Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1556/2005

Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

З метою забезпечення конституційних прав громадян на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя

під час проведення оперативно-технічних заходів та відповідно до частини другої статті 102 Конституції України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення додержання конституційних. прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових заходів;

ужити заходів щодо утворення Служби спеціального зв’язку та захисту інформації України як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, визначивши основними її завданнями реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації;

затвердити за погодженням із Верховним Судом України і Генеральною прокуратурою України єдину інструкцію про порядок отримання підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволів на проведення відповідних заходів та використання одержаних при цьому матеріалів;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань переглянути у тримісячний строк чинний порядок здійснення оперативно-технічних заходів, що зачіпають права людини на недоторканність житла, таємницю листування та телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і

сімейне життя, та внести відповідні зміни до відомчих нормативно-правових актів.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань узагальнити у тримісячний строк інформацію про наявність засобів для проведення оперативно-технічних заходів під час здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності і вжити заходів щодо передачі цих засобів в установленому порядку Службі безпеки України.

4. Міністерству юстиції України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань забезпечити безумовне додержання конституційних вимог щодо застосування негласного проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, інших технічних засобів одержання інформації.

5. Службі безпеки України разом із Міністерством транспорту та зв’язку України розробити і затвердити до 1 січня 2006 року технічні вимоги до засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, необхідних для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів на телекомунікаційних мережах.

6. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України підвищити рівень роботи з виявлення, запобігання та припинення фактів придбання чи використання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного одержання інформації суб’єктами, яким не надано права на проведення оперативно-розшукової діяльності.

7. Главі Секретаріату Президента України внести пропозиції щодо призначення Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та забезпечити здійснення ним контролю за додержанням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю Конституції і законам України виданих зазначеною Службою нормативно-правових актів, які регулюють порядок організації і проведення оперативно-розшукових заходів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

7 листопада 2005 року