Постанова НКРЕКП “Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій”

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
19.10.2017  № 1268

Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 876 від 31.05.2019}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб’єктів природних монополій, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 березня 2015 року № 826 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 372/26817 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПД. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
19.10.2017 № 1268

ПОРЯДОК
складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб’єктів природних монополій

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку (далі – Реєстр).

Реєстр складається та ведеться щодо суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України «Про природні монополії» провадять діяльність з:

1) транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

2) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

3) розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

4) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

5) передачі електричної енергії;

6) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

7) централізованого водопостачання та водовідведення;

8) транспортування теплової енергії;

{Підпункт 9 пункту 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 876 від 31.05.2019 }

9) транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

2. До Реєстру вносяться відомості про суб’єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах, визначених у підпунктах 1 – 9 пункту 1 цього Порядку, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП, обласними, Київською міською державними адміністраціями або яким встановлено тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 876 від 31.05.2019 }

3. Внесення до Реєстру відомостей про суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії відповідно до ліцензій, виданих обласними, Київською міською державними адміністраціями, здійснюється на підставі інформації, наданої до НКРЕКП обласними, Київською міською державними адміністраціями за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше 5 числа кожного місяця.

4. Відомості щодо суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до Реєстру станом на останнє число звітного місяця.

5. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

Начальник
Управління ліцензування
Ю. Антонюк

Додаток 1
до Порядку складання
та ведення НКРЕКП
реєстру суб’єктів
природних монополій
(пункт 1)

РЕЄСТР
суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

№ з/пКод згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарюванняНайменування суб’єкта господарюванняМісцезнаходження суб’єкта господарюванняВид господарської діяльності, що провадиться суб’єктом господарюванняТериторія здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання
адміністративно-територіальна одиницяпоштова адресаіндекс
12345678

Додаток 2
до Порядку складання
та ведення НКРЕКП
реєстру суб’єктів
природних монополій
(пункт 3)

ІНФОРМАЦІЯ
________________ державної адміністрації щодо суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії

№ з/пКод згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарюванняНайменування суб’єкта господарюванняМісцезнаходження суб’єкта господарюванняВид господарської діяльності, що провадиться суб’єктом господарюванняТериторія здійснення господарської діяльності суб’єктом господарювання
адміністративно-територіальна одиницяпоштова адресаіндекс
12345678

__________
Примітка.
інформація надається станом на останнє число звітного місяця.