Постанова КМУ “Про затвердження Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2011 р. № 432
Київ

Про затвердження Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 773 від 26.09.2018
№ 389 від 08.05.2019
№ 116 від 17.02.2021}

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про оборонні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 116 від 17.02.2021}

Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів;

види компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами.

Прем’єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. № 432
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 773)

ПОРЯДОК
укладення компенсаційних (офсетних) договорів

{У тексті Порядку слова “іноземний постачальник” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “іноземна юридична особа” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 389 від 08.05.2019}

1. Цей Порядок визначає основні засади укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням компенсаційних (офсетних) договорів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

{Підпункт 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 116 від 17.02.2021}

2) вартість офсетних зобов’язань – погоджена з іноземною юридичною особою відповідно до цього Порядку вартість зобов’язань такої юридичної особи, що зазначається в компенсаційному (офсетному) договорі та формується шляхом застосування офсетних коефіцієнтів до вартості продукції, робіт і послуг, зазначених у державному контракті, договорі (контракті), та врахування вартості інших зобов’язань зазначеної юридичної особи;

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 08.05.2019}

{Підпункт 3 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 116 від 17.02.2021}

{Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 116 від 17.02.2021}

5) непряме офсетне зобов’язання – вид офсетного зобов’язання у формі надання іноземною юридичною особою компенсації витрат, пов’язаних із закупівлею за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро, яка прямо не стосується закупівлі продукції, що є предметом державного контракту, договору (контракту);

6) офсетна пропозиція – письмова пропозиція щодо виду, розміру та сфери застосування компенсації, способу виконання офсетного зобов’язання, підготовлена та оформлена офсетним бенефіціаром за результатами проведення переговорів з іноземною юридичною особою;

7) офсетне зобов’язання – зобов’язання іноземної юридичної особи відповідно до офсетного договору щодо повної або часткової компенсації державі Україна витрат, пов’язаних із закупівлею за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро;

8) офсетний коефіцієнт – відсотковий коефіцієнт, який застосовується для визначення вартості офсетних зобов’язань з урахуванням вартості продукції, робіт і послуг, зазначених у державному контракті, договорі (контракті);

9) офсетні вимоги – визначені згідно з цим Порядком вимоги від імені держави Україна до іноземної юридичної особи стосовно компенсацій;

10) пряме офсетне зобов’язання – вид офсетного зобов’язання у формі надання іноземною юридичною особою компенсації витрат, пов’язаних із закупівлею за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро, яка прямо стосується закупівлі продукції, що є предметом державного контракту, договору (контракту).

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про оборонні закупівлі”, “Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах.

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 116 від 17.02.2021}

3. Дія цього Порядку поширюється на випадки укладення офсетних договорів, пов’язаних із державними контрактами, договорами (контрактами), якими передбачена закупівля за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро.

До вартості такої закупівлі зараховується також вартість продукції (товарів), робіт і послуг, поставлених на митну територію України тими самими іноземними юридичними особами протягом трьох календарних років до дати проведення переговорів, передбачених пунктами 4-8 цього Порядку.

4. Координацію діяльності щодо проведення переговорів з іноземною юридичною особою, укладення, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів здійснює офсетна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 08.05.2019}

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 389 від 08.05.2019}

5. Офсетний бенефіціар забезпечує проведення переговорів з іноземною юридичною особою щодо одержання Україною компенсацій з метою укладення за результатами таких переговорів компенсаційного (офсетного) договору.

До участі у переговорах обов’язково залучаються представники державного замовника.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 389 від 08.05.2019}

6. Офсетний бенефіціар забезпечує узгодження з офсетною комісією предмета переговорів з іноземною юридичною особою.

Предметом переговорів з іноземними юридичними особами є вид офсетного зобов’язання та офсетні вимоги.

Офсетні вимоги повинні передбачати:

вид компенсації;

сферу застосування компенсації;

способи виконання офсетних зобов’язань;

офсетні коефіцієнти та їх розмір;

період підписання.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 116 від 17.02.2021}

Офсетні вимоги можуть визначатися з урахуванням пропозицій представників державних підприємств, які залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій.

Перелік державних підприємств, представники яких залучаються як консультанти з питань визначення офсетних вимог та прийняття офсетних пропозицій, затверджується офсетною комісією.

7. Стороною переговорів з іноземною юридичною особою від імені держави України є офсетний бенефіціар, що визначається офсетною комісією за поданням державного замовника на етапі узгодження предмета переговорів.

8. З дати завершення переговорів офсетний бенефіціар у десятиденний строк зобов’язаний подати на розгляд та схвалення офсетною комісією офсетну пропозицію.

У разі коли іноземна юридична особа за результатами переговорів не погоджується з офсетними вимогами, офсетний бенефіціар зобов’язаний у десятиденний строк з дати завершення переговорів подати офсетній комісії документ, що підтверджує результати таких переговорів.

9. Після схвалення офсетною комісією офсетної пропозиції офсетний бенефіціар зобов’язаний у місячний строк подати на розгляд та схвалення офсетної комісії проект компенсаційного (офсетного) договору.

10. Компенсаційний (офсетний) договір може бути укладений після схвалення його офсетною комісією.

Сторонами офсетного договору є офсетний бенефіціар та іноземна юридична особа.

11. В офсетному договорі зазначаються:

найменування сторін, місце укладення договору;

предмет офсетних зобов’язань;

вартість офсетних зобов’язань;

графік виконання офсетних зобов’язань;

форма та строки подання звітності;

строки договору та порядок приймання виконаних офсетних зобов’язань;

зобов’язання офсетного бенефіціара за видами компенсацій та порядок їх виконання;

відповідальність сторін, зокрема щодо сплати штрафних санкцій, за невиконання або неналежне виконання офсетних зобов’язань, невиконання взятих зобов’язань щодо отримання компенсації тощо;

інші положення відповідно до законодавства.

12. Для визначення вартості офсетних зобов’язань застосовуються офсетні коефіцієнти, зазначені в додатку.

Під час визначення вартості офсетних зобов’язань може враховуватися також вартість зобов’язань іноземної юридичної особи перед державними замовниками або іншими суб’єктами відносин за іншими договорами, укладеними з нею протягом 12 місяців до дати початку проведення переговорів щодо укладення офсетного договору.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 389 від 08.05.2019, № 116 від 17.02.2021}

13. Офсетний договір укладається на строк, який може перевищувати строк виконання державного контракту, договору (контракту). Офсетний договір не може бути укладений раніше дати укладення державного контракту, договору (контракту).

14. Контроль за виконанням офсетного договору здійснюється його сторонами.

15. Моніторинг виконання офсетного договору проводиться офсетною комісією.

Офсетний бенефіціар раз на шість місяців готує звіт про виконання умов офсетного договору та подає його офсетній комісії.

16. Офсетний договір вважається виконаним з дати підтвердження офсетним бенефіціаром виконання офсетного зобов’язання іноземною юридичною особою.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 773 від 26.09.2018}


Додаток
до Порядку

ОФСЕТНІ КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для визначення вартості офсетних вимог у галузях національної економіки

Галузь національної економіки, в якій укладається офсетний договірОфсетний коефіцієнт у відсотках до вартості державного контракту, договору (контракту)
продукція (товари)послугироботи
Авіабудування30-10030-10030-100
Суднобудування30-10030-10030-100
Космічна галузь30-10030-10030-100
Топографія та геодезія30-10030-10030-100
Радіоелектроніка30-10030-10030-100
Екологія30-10030-10030-100
Автоматизація та робототехніка30-10030-10030-100
Машинобудування30-10030-10030-100
Будівництво30-10030-10030-100
Оптико-волоконні матеріали30-10030-10030-100
Біотехнології30-10030-10030-100

{Додаток в редакції Постанови КМ № 773 від 26.09.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. № 432

ВИДИ КОМПЕНСАЦІЙ,
що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами

Виконання робіт, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом військової і спеціальної техніки та військового майна

Надання послуг, зокрема з підвищення кваліфікації фахівців у сфері оборони та безпеки

Надання інвестицій

Передача майнових прав інтелектуальної власності

Проведення в Україні наукових прикладних досліджень та конструкторських розробок

Закупівля в суб’єктів господарювання України товарів або послуг на суму, що відповідає частковій або повній вартості товарів, що експортуються (зустрічна торгівля)

Надання українським промисловим підприємствам додаткових експортних можливостей

Надання технічної допомоги щодо реформування сектору оборони та безпеки

Локалізація виробництва

{Види компенсацій із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 116 від 17.02.2021}