Постанова НКРЕКП про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1179

Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1822 від 20.10.2021}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.10.2018  № 1179

ПОРЯДОК
формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальника «останньої надії» та визначає методику формування цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії».

1.2. Послуги з постачання електричної енергії надаються постачальником «останньої надії» побутовим споживачам та непобутовим споживачам, у тому числі малим непобутовим споживачам, у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» і Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата початку дії нового ринку електричної енергії – дата запровадження двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку;{Абзац третій пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

розрахунковий період – місяць, на який визначається ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії».

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.{Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

1.4. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» та ціну (тариф) на послуги оператора системи передачі.{Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

1.5. Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», та всіх її складових здійснюється без врахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник «останньої надії» формує ціни, за якими він здійснює постачання електричної енергії споживачам, на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 1 день до їх застосування.{Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

1.7. Споживачі постачальника «останньої надії», приєднані до малої системи розподілу (далі – МСР), додатково сплачують оператору МСР плату за його послуги відповідно до умов укладених договорів.

2. Розрахунок цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»

2.1. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів (крім випадків застосування фіксованих цін на електричну енергію за рішенням Кабінету Міністрів України в рамках покладення спеціальних обов’язків на постачальника «останньої надії») та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

, грн/МВт•год,(1)

{Абзац другий пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}{Абзац четвертий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}де1,25- коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку «на добу наперед»;
{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}
– середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 25 числа попереднього розрахункового періоду, грн/МВт•год;
– тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год;{Абзац шостий пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}
– тариф на послуги постачальника «останньої надії», визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», або якщо конкурс з визначення постачальника «останньої надії» не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год.

2.2. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів (крім випадків застосування фіксованих цін на електричну енергію за рішенням Кабінету Міністрів України в рамках покладення спеціальних обов’язків на постачальника «останньої надії») та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, розраховується за формулою{Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

, грн/МВт•год,(2)

{Абзац другий пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}{Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

2.3. Споживачі постачальника «останньої надії», визначені в пункті 2.1 цієї глави, оплачують послуги з розподілу електричної енергії оператору системи розподілу згідно з умовами укладених договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Споживачі постачальника «останньої надії», визначені в пункті 2.2 цієї глави, оплачують послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі згідно з умовами укладених договорів про надання послуг з передачі електричної енергії.{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}{Главу 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1822 від 20.10.2021}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики


А. Гудаченко
Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО