Постанова НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 01.12.2021  № 2454

Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»«Про ринок електричної енергії»Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на послуги з передачі електричної енергії на рівні 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії згідно з додатком.

2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік (амортизація, плата за реактивну електроенергію та прибуток на капітальні інвестиції), на окремому банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП рішення про схвалення Інвестиційної програми НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік.

3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії, не може перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 грудня 2020 року № 2353 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2021 рік» (зі змінами).

5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

{Додаток}

Додаток

до постанови НКРЕКП

01.12.2021 № 2454

Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» 

№ з/п Перелік складових  частин витрат з передачі електричної енергії,  що включаються в розрахунок тарифуОдиниця виміру У тарифі, розрахованому на     2022 рік
1Операційні витратитис. грн 13 526 655
1.1 Матеріальні витрати тис. грн 402 965
1.1.1 послуги виробничого характеру тис. грн 57 944
1.1.2 сировина та допоміжні матеріали тис. грн 27 013
1.1.3 паливно-мастильні матеріалитис. грн30 190
1.1.4 витрати на ремонт тис. грн 224 107
1.1.5 витрати на електричну енергію для господарчих потребтис. грн51 756
1.1.6 витрати на охорону працітис. грн11 955
1.2 Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергіїтис. грн8 347 346
1.3 Витрати на оплату праці тис. грн 2 390 999
1.4 Відрахування на соціальні заходи тис. грн 526 020
1.5 Амортизація тис. грн 882 296
1.6 Витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетинутис. грн 0
1.7 Інші операційні витрати  тис. грн494 424
1.8 Коригування необхідного доходу *тис. грн 482 605
2Фінансові витрати тис. грн 3 392 988
3Витрати з прибутку: тис. грн 7 841 513
  3.1прибуток (чистий прибуток):тис. грн 7 841 513
3.1.1капітальні інвестиціїтис. грн 478 936
3.1.2на повернення залучених кредитних коштів тис. грн 7 354 343
3.1.3інші витрати з прибуткутис. грн8 234
3.1.4відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджетутис. грн 0
  3.2податок на прибуток тис. грн 0
4Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі:тис. грн 22 648 880
4.1із забезпечення збільшення частки виробництва електричної  енергії з альтернативних джерел для приватних домогосподарствтис. грн 4 613 209
4.2із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарствтис. грн 18 035 671
5Витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціноютис. грн 2 423 047
6Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням послуг із приєднання електроустановок замовників до електричних мереж**тис. грн -3 599
7Усього витрат (необхідний дохід)тис. грн 49 829 484
8Обсяг передачі (споживання), експорту  електричної енергії МВт∙год144 164 000
9Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системигрн/МВт∙год345,64

* Коригування необхідного доходу (витрат) відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052 –  у бік збільшення на загальну суму 482 605,25 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

**Відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 25 червня 2021 року № 1052  – у бік зменшення на загальну суму 3 599,35 тис. грн (без урахування податку на додану вартість) (з розрахунку на 12 місяців).

Директор Департаменту із  регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Огньов