Постанови КМУ “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 квітня 2001 р. № 332
Київ

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1410 від 24.09.2002
Указом Президента
№ 909/2002 від 08.10.2002
Постановами КМ
№ 1976 від 25.12.2002
№ 802 від 02.06.2003
№ 702 від 20.05.2006
№ 1700 від 08.12.2006
№ 853 від 20.06.2007
№ 29 від 30.01.2008
№ 968 від 07.09.2011
№ 72 від 08.02.2012
№ 438 від 26.06.2015
№ 102 від 04.02.2016
№ 713 від 11.10.2016
№ 593 від 09.08.2017
№ 235 від 14.03.2018
№ 268 від 04.04.2018
№ 626 від 22.08.2018
№ 961 від 14.11.2018
№ 717 від 14.08.2019
№ 171 від 26.02.2020
№ 530 від 25.06.2020
№ 639 від 22.07.2020
№ 892 від 20.08.2021}

{Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, згідно з Постановою КМ № 1090 від 05.09.2007}

{Установити, що Національною телекомпанією (мовником-організатором) під час здійснення витрат на придбання персональних комп’ютерів, ноутбуків, меблів для обладнання робочих місць працівників та утримання мобільних телефонів за рахунок коштів, передбачених на підготовку та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”, не застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 771 від 26.10.2016}

{Установити, що під час здійснення Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб витрат на придбання автомобілів, персональних комп’ютерів, ноутбуків, іншого обладнання та устаткування, меблів для обладнання робочих місць працівників та придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі міжнародними договорами (міжнародна технічна допомога), не застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 983 від 21.12.2016}

{Установити, що під час здійснення закордонними дипломатичними установами України витрат на придбання автомобілів, персональних комп’ютерів, ноутбуків, іншого обладнання та устаткування, меблів для обладнання робочих місць працівників та придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі державним бюджетом, не застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 313 від 11.05.2017}

{Установити, що у 2019 році граничні суми витрат, затверджені цією Постановою, не застосовуються для державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, згідно з Постановою КМ № 647 від 18.08.2017, з урахуванням змін внесених Постановами КМ № 235 від 14.03.2018 – застосовується з 1 січня 2018 року, № 166 від 06.03.2019}

{Установити, що вимоги цієї Постанови в частині граничних сум витрат не поширюються на Державну екологічну інспекцію під час здійснення витрат на придбання транспортних засобів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій “Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автомобілів у Державній екологічній інспекції автомобілями з гібридною силовою установкою)” згідно з Постановою КМ № 961 від 14.11.2018}

{Установити, що у зв’язку з проведенням урочистих заходів, присвячених 30-й річниці незалежності України, Управлінням державної охорони під час укладання договорів оренди легкових автомобілів не застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 744 від 21.07.2021 – діє по 31 серпня 2021 року}

Відповідно до частини тринадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України та на виконання статті 5 Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. № 1242 “Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 268 від 04.04.2018}

  1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету (додаються).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

Органам Державного казначейства під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

  1. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити включення до контрактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.
  2. Фондові державного майна забезпечити термінове винесення уповноваженими особами на виконання функцій з управління державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, на розгляд загальних зборів акціонерів (учасників) питання про дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою, на придбання обладнання та устаткування і комп’ютерів.
  3. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення та мобільних засобів зв’язку для правоохоронних органів, збройних сил та інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, Державної екологічної інспекції і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1410 від 24.09.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1976 від 25.12.2002, № 1700 від 08.12.2006, № 72 від 08.02.2012, № 102 від 04.02.2016, № 961 від 14.11.2018}

  1. Установити, що державні органи, а також установи та організації, які утримуються за рахунок державного бюджету, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не перевищує граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

  1. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство фінансів, Державну аудиторську службу, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 102 від 04.02.2016}

Перший
віце-прем’єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2001 р. № 332

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

Сума, гривень за одиницю
Легкові автомобілі для:
членів Кабінету Міністрів України, Керівника Офісу Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Голови Центральної виборчої комісії, Голови Рахункової палати, Голови НКЦПФР, Голови Нацкомфінпослуг, Голови НКРЕКП, Голови НКРЗІ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови,  Голови Вищої ради правосуддя, Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду, голів вищих спеціалізованих судів, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро, Директора Державного бюро розслідувань1200000
обслуговування посадових осіб Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України і Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, НКРЕКП, НКРЗІ, керівників центральних органів виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України), державних секретарів міністерств, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівника Державного управління справами та його заступників, голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій та їх заступників, заступників Голови ДСА, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівників Національної школи суддів, заступників голів та суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, голів апеляційних судів та їх заступників, керівників апаратів (секретаріатів) Вищої ради правосуддя, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Конституційного Cуду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заступників Генерального прокурора, заступників Директора Національного антикорупційного бюро, першого заступника та заступників Директора Державного бюро розслідувань, командувача Національної гвардії та його заступників, Голови СБУ та його заступників, Голови Служби зовнішньої розвідки та його заступників, начальника Головного управління розвідки Міноборони та його заступників, начальника Управління державної охорони та його заступників, керівника органу управління Держспецтрансслужби та його заступників900000
керівників інших державних органів, бюджетних установ і організацій, голів місцевих судів та їх заступників, Голови Служби судової охорони та його заступників600000
Мобільний телефон:
придбання1200
утримання (на місяць)1500
Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор “миша”, операційна система), крім захищеного від зовнішнього впливу (вібрації, вологості, удару, температури) персонального комп’ютера (системного блока, монітора, клавіатури, маніпулятора “миша”, операційної системи), що закуповується Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, МЗС, Міноборони та його розвідувальним органом, МВС, СБУ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державним бюро розслідувань, Держприкордонслужбою, Службою зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужбою, ДСНС та Управлінням державної охорони23000
Ноутбук, крім захищеного від зовнішнього впливу (вібрації, вологості, удару, температури) ноутбука, що закуповується Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, МЗС, Міноборони та його розвідувальним органом, МВС, СБУ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державним бюро розслідувань, Держприкордонслужбою, Службою зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужбою, ДСНС та Управлінням державної охорони27000
Комплект меблів для:
службового кабінету членів Кабінету Міністрів України, Керівника Офісу Президента України, Секретаря РНБО, Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Голови Центральної виборчої комісії, Голови Рахункової палати, Голови НКЦПФР, Голови Нацкомфінпослуг, Голови НКРЕКП, Голови НКРЗІ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови, Голови Вищої ради правосуддя, Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА, Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Голови Конституційного суду України, Голови Верховного Суду, голів вищих спеціалізованих судів, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро, Директора Державного бюро розслідувань30000
службового кабінету посадових осіб Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України і Апарату РНБО, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, НКРЕКП, НКРЗІ, керівників центральних органів виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України), державних секретарів міністерств, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, керівника Державного управління справами та його заступників, голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій та їх заступників, заступників Голови ДСА, членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівників Національної школи суддів, заступників голів та суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, голів апеляційних судів та їх заступників, керівників апарату (секретаріату) Вищої ради правосуддя, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заступників Генерального прокурора, заступників Директора Національного антикорупційного бюро, першого заступника та заступників Директора Державного бюро розслідувань, командувача Національної гвардії та його заступників, Голови СБУ та його заступників, Голови Служби зовнішньої розвідки та його заступників, начальника Головного управління розвідки Міноборони та його заступників, начальника Управління державної охорони та його заступників, керівника органу управління Держспецтрансслужби та його заступників25000
службового кабінету керівників інших державних органів, бюджетних установ і організацій, голів місцевих судів та їх заступників, Голови Служби судової охорони та його заступників15000
Меблі для обладнання робочих місць працівників:
стіл письмовий2500
крісло офісне2500
стілець1500
шафа для одягу2400
шафа для паперів2400
сейф5000
стіл для комп’ютера2500
Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів25000
Примітка.Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів).

{Граничні суми витрат із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1410 від 24.09.2002, Указом Президента № 909/2002 від 08.10.2002, Постановами КМ № 1976 від 25.12.2002, № 802 від 02.06.2003, № 702 від 20.05.2006, № 853 від 20.06.2007, № 29 від 30.01.2008, № 438 від 26.06.2015, № 102 від 04.02.2016, № 713 від 11.10.2016, № 593 від 09.08.2017, № 268 від 04.04.2018, № 626 від 22.08.2018, № 717 від 14.08.2019, № 171 від 26.02.2020, № 530 від 25.06.2020, № 639 від 22.07.2020, № 892 від 20.08.2021}

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО