Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану”

№ 7163 від 14.03.2022

Проект вноситься

народними депутатами України Наталухою Д.А. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель

на період дії правового режиму воєнного стану Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про публічні закупівлі” (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами) такі зміни:

  1. У частині дев’ятій статті 3 слова “воєнного чи надзвичайного стану” замінити словами “надзвичайного стану”.
  2. Розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” доповнити пунктом 3-5

такого змісту:

“3-5. Установити, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників передбачених цим Законом визначаються Кабінетом Міністрів України”.

  1. Прикінцеві та перехідні положення
  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250; 2021 р., № 41, ст. 339) доповнити пунктом 4 такого змісту:

“4) визначає особливості здійснення оборонних та публічних закупівель”;

2) розділ IV Закону України “Про оборонні закупівлі” від 17 липня 2020 року № 808-ІХ викласти в такій редакції:

“Розділ IV

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Стаття 30. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану

1. Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану визначаються Кабінетом Міністрів України”.

3. Договори про закупівлю, державні контракти (договори), укладені до набрання чинності цим Законом, діють до їх повного виконання відповідно до умов, на яких вони були укладені, або до їх припинення (розірвання) в установленому законодавством порядку.

Голова Верховної Ради України