Постанова НКРЕКП Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1179

Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.10.2018  № 1179

ПОРЯДОК
формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальника «останньої надії» та визначає методику формування цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії».

1.2. Послуги з постачання електричної енергії надаються постачальником «останньої надії» побутовим споживачам та непобутовим споживачам, у тому числі малим непобутовим споживачам, у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» і Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата початку дії нового ринку електричної енергії – дата запровадження двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку;

побутовий споживач – фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, або юридична особа, що об’єднує фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, та розраховується з електропостачальником за загальним розрахунковим засобом обліку (ОСББ, житлово-експлуатаційні організації, садові товариства, гуртожитки тощо);

розрахунковий період – місяць, на який визначається ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії».

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику»«Про ринок електричної енергії»Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.4. Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», включають в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, тариф на послуги постачальника «останньої надії», тарифи на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання відповідних послуг.

1.5. Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», та всіх її складових здійснюється без врахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник «останньої надії» формує ціни, за якими він здійснює постачання електричної енергії споживачам, на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 1 день до їх застосування.

1.7. Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги.

1.8. Споживачі постачальника «останньої надії», приєднані до малої системи розподілу (далі – МСР), додатково сплачують оператору МСР плату за його послуги відповідно до умов укладених договорів.

2. Розрахунок цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»

2.1. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою

(1)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, грн/МВт•год;
– клас споживача;
1,25– коефіцієнт, який враховує ризики від коливання цін на балансуючому ринку та ринку «на добу наперед»;
– середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 25 числа попереднього розрахункового періоду, грн/МВт•год;
– тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год;
– тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год;
– тариф на послуги постачальника «останньої надії», визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», або якщо конкурс з визначення постачальника «останньої надії» не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год.

2.2. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, розраховується за формулою

(2)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, грн/МВт•год.

3. Перехідні положення

3.1. До дати початку дії нового ринку електричної енергії постачальник «останньої надії» купує електричну енергію для постачання споживачам відповідно до Закону України «Про електроенергетику».

3.2. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(3)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт•год;
– прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію, установлена на розрахунковий період, яка затверджується НКРЕКП, грн/МВт•год.

3.3. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, до дати початку дії нового ринку електричної енергії розраховується за формулою

(4)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт•год.

3.4. У перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, розраховується за формулою

(5)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, у тому числі малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу/МСР, приєднаної до системи розподілу, у перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт•год;
– прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії, що визначається на рівні прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію, яка була затверджена НКРЕКП на квартал, що передував даті початку дії нового ринку електричної енергії, грн/МВт•год.

3.5. У перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку електричної енергії ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, розраховується за формулою

(6)
де– ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», для побутових споживачів та непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі/МСР, приєднаної до системи передачі, у перший розрахунковий період з дати початку дії нового ринку, грн/МВт•год.
Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики


А. Гудаченко