі)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО