Постанова КМУ про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2022 р. № 397

Київ

Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 449 від 15.04.2022
№ 392 від 25.04.2023
№ 735 від 18.07.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2022 р. № 397

ПОРЯДОК
фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, зокрема здійснення оплати праці працівників та грошового забезпечення військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них в установленому законодавством порядку.

2. Фінансування діяльності здійснюється:

1) військових адміністрацій населених пунктів – за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету територіальної громади, де утворено військову адміністрацію;

2) обласних та районних військових адміністрацій – за рахунок коштів державного бюджету та відповідних обласних та районних бюджетів.

3. Кошти обласних та районних бюджетів для здійснення обласними та районними військовими адміністраціями повноважень обласних та районних рад передбачаються шляхом встановлення бюджетних призначень у таких бюджетах за окремим кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету розпоряднику коштів державного бюджету.

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно з бюджетними призначеннями перераховує кошти розпоряднику коштів державного бюджету на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в установленому порядку в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів.

4. Розмір заробітної плати працівників обласних та районних військових адміністрацій визначається згідно з умовами оплати праці, встановленими для відповідних працівників районних та обласних держадміністрацій, а працівників військових адміністрацій населених пунктів – згідно з умовами оплати праці, встановленими для працівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, відрядженим до військових адміністрацій, виплачується грошове забезпечення виходячи з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, інші щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення в порядку та розмірах, установлених нормативно-правовими актами для військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, за останньою посадою, займаною перед відрядженням.

Виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану” за рахунок коштів:

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 449 від 15.04.2022}

установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджено до військових адміністрацій;

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 449 від 15.04.2022}

обласних та районних військових адміністрацій, бюджетів територіальних громад для категорії осіб, відряджених до військово-цивільних адміністрацій та призначених (перепризначених) до військових адміністрацій.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 449 від 15.04.2022}

Рішення про виплату премії та розмір додаткової винагороди начальнику обласної військової адміністрації приймається Головнокомандувачем Збройних Сил; начальникам районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів, військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, відрядженим до військових адміністрацій або військово-цивільних адміністрацій та призначеним (перепризначеним) до обласних, районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, приймається начальником відповідної обласної військової адміністрації.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 449 від 15.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 392 від 25.04.2023}

5. Структуру і штатний розпис обласних, Київської міської військових адміністрацій, а також районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких не утворені обласні військові адміністрації, затверджує Головнокомандувач Збройних Сил за поданням начальника відповідної військової адміністрації.

Кошториси і плани асигнувань військових адміністрацій, зазначених в абзаці першому цього пункту, затверджує начальник відповідної військової адміністрації.

Структуру, штатний розпис, кошториси і плани асигнувань районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів, розташованих в областях, у яких утворені обласні військові адміністрації, затверджує начальник відповідної обласної військової адміністрації.

Кошториси і плани асигнувань військових адміністрацій, зазначених в абзаці третьому цього пункту, погоджуються з фінансовим структурним підрозділом відповідної обласної військової адміністрації.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 735 від 18.07.2023}

6. Видатки на забезпечення діяльності військових адміністрацій населених пунктів здійснюються за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”.

7. Видатки на забезпечення діяльності районних та обласних військових адміністрацій здійснюються за бюджетними програмами, передбаченими для утримання відповідних районних та обласних держадміністрацій.

8. Казначейське обслуговування військових адміністрацій здійснюється відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2974).

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, передбачених для фінансування військових адміністрацій, складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання таких коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. У разі припинення діяльності військових адміністрацій витрати, пов’язані з припиненням такої діяльності, здійснюються за рахунок коштів:

відповідного місцевого бюджету (у разі припинення діяльності військових адміністрацій населених пунктів);

державного бюджету (у разі припинення діяльності районних та/або обласних військових адміністрацій).

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО