Постанова КМУ від 1.04.2022 № 397 Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2022 р. № 397

Київ

Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, що додається.

 

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2022 р. № 397

ПОРЯДОК
фінансового забезпечення діяльності
військових адміністрацій

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, зокрема здійснення оплати праці працівників та грошового забезпечення військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них в установленому законодавством порядку.

2. Фінансування діяльності здійснюється:

1) військових адміністрацій населених пунктів — за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади, де утворено військову адміністрацію;

2) обласних та районних військових адміністрацій — за рахунок коштів державного бюджету та відповідних обласних та районних бюджетів.

3. Кошти обласних та районних бюджетів для здійснення обласними та районними військовими адміністраціями повноважень обласних та районних рад передбачаються шляхом встановлення бюджетних призначень у таких бюджетах за окремим кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету розпоряднику коштів державного бюджету.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно з бюджетними призначеннями перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в установленому порядку в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів.

4. Розмір заробітної плати працівників обласних та районних військових адміністрацій визначається згідно з умовами оплати праці, встановленими для відповідних працівників районних та обласних держадміністрацій, а працівників військових адміністрацій населених пунктів — згідно з умовами оплати праці, встановленими для працівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, відрядженим до військових адміністрацій, виплачується грошове забезпечення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, інші щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених нормативно-правовими актами для військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, за останньою посадою, займаною перед відрядженням.

Виплата грошового забезпечення здійснюється за рахунок коштів установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджені до військових адміністрацій, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стануˮ.

5. Структура і штатний розпис військової адміністрації населеного пункту та районної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника відповідної військової адміністрації, погодженим із начальником обласної військової адміністрації.

Структура і штатний розпис обласної військової адміністрації затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил за поданням начальника обласної військової адміністрації.

Кошториси, плани асигнувань військових адміністрацій населених пунктів затверджуються начальником обласної військової адміністрації за погодженням з її фінансовим структурним підрозділом.

Кошториси, плани асигнувань обласних та районних військових адміністрацій затверджуються:

апарату обласної військової адміністрації, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, апарату районної військової адміністрації — начальником відповідної обласної військової адміністрації;

структурних підрозділів районної військової адміністрації — начальником відповідної районної військової адміністрації.

6. Видатки на забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюються за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадахˮ.

7. Видатки на забезпечення діяльності районних та обласних військових адміністрацій здійснюються за бюджетними програмами, передбаченими для утримання відповідних районних та обласних держадміністрацій.

8. Казначейське обслуговування військових адміністрацій здійснюється відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня
2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2974).

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, передбачених для фінансування військових адміністрацій, складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання таких коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. У разі припинення діяльності військових адміністрацій витрати, пов’язані з припиненням такої діяльності, здійснюються за рахунок коштів:

відповідного місцевого бюджету (у разі припинення діяльності військових адміністрацій населених пунктів);

державного бюджету (у разі припинення діяльності районних та/або обласних військових адміністрацій).