Постанова КМУ “Про затвердження переліку обов’язкових етапів робітпід час проектування, впровадженнята експлуатації засобів інформатизації”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 1998 р. N 121
Київ

Про затвердження переліку обов’язкових етапів робіт
під час проектування, впровадження
та експлуатації засобів інформатизації

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 1191 ( 1191-2009-п ) від 11.11.2009
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 915 ( 915-2011-п ) від 31.08.2011 }

{ У назві та тексті Постанови слова “систем і засобів
автоматизованої обробки та передачі даних” замінено
словами “засобів інформатизації” згідно з Постановою
КМ N 1191 ( 1191-2009-п ) від 11.11.2009 }

На виконання Указу Президента України від 21 липня 1997 р.
N 663 ( 663/97 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік обов’язкових етапів робіт під час
проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації
(додається).

2. Зобов’язати замовників засобів інформатизації, що
створюються повністю або частково за рахунок бюджетного
фінансування для цілей інформатизації діяльності органів
виконавчої влади, передбачати у договорах (контрактах) з
виконавцями робіт та технічних завданнях на створення цих засобів
обов’язкові етапи робіт згідно із затвердженим переліком
відповідно до державних стандартів, а також здійснювати в
установленому порядку їх облік та реєстрацію.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1191
( 1191-2009-п ) від 11.11.2009 }

3. Установити, що бюджетне фінансування проектування,
впровадження та експлуатації засобів інформатизації для цілей
інформатизації діяльності органів виконавчої влади здійснюється
лише за умови виконання обов’язкових етапів робіт відповідно до
державних стандартів та за наявності позитивної експертизи
змістової частини цих етапів, що здійснюється Державним агентством
з питань науки, інновацій та інформатизації.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 1191 ( 1191-2009-п ) від
11.11.2009, N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010, N 915
( 915-2011-п ) від 31.08.2011 }

4. Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації:

визначити перелік державних стандартів стосовно питань
розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації та
обслуговування засобів інформатизації станом на 1 січня 1998 року
та передбачити перегляд діючих стандартів, їх комплексів та
окремих нормативних документів із зазначених питань;

посилити згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 8
квітня 1993 р. N 30 ( 30-93 ) “Про державний нагляд за додержанням
стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”
контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності
вимог державних стандартів на обов’язкових етапах робіт під час
проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації,
що створюються повністю або частково за рахунок бюджетного
фінансування, для чого передбачати проведення цільових перевірок
діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної з
проектуванням, виробництвом, впровадженням та експлуатацією таких
засобів. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1191 ( 1191-2009-п ) від 11.11.2009 }

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 1191 ( 1191-2009-п ) від
11.11.2009, N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010, N 915
( 915-2011-п ) від 31.08.2011 }

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.56


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 121
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1191)
( 1191-2009-п )

ПЕРЕЛІК
обов’язкових етапів робіт під час проектування,
впровадження та експлуатації засобів інформатизації

Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення
питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання
необхідних функцій.

Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або
модернізації засобів інформатизації.

Обґрунтування необхідності використання особистих немайнових
та (або) майнових прав інтелектуальної власності на засоби
інформатизації.

Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію
засобів інформатизації.

Розроблення технічного та робочого або техноробочого проекту
створення чи модернізації засобів інформатизації.

Проведення навчання фахівців для забезпечення функціонування
засобів інформатизації.

Виконання пусконалагоджувальних робіт.

Проведення випробувань створених або модернізованих засобів
інформатизації.

Введення засобів інформатизації в експлуатацію.

Виконання робіт з обслуговування засобів інформатизації
відповідно до гарантійних зобов’язань.

Післягарантійне обслуговування засобів інформатизації.

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 1191 ( 1191-2009-п ) від
11.11.2009 }