Постанова КМУ про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів державною установою “Професійні закупівлі”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 березня 2021 р. № 198
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів державною установою “Професійні закупівлі”

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів державною установою “Професійні закупівлі”, що додається.

2. Установити, що:

вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів ДУ “Професійні закупівлі”;

замовники, визначені згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 846 “Про визначення державної установи “Професійні закупівлі” централізованою закупівельною організацією” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660), проводять в обов’язковому порядку тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів через державну установу “Професійні закупівлі”.

Прем’єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2021 р. № 198

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів державною установою “Професійні закупівлі”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів ДУ “Професійні закупівлі” (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Одержувачем бюджетних коштів є державна установа “Професійні закупівлі” (далі – установа), яка належить до сфери управління Мінекономіки.

3. Бюджетні кошти, отримані установою, спрямовуються виключно на проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів, закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов’язковою згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, а саме для:

оплати праці та здійснення нарахувань на заробітну плату, оплати послуг за оренду приміщення, комунальних послуг та енергоносіїв, сплати передбачених законодавством обов’язкових платежів, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, оплати бухгалтерських та аудиторських послуг;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування, необхідних для виконання статутних завдань установи.

4. Мінекономіки здійснює розподіл відкритих асигнувань установі на проведення тендерів та закупівель на підставі поданого установою розрахунка вартості витрат, пов’язаних з організацією та проведенням тендерів та закупівель за рамковими угодами.

5. Установа забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з проведенням тендерів та закупівель за рамковими угодами;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Установа подає щомісяця до 10 числа Мінекономіки інформацію про використання бюджетних коштів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.