Наказ Мінекономіки про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу proekt-nakazu-minekonomiky-pro-zatverdzhennia-poriadku-rozmishchennia-informatsii-pro-publichni-zakupivli-1.png

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

Наказ

від 06.08.2021 № 376-21

Київ

Про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 11 частини першої статті 9, абзацу другого частини восьмої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації тестування уповноважених осіб, що додається.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр
Олексій ЛЮБЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО: 
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
06 серпня 2021 року N 376-21

ПОРЯДОК
організації тестування уповноважених осіб

1. Цей Порядок визначає основні засади організації тестування уповноважених осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”.

3. Дія цього Порядку поширюється на уповноважених осіб, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону.

4. Тестування уповноважених осіб здійснюється з метою підтвердження рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Тестування уповноважених осіб проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) законності;

3) прозорості.

6. Тестування уповноважених осіб проводиться державною мовою.

7. Забезпечення реалізації проведення тестування уповноважених осіб та його підтримка в електронній системі закупівель здійснюються адміністратором електронної системи закупівель.

8. Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою свого рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються Уповноваженим органом та оприлюднюються на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

9. Уповноважена особа перед початком тестування застосовує електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” (далі – електронний підпис), та ознайомлюється з цим Порядком.

10. Уповноважена особа безоплатно складає тест на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

11. Тест для кожної уповноваженої особи містить 50 тестових питань, які обираються автоматично з переліку тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

12. Загальний час для проведення тестування для кожної уповноваженої особи становить 60 хвилин та розпочинається після натискання нею кнопки “Почати тестування”.

13. Уповноважена особа може відповідати на питання послідовно або в довільному порядку.

14. Уповноважені особи, які надали правильну відповідь на 30 та більше питань, вважаються такими, що склали тест.

15. Уповноважені особи, які надали правильну відповідь на 29 і менше питань, вважаються такими, що не склали тест.

16. Результати тестування уповноваженої особи визначаються автоматично в разі:

натискання уповноваженою особою кнопки “Завершити тестування” після надання відповідей на питання тесту та накладання електронного підпису;

закінчення часу, відведеного для проведення тестування, після накладання уповноваженою особою електронного підпису на надані нею відповіді на питання тесту.

17. Уповноважена особа має право на повторну спробу для проходження тестування не раніше ніж через три дні з дня завершення попередньої спроби проходження нею тестування на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель у разі, якщо:

проходження тестування було перервано уповноваженою особою самостійно;

тестування уповноваженої особи не відбулося з технічних причин, незалежних від уповноваженої особи (відключення електроенергії, відсутність доступу до Інтернету тощо);

уповноважена особа визнана такою, що не склала тест, згідно з пунктом 15 цього Порядку.

18. Уповноваженій особі, яка склала тест, надається доступ в електронній системі закупівель здійснювати організацію та проведення публічних закупівель.

19. Результати тестування уповноважених осіб зберігаються в електронному вигляді адміністратором електронної системи закупівель.

20. Уповноважений орган здійснює актуалізацію тестових питань та варіантів відповідей на них відповідно до змін законодавства у сфері публічних закупівель.

21. Уповноважена особа може оскаржити результати тестування до суду.

Заступник директора департаменту
сфери публічних закупівель –
начальник відділу політики
публічних закупівель
Анна ЮЛДАШОВА