Постанова КМУ Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2023 р. № 381

Київ

Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 травня 2023 року N 487,
від 30 травня 2023 року N 565,
від 21 липня 2023 року N 858
(зміни, внесені підпунктом 15 пункту 3 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року N 858,
 набирають чинності з 16 серпня 2023 року)

(З 15 вересня 2023 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 (крім підпункту 15) Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року N 858)
(Установлено, що положення Порядку, затвердженого цією постановою, в частині надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна набирають чинності після внесення до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” змін щодо можливості надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року N 858)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, що додається.

Рекомендувати виконавчим органам сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, військовим адміністраціям населеного пункту або військово-цивільним адміністраціям населеного пункту вжити заходів до організації управління відходами з урахуванням положень додатка 3 до Порядку, затвердженого цією постановою, та Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. N 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 80, ст. 4841).

(постанову доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

 

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 71

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 квітня 2023 р. N 381

ПОРЯДОК
надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”

(Установлено, що положення цього Порядку, в частині надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна набирають чинності після внесення до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” змін щодо можливості надання компенсації за виконані ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах нерухомого майна згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року N 858)

1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

верифікація – сукупність заходів, спрямованих на встановлення факту цільового використання компенсації на відновлення окремих категорій пошкоджених об’єктів нерухомого майна (далі – компенсація) для придбання будівельної продукції з метою виконання ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт;

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

Група підтримки єВідновлення – консультативно-дорадчий орган, що створюється та функціонує при Мінінфраструктури, головними завданнями якого є проведення моніторингу відповідно до пункту 29 цього Порядку, надання рекомендацій з питань компенсації та виконання інших функцій, передбачених положенням про Групу підтримки єВідновлення, що затверджується Мінінфраструктури;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565,
у зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим)

електронна публічна послуга “єВідновлення” – послуга щодо надання компенсації, яка надається на підставі заяви, поданої до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна), засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), або в інший спосіб, передбачений цим Порядком;

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

окремі категорії об’єктів нерухомого майна – одноквартирні будинки, у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені);

пошкоджені об’єкти – об’єкти нерухомого майна, які розташовані на території України та пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шляхом проведення поточного або капітального ремонту.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України “Про публічні електронні реєстри”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг”, “Про оборону України”, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про надання будівельної продукції на ринку” та інших законодавчих актах.

3. Отримувачем компенсації є фізична особа – громадянин України, яка досягла 18-річного віку та подала засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або в інший спосіб, передбачений цим Порядком, заяву та є власником (співвласником) пошкодженого об’єкта, право власності якого підтверджено.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

4. Отримувачем компенсації не можуть бути:

особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції”;

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

спадкоємці осіб, визначених абзацами другим та третім цього пункту, у разі, коли належний спадкодавцю об’єкт нерухомого майна був пошкоджений за життя такого спадкодавця.

5. Пріоритетне право на отримання компенсації має:

учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, особа, визначена частиною першою статті 10, частиною першою статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 65 “Про загальну мобілізацію” та якій не надано статус учасника бойових дій;

особа з інвалідністю I та II групи;

багатодітна сім’я;

батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

особи з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

опікуни/піклувальники.

6. Компенсація має цільове призначення та надається для придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт за умови, що:

об’єкт нерухомого майна був пошкоджений після набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 “Про введення воєнного стану в Україні”;

об’єкт нерухомого майна розташований на території, що не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (крім територій можливих бойових дій, територій активних бойових дій, на яких бойові дії завершені на дату подання заяви);

відомості про право власності на пошкоджений об’єкт внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

компенсація повинна бути використана лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.

(абзац п’ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

Отримувач компенсації протягом дванадцяти місяців з дня отримання компенсації повинен її використати на заходи, передбачені абзацом першим цього пункту, відповідно до чек-листа. Товари будівельної продукції, придбані за рахунок компенсації, повинні бути використані виключно для проведення ремонтних робіт на пошкодженому об’єкті та не можуть бути продані, подаровані або іншим чином відчужені.

(абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

Перелік груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації, наведений у додатку 1. Продаж товарів інших груп заборонено.

У разі невикористання отримувачем компенсації протягом встановленого строку кошти повертаються відповідно до пункту 21 цього Порядку.

Показники усередненої вартості одиниці обсягу, наведені у додатку 2, підлягають щорічному перегляду із внесенням відповідних змін до цього Порядку.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

7. Для розгляду питання надання компенсації виконавчими органами сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, військовими адміністраціями населеного пункту або військово-цивільними адміністраціями населеного пункту (далі – уповноважений орган) утворюється комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – комісія).

Комісія є консультативно-дорадчим органом, підзвітним та підконтрольним уповноваженому органу. Уповноважений орган забезпечує дотримання комісією вимог цього Порядку.

Положення про комісію, її персональний склад затверджуються уповноваженим органом.

До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії.

До складу комісії повинен входити фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”, крім спеціальності “Геодезія та землеустрій”, або особа, що має досвід роботи у сфері будівництва.

Висунення кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення уповноваженим органом про утворення комісії, яке розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності) або оприлюднюється в інший спосіб.

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а в селах та селищах – також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

– найменування;

– напрями діяльності;

– код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

– місцезнаходження;

– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

– фактична адреса реєстрації/проживання;

– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи / представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

У разі коли кількість заяв перевищує граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включаються до складу комісії у міру черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель, мають переважне право на включення до складу комісії.

Перелік кандидатур від уповноваженого органу формується керівником такого уповноваженого органу.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб. Максимальна кількість членів комісії, а також кількість представників від громадськості затверджується уповноваженим органом. Голова, заступник голови, секретар обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

Функції комісії можуть бути покладені на комісію, утворену відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. N 473 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 37, ст. 1981) (далі – Порядок виконання невідкладних робіт), за умови приведення положення про комісію та її складу у відповідність з вимогами цього Порядку.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

8. Комісія відповідно до цього Порядку:

надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації, повідомляє про можливість звернутися на урядову гарячу лінію відповідно до пункту 26 цього Порядку;

розглядає заяви;

встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;

проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

перевіряє наявність в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей щодо акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 81, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт. У разі відсутності даних акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу або самостійно, якщо вона виконує функції комісії відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт;

ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 (далі – чек-лист);

приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання / відмову у наданні компенсації відповідно до цього Порядку;

виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

9. Інформація про місцезнаходження комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності).

Основною формою роботи комісії є засідання, необхідність проведення яких і перелік питань до розгляду на яких визначає голова комісії.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює уповноважений орган. Члени комісії з числа представників від громадськості беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів електронних комунікацій, зокрема через Інтернет.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Член комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, за якими існує такий конфлікт інтересів. Про наявність конфлікту інтересів член комісії або інша особа, яка має відповідні відомості, повинні повідомити голові комісії до початку засідання для прийняття рішення про можливість участі відповідного члена комісії у засіданні з відповідних питань.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Рішення комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн) та можуть підписувати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Комісія відповідно до покладених на неї завдань провадить свою діяльність із дотриманням законодавства про охорону праці, виконанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Під час попереджувального сигналу “Увага всім” члени комісії зобов’язані дотримуватися планів реагування на надзвичайні ситуації, затверджених в установленому законодавством порядку.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

10. Розрахунок компенсації за пошкоджений об’єкт комісія здійснює в такій послідовності:

визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 81, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт з урахуванням результатів огляду;

проводить огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження;

здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження;

заповнює чек-лист.

Чек-лист заповнюється в електронній формі за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Розмір компенсації за один пошкоджений об’єкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 р. N 487,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

11. Комісія в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна:

отримує заяви для їх розгляду;

перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 цього Порядку;

вносить результати комісійного обстеження у разі його проведення за рішенням цієї комісії;

заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

вносить відомості про надання / відмову у наданні компенсації.

Комісія проводить перевірку інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, зокрема з урахуванням рекомендацій Мінфіну, наданих за результатами верифікації такої інформації щодо її відповідності вимогам законодавства, що впливає на визначення права на отримання та розмір компенсації заявника, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

(пункт 11 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

З метою здійснення верифікації інформації, наданої в заяві та доданих до неї документах, між Мінінфраструктури та Мінфіном укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну, обсягу та змісту інформації, що передається.

(пункт 11 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565,
у зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий
 вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим)

Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (в тому числі конфіденційної, в порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію комісії протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

12. За результатами розгляду заяви комісія приймає рішення про надання / відмову у наданні компенсації. У рішенні про відмову у наданні компенсації обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Протягом п’яти днів від завершення строку для подання заперечень на рішення комісії (з урахуванням можливого його продовження за заявою заявника) відповідно до пункту 25 цього Порядку уповноважений орган розглядає прийняте комісією рішення разом із запереченнями заявника (якщо такі були подані) та приймає одне з таких рішень:

затвердити рішення комісії про надання / відмову у наданні компенсації;

надіслати заяву на повторний розгляд комісією.

Копія рішення уповноваженого органу вноситься посадовою особою уповноваженого органу з накладенням електронного кваліфікованого підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

121. Повторний розгляд заяви здійснюється в порядку та у строки, передбачені пунктами 3 – 12 цього Порядку.

Уповноважений орган / комісія може звернутися до Групи підтримки єВідновлення для отримання рекомендацій та роз’яснень з питань, які були підставою для надсилання заяви на повторний розгляд.

(Порядок доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

13. Для отримання компенсації необхідно з урахуванням пункту 131 цього Порядку:

(абзац перший пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

1) установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. N 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., N 28, ст. 1539, N 39, ст. 2089) (далі – інформаційне повідомлення), у разі, коли воно не було подано раніше, або обрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька;

3) переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію;

4) відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування компенсації (далі – спеціальний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі – банк), та перевірити номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

5) обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу “єВідновлення”;

6) сформувати засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), заяву, яка повинна містити такі дані:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN) отримувача компенсації для виплати компенсації, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

адресу (місцезнаходження) одного пошкодженого об’єкта з інформаційних повідомлень, що були подані відповідно до підпункту 2 цього пункту;

відомості про наявність пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 цього Порядку;

7) надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника:

в електронній формі – засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія (Дія);

у паперовій формі, нотаріально посвідченій, – комісії;

8) вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 цього Порядку;

9) отримати засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;

10) у разі отримання засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.

Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.

Одночасно з поданням заяв отримувач компенсації бере на себе зобов’язання:

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

дотримуватися вимог цього Порядку, в тому числі щодо цільового використання коштів для придбання будівельної продукції з метою проведення ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт відповідно до чек-листа;

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

виконувати заходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання робіт з відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, перелік яких наведено у додатку 3;

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

після завершення ремонтних робіт, визначених чек-листом, подати повідомлення у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

сприяти проведенню верифікації та моніторингу.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

131. Подання інформаційного повідомлення у паперовій формі здійснюється відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. N 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., N 28, ст. 1539).

Адміністратор центру надання адміністративних послуг, посадова особа органу соціального захисту населення або нотаріус у день звернення особи з метою подання заяви та документів, передбачених цим Порядком:

встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання звернення представником);

заповнює заяву (з переліком документів, які додаються до заяви) засобами Порталу Дія;

роздруковує зареєстровану заяву, інший документ (за бажанням особи) та забезпечує її підписання отримувачем компенсації;

видає заявнику примірник зареєстрованої заяви із зазначенням реєстраційного номера заяви та цифрового коду.

(Порядок доповнено пунктом 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

14. Черговість прийнятих до розгляду заяв визначається автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна у порядку надходження інформаційних повідомлень з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання до комісії та до внесення в Реєстр пошкодженого та знищеного майна рішення про надання / відмову в наданні компенсації.

У разі коли заява була подана до дати утворення комісії, обчислення строку розгляду заяви починається від дати утворення комісії уповноваженим органом.

У разі коли з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” було подано заяву про пошкоджений об’єкт, щодо якого не прийнято рішення комісії про надання / відмову в наданні компенсації, засобами Порталу Дія блокується можливість подання інших заяв щодо такого пошкодженого об’єкта до моменту прийняття рішення комісії про надання / відмову в наданні компенсації.

Підставами для відмови в наданні компенсації є:

подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Порядку або не має повноважень для подання заяви;

виявлення факту недостовірності даних, зазначених у заяві про надання компенсації за пошкоджений об’єкт;

установлення факту розташування об’єкта нерухомого майна на територіях, що відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, включені до пункту 2 розділу I “Території, на яких ведуться (велися) бойові дії”, на яких бойові дії не завершені на дату подання заяви, або до розділу II “Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України”, на яких на дату подання заяви не завершено тимчасову окупацію;

виявлення факту проведення на пошкодженому об’єкті нерухомого майна ремонтних робіт, в результаті яких ліквідовано пошкодження в повному обсязі (у разі подання заяви на отримання компенсації для проведення ремонту);

виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна до набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. N 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”;

виявлення факту пошкодження об’єкта нерухомого майна не внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації;

виявлення, що об’єкт нерухомого майна не був пошкоджений;

розташування пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування житлового будинку (крім випадків, коли пошкодження місць загального користування було усунуто на дату подання заяви або прийнято рішення щодо їх відновлення за рахунок інших джерел) та/або який підлягає капітальному ремонту;

подання заявником до комісії повідомлення у паперовій формі про відкликання заяви;

відсутність інформації про пошкоджений об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

повторне звернення заявником для отримання компенсації тієї ж форми щодо одного і того самого об’єкта нерухомого майна у разі, коли було прийнято рішення про надання компенсації (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна був повторно пошкоджений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації).

Додатковими підставами для відмови в наданні компенсації за виконаний ремонт є:

встановлення факту отримання заявником грошової чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

відсутність інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами та акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 81, та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт, що фіксують факт та обсяги пошкоджень об’єкта нерухомого майна.

Підставами для зупинення розгляду заяви комісією є:

неподання або подання не в повному обсязі інформації та/або документів відповідно до переліку, передбаченого пунктом 13 цього Порядку;

наявність у комісії документально підтверджених відомостей про те, що отримувачу компенсації вручено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

відсутність згоди співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником;

неможливість забезпечити власником свою присутність (присутність свого представника) на об’єкті нерухомого майна з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження.

У разі відсутності у комісії в повному обсязі інформації та/або документів, які стали підставою для зупинення розгляду заяви згідно з цим пунктом, їх неподання заявником протягом строку, який передбачений для розгляду заяви, комісія приймає рішення про відмову в наданні компенсації.

Комісія у строк, встановлений для розгляду заяви, приймає рішення про зупинення розгляду заяви та невідкладно, але не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення повідомляє про це заявнику.

У рішенні зазначається вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви.

Комісія не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

Розгляд заяви про надання компенсації поновлюється на підставі рішення комісії про відновлення розгляду відповідної заяви. Зазначене рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання комісією відомостей про усунення заявником обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про надання компенсації.

Перебіг строку розгляду заяви продовжується з дня усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.07.2023 р. N 858,
зміни, внесені підпунктом 15 пункту 3 Змін, затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 р. N 858,
 набирають чинності з
 16.08.2023 р.)

15. За результатами розгляду заяви заявнику засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), надходить повідомлення про прийняте комісією рішення та розмір компенсації не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати внесення рішення в Реєстр знищеного та пошкодженого майна.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

Після затвердження рішення комісії відповідно до пункту 12 цього Порядку та внесення його у Реєстр пошкодженого та знищеного майна отримувачу компенсації засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), надходить відповідне повідомлення.

У разі подання заяви в паперовій формі відповідно до пункту 131 цього Порядку відповідні повідомлення доводяться до відома отримувача компенсації у письмовій формі комісією / уповноваженим органом, що прийняв таке рішення, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

16. Черговість проведення виплат компенсації визначається з урахуванням черговості розгляду заяв автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна із заяв, в порядку прийняття рішення щодо надання компенсації, визначення її розміру та з урахуванням пріоритетного права, визначеного пунктом 5 цього Порядку.

17. Відкриття спеціального рахунка отримувача компенсації здійснюється банком відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

Забороняється перерахування коштів із спеціального рахунка на інші рахунки, крім рахунків суб’єктів господарювання, які задіяні у реалізації електронної публічної послуги “єВідновлення”.

Спеціальний рахунок не підлягає поповненню, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Забороняється зняття готівки із спеціального рахунка.

У разі повернення товару, відмови від виконання відповідних послуг та робіт забороняється повернення коштів готівкою або на інший рахунок отримувача компенсації, крім як на спеціальний рахунок для зарахування компенсації за електронною публічною послугою “єВідновлення”, з якого здійснювалась оплата товару, послуг чи робіт.

Закриття спеціального рахунка може здійснюватися за ініціативою отримувача компенсації. У разі наявності на спеціальному рахунку коштів на момент закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації такі кошти вважаються невикористаними отримувачем компенсації і протягом встановленого строку повертаються відповідно до пункту 21 цього Порядку.

Спеціальний рахунок закривається банком (без заяви отримувача компенсації) через дванадцять місяців з дня зарахування компенсації або через дванадцять місяців з дати відкриття спеціального рахунка у разі, коли за цей період на рахунок не зараховувалася компенсація.

18. Джерелами фінансування компенсації є кошти державного бюджету, зокрема Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що передбачені Законом України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з Російської Федерації, інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виплати отримувачам компенсації Мінінфраструктури відкриває в Казначействі небюджетний рахунок групи 35 (далі – небюджетний рахунок).

Компенсації здійснюються в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

Проведення виплат компенсації у разі наявності черги на проведення виплат компенсації поновлюється після поповнення небюджетного рахунка коштами з джерел, визначених абзацом першим цього пункту.

19. Компенсація отримувачам надається через АТ “Ощадбанк”.

З метою взаємодії між Мінінфраструктури, Мінцифри, Пенсійним фондом України, АТ “Ощадбанк” та адміністратором Реєстру пошкодженого та знищеного майна укладається договір про взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну, обсяг та зміст інформації, що передається.

Мінцифри та технічний адміністратор Порталу Дія укладають договір інформаційної взаємодії з банком виключно за умови проходження ним успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення банків та порядку надання банківської послуги, визначених технічним адміністратором Порталу Дія. Тестування проводиться у порядку, визначеному технічним адміністратором Порталу Дія.

20. Перелік отримувачів компенсації формуються автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна в режимі реального часу відповідно до пункту 16 цього Порядку з урахуванням обсягу наявного фінансування.

Мінінфраструктури шляхом інформаційної взаємодії надає з накладеною кваліфікованою електронною печаткою до Мінцифри інформацію про перелік отримувачів компенсації, сформований за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а Мінцифри з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання переліку отримувачів компенсації надає його до АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.

Мінінфраструктури на підставі даних переліку отримувачів компенсації, сформованого за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна, подає в Казначейство платіжні інструкції на перерахування коштів для виплати компенсації з небюджетного рахунка Мінінфраструктури на рахунок для зарахувань коштів компенсації АТ “Ощадбанк”, відкритий на підставі договору про виплату компенсації в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення”, що укладається між Мінінфраструктури та АТ “Ощадбанк”.

АТ “Ощадбанк” в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на спеціальні рахунки отримувачів компенсації, відкриті в банках.

Банк в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів зараховує компенсацію на спеціальні рахунки отримувачів компенсації.

Для забезпечення виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта (згідно з додатком 2), та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (згідно з додатком 1), суб’єкти господарювання подають заяву про приєднання до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів та виконують роботи в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення” (далі – перелік), в електронній формі засобами Порталу Дія.

Заява формується фізичною особою – підприємцем, керівником юридичної особи, що виявили бажання приєднатися до переліку (далі – суб’єкт господарювання), засобами Порталу Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису / печатки, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця/керівника юридичної особи;

найменування юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (для фізичної особи – підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

перелік комбінацій MerchantID + AcquirerID для включення в перелік;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, перелік зареєстрованих (фактичних) адрес провадження господарської діяльності, здійснення продажу товарів;

відомості про згоду з умовами виконання робіт за переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта (згідно з додатком 2), та надання послуг з продажу за переліком груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації (згідно з додатком 1).

Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява та відомості з неї засобами Порталу Дія передаються технічному адміністратору Порталу Дія та вносяться до переліку.

Відомості, необхідні для заповнення заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади в установленому порядку.

Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань отримуються відомості про суб’єкта господарювання.

З метою забезпечення ознайомлення отримувачів компенсації із залученими для цілей цього Порядку суб’єктами господарювання на Порталі Дія оприлюднюється перелік. Оприлюднення та оновлення переліку здійснюється технічним адміністратором Порталу Дія.

Банки зобов’язані забезпечити здійснення видаткових операцій із спеціальних рахунків з використанням платіжних карток на території України виключно на користь суб’єктів господарювання, відомості щодо яких зазначені у переліку (за комбінацією коду мерчанта та коду банка-еквайра (MerchantID + AcquirerID), і за такими кодами категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code):

1520 – Генеральні підрядники – житлове та торгове будівництво;

5211 – Магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів;

5231 – Магазин скла, фарби та шпалер.

У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим Порядком, Мінцифри блокує участь у наданні публічної електронної послуги “єВідновлення” таких суб’єктів господарювання.

21. Незараховані суми коштів не пізніше ніж протягом трьох операційних днів після надходження повертаються банком на рахунок АТ “Ощадбанк”, з якого було виконане перерахування коштів, із зазначенням причин їх незарахування, а АТ “Ощадбанк” протягом п’яти операційних днів – на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

Відповідно до положень цього Порядку залишок невикористаних коштів із спеціального рахунка отримувача компенсації через дванадцять місяців з дня її зарахування повертається банками протягом 20 календарних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, а АТ “Ощадбанк” – на небюджетний рахунок Мінінфраструктури.

Залишок невикористаних коштів, зарахованих на спеціальний рахунок отримувача компенсації, у разі закриття рахунка за ініціативою отримувача компенсації повертається банками протягом трьох операційних днів на рахунок АТ “Ощадбанк”, з якого було виконане перерахування коштів, із зазначенням причин їх повернення, а АТ “Ощадбанк” протягом п’яти календарних днів – на небюджетний рахунок Мінінфраструктури для подальших виплат компенсацій.

(абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

22. Щоденно, крім вихідних, неробочих та святкових днів, банки подають Мінцифри для подальшої передачі Мінінфраструктури за допомогою програмно-технічних засобів інформацію про суму витрачених отримувачем компенсації коштів в розрізі кодів категорії діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code).

У разі незарахування коштів на спеціальний рахунок або їх повернення банк з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на сертифікаті відкритого ключа, уповноваженої особи банку за допомогою програмних засобів подає інформацію АТ “Ощадбанк” про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача компенсації, номер спеціального рахунка (за стандартом IBAN), причину незарахування або повернення коштів і дату повернення коштів.

АТ “Ощадбанк” щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає інформацію Мінцифри про перерахування отримувачам компенсації, а також про повернення невикористаної/незарахованої компенсації, в якій містяться такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

спеціальний рахунок (за стандартом IBAN);

сума перерахованої допомоги та/або поверненої невикористаної/незарахованої компенсації із зазначенням причини повернення.

АТ “Ощадбанк” подає Мінцифри інформацію з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінінфраструктури.

Для забезпечення дотримання положень Закону України “Про банки та банківську діяльність” щодо банківської таємниці отримувач компенсації надає свою згоду під час відкриття рахунка у відповідних банках на надання інформації, зазначеної в цьому пункті.

23. Мінінфраструктури за інформацією Мінцифри та АТ “Ощадбанк” інформує щомісяця до 5 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання бюджетних коштів.

Обробка персональних даних отримувачів компенсації здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

24. Відповідальність розповсюджувачів товарів будівельної продукції передбачена пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України “Про захист прав споживачів”.

25. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності комісії здійснюється у такому порядку:

1) у разі незгоди з даними акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження заявник має право подати заперечення до комісії протягом п’яти робочих днів з дати проведення обстеження, якщо таке обстеження було проведено після подання заяви (якщо обстеження було проведено до дати подання заяви, – протягом п’яти робочих днів після подання заяви). Заперечення повинні бути в обов’язковому порядку розглянуті та враховані комісією під час складання чек-листа та прийняття рішення про надання/відмову у наданні компенсації, про що повинно бути зроблено примітку у такому рішенні;

2) у разі незгоди з рішенням комісії про надання / відмову у наданні компенсації, зокрема з розміром компенсації, заявник має право подати заперечення до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення комісією. Заперечення повинні бути в обов’язковому порядку розглянуті та враховані уповноваженим органом під час прийняття одного з рішень, передбачених пунктом 12 цього Порядку, про що повинно бути зроблено примітку у такому рішенні;

3) у разі незгоди з іншими рішеннями, діями або бездіяльністю комісії заявник має право подати відповідну скаргу до уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дати вчинення таких дій або прийняття рішень / граничного строку, коли такі дії повинні бути вчинені або рішення прийняті. За результатами розгляду скарги уповноважений орган приймає рішення, яке є обов’язковим для виконання комісією.

Заперечення та скарги, передбачені цим пунктом, подаються заявником у паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса.

За зверненням заявника строк подання заперечень чи скарг може бути продовжений ще на п’ять робочих днів.

До заперечення/скарги заявник має право подавати пояснення, фотофіксації, висновки від третіх осіб, зокрема Групи підтримки єВідновлення, інші документи на підтвердження аргументів, наведених в запереченні/скарзі.

Рішення уповноваженого органу можуть бути оскаржені у судовому порядку.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

26. Для надання консультативної підтримки заявникам функціонує урядова гаряча лінія. У разі неможливості вирішення питання на урядовій гарячій лінії заявник може бути скерований до Групи підтримки єВідновлення для отримання консультацій, рекомендацій та роз’яснень з питань застосування законодавства, допомоги у складенні документів (заперечень, скарг) тощо.

Звернення особи на урядову гарячу лінію із скаргою може бути підставою для ініціювання процедури вибіркового моніторингу згідно з пунктом 29 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 26 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

27. Після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, отримувач компенсації зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати (засобами Порталу Дія з урахуванням його технічної можливості або в паперовій формі через адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадову особу органу соціального захисту населення або нотаріуса) повідомлення про завершення ремонтних робіт.

(Порядок доповнено пунктом 27 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

28. З метою встановлення факту цільового використання компенсації для придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, комісією здійснюється верифікація.

Верифікація здійснюється комісією протягом 30 календарних днів після закінчення місяця щодо не менш як 5 відсотків всіх заяв, ремонтні роботи за якими завершені у такому місяці. Ремонт вважається завершеним з дати подання отримувачем компенсації повідомлення, передбаченого пунктом 27 цього Порядку, а у разі неподання такого повідомлення – через дванадцять місяців з дати зарахування коштів на спеціальний рахунок отримувача компенсації. Відбір заяв, ремонтні роботи за якими завершені, для проведення верифікації здійснюється автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Верифікація здійснюється з обов’язковим комісійним обстеженням об’єкта, на якому проводилися ремонтні роботи. В рамках верифікації перевіряється відповідність фактично проведених робіт та/або придбаних товарів будівельної продукції за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі. Результати верифікації фіксуються в акті верифікації, форма якого наведена у додатку 4, який вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

У разі коли неможливо встановити факт проведення робіт чи придбання товарів будівельної продукції через незалежні від отримувача компенсації обставини (у разі повторного руйнування через бойові дії, терористичні акти, диверсії, пожежі, повені тощо), в акті верифікації робиться відповідна позначка.

Результати верифікації можуть бути оскаржені відповідно до пункту 25 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 28 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

29. Групою підтримки єВідновлення проводиться моніторинг розгляду заяв на виплату компенсацій (далі – моніторинг).

Вибірковий моніторинг проводиться Групою підтримки єВідновлення щодо не менш як 5 відсотків усіх заяв, рішення за якими були прийняті уповноваженими органами у відповідному місяці, протягом 30 календарних днів після закінчення відповідного місяця. Заяви, рішення за якими підлягають вибірковому моніторингу, відбираються автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна або на підставі подання скарги заявником на урядову гарячу лінію.

У разі коли за результатами вибіркового моніторингу або на підставі аналітичних даних з Реєстру пошкодженого та знищеного майна виявляються відомості, що можуть свідчити про неефективне витрачання коштів за рішеннями окремих уповноважених органів, суб’єкт моніторингу може прийняти рішення про проведення комплексного моніторингу заяв, рішення за якими були прийняті таким уповноваженим органом.

У рамках проведення моніторингу Група підтримки єВідновлення аналізує дані Реєстру пошкодженого та знищеного майна, рішення комісії та уповноваженого органу, заперечення та скарги заявника, дані верифікації (якщо вони доступні на дату проведення моніторингу) та інші документи, що стосуються розгляду заяви. У разі потреби здійснюється виїзне обстеження відповідного об’єкта нерухомого майна.

За результатами моніторингу Групою підтримки єВідновлення протягом 15 робочих днів складається звіт, який повинен містити рекомендації щодо вдосконалення процесу прийняття рішень за заявами. Звіт у письмовій формі надається Мінінфраструктури та уповноваженим органам. Уповноважені органи забезпечують впровадження рекомендацій, наданих за результатами моніторингу, під час розгляду комісіями заяв отримувачів компенсації. Надання рекомендацій є підставою для повторного розгляду заяв, що стали предметом моніторингу, відповідно до пункту 121 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 29 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
груп товарів будівельної продукції, що можуть бути придбані отримувачем за кошти компенсації

Назва групиБудівельна продукція
1. Збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння)збірні бетонні вироби (в тому числі з важких, легких бетонів та ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння); балкові/блокові перекриття та елементи
2. Блоки дверні та віконнідвері та вікна (з віконними та дверними блоками або без них)
3. Мембранивологозахисні покриття; підпокрівельні шари; шари для контролю водяної пари; вологоізоляційні листи; покрівельні листи
4. Теплоізоляційні виробитеплоізоляційні вироби
5. Димарі, витяжні труби і пов’язана продукціязбірні димоходи; димові труби (елементи або блоки); багатосекційні димоходи (елементи та/або блоки), одностінні димові блоки; комплекти димоходів; клеми димоходу
6. Гіпс та гіпсові виробигіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові штукатурні відливки та композитні панелі (ламінати); гіпсокартонні плити, блоки; гіпсові штукатурки
7. Санітарні виробимийки; ванни; душові піддони; душові і ванні екрани та огорожі; біде; пісуари; чаші чи піддони водяних унітазів; змивні бачки
8. Дерев’яні конструкціївироби з цільної конструкційної деревини (елементи перекриттів, елементи стін, елементи дахів (такі як балки, арки, балки, крокви, колони, стовпи, палі); комплекти з цільної конструкційної деревини (ферми, підлоги, стіни, дахи, рами, каркаси із цільної конструкційної деревини або шаруватої клеєної деревини); дерев’яні стовпи; шаруваті клеєні будівельні вироби та інші вироби з клеєної деревини (кроквяні елементи, елементи перекриття, елементи стін, елементи покрівлі; комплекти з шаруватої клеєної деревини (такі як балки, арки, крокви, колони, стовпи, палі)
9. З’єднувачі для конструкційпластинчаті шпонки та гладкі кільцеві шпонки, зубцеві шпонки, перфоровані зубчасті пластини, сталеві стикові накладки, що кріпляться цвяхами, сталеві циліндричні та дерев’яні нагелі, шурупи, болти, цвяхи, гайки, шайби, заклепки, шпильки, гвинти, анкери
10. Цемент, будівельне вапно та інші гідравлічні в’яжучі речовинипортландцемент; кладочний цемент; композитні портландцементи; доменні цементи; пуцоланові цементи; сульфатостійкий цемент; білий цемент; будівельне вапно (кальцієве вапно, доломітове вапно); гідравлічне вапно
11. Сталева арматура, сталева арматура для попереднього напруження бетонусталеві вироби із сталі (прутки, стрижні, котушки, дроти, зварні арматурні сітки, решітчасті балки, стрічки із зазубринами); сталеві вироби для попереднього напруження бетону (дроти холоднотягнуті із знятими напруженнями, гладкі, із зазубринами та інші; пучки багатожильні, ущільнені кабелі, зазубрені пучки та пучки з сильним зчепленням; прутки (гарячекатані і оброблені прутки, шпильки різьбові, ребристі, плоскі або гладкі прутки); кабелі попереднього напруження)
12. Продукція для кам’яної кладки та пов’язана продукціякладочні блоки; кладочні розчини; кладочні штукатурні розчини; стяжки; натяжні стрічки; підвіси для балок; кронштейни; опорні куточки; посилення стиків та перемички
13. Покриття підлогиламінат; лінолеум; плитка для підлоги
14. Металеві конструкції і допоміжні деталігарячекатані, холодноформовані або виготовлені іншим способом секції/профілі різної форми (T, L, H, U, Z, I, швелери, кутові, порожнисті, трубки), плоскі вироби (плита, лист, смуга), бруски, виливки, поковки з різних металевих матеріалів, незахищені або захищені від корозії покриттям. Конструктивні металеві елементи металевих конструкцій. Готові металеві вироби, такі як ферми, балки, колони, сходи, ґрунтові палі, несучі палі та шпунтові палі, рейки та шпали. Готові металеві каркаси для підвісної стелі
15. Продукція для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стельдахові окриття в рулонах; стінові покриття в рулонах; облицювальні плити; плитка; сайдинг; підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; стельове облицювання; клей для покриття; лак; фарба
16. Покрівельні матеріали, світлопрозорі конструкції даху, світлові ліхтарі даху, вікна горищ і допоміжна продукціяплоскі та профільовані листи; дахова покрівля (шифер, черепиця, бітумна черепиця, металочерепиця); сендвіч-панелі; дахові вікна; системи доступу до даху (доріжки та опори)
17. Будівельна продукція, що контактує з питною водоюкомплекти (трубопроводи та системи зберігання); труби; резервуари; клапани, крани, насоси, водоміри; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення для стиків
18. Труби, резервуари і допоміжні деталі, які не контактують з питною водоюкомплекти трубопроводів; труби; клапани та крани; фітинги, клеї, з’єднання, ущільнення стиків; опори труб/дротів
19. Будівельні клеїконструкційні клеї; клеї для плитки; структурні клеї
20. Продукція з плоского скла, профільованого скла і склоблоківплоскі або гнуті скляні панелі, склопакети; стінові панелі із склоблоків
21. Силові кабелі, кабельна продукціясилові кабелі; інша кабельна продукція
22. Герметики для неконструкційного використання в стиках в будівлях і пішохідних доріжкахгерметики для зовнішніх стін; герметики для внутрішніх стін, перегородок; герметики для скління; герметики для санітарних швів; герметики для неконструкційного використання в стиках в будівлях

Примітка. Крім азбестовмісної будівельної продукції (шифер, труби, волокнисті плити, картон, просочені бітумом вироби тощо).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

 

Додаток 2
до Порядку

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна

Критерії відповідності заявиРезультат
Типи об’єктівквартира/будинок/житлове приміщення
Чи підтверджено пріоритетність заяви (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг)так/ні
Чи проведено ремонт на момент складення чек-листатак/ні

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта

Перелік ремонтних робітОдиниця вимірюванняПоказник усередненої вартості одиниці обсягу, гривень з податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.)Обсяг робіт, який підлягає компенсаціїСума компенсації, гривень
Дах/покрівля
1. Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу) без заміни опорних конструкцій та стропильних системкв. метрів512,18  
2. Заміна кроквяних ніг із брусівпог. метрів725,42  
3. Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу (металочерепиця) без заміни опорних конструкцій та стропильних системкв. метрів2134,19  
4. Відновлення частини пошкодженого даху із ремонтом опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі до 25 відсотківкв. метрів поверхонь покрівлі2837,58  
5. Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій і крокв’яних системи та покрівлі із металочерепиці на площі більше 25 відсотків– ” –3203,49  
Прорізи
6. Заміна пошкоджених міжкімнатних дверейблоків9983,26  
7. Заміна металевих вхідних дверей– ” –14414,89  
8. Заміна пошкодженого скління/склопакетів (без заміни рами вікна)кв. метрів4192,67  
9. Заміна віконного блока з урахуванням підвіконних дощок, відливівкв. метрів5242,26  
10. Відновлення укосів: штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування– ” –1342,15  
Фасади
11. Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)кв. метрів (розраховується лише та площа, яка має пошкодження)3057,12  
12. Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)– ” –2347,535  
13. Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача– ” –684,8  
14. Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювачакв. метрів606,38  
15. Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювачакв. метрів128,05  
Перекриття/стеля
16. Розбирання горищних перекриттів по дерев’яних балках в цегляних будівлях– ” –449,05  
17. Улаштування перекриттів по дерев’яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях– ” –2162,66  
18. Розбирання монолітних перекриттів до 200 міліметрів– ” –1018,92  
19. Відновлення цілісності пошкодженого бетонного перекриття товщ до 200 міліметрів– ” –1589,42  
Стіни/стеля, опорядження
20. Розбирання пошкоджених цегляних стін та перегородоккуб. метрів2354,54  
21. Мурування цегляних стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок– ” –7783,39  
22. Мурування внутрішніх цегляних армованих перегородоккв. метрів1281,27  
23. Відбивання пошкодженої штукатурки стін– ” –77,83  
24. Штукатурення стін, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери– ” –661,7  
25. Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, копоті, смогу– ” –206,62  
26. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)– ” –252,34  
27. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)– ” –97,24  
28. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)– ” –937,81  
29. Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасукв. метрів642,6  
30. Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї– ” –545,99  
31. Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових будівлях– ” –1154,84  
32. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)– ” –1149,86  
33. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)– ” –294  
34. Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі з влаштуванням каркаса (гіпсокартон)– ” –103,44  
Підлога
35. Розбирання цементних покриттів підлогкв. метрів92,3  
36. Влаштування гідроізоляції– ” –748,2  
37. Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів– ” –306,17  
38. Відновлення пошкодженої підлоги із керамічної плитки– ” –716,63  
39. Відновлення пошкодженої підлоги із ламінату– ” –778,03  
40. Відновлення пошкодженої підлоги із паркету– ” –1938,16  
41. Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної– ” –217,06  
42. Відновлення пошкодженої підлоги із лінолеуму– ” –367,91  
43. Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)пог. метрів220,25  
44. Відновлення дощатих підлогкв. метрів1191,18  
45. Фарбування дощатих підлогкв. метрів161,22  
Інженерні мережі
46. Відновлення пошкодженої мережі: водопроводу або каналізації, або опалення, або газопостачання, або електропостачання (ремонт цих частин з метою відновлення функціональності будинку/квартири або підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води, каналізації з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок, або перекладання пошкоджених електричних комунікацій в пошкодженій кімнаті з заміною розеток/вимикачів)одне місце3693,43  
47. Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачкомштук3930,43  
48. Заміна умивальника разом із змішувачем– ” –5738,7  
49. Заміна умивальника без змішувача– ” –4636,69  
50. Заміна ванн купальних– ” –6659,54  
51. Заміна піддона душовогоштук5339  
52. Заміна змішувачів з душем– ” –2390,76  
53. Заміна мийок кухонних– ” –2718,96  
54. Заміна змішувачів кухонних– ” –1799,34  
55. Заміна бойлерів– ” –7666,56  
56. Заміна колонки газової– ” –8117,71  
57. Заміна двоконтурного газового котла– ” –44321,5  
Усього сума компенсації, гривень    
Голова комісії_________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
Члени комісії_________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час виконання будівельних робіт

Потенційні негативні впливи на здоров’я людей та навколишнє природне середовищеЗаходи щодо мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище
Утворення пилу і перевищення допустимого рівня шумунедопущення виконання ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21 години вечора до 8 години ранку, а у святкові та неробочі дні – цілодобово
здійснення контролю за рівнем шуму під час виконання робіт, який не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби
забезпечення виконання робіт із використанням засобів індивідуального захисту (респіраторів, рукавиць тощо); здійснення вологого прибирання робочої зони після виконання окремих етапів робіт, відокремлення робочої зони від приміщень, що експлуатуються, захисними екранами (ПВХ-плівка тощо)
недопущення здійснення розвантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови
Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), які не є небезпечниминедопущення збирання (складування) відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) на контейнерних майданчиках, передбачених для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів або інших, не передбачених для цього місцях (лісосмуги, яри, пустирі тощо)*
забезпечення роздільного збирання відходів від будівництва та знесення (демонтажу) за основним компонентом (цегла та бетон, скло, пластик, метал)
дотримання під час поводження з відходами від будівництва та знесення (демонтажу) заходів щодо захисту ґрунтів від засмічення та забруднення
забезпечення розміщення відходів від руйнувань лише у спеціально відведених місцях
організація місць складування будівельних матеріалів (виробів (продукції) повинна здійснюватися таким чином, щоб уникати забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод
використання будівельних сміттєпроводів під час виконання демонтажних робіт на другому поверсі та вище
недопущення здійснення розвантаження/завантаження відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) на території житлової забудови
Утворення відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), у складі яких є небезпечні відходи, зокрема азбестовмісні відходи (матеріали), шифер, труби, волокнисті плити, картонзабезпечення поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання та захисного одягу відповідного класу захисту, а також зволоження місць їх збирання
недопущення в разі можливості подальшої руйнації азбестовмісних відходів
недопущення поширення азбестовмісного пилу, забезпечення проведення вологого прибирання (обприскування) робочої зони, в якій проводяться роботи із азбестовмісними матеріалами
забезпечення під час поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу), що містять азбест, збирання та пакування азбестовмісних відходів в міцну, герметичну, пилонепроникну тару для унеможливлення контактування з навколишнім природним середовищем та сприяння їх транспортуванню до місця оброблення
негайне інформування органів місцевого самоврядування про виявлення у складі відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) відходів, що є вибухонебезпечними, легкозаймистими, небезпечними
забезпечення передачі небезпечних відходів від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а саме: компонентів відходів, що містять поліхлоровані дифеніли (далі – ПХД) (наприклад, ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі синтетичних смол, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори); люмінесцентних ламп та інших відходів, що містять ртуть; батарей та акумуляторів; відходів азбесту (пил та волокна)
Нещасні випадки, пов’язані із недотриманням правил безпеки під час проведення висотних робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці під час проведення ремонтних робітдотримання під час виконання робіт правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки
використання лаків, фарб та інших компонентів, які містять токсичні інгредієнти, заборонено
Забруднення ґрунтівздійснення заходів щодо запобігання забрудненню ґрунту небезпечними речовинами (зокрема внаслідок витоку пально-мастильних матеріалів)
у разі проведення ремонтних робіт, що передбачають зняття родючого шару ґрунту, забезпечення його складування, збереження та використання під час рекультивації земель, покращення малопродуктивних земель і благоустрою
Забруднення поверхневих вод через неналежну організацію робітзабезпечення організації на будівельному майданчику (за його наявності) збирання та відведення поверхневих стічних вод
забезпечення організації місць складування будівельної продукції (матеріалів, виробів або комплектів) таким чином, щоб уникати забруднення поверхневих та підземних вод
Зупинення надання комунальних послуг іншим споживачам на час виконання робітза умови приєднання до централізованої системи водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання, електропостачання забезпечення проведення робіт за узгодженням із надавачем послуг із залученням відповідних фахівців у разі необхідності припинення надання комунальних послуг іншим споживачам забезпечення інформування таких споживачів про час і тривалість їх відключення не менш як за три дні до початку робіт
Пошкодження об’єктів благоустрою та зелених насадженьпередбачення влаштування під’їзних доріг до місця виконання ремонтних робіт для будівельних машин і техніки (у разі їх використання) у спосіб, що не завдає шкоди навколишньому природному середовищу
у разі необхідності видалення дерев для проведення робіт обов’язковим є отримання дозволу від балансоутримувача
у разі пошкодження об’єктів інфраструктури або елементів благоустрою на території, суміжній із будівельним майданчиком (зокрема, тротуарів, асфальтового покриття, клумб, елементів огорожі, комунікацій загального користування), виконавець робіт повинен відновити зазначені об’єкти за свій кошт
Втрата/пошкодження об’єктів культурної спадщинидотримання під час проведення ремонтних робіт законодавства у сфері охорони культурної спадщини
Виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметівпроведення робіт після перевірки та підтвердження очищення території та об’єктів від вибухонебезпечних предметів згідно із законодавством
у разі виявлення на об’єкті або поблизу нього вибухонебезпечних предметів, боєприпасів (зокрема їх залишків) або інших підозрілих предметів недопущення їх самостійного вилучення
забезпечення негайного повідомлення територіальним органам ДСНС та/або Національній поліції про виявлений небезпечний предмет та здійснення заходів щодо недопущення в зону знаходження предмета сторонніх осіб до прибуття відповідних служб

____________
* Управління відходами від руйнувань, зокрема організація місць їх тимчасового зберігання, здійснюється відповідно до Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. N 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 80, ст. 4841).

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 р. N 565)

 

Додаток 4
до Порядку

АКТ ВЕРИФІКАЦІЇ

Перелік ремонтних робітОдиниця вимірюванняОбсяг робіт, на який надано компенсацію (згідно з даними чек-листа)Обсяг фактично проведених робіт, придбання будівельної продукціїВідсоток фактично проведених робіт, придбання будівельної продукції
Дах/покрівля
1.Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних системкв. метрів   
2.Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1)пог. метрів   
3.Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа,  гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних системкв. метрів   
4.Відновлення частини пошкодженого даху з ремонтом або частковою заміною кроквяних систем та покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі до 25 відсотківкв. метрів поверхонь покрівлі   
5.Відновлення пошкодженого даху із заміною опорних конструкцій та кроквяних систем (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема: обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа; гребеневих, карнизних, примикаючих планок, крапельників, снігозатримувачів, слухових вікон, герметизація стиків силіконом) на площі більше 25 відсотківкв. метрів поверхонь покрівлі   
Прорізи
6.Заміна пошкоджених міжкімнатних дверейблоків   
7.Заміна вхідних дверей (на металеві)-“-   
8.Заміна пошкодженого скління/ склопакетів (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії*)кв. метрів   
9.Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків)-“-   
10.Відновлення укосів (штукатурка, безпіщана підготовка, фарбування)-“-   
11.Відновлення пошкоджених зовнішніх укосів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)кв. метрів (розраховується лише та площа,
яка має пошкодження)
   
Фасади
12.Відновлення пошкоджених фасадів з урахуванням утеплення та зовнішнього оздоблення (утеплення, штукатурення, фарбування)кв. метрів (розраховується лише та площа,
яка має пошкодження)
   
13.Відновлення пошкодженого декоративного шару камінцевої штукатурки оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювачакв. метрів (розраховується лише та площа,
яка має пошкодження)
   
14.Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювачакв. метрів   
15.Відновлення пошкодженого фарбування фасадів без урахування утеплювача та штукатурного шару  -“-   
Перекриття
16.Розбирання перекриттів по балках в цегляних будівляхкв. метрів   
17.Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях-“-   
18.Розбирання монолітних/залізобетонних перекриттів товщ до 200 міліметрів-“-   
19.Відновлення цілісності пошкодженого монолітного/залізобетонного перекриття товщ до 200 міліметрів або ґанків та сходів (горизонтальна проекція)-“-   
Стіни/перегородки/стеля опорядження
20.Розбирання пошкоджених стін та перегородоккуб. метрів   
21.Мурування стін з урахуванням прорізів та влаштуванням перемичок (зокрема фронтонів, димарів, вентиляційних каналів)-“-   
22.Мурування внутрішніх перегородоккв. метрів   
23.Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок-“-   
24.Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери-“-   
25.Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогукв. метрів   
26.Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування)-“-   
27.Відновлення   пошкодженого внутрішнього опорядження стін (шпалери)-“-   
28.Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (керамічна плитка)-“-   
29.Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу-“-   
30.Улаштування   обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї-“-   
31.Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією-“-   
32.Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування)-“-   
33.Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (шпалери)-“-   
34.Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити)-“-   
Підлоги
35.Розбирання цементних покриттів підлогкв. метрів   
36.Влаштування гідроізоляції-“-   
37.Влаштування стяжок цементних товщ до 60 міліметрів-“-   
38.Відновлення пошкодженої підлоги з керамічної плитки-“-   
39.Відновлення пошкодженої підлоги з ламінату-“-   
40.Відновлення пошкодженої підлоги з паркету-“-   
41.Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної-“-   
42.Відновлення пошкодженої підлоги з лінолеуму-“-   
43.Заміна окремих дощок у підлогах (у разі локальних пошкоджень)пог. метрів   
44.Відновлення дощатих підлогкв. метрів   
45.Фарбування дощатих підлог-“-   
Внутрішні інженерні системи
46.Відновлення пошкодженої частини інженерної системи з метою відновлення функціональності будинку/квартири:одне місце   
 1) водопроводу – підведення до сантехнічних приладів трубопроводів води з виводом водорозеток та встановленням відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного санвузла або кухні-“-   
 2) каналізації – відновлення пошкоджених ділянок труб в межах будинку/квартири-“-   
 3) опалення – відновлення пошкоджених ділянок труб та заміна опалювального приладу в межах однієї кімнати-“-   
 4) газопостачання – відновлення пошкоджених ділянок труб, підведення до приладів та встановлення відсікаючих кранів, гнучких підводок в межах одного приміщенняодне місце   
 5) електропостачання – перекладання пошкоджених ділянок електричних комунікацій в межах пошкодженої кімнати із заміною розподільчих коробок, розеток, вимикачів-“-   
47.Заміна унітаза з безпосередньо приєднаним бачкомштук   
48.Заміна умивальника разом із змішувачем-“-   
49.Заміна умивальника без змішувача-“-   
50.Заміна ванн купальних-“-   
51.Заміна піддона душового-“-   
52.Заміна змішувачів з душем-“-   
53.Заміна мийок кухонних-“-   
54.Заміна змішувачів кухонних-“-   
55.Заміна бойлерів-“-   
56.Заміна колонки газової-“-   
57.Заміна двоконтурного котла-“-   
58.Ревізія і прочистка вентиляційних та димохідних каналівпог. метрів   
59.Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі (відкривання кришок ревізій, прочищення сталевою щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання трубопроводу через санітарні прилади, закривання кришок ревізій з установленням прокладок)-“-   
Фундаменти, цоколі, вимощення
60.Відновлення захисного шару фундаментів (доробка розмитого ґрунту, оббивання неміцного шару бетону, очищення поверхні арматури від бетону, знепилювання, зволоження поверхні, нанесення контактного шару, нанесення відновлювального шару з ремонтного розчину товщ 30 міліметрів), зворотна засипка ґрунтом з трамбуваннямкв. метрів пошкодженої поверхні   
61.Відновлення гідроізоляції (зовнішні/внутрішні поверхні фундаментів або стін підвалів)кв. метрів   
62.Улаштування горизонтальної ізоляції в цоколі існуючих будівель (пробивання борозен ділянками завдовжки 1-1,5 метра на половину товщини стіни з одного боку; очищення та вирівнювання поверхні цементним розчином; прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу; забивання борозен цементним розчином; пробивання борозен з іншого боку, очищення, вирівнювання розчином, прокладання гідроізоляційного рулонного матеріалу, забивання борозен)пог. метрів горизонтальної проекції цоколю   
63.Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші (планування основи, змащування в’яжучими розрідженими матеріалами місць примикання, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 15 сантиметрів, улаштування покриття з асфальтобетонної суміші завтовшки 3 сантиметри з укочуванням ручними котками)кв. метрів   
64.Улаштування вимощення з бетону з покриттям завтовшки до 10 сантиметрів (планування основи, улаштування піщаного підстильного шару завтовшки 10 сантиметрів, улаштування підстильного шару з щебеню завтовшки 6 сантиметрів, улаштування опалубки та температурних швів, улаштування покриття з бетонної суміші)-“-   
Антисептичні заходи
65.Антисептування поверхонь у два шари: знищення та запобігання появі грибків, моху, водоростей та інших мікроорганізмів на мінеральних основах всередині та ззовні приміщенькв. метрів   
Член комісії_________________ (підпис)__________________________________ (прізвище, власне ім’я,по батькові (за наявності)

{Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Постановою КМ № 565 від 30.05.2023; в редакції Постанови КМ № 858 від 21.07.2023}