Постанова КМУ Про затвердження Примірного енергосервісного договору

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 жовтня 2015 р. № 845
Київ

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Примірний енергосервісний договір, що додається.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 845

ПРИМІРНИЙ ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР

Додаток 1
до Примірного договору

ПЕРЕЛІК
заходів енергосервісу, строки та умови їх впровадження

Додаток 2
до Примірного договору

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ЕНЕРГОСЕРВІСУ

Додаток 3
до Примірного договору

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг на об’єкті енергосервісу в натуральних показниках з помісячним розподілом споживання

Додаток 4
до Примірного договору

СКОРОЧЕННЯ РІВНЯ
споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору

Додаток 5
до Примірного договору

СКОРОЧЕННЯ РІВНЯ
витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який повинен бути досягнутий в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії договору

Додаток 6
до Примірного договору

АКТ
про виконання зобов’язань

Додаток 7
до Примірного договору

ПОРЯДОК
коригування визначення та розрахунку результату здійснення енергосервісу в разі виникнення протягом строку дії договору змін у конструкції або площі, порядку або режимі роботи об’єкта енергосервісу