Закон України “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 4, ст.53)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3475-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 30, ст.258
№ 656-V від 08.02.2007, ВВР, 2007, № 17, ст.241
№ 879-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.296
№ 4157-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.333
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 307-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.184
№ 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197}

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Служби безпеки України:

Центральне управління Служби безпеки України;

підпорядковані йому регіональні органи;

органи військової контррозвідки;

навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, установи, організації і підприємства Служби безпеки України.

{Абзац шостий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 3475-IV від 23.02.2006}

Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки України завдань у Центральному управлінні Служби безпеки України та підпорядкованих йому органах відповідно до закону створюються і діють функціональні підрозділи:

контррозвідки;

захисту національної державності;

{Абзац четвертий частини другої статті 1 виключено на підставі Закону № 1150-IX від 28.01.2021}

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки;

{Частину другу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4157-VI від 09.12.2011}

{Абзац шостий частини другої статті 1 виключено на підставі Закону № 1150-IX від 28.01.2021}

боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

досудового слідства;

охорони державної таємниці;

оперативно-технічних заходів;

оперативного документування;

спеціального зв’язку;

{Абзац частини другої статті 1 в редакції Закону № 879-VI від 15.01.2009}

організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.

При Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр.

Організаційну структуру Служби безпеки України затверджує Президент України.

Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України у кількості 27000 осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – у кількості 31000 осіб, а на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом України на особливий період.

{Стаття 2 в редакції Закону № 656-V від 08.02.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014; в редакції Закону № 307-VIII від 09.04.2015}

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради України проект нової редакції Закону України “Про Службу безпеки України”, яка б відповідала вимогам Конституції України з урахуванням положень Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент УкраїниВ.ЮЩЕНКО
м. Київ
20 жовтня 2005 року
№ 3014-IV


Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО