Постанова КМУ “Про ефективне використання державних коштів”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2016 р. № 710
Київ

Про ефективне використання державних коштів

   {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 771 від 26.10.2016
№ 943 від 30.11.2016
№ 1 від 11.01.2017
№ 131 від 10.03.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 323 від 11.05.2017
№ 445 від 14.06.2017
№ 567 від 09.08.2017
№ 669 від 30.08.2017
№ 702 від 20.09.2017
№ 723 від 18.08.2017
№ 866 від 15.11.2017
№ 894 від 10.11.2017
№ 933 від 06.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 16 від 17.01.2018
№ 79 від 14.02.2018
№ 126 від 28.02.2018
№ 222 від 28.03.2018
№ 233 від 28.03.2018
№ 268 від 04.04.2018
№ 317 від 25.04.2018
№ 475 від 13.06.2018
№ 504 від 20.06.2018
№ 554 від 11.07.2018
№ 843 від 17.10.2018
№ 869 від 24.10.2018
№ 987 від 03.10.2018
№ 1002 від 28.11.2018
№ 1014 від 05.12.2018
№ 1037 від 14.11.2018
№ 1065 від 12.12.2018
№ 1075 від 12.12.2018
№ 1104 від 18.12.2018
№ 4 від 10.01.2019
№ 121 від 20.02.2019
№ 232 від 20.03.2019
№ 246 від 20.03.2019
№ 385 від 08.05.2019
№ 471 від 05.06.2019
№ 553 від 26.06.2019
№ 586 від 05.07.2019
№ 638 від 12.06.2019
№ 730 від 14.08.2019
№ 774 від 21.08.2019
№ 835 від 06.09.2019
№ 853 від 25.09.2019
№ 887 від 16.10.2019
№ 930 від 23.10.2019
№ 1062 від 18.12.2019
№ 1181 від 27.12.2019
№ 1 від 15.01.2020
№ 52 від 29.01.2020
№ 387 від 20.05.2020
№ 561 від 01.07.2020
№ 696 від 12.08.2020
№ 792 від 02.09.2020
№ 795 від 09.09.2020
№ 913 від 16.09.2020
№ 1001 від 28.10.2020
№ 1266 від 16.12.2020
№ 1268 від 16.12.2020
№ 4 від 05.01.2021
№ 217 від 17.03.2021
№ 465 від 12.05.2021
№ 619 від 16.06.2021
№ 673 від 30.06.2021
№ 722 від 14.07.2021
№ 951 від 01.09.2021
№ 1024 від 22.09.2021
№ 1026 від 15.09.2021
№ 1104 від 11.10.2021
№ 1108 від 28.10.2021
№ 1386 від 15.12.2021
№ 1460 від 23.12.2021
№ 34 від 19.01.2022
№ 152 від 23.02.2022
№ 690 від 17.06.2022
№ 902 від 12.08.2022
№ 1350 від 02.12.2022
№ 1353 від 02.12.2022
№ 427 від 02.05.2023
№ 478 від 12.05.2023
№ 505 від 19.05.2023
№ 862 від 15.08.2023
№ 891 від 22.08.2023
№ 1212 від 17.11.2023
№ 151 від 13.02.2024
№ 367 від 02.04.2024
№ 435 від 23.04.2024
№ 495 від 03.05.2024
№ 696 від 13.06.2024}

{Установити, що на період підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення” на мовника-організатора не поширюється дія пункту 4 заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 771 від 26.10.2016}

{Установити, що на період реалізації комплексної реформи державного управління дія пунктів 1 і 10 не поширюється на державні органи, залучені до її реалізації, згідно з Постановою КМ № 647 від 18.08.2017}

З метою ефективного використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.

2. Державній казначейській службі здійснювати платежі:

1) у першочерговому порядку в повному обсязі – за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; за витратами на погашення та обслуговування державного боргу, виконання державою гарантійних зобов’язань; за видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, соціальних виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; за витратами Пенсійного фонду України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; за витратами на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; за видатками загального фонду державного бюджету на соціальне забезпечення; за видатками державного бюджету на здійснення заходів щодо запобігання поширенню та боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками; за видатками загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захищені видатки; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, (установам, та організаціям) в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; за видатками державного бюджету на національну безпеку і оборону, зокрема видатками, пов’язаними з проведенням операції Об’єднаних сил; за видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; на заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою; за видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, соціальне забезпечення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування; реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020; на оплату видатків, що здійснюються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку; на оплату робіт та заходів, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар’єрних функцій зони відчуження; на оплату товарів, робіт та послуг щодо оснащення технічними засобами охорони об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, розроблення відповідної проектної, проектно-кошторисної документації; за видатками загального фонду державного бюджету на фінансування витрат на відрядження (закордонні та в межах України) державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, у складі делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами, міністрами та у складі передових груп, що забезпечують підготовку візитів зазначених посадових осіб;

{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 771 від 26.10.2016, № 1037 від 14.11.2018, № 586 від 05.07.2019; в редакції Постанови КМ № 387 від 20.05.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1268 від 16.12.2020, № 1350 від 02.12.2022}

2) за іншими видатками, крім видатків, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та наданням кредитів державного бюджету – з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.

3. Рекомендувати правлінням Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1350 від 02.12.2022}

1) установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:

Пенсійний фонд України – 1 відсоток доходів Фонду;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1350 від 02.12.2022}

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 14,9 відсотка доходів Фонду;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1350 від 02.12.2022}

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1350 від 02.12.2022}

2) вжити заходів до ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою;

3) з метою ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

4. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:

1) органам місцевого самоврядування – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, а також забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

2) суб’єктам управління об’єктами державної власності – забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо ефективного та раціонального використання державних коштів;

3) Конституційному Суду України, Верховному Суду, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуального законодавства;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 29.01.2020}

4) Рахунковій палаті – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України “Про Рахункову палату”;

5) Апарату Ради національної безпеки і оборони України – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”;

6) Центральній виборчій комісії – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Центральну виборчу комісію”;

7) Національному антикорупційному бюро – затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

41. Головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

{Постанову доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

5. Державній аудиторській службі забезпечити проведення перевірок дотримання вимог цієї постанови під час здійснення заходів державного фінансового контролю.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 52 від 29.01.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 795 від 09.09.2020}

6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 34


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 710

ЗАХОДИ
щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

{Пункт 1* виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

3. Оптимізація здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку.

Оплата зазначених послуг повинна здійснюватися в першочерговому порядку за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, крім витрат на оплату послуг мобільного зв’язку, що використовується закладами охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, та для проведення під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), моніторингу якості електронних комунікаційних послуг випробувань шляхом вимірювання передбачених законодавством параметрів якості електронних комунікаційних послуг (мобільного зв’язку) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 233 від 28.03.2018, № 1353 від 02.12.2022}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 04.04.2018}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

7. Припинення оплати чартерних рейсів.

8. Припинення утворення без дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ, крім органів, установ та закладів Національної поліції.

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

10. Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ (крім перерозподілу штатної чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності, крім збільшення чисельності працівників у разі покладення на підпорядкований орган згідно із законодавством додаткових функцій, передачі такому органу повноважень інших органів, крім збільшення чисельності працівників закладів вищої освіти та наукових установ, за умови обов’язкового погодження з головним розпорядником бюджетних коштів, а також крім збільшення штатної чисельності працівників закладів освіти, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; працівників закладів освіти та наукових установ за рахунок працівників закладів освіти та наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території України та району проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у зв’язку з утворенням бюро правової допомоги; працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту; працівників штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, підприємства “Західний реабілітаційно-спортивний центр” Національного комітету спорту інвалідів, підприємства об’єднання громадян “Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України; працівників Міжнародного дитячого центру “Артек”; працівників Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”; працівників Управління адміністративними будинками Державного управління справами, які забезпечують функціонування Маріїнського палацу в м. Києві; працівників Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності; працівників державної установи “Всеукраїнський центр вишивки та килимарства”; працівників Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”; Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, працівників державної установи “Український інститут” та її закордонних філій; для новоутворених відділень в існуючих бюджетних установах, у тому числі  тих, що надаватимуть санаторно-курортні та реабілітаційні послуги інвалідам, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та/або особам, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, працівників всіх закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги за рахунок перерозподілу та в межах штатної чисельності працівників закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не допускаючи збільшення загальної чисельності, працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики, із бадмінтону та волейболу пляжного, із зимових видів спорту та з плавання синхронного та стрибків у воду; працівників державної установи “Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” і державної установи “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей” та її територіальних відділень, у тому числі міжрегіональних; працівників державних установ “Всеукраїнський молодіжний центр” та “Український молодіжний фонд”; працівників апарату Президії Національної академії медичних наук для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук; працівників державних підприємств “Мультимедійна платформа іномовлення України”, “Реінтеграція та відновлення”; працівників державної установи “Урядовий контактний центр”; працівників державної установи “Центр обробки статистичних даних”).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 943 від 30.11.2016, № 445 від 14.06.2017, № 567 від 09.08.2017, № 866 від 15.11.2017, № 79 від 14.02.2018, № 233 від 28.03.2018, № 268 від 04.04.2018, № 504 від 20.06.2018, № 843 від 17.10.2018, № 869 від 24.10.2018, № 987 від 03.10.2018, № 1065 від 12.12.2018, № 246 від 20.03.2019, № 471 від 05.06.2019, № 553 від 26.06.2019, № 586 від 05.07.2019, № 730 від 14.08.2019, № 930 від 23.10.2019, № 52 від 29.01.2020, № 217 від 17.03.2021, № 34 від 19.01.2022, № 152 від 23.02.2022, № 902 від 12.08.2022, № 505 від 19.05.2023, № 1212 від 17.11.2023, № 151 від 13.02.2024, № 367 від 02.04.2024, № 435 від 23.04.2024}

{Зміни до пункту 10 див. в Постанові КМ № 894 від 10.11.2017}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

12. Припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім:

Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1684, Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, Державної цільової програми подолання депресивності м. Токмака Запорізької області на 2018-2022 роки, Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року, Державної цільової національно-культурної програми “Єдність у розмаїтті” на період до 2034 року, Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2024-2027 роки, Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року, Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки, Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на 2022-2024 роки, Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року, Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби на період до 2024 року;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 891 від 22.08.2023}

Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року та Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року, під час підготовки яких передбачити фінансування з державного бюджету починаючи з другого бюджетного періоду після скасування воєнного стану в Україні.

Державної цільової програми технічної модернізації підприємств водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2035 року, під час підготовки якої передбачити фінансування з державного бюджету починаючи з другого бюджетного періоду після скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 696 від 13.06.2024}

Фінансування державних цільових економічних програм, зазначених в абзаці третьому та четвертому цього пункту, може бути здійснено за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі за рахунок арештованих активів Російської Федерації.

{Абзац п’ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 696 від 13.06.2024}

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 702 від 20.09.2017, № 1014 від 05.12.2018, № 1104 від 18.12.2018, № 385 від 08.05.2019, № 930 від 23.10.2019, № 387 від 20.05.2020, № 1001 від 28.10.2020, № 465 від 12.05.2021, № 722 від 14.07.2021, № 951 від 01.09.2021, № 1024 від 22.09.2021, № 1026 від 15.09.2021, № 1386 від 15.12.2021, № 427 від 02.05.2023; в редакції Постанови КМ № 478 від 12.05.2023}

121. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень.

{Додаток доповнено пунктом 121 згідно з Постановою КМ № 387 від 20.05.2020}

13. Впровадження систем енергетичного менеджменту, розроблення та затвердження планів діяльності систем енергетичного менеджменту із забезпеченням досягнення встановлених цілей відповідно до Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1460 від 23.12.2021}

14. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

15. Установлення заборони здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів.

16. Припинення використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власних доходів національних закладів культури) для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб (крім заходів, пов’язаних з відзначенням 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука, 80-річчя з дня народження Богдана Ступки, 150-річчя з дня народження Лесі Українки, 150-річчя з дня народження Василя Стефаника, 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди) та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів МКІП, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня захисника України, згідно з планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2699)), друкування продукції, не пов’язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 126 від 28.02.2018, № 561 від 01.07.2020, № 4 від 05.01.2021, № 673 від 30.06.2021, № 1108 від 28.10.2021}

17. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (крім інформаційного та організаційного забезпечення участі України у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, організації, проведення та забезпечення участі у всеукраїнських та міжнародних заходах, виставках, ярмарках, спрямованих на популяризацію читання та української літератури у світі, що організовуються Українським інститутом книги, участі та проведення державною установою “Офіс із залучення та підтримки інвестицій” міжнародних та національних заходів щодо залучення інвестицій в Україну, міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, міжнародних та національних заходах державної установи “Український інститут” та її закордонних філій, міжнародних виставкових заходах у сфері озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання, а також закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах у сфері розвитку експорту).

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 131 від 10.03.2017; в редакції Постанови КМ № 933 від 06.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1002 від 28.11.2018, № 4 від 10.01.2019, № 471 від 05.06.2019, № 638 від 12.06.2019}

Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного органу.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 11.01.2017}

19**. Здійснення службових відряджень державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, за кордон за погодженням з відповідним міністром або його заступниками.

20**. Здійснення службових відряджень працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців, наукових, науково-педагогічних працівників та військовослужбовців), за кордон за погодженням з керівником органу державної влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа чи організація.

{Пункт 20** із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 930 від 23.10.2019}

21. Припинення ініціювання питань про надання закладам (установам) статусу національного, академічного, дослідницького (крім надання статусу національного закладам вищої освіти, що перебувають у сфері управління МОН, Донецькому державному університету внутрішніх справ, державному закладу “Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності”, Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”, Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру, Львівській обласній філармонії, Дніпровському академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка Дніпропетровської обласної ради, театрально-видовищному закладу культури “Київський академічний Молодий театр”, Музею історії міста Києва, державній установі “Музей коштовного і декоративного каміння”, Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії, комунальному закладу “Музей космонавтики ім. С. П. Корольова” Житомирської обласної ради, комунальному закладу культури Сумської обласної ради – Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна, комунальному закладу Львівської обласної ради Львівська державна академічна чоловіча хорова капела “Дударик” з колективом-супутником хором хлопчиків, комунальній установі “Одеський художній музей”, державній установі “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”).

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 723 від 18.08.2017, № 16 від 17.01.2018, № 317 від 25.04.2018, № 475 від 13.06.2018, № 121 від 20.02.2019, № 232 від 20.03.2019, № 774 від 21.08.2019, № 696 від 12.08.2020, № 792 від 02.09.2020, № 913 від 16.09.2020, № 619 від 16.06.2021, № 1104 від 11.10.2021, № 690 від 17.06.2022, № 862 від 15.08.2023}

22. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

24. Забезпечення зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів.

25. Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.

26. Забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

{Додаток доповнено пунктом 26 згідно з Постановою КМ № 1266 від 16.12.2020}

__________

{Виноску “*” виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 29.01.2020}

** Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, а також відряджень педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ, працівників національних закладів культури, які здійснюються за рахунок спеціального фонду або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, з метою розвитку міжнародних взаємовідносин в галузі освіти, науки та культури, обміну досвідом та співпраці із закордонними закладами освіти, науковими установами та закладами культури, участі педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ у міжнародних олімпіадах, виставках, з’їздах, конгресах, конференціях, забезпечуючи при цьому оптимальний кількісний склад відряджених та строки їх перебування за кордоном, а також крім випадків відшкодування витрат працівникам та іншим особам, що направляються у відрядження державною установою “Український інститут” та її закордонними філіями, незалежно від джерел фінансування відряджень. У разі відшкодування витрат працівникам та офіційним делегаціям (представникам) Національного фонду досліджень України, що направляються у відрядження за кордон Національним фондом досліджень України за рахунок загального фонду державного бюджету, такі відрядження здійснюються за умови погодження з МОН.

{Виноска “**” із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 471 від 05.06.2019, № 495 від 03.05.2024}

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 930 від 23.10.2019}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 710

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 р. № 99 “Про внесення змін до пунктів 2 і 15 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 32, ст. 859).

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 128 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 37, ст. 995).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 501 “Деякі питання забезпечення європейської інтеграції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 43, ст. 1135).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 235 “Про внесення зміни до пункту 23 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1506).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 287 “Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1684).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 263 “Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 339 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1840).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 382 “Про внесення змін до пункту 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1963).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 400 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 72, ст. 2025).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1111 і від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 441 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2130).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 461 “Про внесення змін до пункту 22 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2185).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 497 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2270).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 578 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2523).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 581 “Про внесення зміни до пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2526).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 686 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 98, ст. 2842).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 652 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 96, ст. 2765).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 660 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2785).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 19 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 234).

21. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 17 “Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 127).

22. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 108 “Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 23, ст. 636).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 54 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 16, ст. 410).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 139 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 753).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 242 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1076).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 248 “Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1079).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 1392 і постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1189).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 337 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1384).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 341 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1388).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 364 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1482).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 434 “Про внесення змін до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1712).

32. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 1 березня 2014 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 438 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1715).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 472 “Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1801).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 534 “Про внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2025).

35. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 639 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2302).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 560 “Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2127).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 668 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2376).

38. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 683 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2432).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 748 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2611).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 794 “Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2698).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 978 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3276).

42. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 935 “Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3114).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1032 “Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3451).

44. Пункт 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. № 29 “Про кількість посад заступників голів місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 9, ст. 414).

45. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 53 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 513).

46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 58 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству інформаційної політики на 2016 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 516).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 84 “Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 632).

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 119 “Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 734).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 232 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1041).

50. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 “Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1578).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 485 “Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, ст. 2079).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 491 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, ст. 2080).

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО