Наказ Міністерства інфраструктури України Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2022  № 753

Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 887 від 25.11.2022
Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
№ 538 від 23.06.2023}

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про ціни і ціноутворення”, пункту 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, що додається.

2. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Установити, що:

визначення розміру витрат на проєктні, вишукувальні роботи, експертизу, які враховуються в главі 12 зведеного кошторисного розрахунку, здійснюється згідно з кошторисними нормами України “Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво”, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 10 листопада 2021 року № 281, до дня набрання чинності Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості проєктних, вишукувальних робіт та експертизи;

вартість дорожніх робіт та послуг може визначатися відповідно до кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві та нормативних документів з ціноутворення:

за проектною документацією, поданою для проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, до дня набрання чинності цим наказом;

під час коригування проектної документації, затвердженої до дня набрання чинності цим наказом.

Установити, що у випадку, передбаченому абзацом четвертим цього пункту, вартість дорожніх робіт та послуг на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель та узгодження договірної ціни може визначатися в твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 887 від 25.11.2022}

4. Цей наказ набирає чинності з 17 жовтня 2022 року, крім пункту 4.28 Методики, затвердженої цим наказом, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості проєктних, вишукувальних робіт та експертизи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Найєма.

МіністрО. Кубраков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07 жовтня 2022 року № 753

МЕТОДИКА
визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

I. Сфера застосування та терміни

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі – дорожніх робіт та послуг).

Ця Методика є обов’язковою для визначення вартості дорожніх робіт та послуг, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням організацією, які не включаються до собівартості дорожніх робіт та послуг;

відомість кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг з охорони довкілля – кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли проєктною документацією передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля;

відомість кошторисної вартості об’єктів, що входять до пускових комплексів – кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли будівництво здійснюється окремими пусковими комплексами;

договірна ціна – вартість дорожніх робіт та послуг, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та визначена у договорі у вигляді кошторису, який використовується під час проведення взаєморозрахунків;

підрядник (підрядна організація) – суб’єкт господарювання, який виконує дорожні роботи чи надає дорожні послуги;

зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг (на етапі проєктування) – кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта дорожніх робіт та послуг або його черги, який включає кошторисну вартість дорожніх робіт та послуг, витрати на придбання обладнання, меблів та інвентарю, а також інші витрати, та складається на основі об’єктних кошторисів та/або об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат;

зведення витрат – кошторисний документ, який об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості дорожніх робіт та послуг (його частин) і складається у разі, коли будівництво здійснюється окремими чергами;

інвесторська кошторисна документація – сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг або черг (у разі будівництва за чергами), зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проєктної документації;

калькуляційний метод – поелементне визначення розміру витрат у грошовій формі за допомогою економічно обґрунтованих підходів;

кошторисний прибуток – сума коштів, яка включається до складу зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, на покриття витрат підрядних організацій, що не відносяться до собівартості дорожніх робіт та послуг, і може спрямовуватись для фінансування здійснення мети підприємницької діяльності, зокрема на: збільшення статутного фонду, модернізацію парку машин і механізмів, відрахування у фонди матеріального стимулювання працівників, резервний фонд для покриття непередбачених витрат та збитків минулих років, удосконалення технології виконання робіт тощо;

кошторисний розрахунок – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів витрат, які згідно з вихідними даними на проєктування необхідні для здійснення дорожніх робіт та послуг і не враховані розрахунками витрат ресурсів (витрати на перевезення працівників підрядних організацій транспортом, витрати на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт дорожніх робіт та послуг, витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо);

локальний кошторис – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів дорожніх робіт та послуг і витрат на об’єктах і складається на підставі обсягів робіт (послуг), визначених проєктною документацією або дефектним актом;

локальний кошторисний розрахунок – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів дорожніх робіт та послуг на об’єктах і складається замість локальних кошторисів у випадках, коли об’єми дорожніх робіт та послуг і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню;

матеріально-технічні ресурси – сукупність матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів і комплектів) та технічних ресурсів (дорожніх машин та механізмів), які необхідні для виконання дорожніх робіт / надання послуг;

об’єкт дорожніх робіт та послуг – автомобільна дорога загального користування або її частина, на якій виконуються/надаються дорожні роботи або послуги;

об’єктний кошторис – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об’єкта і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види дорожніх робіт та послуг і витрати;

об’єктний кошторисний розрахунок – кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об’єкта й об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню;

прибуток – сума коштів, яка передбачається в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни і під час проведення взаєморозрахунків, порядок визначення, розподілу та використання якої встановлюється підрядною організацією самостійно для здійснення мети підприємницької діяльності;

розрахункова потреба – потреба в трудових та матеріально-технічних ресурсах, визначена відповідно до розрахунку витрат ресурсів.

Терміни база даних об’єктів-аналогів (БОА), база даних цін, відомість обсягів робіт (BoQ), дорожні роботи та послуги, розрахунок витрат ресурсів, одиниця виміру обсягу роботи, укрупнений показник вартості (УПВ) вживаються у значеннях, наведених у Правилах визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02 травня 2022 року № 273 “Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 травня 2022 року за № 527/37863.

II. Загальні положення

2.1. Система ціноутворення під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг складається з правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, цієї Методики, інших методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг, а також галузевих розрахунків витрат ресурсів, розрахунків витрат ресурсів підприємств, індивідуальних розрахунків витрат ресурсів.

У системі ціноутворення під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг використовуються бази даних об’єктів-аналогів, бази даних цін, укрупнені показники вартості (далі – УПВ).

2.2. Вартість дорожніх робіт та послуг визначається:

на стадії проєктування – у складі кошторисної частини проєктної документації або кошторисної документації, складеної за дефектним актом відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”;

на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель та узгодження договірної ціни – в твердій договірній ціні за УПВ;

на стадії проведення взаєморозрахунків – у порядку, обумовленому в договорі.

2.3. Під час складання інвесторської кошторисної документації формується відомість обсягів робіт (BoQ) за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики, із зазначенням видів робіт/послуг та відповідно до системи вимірювання дорожніх робіт та послуг, наведених у класифікації дорожніх робіт та послуг.

За рішенням замовника відомість обсягів робіт (BoQ) може бути складена із зазначенням видів робіт/послуг відповідно до міжнародної системи вимірювання дорожніх робіт та послуг.

III. Визначення вартості дорожніх робіт та послуг під час складання інвесторської кошторисної документації

Загальні положення зі складання інвесторської кошторисної документації

3.1. Кошторисна вартість об’єкта дорожніх робіт та послуг складається з вартості робіт (послуг), вартості обладнання, що монтується, та інших витрат.

3.2. До дорожніх робіт відносяться нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування.

До дорожніх послуг відносяться поточний, поточний середній ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування.

3.3. До вартості обладнання, що враховується в кошторисах, належать:

а) вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб’єктний склад:

комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) обладнання, що монтується чи не монтується, зокрема нестандартизованого (включно з вартістю його проєктування);

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв’язку тощо; інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об’єктів виробничого призначення тощо;

обладнання, інструменту, інвентарю, меблів, необхідних для первісного оснащення об’єктів невиробничого призначення тощо;

б) вартість шефмонтажу обладнання та витрати з розмитнення (у разі необхідності).

3.4. До інших витрат належать усі інші витрати, що не включаються до вартості дорожніх робіт та послуг і вартості обладнання.

3.5. В інвесторській кошторисній документації зазначається дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.6. Для визначення вартості дорожніх робіт та послуг під час складання інвесторської кошторисної документації можуть використовуватись наступні підходи:

витратний підхід, який реалізується через ресурсний метод шляхом застосування галузевих розрахунків витрат ресурсів, розроблених і затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами; розрахунків витрат ресурсів підприємств, що розробляються та затверджуються підприємствами; індивідуальних розрахунків витрат ресурсів, що розробляються проєктувальниками, іншими суб’єктами господарювання та затверджуються замовником разом із затвердженням проєктної або кошторисної документації;

витратний підхід, який крім того використовується для розрахунку/приведення у поточний рівень цін складових УПВ, що базуються на розрахунках витрат ресурсів;

порівняльний підхід, який реалізується через застосування інформації щодо об’єкта-аналогу з бази даних об’єктів-аналогів та/або інформації про УПВ з бази даних цін чи бази даних об’єктів аналогів шляхом аналізу та порівняння техніко-економічних показників об’єктів-аналогів (ідентичні або аналогічні об’єкти дорожніх робіт та послуг).

3.7. Для визначення кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг, їх черг та/або пускових комплексів складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

локальні кошториси;

локальні кошторисні розрахунки;

об’єктні кошториси;

об’єктні кошторисні розрахунки;

кошторисні розрахунки;

зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

зведення витрат;

відомості кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг, що входять до пускових комплексів;

відомості кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт і послуг та робіт з охорони довкілля;

відомості ресурсів до відповідних кошторисів та кошторисних розрахунків;

відомість обсягів робіт (BoQ) без зазначення цін.

Склад інвесторської кошторисної документації

3.8. Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від підходу до визначення вартості дорожніх робіт та послуг, стадії проєктування та технічної складності об’єкта дорожніх робіт та послуг.

На стадії техніко-економічного обґрунтування (далі – ТЕО) складається така кошторисна документація:

1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);

2) зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

3) об’єктні та локальні кошторисні розрахунки;

4) кошториси на проєктні та вишукувальні роботи;

5) кошторисні розрахунки;

6) відомість обсягів робіт (BoQ) без зазначення цін.

На стадії проєкту (далі – П) складаються:

1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);

2) зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

3) об’єктні кошториси (у разі застосування витратного підходу);

4) локальні кошториси (у разі застосування витратного підходу);

5) відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків (у разі застосування витратного підходу);

6) відомості ресурсів до об’єктних кошторисів, об’єктних кошторисних розрахунків (у разі застосування витратного підходу);

7) відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

8) кошторисні розрахунки;

9) відомість обсягів робіт (BoQ) без зазначення цін;

10) відомості кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг, що входять до пускового комплексу;

11) кошториси на проєктні, науково-проєктні та вишукувальні роботи.

На стадії робочого проєкту (далі – РП) складаються:

1) зведення витрат (у разі, коли будівництво передбачається здійснювати окремими чергами);

2) зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

3) об’єктні кошториси;

4) локальні кошториси;

5) відомості ресурсів до локальних кошторисів;

6) відомості ресурсів до об’єктних кошторисів;

7) відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг;

8) кошторисні розрахунки;

9) відомість обсягів робіт (BoQ) без зазначення цін;

10) відомості кошторисної вартості об’єктів дорожніх робіт та послуг, що входять до пускових комплексів;

11) кошториси на проєктні, науково-проєктні та вишукувальні роботи.

3.9. Інвесторська кошторисна документація, складена на стадії П, затверджена у складі проєктної документації, повинна визначати кошторисну вартість об’єкта дорожніх робіт та послуг та давати можливість забезпечити реалізацію рішень, що відображені у проєктній документації.

На стадії робочої документації (надалі – Р) можуть уточнюватись окремі об’єктні та локальні кошториси (на види робіт, об’єми яких не було можливості достовірно визначити) та відомості ресурсів до них.

До інвесторської кошторисної документації додається пояснювальна записка, в якій наводяться показники, прийняті в інвесторській кошторисній документації.

Якщо кошторисна вартість дорожніх робіт та послуг визначається за одним локальним кошторисом – об’єктний кошторис, відомість ресурсів до об’єктного кошторису та відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку не складаються.

Якщо кошторисна вартість дорожніх робіт та послуг визначається за одним об’єктним кошторисом, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг не складається.

У складі інвесторської кошторисної документації складаються відомості кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг і робіт з охорони довкілля (за необхідності).

У разі застосування порівняльного підходу до визначення вартості дорожніх робіт та послуг:

локальний кошторис, об’єктний кошторис, відомість ресурсів до об’єктного кошторису та відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку можуть не складатися;

відомість обсягів робіт може бути складена із зазначенням цін (BoQ).

3.10. Під час визначення вартості окремих видів дорожніх послуг (поточного ремонту та експлуатаційного утримання) кошторисна документація складається за дефектним актом, форма якого наведена в додатку 2 до цієї Методики, у якому визначаються фізичні обсяги дорожніх послуг. Склад інвесторської кошторисної документації для таких дорожніх послуг приймається за переліком, визначеним пунктом 3.8 цієї Методики для стадії “П”, та може уточнюватись.

Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них

3.11. Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках 3, 4 та 5 до цієї Методики.

За локальними кошторисами визначають прямі та загальновиробничі витрати.

3.12. Прямі витрати враховують у своєму складі вартість матеріалів, виробів і комплектів, заробітну плату робітників-будівельників, вартість експлуатації дорожніх машин та механізмів.

Прямі витрати визначаються згідно з пунктом 4.1 цієї Методики.

3.13. Загальновиробничі витрати визначаються за пунктами 4.14 – 4.15 цієї Методики і зазначаються за підсумком прямих витрат під час формування локального кошторису:

за розділами (в кожному розділі і в цілому за кошторисом);

без розподілу на розділи (в цілому за кошторисом).

3.14. Кошторисна вартість обладнання визначається як сума усіх витрат на придбання і доставку цього обладнання на приоб’єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості обладнання є:

1) відпускні ціни;

2) транспортні витрати;

3) заготівельно-складські витрати.

В окремих випадках до складових кошторисної вартості обладнання можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на підставі обґрунтовувальних розрахунків.

Поточні ціни на обладнання в інвесторській кошторисній документації приймаються за базами даних цін, даними, отриманими замовником або за його дорученням, з інших джерел.

Транспортні та заготівельно-складські витрати на обладнання враховуються в локальних кошторисах калькуляційним методом або за показниками, що становлять:

1) транспортні витрати – 3% від відпускної ціни;

2) заготівельно-складські витрати – 0,9% від суми відпускної ціни та транспортних витрат.

Якщо за технічними вимогами на виготовлення та спеціальними умовами на монтаж обладнання під час його монтажу необхідно здійснювати шефмонтаж, кошти на це визначаються кошторисними розрахунками з урахуванням витрат, пов’язаних з організацією і наданням таких послуг.

Кошти на складання і розташування обладнання, що не монтується, визначаються кошторисним розрахунком у розмірі 0,7% від загальної вартості такого обладнання, з подальшим урахуванням цих коштів в об’єктному кошторисі.

3.15. Під час складання локальних кошторисів застосовуються розрахунки витрат ресурсів.

3.16. У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи об’єктів дорожніх робіт та послуг можуть групуватися в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування у розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення дорожніх робіт та послуг.

Допускається складання на один і той самий вид робіт двох і більше локальних кошторисів під час проєктування складних споруд, розроблення проєктної документації для дорожніх робіт та послуг кількома проєктними організаціями, а також під час формування кошторисної вартості за пусковими комплексами.

3.17. У випадках, коли проєктними рішеннями передбачено розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев’яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання комплектів, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє дорожнім роботам та послугам добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інших робіт довідково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою “Зворотні суми” і визначаються на підставі номенклатури і кількості комплектів, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання. Матеріали, вироби та комплекти, що враховуються у зворотних сумах, слід відрізняти від матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології багаторазово під час виконання окремих видів дорожніх робіт / наданні послуг.

Вартість матеріалів, виробів та комплектів у складі зворотних сум визначається з урахуванням Методичних вказівок з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву МВ 03450778-736:2014, затверджених Державним агентством автомобільних доріг України від 05 грудня 2014 року.

У випадку неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування, що підтверджується відповідними документами, їх вартість у зворотних сумах не враховується.

3.18. Дані у рядках локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунках) наводяться з таким ступенем точності:

1) вартість одиниці зазначається в гривнях із округленням до двох знаків після коми;

2) загальна вартість зазначається в гривнях із округленням до цілих гривень;

3) витрати праці на одиницю зазначаються в людино-годинах із округленням до чотирьох знаків після коми;

4) витрати праці всього зазначаються в людино-годинах із округленням до двох знаків після коми.

3.19. Відомість ресурсів до локального кошторису складається за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Методики.

До локального кошторису на придбання обладнання відомість ресурсів не складається.

3.20. Під час визначення кошторисної вартості дорожніх робіт та послуг загальновиробничі витрати, кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій та прибуток визначаються відповідно до положень, встановлених розділом IV цієї Методики.

Складання об’єктних кошторисів

3.21. Об’єктні кошториси складаються за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Методики, на об’єкт шляхом підсумовування даних локальних кошторисів з групуванням робіт та витрат за відповідними графами кошторисної вартості “дорожніх робіт та послуг”, “обладнання”.

Якщо вартість об’єкта дорожніх робіт та послуг може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об’єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об’єктного кошторису виконує локальний кошторис.

В об’єктному кошторисі за рядками та у підсумку можуть наводитись показники одиничної вартості (1 погонний метр транспортної споруди, 1 км довжини автомобільної дороги тощо).

За підсумком об’єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми, визначені в усіх локальних кошторисах, що відносяться до об’єкта дорожніх робіт та послуг.

3.22. Відомість ресурсів до об’єктного кошторису складається за формою, наведеною у додатку 8 до цієї Методики.

Складання локальних та об’єктних кошторисних розрахунків

3.23. Під час визначення вартості дорожніх робіт і послуг з використанням порівняльного підходу на стадії ТЕО, під час реалізації проєктів за схемою “проєктуй-будуй” складаються локальні та об’єктні кошторисні розрахунки через застосування вартісних показників об’єктів-аналогів. Інформація щодо вартісних показників об’єктів-аналогів наводиться в базі даних об’єктів-аналогів. Вимоги до бази даних об’єктів-аналогів наводяться в додатку 9 до цієї Методики.

3.24. Вибір об’єктів-аналогів полягає в аналізі найбільш ідентичних проєктів, які були запроєктовані (за умови наявності позитивного висновку експертизи) або реалізовані (введений в експлуатацію).

Вибір об’єктів-аналогів здійснюється із забезпеченням максимальної відповідності показників об’єктів-аналогів показникам об’єкта, що проєктується.

Об’єкт, що проєктується, і об’єкти-аналоги повинні бути придатні для порівняння за основними показниками (вихідними даними), наведеними в пунктах 3.24.1 та 3.24.2 цієї Методики. У разі відсутності об’єктів-аналогів допускається складання кошторисних розрахунків з використанням УПВ окремих конструктивних елементів та видів дорожніх робіт і послуг, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об’єктів, що мають у своєму складі аналогічні проєктні рішення або УПВ. Вартісні показники, що застосовуються, мають бути приведені до поточного рівня цін.

3.24.1. Основні показники для порівняння автомобільних доріг загального користування:

1) вид дорожніх робіт та послуг;

2) категорія автомобільної дороги;

3) значення автомобільної дороги;

4) протяжність ділянки автомобільної дороги;

5) умови виконання дорожніх робіт / надання послуг:

форма рельєфу (горбиста, рівнинна або гірська місцевість);

властивості ґрунтів, які передбачається використовувати в земляному полотні;

параметри поперечного і поздовжнього профілю дороги;

тип дорожнього одягу та матеріал покриття верхнього шару;

наявність транспортних споруд.

6) природно-кліматичні навантаження об’єкта дорожніх робіт / надання послуг (дорожньо-кліматична зона);

7) вплив на навколишнє середовище від дії транспортних засобів:

рівень забруднення відпрацьованими газами;

рівень забруднення твердими викидами;

рівень шуму.

3.24.2. Основні показники для порівняння транспортних споруд на автомобільних дорогах загального користування:

1) вид дорожніх робіт та послуг;

2) призначення транспортної споруди;

3) габарити проїзду на транспортній споруді;

4) довжина транспортної споруди;

5) найбільший прогін транспортної споруди;

6) висота опор транспортної споруди;

7) статична схема моста (у разі проєктування мостів);

8) основний матеріал прогонової будови транспортної споруди;

9) тип фундаменту та схеми водовідводу від транспортної споруди;

10) наявність комунікацій та освітлення на транспортній споруді;

11) характеристики покриття проїзної частини транспортної споруди;

12) наявність підпірних стінок, сходин, галерей на транспортній споруді.

3.25. Відібраний об’єкт-аналог аналізується щодо вартості всіх глав зведеного кошторисного розрахунку кошторисної частини проєктної документації, яка затверджена в установленому порядку та коригується, у разі необхідності, в розрізі статей витрат, враховуючи наявну інформацію про об’єкт, та перераховується в актуальному рівні цін із застосуванням індексів інфляції:

Вк = (ВОА x І1 + ВОА x І2 + … + ВОА x In) + ВОА,(1)
деВкскоригована вартість об’єкта-аналога, тис. грн;
ВОАзагальна вартість об’єкта-аналога на момент розрахунку проєктної документації, тис. грн;
І1, І2, Іnрічні рівні інфляції (за індексом цін на будівельно-монтажні роботи за категорією “транспортні споруди” – грудень до грудня попереднього року) першого, другого та n-го років від розрахунку затвердженої проєктної документації щодо об’єкта-аналогу до моменту розрахунку за аналоговим методом.

Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг

3.26. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг (далі – ЗКР) розробляється на стадіях ТЕО, П, РП за формою, наведеною в додатку 10 до цієї Методики, схвалюється на стадії ТЕО, затверджується на стадії П та РП в установленому порядку.

Розподіл об’єктів, робіт і витрат залежно від виду об’єкта дорожніх робіт та послуг наведено в приблизній номенклатурі ЗКР згідно з додатком 11 до цієї Методики).

У випадку відсутності об’єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою ЗКР, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

3.27. До зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг у відповідні глави включаються окремими рядками підсумки за всіма об’єктними кошторисами, об’єктними кошторисними розрахунками і кошторисними розрахунками.

Позиції ЗКР повинні мати посилання на номер зазначених кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об’єкта, передбаченого на стадії ТЕО, П, РП, розподіляється за графами, які визначають вартість: “дорожніх робіт (послуг)”, “обладнання”; “інших витрат”; “загальну кошторисну вартість”.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг (далі – ЗКР) кошти розподіляються за главами, що наведені в додатку 11 до цієї Методики.

Під час здійснення капітального ремонту, поточного ремонту, експлуатаційного утримання, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об’єктним кошторисом, ЗКР не складається. У цьому випадку роль ЗКР виконує відповідно локальний або об’єктний кошторис.

3.28. До глави 1 “Підготовка території” ЗКР вносяться кошти на виконання робіт і витрат, пов’язаних з підготовкою земельної ділянки, освоєнням території та платою за використання земельної ділянки. До цих робіт і витрат належать:

відведення земельної ділянки, виготовлення необхідної землевпорядної документації, отримання вихідних даних – кошти визначаються кошторисними розрахунками;

створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) – кошти визначаються кошторисними розрахунками;

витрати на знесення (перенесення) будинків, споруд, перенесення інженерних мереж, видалення зелених насаджень та посівів, що знаходяться на території виконання дорожніх робіт / надання послуг, – кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами);

компенсація власникам вартості будівель, споруд, знесених зелених насаджень та посівів, що підлягають знесенню, – кошти визначаються кошторисними розрахунками;

зняття та складування родючого шару ґрунту – кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами) відповідно до проєктних рішень;

осушування території, протизсувні заходи, зведення протипаводкових та протисельових споруд, нагірних канав, підсипання та намивання ґрунту, інші роботи зі створення рельєфу – кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами), які складаються на підставі проєктних даних;

рекультивація земельних ділянок, наданих у тимчасове користування, – кошти визначаються локальними кошторисними розрахунками (локальними кошторисами), які складаються на підставі проєктних даних на рекультивацію.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об’єктах кошти для цього можливо включати до відповідних об’єктних кошторисних розрахунків (об’єктних кошторисів) на зведення конкретних об’єктів дорожніх робіт та послуг;

плата за земельну ділянку, відведену під виконання дорожніх робіт / надання послуг, – визначається кошторисним розрахунком;

плата за тимчасове використання землі поза межами ділянки виконання дорожніх робіт / надання послуг – визначається кошторисним розрахунком;

витрати на археологічні дослідження – визначаються кошторисним розрахунком.

Інші витрати, пов’язані з освоєнням території, що забудовується, і виплатою компенсацій, передбачених чинним законодавством.

3.29. До глави 2 “Земляне полотно” ЗКР вноситься кошторисна вартість з виконання таких дорожніх робіт / надання послуг: спорудження та відновлення земляного полотна; улаштування, відновлення та очищення споруд дорожнього водовідведення тощо.

3.30. До глави 3 “Транспортні споруди” ЗКР вноситься кошторисна вартість з виконання таких дорожніх робіт / надання послуг: улаштування, підсилення, відновлення та поширення мостів, з’їздів з них, пішохідних переходів, водопропускних труб, тунелів, споруд інженерного захисту та інших транспортних споруд.

3.31. До глав 4 – 7 ЗКР вноситься кошторисна вартість об’єктів, назви яких відповідають найменуванням глав.

Під час визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування найменування Глави 5 – “Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб”, а під час визначення вартості експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування найменування Глави 5 – “Експлуатаційне утримання”.

3.32. До глави 8 “Тимчасові будівлі та споруди” ЗКР вносяться кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб комплексів (об’єктів), а також для розміщення та обслуговування працівників дорожніх робіт та послуг. Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено в додатку 12 до цієї Методики.

Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку 13 до цієї Методики.

Витрати на спорудження, розбирання, амортизацію, поточний ремонт і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в загальновиробничих витратах.

3.33. До глави 9 “Кошти на інші роботи та витрати” ЗКР вносяться кошти на покриття витрат замовника і підрядних організацій, пов’язаних із здійсненням дорожніх робіт та послуг, а також на їх окремі види. Зазначені кошти визначаються в цілому за об’єктом дорожніх робіт та послуг.

Приблизний перелік цих витрат наведено в додатку 11 до цієї Методики.

Правила визначення розміру коштів на інші роботи і витрати наведено в пунктах 4.19 – 4.26 цієї Методики.

3.34. До глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги”, глави 11 “Підготовка експлуатаційних кадрів” та глави 12 “Проєктні вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд” ЗКР вносяться витрати, що наведені в додатку 11 до цієї Методики.

3.35. У підсумку зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг зазначаються:

Зворотні суми, у яких враховують реалізацію:

1) матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд незалежно від строку здійснення дорожніх робіт та послуг;

2) матеріалів і виробів, одержуваних від знесення будівель і споруд, розбирання комплектів, у розмірі, що визначається за розрахунком, згідно з пунктом 3.17 цієї Методики;

3) матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

Зазначені зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, наведених довідково в об’єктних (локальних) кошторисах.

3.36. Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг складається за формою, наведеною у додатку 14 до цієї Методики.

Складання зведення витрат

3.37. Зведення витрат складається за формою, наведеною у додатку 15 до цієї Методики.

До зведення витрат вносяться окремими рядками підсумки за зведеними кошторисними розрахунками вартості всіх черг об’єкта дорожніх робіт та послуг, а також за зворотними сумами з підбиванням відповідних підсумків.

Зведення витрат затверджується в складі проєктної документації на об’єкт дорожніх робіт та послуг.

Складання відомості кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, що входить до пускового комплексу

3.38. Відомість кошторисної вартості об’єктів, що належать до пускових комплексів, розробляється відповідно до вихідних даних на проєктування на підставі проєктних рішень за формою, наведеною в додатку 16 цієї Методики.

До відомості вносяться підсумкові дані відповідних локальних і об’єктних кошторисів (кошторисних розрахунків), якщо об’єкт у повному обсязі належить до пускового комплексу. Коли до пускового комплексу належить частина об’єкта, вартість обсягу дорожніх робіт та послуг, що належить до пускового комплексу, визначається розрахунком, виконаним на підставі проєктних розроблень.

У разі виділення на об’єкті дорожніх робіт та послуг трьох і більше пускових комплексів, експлуатація яких необхідна і можлива до повного закінчення дорожніх робіт та послуг, відомість доповнюється відповідними графами.

У рядку “Всього” ЗКР зазначається повна кошторисна вартість об’єкта дорожніх робіт та послуг в цілому і кожного пускового комплексу.

Загальні положення з оформлення інвесторської кошторисної документації

3.39. Під час складання інвесторської кошторисної документації здійснюється нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) та об’єктних кошторисів (об’єктних кошторисних розрахунків).

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться під час формування об’єктного кошторису (об’єктного кошторисного розрахунку), зважаючи на те, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг вноситься об’єктний кошторис.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться таким способом, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, другі дві цифри – номеру рядка в главі ЗКР, треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у цьому об’єктному кошторисі (об’єктному кошторисному розрахунку). Локальний кошторис об’єкта глави 2 ЗКР з номером рядка в главі 4, порядковим номером 12 нумерують у такий спосіб: № 02-04-12.

Нумерація об’єктних кошторисів (об’єктних кошторисних розрахунків) провадиться без урахування останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Об’єктний кошторис об’єкта глави 2 ЗКР з номером рядка в главі 4 нумерують у такий спосіб: № 02-04.

3.40. Підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) підсумкові дані “Всього за кошторисом” (у гривнях, людино-годинах) заокруглюються до цілих чисел;

в об’єктних кошторисах (об’єктних кошторисних розрахунках) підсумкові дані з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах (гривень, людино-годин) із округленням до трьох знаків після коми;

у зведених кошторисних розрахунках вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг (зведенні витрат) підсумкові дані з об’єктних кошторисів (об’єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із округленням до трьох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться підсумкові дані в кошторисних розрахунках.

IV. Визначення окремих складових вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг на етапі складання інвесторської кошторисної документації під час використання витратного підходу шляхом застосування розрахунків витрат ресурсів

Прямі витрати

4.1. Прямі витрати визначаються шляхом множення розрахункової потреби в кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів дорожніх робіт (надання послуг), зазначених у відомостях обсягів робіт (послуг) та обчислених за робочими кресленнями, робочим проєктом або дефектними актами тощо, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

Заробітна плата

4.2. Кошторисна заробітна плата, що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів під час перевезення дорожньо-будівельних матеріалів, ґрунту та будівельного сміття.

4.3. Розрахунок заробітної плати провадиться на підставі розрахункової потреби в трудових ресурсах і вартості людино-години відповідного середнього розряду робіт, які виконуються ланкою робітників-будівельників, монтажників, та середнього розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин та механізмів.

4.4. Розмір заробітної плати, який враховується під час складання інвесторської кошторисної документації, визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проєктування за розрядом складності робіт 3,8 або приймається проєктувальником за базами даних цін. Водночас такий розмір заробітної плати не може бути нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.

4.5. Розрахунок вартості людино-години відповідного середнього розряду робіт, які виконуються ланкою робітників-будівельників, монтажників, та середнього розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин та механізмів у звичайних умовах праці, провадиться із застосуванням міжрозрядних коефіцієнтів, які наведено у додатку 17 до цієї Методики.

4.6. Нормальна тривалість робочого часу робітників, зайнятих на виконанні дорожніх робіт / наданні послуг у звичайних умовах праці, складає 40 годин на тиждень.

Під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг на об’єктах зі шкідливими умовами праці, де робітники переведені на скорочений робочий день, вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, необхідно приймати з урахуванням коефіцієнта, розрахованого за формулою 1, наведеною у додатку 18 до цієї Методики.

4.7. Під час розрахунку заробітної плати на будівництві великих мостів та мостових переходів з мостобудівними об’єктами в їх складі (мости, естакади, шляхопроводи, автотранспортні розв’язки в різних рівнях), а також віадуків, вартість людино-години відповідного розряду обчислюється із застосуванням коефіцієнтів, наведених у додатку 18 до цієї Методики.

Вартість експлуатації дорожніх машин та механізмів

4.8. Вартість експлуатації дорожніх машин та механізмів у прямих витратах визначається з огляду на розрахункову потребу часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого проєктною документацією обсягу дорожніх робіт і послуг, та вартості дорожніх машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-години) в поточних цінах.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі витрат трудових і матеріальних ресурсів, наведених у розрахунках витрат ресурсів, та поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення дорожніх машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрат на ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податків, зборів та обов’язкових платежів, установлених законодавством, що враховуються у вартості машино-години дорожніх машин та механізмів.

4.9. Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються у складі загальновиробничих витрат.

4.10. Вартість експлуатації дорожніх машин і механізмів визначається із посиланням на джерела даних на рівні показників вартості експлуатації машин та механізмів, наведених в базі даних цін.

Вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів і комплектів

4.11. Кошторисна вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі розрахунків витрат ресурсів, розрахованих, зважаючи на обсяг робіт, передбачених проєктною документацією, та відповідні поточні ціни.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на рівні середніх цін у регіоні (області), що склались на момент розроблення проєктної документації, визначених на підставі бази даних цін або на підставі проведеного замовником або за його дорученням іншою особою, аналізу ринкових цін (із посиланням на джерела даних про ціни). Вимоги до бази даних цін наведено в додатку 19 до цієї Методики.

Поточні ціни на матеріальні ресурси для об’єкта дорожніх робіт та послуг визначаються франко-приоб’єктний склад і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

1) відпускну ціну (зокрема вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт);

2) вартість транспортування;

3) заготівельно-складські витрати.

Як приоб’єктний склад під час визначення кошторисної вартості дорожніх робіт та послуг приймається місце складування, передбачене проєктною документацією:

1) для матеріалів, які зберігаються просто неба, – майданчик, що використовується для їх розміщення на території об’єкта;

2) для матеріалів, які є компонентами під час приготування сумішей, (асфальтобетону, цементобетону, бітумних емульсій тощо), конструкцій та інших матеріалів на підсобних господарствах підрядних організацій – територія підсобних господарств або окремий майданчик (полігон);

3) для інших матеріалів – склад (місце складування) для цього об’єкта.

У разі фінансування дорожніх робіт та послуг за рахунок кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, залучених державою на підставі міжнародних договорів України, пункт 4.11 Методики застосовується з урахуванням положень міжнародних договорів України згідно з частиною другою статті 19 Закону України “Про міжнародні договори України”.

{Пункт 4.11 розділу IV доповнено новим абзацом згідно Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 538 від 23.06.2023}

4.12. Якщо поточні ціни на матеріальні ресурси не враховують транспортування їх на приоб’єктний склад, у локальних кошторисах під час визначення вартості дорожньо-будівельних матеріалів, виробів і конструкцій додатково враховуються такі витрати:

4.12.1. Витрати на транспортування матеріальних ресурсів обчислюються за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного дорожньо-будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень або калькуляційним методом чи за даними постачальників і надавачів послуг.

Під час визначення транспортних витрат за усередненими показниками провізної плати зазначені витрати враховуються в одиничній вартості матеріальних ресурсів.

За відсутності даних про середні відстані перевезень залежно від місця розташування об’єкта дорожніх робіт та послуг можливо приймати за даними, наведеними в додатку 20 цієї Методики.

4.12.2. Кошторисна вартість перевезення автотранспортом і тракторами ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам’яних матеріалів, піску, сумішей, залізобетонних, металевих конструкцій та інших матеріалів) може розраховуватися як окремий вид робіт у локальному кошторисі, в розрахунку на перевезення 1 т вантажу і вартості машино-години транспортного засобу відповідно до пункту 4.12.3 цієї Методики. Проте вартість перевезення не враховується в одиничній вартості матеріалів.

4.12.3. Розрахунок тривалості експлуатації автотранспортного засобу під час перевезення 1 т вантажу на прийняту відстань

Розрахунок тривалості експлуатації автотранспортного засобу на перевезення одиниці дорожньо-будівельних матеріалів, ґрунту та будівельного сміття на відстань за транспортною схемою з нульовим пробігом обчислюють у машино-годинах за формулою:

T =2 (Lтр + L0) _______________
Ve g
,(2)
деTрозрахункова тривалість експлуатації автотранспортного засобу на перевезення 1 т вантажу на зазначену відстань, машино-годин;
LТРвідстань транспортування згідно із затвердженою замовником транспортною схемою забезпечення дорожньо-будівельними матеріалами, км;
gвантажопідйомність автотранспортного засобу, т;
L0відстань нульового пробігу, км.

Відстань нульового пробігу розраховується за формулою:

L0 =(P1 + P2) – 2 Lтр __________________
2 n
,(3)
деP1відстань першого рейсу від місця стоянки (дислокації) до місця навантаження і розвантаження, км;
P2відстань останнього рейсу від місця розвантаження до місця стоянки (дислокації), км;
LТРвідстань транспортування вантажу, км;
nкількість рейсів, здійснених за зміну.

Якщо відстань нульового пробігу виходить з мінусом, тоді він не враховується в подальших розрахунках.

Кількість рейсів розраховується за формулою:

n =N
______
g k
,(4)
деNкількість дорожньо-будівельних вантажів, які необхідно перевезти, т;
kкоефіцієнт використання вантажопідйомності автотранспортного засобу.

Середня експлуатаційна швидкість розраховується за формулою:

,(5)
деVeсередня експлуатаційна швидкість, км/год.
Vtсередня технічна швидкість автотранспортного засобу розраховується за прийнятими технічними швидкостями у залежності від типу покриття дороги на маршруті транспортування:
для доріг з твердим покриттям удосконаленого типу (асфальтобетон, цементобетон) приймається: для автомобілів V1 – 49 км/год; для тракторів V1 – 20 км/год;
для доріг з твердим покриттям перехідного типу приймається: для автомобілів V2 – 37 км/год, для тракторів V2 – 15 км/год;
для доріг природних (ґрунтових) приймається: для автомобілів V3 – 28 км/год; для тракторів V3 – 11 км/год.
Під час роботи у межах населеного пункту (між дорожніми знаками 5.49 та 5.50) технічна швидкість автомобілів приймається V4 – 25 км/год, а для тракторів – 10 км/год.
Lвідстань доставки дорожньо-будівельних вантажів від місця навантаження до місця вивантаження (згідно із затвердженою замовником транспортною схемою забезпечення дорожньо-будівельними матеріалами) з урахуванням нульового пробігу, яка містить в собі відстані на різних типах покриття дороги на маршруті транспортування L1, L2, L3, L4 відповідно), км;
bкоефіцієнт використання пробігу, 0,5;
Tнвчас простою під час навантаження та вивантаження 1 т вантажу, приймається за даними, наведеними в таблиці 1 цього додатка, і помножений на вантажопідйомність автотранспортного засобу, хв.

Таблиця 1 – Час простою автотранспортних засобів (Tнв) у розрахунку на 1 т вантажу під час механізованого навантаження навалочного вантажу і вивантаження його самоскидом або самовивантажувальним тракторним візком

Найменування вантажуСпосіб навантаженняЧас простою під час навантаження та вивантаження на 1 т вантажу в хвилинах для автомобілів-самоскидів та тракторів з візками вантажопідйомністю
ГаЗ-53; Т-40МЗиЛ-130; ЮМЗ-6АКамАЗ-5511, МАЗ-5551; Т-150ККрАЗ-256Б; К-700АКрАЗ-6510, КамАЗ-5320МЗКТ-65158, Volvo FM12
до 5 тдо 7 тдо 10 тдо 12 тдо 15 тдо 30 т
12345678
Для розчину, цементобетонної суміші, цементу, тощозмішувач продуктивністю, м-3/год, до301,911,871,821,781,731,64
600,950,930,900,890,860,82
1200,480,470,460,450,440,41
2400,230,230,220,220,210,20
Для чорного щебеню, асфальтобетонної суміші тощозмішувач продуктивністю, т/год, до501,961,921,871,831,771,68
801,221,201,161,141,101,05
1000,970,950,930,910,880,84
1100,890,870,840,830,800,76
1600,620,600,590,580,560,53
2000,490,480,470,460,450,42
Для сипучих матеріалівекскаваторний ківш місткістю, м-3, до11,331,271,27
1,250,940,900,830,790,73
1,60,650,620,580,550,510,46
2,60,510,480,450,40
3,00,450,430,390,36
Примітка. Час простою розповсюджується також на автомобілі-тягачі з напівпричепами-самоскидами.

На маршруті перевезення дорожньо-будівельних матеріалів можливі ділянки з різними типами покриття, тому середня технічна швидкість автотранспортного засобу (Vt) на маршруті обчислюється за формулою:

(6)

Зважаючи на конкретні умови роботи (наприклад, під час навантаження автомобілів-самоскидів або тракторних візків вантажопідйомністю понад 30 т екскаваторами з об’ємом ковша до 1 м-3; навантаження і розвантаження бортових автомобілів вантажопідйомністю понад 30 т механізмами з одночасним підйомом вантажу до 1 т, а також вручну; під час навантаження або розвантаження з подачею транспортного засобу до декількох секцій, інші особливі умови) дозволяється час простою автотранспортних засобів під навантаженням і розвантаженням вантажів визначати розрахунково.

Визначення вартості експлуатації автотранспортного засобу на перевезення 1 т вантажу (прямі витрати)

Вартість енергоносіїв визначається множенням витрат енергоносіїв у годину на відповідну вартість одиниці (грн) за первинними документами без ПДВ з транспортними витратами.

Витрати енергоносіїв та коефіцієнти до них приймаються за лінійними нормами згідно з наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43 “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” та СОУ 42.1-37641918-094:2017 “Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів”, перераховуються в кілограми і на витрати за годину шляхом ділення на 100, після чого перемножуються на середню експлуатаційну швидкість.

Заробітна плата (на годину роботи автотранспортного засобу) робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортного засобу, обчислюється за формулою:

ЗПмг = Тнм · Влюд. год,(7)
деЗПмгзаробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортного засобу, грн;
Тнмтрудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні транспортного засобу, людино-годин;
Влюд. годвартість людино-години відповідного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні транспортного засобу, грн / люд. год.

Амортизаційні відрахування – вартість амортизаційних відрахувань на повне відновлення дорожніх машин і механізмів, яку визначають відповідно до СОУ 42.1-37641918-064:2019 “Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та норми амортизації”.

Річний нормативний термін експлуатації дорожніх машин і механізмів визначається відповідно до СОУ 42.1-37641918-022:2019 “Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки”.

Витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, та запасні частини під час здійснення ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів визначають за бухгалтерськими даними за попередній рік та річним нормативним терміном експлуатації автотранспортного засобу, а також додатково визначають за бухгалтерськими даними за попередній рік та річним нормативним терміном експлуатації автотранспортного засобу кошти, що враховують податок на землю за використання ділянок, на яких розміщені гаражі, автомайстерні та інші споруди з обслуговування автотранспорту, і витрати, пов’язані з їх утриманням. До обліку цих постійних витрат вносяться: амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового) призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення тощо, утримання виробничих приміщень, але без урахування заробітної плати, оскільки заробітна плата вже врахована у вартості машино-години як для обслуговуючого персоналу.

Витрати праці (люд. год) на перевезення 1 т вантажу обчислюються за формулою:

Ттр = Т · Тнм,(8)

Вартість 1 машино-години – це сума визначених усіх вищенаведених витрат (грн).

Заробітна плата (грн) на перевезенні 1 т вантажу обчислюється за формулою:

ЗПм = Т · ЗПмг.(9)

Вартість перевезення 1 т вантажу на встановлену відстань визначається множенням тривалості експлуатації автотранспортного засобу на визначену вартість машино-години.

4.13. У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати та витрати, пов’язані із втратами, які важко усуваються, та псування матеріалів під час транспортування і зберігання.

Ці витрати розраховуються за відсотковими показниками до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб’єктний склад:

для дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій – 2%;

для металевих конструкцій – 0,75%.

Загальновиробничі витрати

4.14. Загальновиробничі витрати – це витрати підрядної організації, до яких відносяться: витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва; витрати на організацію дорожніх робіт та послуг і вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони праці на об’єкті дорожніх робіт та послуг; інші загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати входять до складу виробничої собівартості дорожніх робіт та послуг.

Перелік витрат, що відносяться до загальновиробничих, наведено у П(с)БО 16 “Витрати” та Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31 грудня 2010 року № 573.

4.15. Кошти на покриття загальновиробничих витрат підрядних організацій визначаються на підставі відсоткового показника у розмірі 10% від прямих витрат.

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд

4.16. Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель та споруд визначають на підставі кошторису з огляду передбачених у ньому титульних тимчасових будівель та споруд, необхідних для дорожніх робіт та послуг. Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі і споруди можуть застосовуватись під час визначення вартості експлуатаційного утримання та в окремих обґрунтованих випадках на першій стадії проєктування (ТЕО), коли перелік титульних тимчасових будівель та споруд невідомий.

4.17. Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі та споруди виражені у відсотках від вартості дорожніх робіт та послуг за підсумком глав (1 – 7) зведеного кошторисного розрахунку вартості, приймаються:

під час використання асфальтобетону та цементобетону, які готуються на власних тимчасових пересувних заводах – 5,9;

під час використання готових сумішей і чорних в’яжучих матеріалів, придбаних від заводів інших виробників; асфальтобетону та цементобетону, які готуються на власних стаціонарних заводах; інших матеріалів (реставрації дорожніх знаків, виготовлення штучних залізобетонних виробів: напрямних стовпчиків, стовпів дорожніх знаків, виготовленні металевих та залізобетонних автопавільйонів тощо), які готуються на власних підсобних господарствах – 3,9;

під час виконання дорожніх робіт / надання послуг на великих мостах – 9,1;

під час виконання дорожніх робіт / надання послуг на середніх та малих мостах, мостових переходах, транспортних розв’язках у різних рівнях, естакадах, шляхопроводах, наземних та підземних переходах, інших транспортних спорудах – 4,2.

4.18. Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі та споруди враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення дорожніх робіт та послуг, а також для обслуговування працівників у межах майданчика виконання дорожніх робіт / надання послуг, з урахуванням можливості пристосування й використання для забезпечення дорожніх робіт та послуг вже наявних та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

Кошти на інші роботи та витрати

4.19. Інші витрати є складовою частиною кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, вносяться до графи “Інші витрати” інвесторської кошторисної документації і належать як до об’єкта дорожніх робіт та послуг в цілому, так і до його окремих об’єктів.

Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат, які плануються на об’єкті дорожніх робіт та послуг, визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проєктної документації, вихідних даних замовника, умов виконання дорожніх робіт / надання послуг, розташування місця виконання робіт / надання послуг.

Приблизний перелік таких витрат під час виконання дорожніх робіт / надання послуг наведено в додатку 11 до цієї Методики.

4.20. Визначення розміру коштів на виконання дорожніх робіт / надання послуг у зимовий період.

4.20.1. Кошти на виконання дорожніх робіт / надання послуг у зимовий період призначені для компенсації збільшення витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, пов’язаного з ускладненням виконання робіт / надання послуг у зимовий період, а саме:

1) додаткові фактори та витрати праці, що впливають на зниження продуктивності праці:

обмеженість рухів робітників теплим одягом, незручність роботи в рукавицях;

погіршення видимості у зимовий період на робочому місці; наявність на робочому місці снігу і льоду;

обмерзання взуття, матеріалів, комплектів та інструментів;

потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали тощо;

втрати робочого часу, пов’язані з перервами в роботі для обігрівання робітників;

зниження у зимовий період продуктивності дорожніх машин та механізмів;

наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

ускладнення у технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо);

2) додаткові роботи і витрати, викликані методами виконання дорожніх робіт / надання послуг, які застосовуються за мінусової температури зовнішнього повітря:

розпушування мерзлих ґрунтів;

запобігання промерзанню ґрунтів;

відтавання ґрунтів;

застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

електропрогрівання та інші методи прогрівання бетону;

утеплення конструкцій;

3) додаткові витрати, викликані втратами окремих матеріалів під час виконання дорожніх робіт / надання послуг у зимовий період.

4.20.2. Кошти на виконання дорожніх робіт / надання послуг у зимовий період визначаються за показниками, наведеними у додатку 21 до цієї Методики, у відсотках від вартості дорожніх робіт та послуг за підсумком глав 1 – 8 ЗКР.

Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові роботи та витрати, пов’язані з ускладненням виконання робіт / надання послуг у зимовий період.

4.21. Визначення розміру коштів на виконання дорожніх робіт / надання послуг у літній період.

4.21.1. Кошти на виконання дорожніх робіт / надання послуг у літній період призначені для компенсації збільшення витрат трудових і технічних ресурсів, спричинене впливом підвищеної температури зовнішнього повітря виробничого середовища та пов’язаних з нею шкідливих факторів (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінювання), а також факторів, які викликають зниження продуктивності праці робітників і дорожніх машин та механізмів, а саме:

1) шкідливі фактори виробничого середовища, що враховуються додатковими витратами під час виконання дорожніх робіт / надання послуг у літній період просто неба:

підвищена температура зовнішнього повітря;

інфрачервоне опромінення;

ультрафіолетове опромінення.

2) фактори, що впливають на зниження продуктивності праці робітників:

прискорена втома через теплове навантаження;

погіршення видимості, спричинене великим рівнем освітленості та наявністю відбитого сліпучого блиску;

втрати робочого часу, пов’язані з додатковими перервами в роботі.

3) фактори, що впливають на зниження продуктивності роботи дорожніх машин та механізмів в умовах підвищеної температури зовнішнього повітря:

перегрівання двигунів;

підвищення температури робочої рідини в гідравлічних системах;

зменшення в’язкості моторних і трансмісійних мастил.

4.21.2. Кошти на виконання дорожніх робіт / надання послуг у літній період вносяться до кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, зважаючи на дані про тривалість робіт і строки їх виконання.

Кошти на виконання дорожніх робіт / надання послуг у літній період визначаються за відсотковими показниками від вартості дорожніх робіт та послуг за підсумком глав 1 – 8 ЗКР, які становлять – 0,61%.

4.22. Визначення розміру коштів на доплати працівникам підрядної організації у зв’язку із втратами часу на проїзд від місця розташування організації (збірного пункту) до об’єкта дорожніх робіт та послуг і назад.

Кошти на доплати працівникам, які виконують роботи на об’єкті дорожніх робіт та послуг, що знаходиться на значній відстані (більше 15 км) від місця розташування підрядної організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від місця розташування організації або збірного пункту до місця роботи на об’єкті і назад, обчислюються окремим розрахунком, з огляду на кількість працівників, які будуть залучені до виконання робіт / надання послуг, днів, в які здійснюються поїздки, та надбавок до заробітної плати.

4.22.1. Кошти на доплати працівникам у зв’язку із втратою часу в дорозі, обчислюються за формулою (2):

Дп = (ТСр · Кр + ПОлп · Клп) · Псз · Г · ТР · Дм,(10)
деДпкошти на доплати працівникам у зв’язку із втратою часу в дорозі, грн;
ТСрусереднена тарифна ставка робітників за середнім розрядом складності робіт, передбачених у прямих витратах на дорожні роботи та послуги, в розрахунку на 1 людино-годину, грн / люд. год;
Кркількість робітників, що перебувають у дорозі, люд.;
ПОлппосадовий оклад лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину, грн / люд. год;
Клпкількість лінійного персоналу, що перебуває в дорозі, люд.;
Псзпоказник на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
Гкількість годин перебування в дорозі від збірного пункту до об’єкта дорожніх робіт та послуг і в зворотному напрямку, год.;
ТРтривалість виконання робіт / надання послуг, місяців;
Дмсередня кількість робочих днів у місяці, днів.

4.22.2. Усереднена тарифна ставка робітників в розрахунку на 1 людино-годину в інвесторській кошторисній документації приймається у розмірі, що визначається за середнім розрядом складності робіт щодо об’єкта дорожніх робіт та послуг, з огляду на тарифну ставку середнього розряду робітників та положень Галузевої угоди між Державним агентством автомобільних доріг України і Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

4.23. Витрати з перевезення працівників підрядних організацій автотранспортом враховуються у випадках, коли місце розташування організації (пункт збору) знаходиться на відстані більше 3 км від об’єкта дорожніх робіт та послуг, а міський або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення необхідної кількості працівників у зазначений час, обчислюються калькуляційним методом на підставі даних ПОБ (а для експлуатаційного утримання на підставі даних замовника) та чинних тарифів з перевезення.

4.24. Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт дорожніх робіт та послуг визначаються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658, за розрахунком, складеним з огляду на розрахункову потребу в трудових ресурсах, які планується використовувати на об’єкті дорожніх робіт та послуг, строку виконання дорожніх робіт / надання послуг, строків відрядження, тривалості робочої зміни, вартості проїзду, проживання, добових витрат у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.

4.25. Кошти на здійснення науково-технічного супроводу (НТС) передбачаються для дорожніх робіт в розмірі 2% від прямих витрат щодо робіт, які підлягають науково-технічному супроводу. Необхідність врахування цих коштів обумовлюється вихідними даними на проєктування.

4.26. В окремих обґрунтованих випадках за рішенням замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг можуть вноситися в обґрунтованому розмірі кошти на сплату відсотків за користування кредитами банків. Розмір коштів на сплату відсотків за користування кредитами банків визначається з огляду на строки дорожніх робіт та послуг та відсоткові ставки за користування кредитами, узгоджені замовником.

4.27. До глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги” ЗКР окремими рядками вносяться кошти на:

1) утримання служби замовника в розмірі, який не може перевищувати 1,5% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР;

2) здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає 1,5% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР;

3) надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг у розмірі, залежно від етапу, на якому він залучений, що не може перевищувати 3% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР у відповідності до додатка 22 до цієї Методики.

4.27.1. Кошти на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду вносяться окремими рядками до глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги”. Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 3% від підсумку глав 1-9 ЗКР.

Після підписання договірної ціни відсотковий показник, що приймався відповідно до цього пункту під час розрахунку розміру коштів на утримання служби замовника в складі Глави 10 ЗКР, уточнюється з урахуванням загальної вартості дорожніх робіт та послуг, передбачених договірною ціною:

Кутр.ДЦ = Вутр.ІД / ДЦ,(11)
деКутр.ДЦуточнений відсотковий показник, передбачений на утримання служби замовника після підписання договірної ціни;
Вутр.ІДсума коштів, передбачених в ЗКР на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації;
ДЦзагальна вартість дорожніх робіт та послуг, зазначена у договірній ціні, без ПДВ.

Сплата коштів на утримання служби замовника здійснюється за визначеним на стадії складання договірної ціни відсотковим показником пропорційно фактично виконаним обсягам дорожніх робіт та послуг.

4.27.2. Кошти на утримання служби замовника та надання послуг інженера-консультанта, обумовлені договором, вносяться окремими рядками до глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги”. Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника та надання послуг інженера-консультанта, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 4,5% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР. Кошти на надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг у розмірі залежно від етапу, на якому він залучений, визначається відповідно до додатка 22 цієї Методики.

4.27.3. Кошти на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, обумовлені договором, вносяться окремими рядками до глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги” ЗКР. Сукупний розмір коштів на здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 4,5% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР. Кошти на надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг в розмірі залежно від етапу, на якому він залучений, визначається відповідно до додатка 22 до цієї Методики.

4.27.4. Кошти на утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, обумовлені договором, вносяться окремими рядками до глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірингові послуги” ЗКР. Сукупний розмір коштів на утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, відображених у відповідних рядках, не може перевищувати 6% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР. Кошти на надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг у розмірі залежно від етапу, на якому він залучений, визначається відповідно до додатка 22 до цієї Методики.

4.27.5 На етапі складання інвесторської кошторисної документації необхідність врахування коштів на утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта обумовлюються вихідними даними на проєктування з урахуванням пунктів 4.27.1 – 4.27.4 цього розділу.

Сплата коштів за здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта під час виконання дорожніх робіт та послуг здійснюється згідно з додатками 23, 24, 25 у пропорційному відношенні до вартості фактично виконаних дорожніх робіт та послуг за період.

4.27.6 За відповідним обґрунтуванням вносяться кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля, проведення процедури закупівлі, на формування страхового фонду документації та на оплату послуг, пов’язаних з виконанням дорожніх робіт / наданням послуг та введенням об’єктів в експлуатацію.

4.27.7 Кошти на проведення процедури закупівлі вносяться в розмірі 0,2% від загальної кошторисної вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг (від підсумку за главами 1 – 9 ЗКР). Необхідність включення цих коштів обумовлюється вихідними даними на проєктування. Замовник може доручати розробку тендерної документації або її частини проєктним організаціям, інженеру-консультанту або третім особам за рахунок і в межах коштів, визначених у цьому пункті.

4.27.8 Кошти на формування страхового фонду документації вносяться в обґрунтованому замовником та проєктною організацією розмірі, зважаючи на обсяг документації, що закладається до страхового фонду, та вартість послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4. Розмір цих коштів складає 0,06% від підсумку глав 1 – 9 ЗКР (графа 4). Необхідність врахування цих коштів обумовлюється вихідними даними на проєктування.

4.27.9 До послуг, пов’язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт / надання послуг та прийняття об’єкта дорожніх робіт та послуг в експлуатацію, зокрема, відносяться послуги, пов’язані з приєднанням об’єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних мереж.

4.27.10 Під час надання дорожніх послуг з експлуатаційного утримання кошти, що вносяться до глави 10 “Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги” ЗКР, визначаються на підставі обґрунтованого розрахунку та можуть перевищувати показники, наведені в пункті 4.27 цієї Методики.

4.28 Правила визначення розміру витрат на проєктні, вишукувальні роботи, експертизу, які враховуються в главі 12 “Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд” ЗКР вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, встановлюються відповідною методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

4.28.1 Кошти на здійснення авторського нагляду проєктними організаціями визначаються за обґрунтованим розрахунком, складеним на підставі узгодженого із замовником плану-графіка відвідувань об’єкта дорожніх робіт та послуг, кількості спеціалістів, часу їх перебування на об’єкті та погодженого показника вартості одного людино-дня для виконання проєктних робіт.

4.28.2 Кошти на здійснення аудиту безпеки автомобільних доріг визначаються у розмірі відповідно до показників, установлених у додатку 26 до цієї Методики.

4.28.3 Якщо буде потреба, в главі 12 “Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд” ЗКР можуть передбачатись кошти на здійснення транспортного моделювання для оцінки ефективності проєктних рішень щодо дорожньої інфраструктури. Розмір таких коштів визначається за обґрунтованим розрахунком, складеним із вартості збору чи придбання вихідних даних та часу роботи кваліфікованих спеціалістів, необхідних для їх аналізу, розробки транспортної моделі згідно з визначеними цілями та задачами, підготовки висновків. Вартість часу роботи спеціалістів потрібно визначати з огляду на вартість 1 людино-дня, визначеного калькуляційним методом.

4.29 У складі інвесторської кошторисної документації зазначається загальна кошторисна трудомісткість дорожніх робіт та послуг, яка визначається як сума потреби в трудових ресурсах для цих робіт, що передбачаються у прямих витратах:

1) розрахункової потреби в трудових ресурсах, визначеної на підставі розрахунків витрат ресурсів, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні дорожніх машин та механізмів, пусконалагоджувального персоналу;

2) потреби в трудових ресурсах, визначеної під час розрахунку витрат на перевезення ґрунту і будівельного сміття, будівельних вантажів, що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту.

Визначення кошторисного прибутку

4.30 В інвесторській кошторисній документації враховується економічно обґрунтований кошторисний прибуток, який передбачається для можливості його отримання підрядною організацією від виконання дорожніх робіт / надання послуг.

4.31 Для визначення кошторисного прибутку застосовується відсотковий показник у розмірі 15% від суми прямих витрат.

Визначення адміністративних витрат

4.32 Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій призначені на відшкодування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням дорожніх робіт / наданням послуг.

4.33 Перелік витрат, що відносяться до адміністративних, наведено у П(с)БО 16 “Витрати” та Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31 грудня 2010 року № 573.

4.34 Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій визначаються на підставі відсоткового показника у розмірі 5% від суми прямих витрат.

Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг

4.35 Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг призначені на відшкодування:

1) витрат, які пов’язані із необхідністю виконання додаткових робіт / надання додаткових послуг та/або додаткових обсягів дорожніх робіт та послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час проєктування;

2) збільшення вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

4.36 Розмір цих коштів визначається відповідно до відсоткових показників, передбачених у додатку 27 до цієї Методики.

4.37 За рішенням замовника в складі ЗКР окремим рядком може бути сформований резерв коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг у розмірі до 30% від загальної суми коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг.

У випадку формування такого резерву він не вноситься до суми коштів на покриття ризиків, яка вказується замовником у тендерній документації відповідно до пункту 6.7 цієї Методики.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами

4.38 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості матеріальних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися з моменту складання інвесторської кошторисної документації.

4.39 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються зважаючи на строк здійснення дорожніх робіт і послуг, вид дорожніх робіт і послуг, структуру робіт, вартість матеріальних ресурсів та прогнозне зростання їх вартості, яке визначається на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Розрахований розмір цих коштів за узгодженням із замовником вноситься до ЗКР вартості об’єкта.

4.40 Розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначається за формулою:

К = Сб х (ісер – 1),(12)
деКрозмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, грн;
Сбвартість об’єкта (сума глав 1 – 9 ЗКР), грн;
ісерсередньозважений прогнозний індекс цін виробників промислової продукції на весь період здійснення дорожніх робіт і послуг:
ісер = і1 / 100 х … х іn / 100,(13)
деі1, …, nпрогнозний індекс цін виробників промислової продукції на відповідний період.

4.41 Кошти на страхування ризиків замовника дорожніх робіт та послуг вноситься до ЗКР вартості об’єкта в обґрунтованих випадках за відповідними розрахунками.

4.42 До ЗКР вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг вносяться встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг.

Розмір цих витрат визначається, зважаючи на норми і бази для їх нарахування, встановлені законодавством. Зазначені витрати вносяться окремими рядками до граф 6, 7 ЗКР вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг.

V. Визначення окремих складових вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг на етапі складання інвесторської кошторисної документації під час використання витратного підходу шляхом застосування УПВ

5.1 УПВ одиниці виміру виду дорожніх робіт та послуг або конструктивного елементу визначаються на підставі розрахунків витрат ресурсів.

5.2 УПВ одиниці виміру виду дорожніх робіт та послуг або конструктивного елементу, розраховані витратним підходом, можуть наводитись в базі даних цін із зазначенням дати, на яку вони розраховані, та вихідних даних (вартості та кількості матеріальних, технічних та трудових ресурсів тощо).

5.3 УПВ одиниці виміру виду дорожніх робіт та послуг, або конструктивного елементу містить витрати на заробітну плату робітників-будівельників, експлуатацію дорожніх машин та механізмів, дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти, загальновиробничі та адміністративні витрати, інші витрати, а також прибуток.

5.4 Розрахунок УПВ одиниці виміру виду дорожніх робіт та послуг (конструктивного елементу) та його складових здійснюється на підставі положень пунктів 4.1 – 4.34 цієї Методики.

Визначення вартості дорожніх робіт та послуг із застосуванням УПВ, зокрема під час реалізації проєктів за схемою “проєктуй-будуй”, здійснюється відповідно до розділу III цієї Методики.

5.5 Розмір коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг визначається розрахунково на підставі положень пунктів 4.35 – 4.37 цієї Методики.

5.6 Під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг окремо розраховуються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості матеріальних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися.

Розмір цих коштів визначається розрахунково на підставі положень пунктів 4.38 – 4.40 цієї Методики.

VI. Визначення вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг під час складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

6.1 Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені відомістю обсягів робіт (BoQ), складеною за затвердженою проєктною документацією або дефектним актом.

6.2 Для визначення ціни тендерних пропозицій замовник повинен надати:

відомість обсягів робіт (BoQ) без зазначення цін;

креслення (за наявності);

технічну специфікацію із зазначенням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, вимог до якості матеріалів;

перелік основних матеріальних ресурсів, зміну цін, які можуть суттєво вплинути на вартість дорожніх робіт та послуг впродовж періоду їх здійснення, із зазначенням питомої ваги кожного з них у загальній вартості дорожніх робіт та послуг (очікуваній вартості) із зазначенням цін, визначених за базою даних цін за останній місяць, що передує даті оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі чи спрощеної закупівлі, за формою, наведеною в додатку 28 до цієї Методики.

Крім того, в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі замовник має вказати суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг та суму коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання дорожніх робіт та послуг (зокрема: POMI Принципи вимірювання (міжнародні) для будівельних робіт, NRM (1, 2, 3) Нові правила вимірювань, опубліковані Королівським інститутом дипломованих геодезистів (RICS), CESMM4 міжнародна система вимірювання робіт, стандартний метод вимірювання цивільного будівництва, четверте видання, розроблений Інститутом інженерів-будівельників (The Institution of Civil Engineers (ICE)).

6.3 Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) поточного ремонту та експлуатаційного утримання замовник надає дефектний акт згідно з додатком 2 до цієї Методики.

6.4 Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості дорожніх робіт та послуг, до складу якої вносяться прямі, загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій, кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

6.5 У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом враховуються також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт дорожніх робіт та послуг обладнання, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника).

6.6 Договірна ціна є кошторисом вартості дорожніх робіт та послуг, форму якого наведено у додатку 29 до цієї Методики.

Визначення коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг

6.7 У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) кожен учасник процедури закупівлі фіксує однакову суму коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг у розмірі, вказаному замовником у тендерній документації. Ця сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні.

Визначення коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами

6.8 Кожен учасник процедури закупівлі фіксує однакову суму коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, у розмірі, передбаченому інвесторською кошторисною документацію і вказаному замовником у тендерній документації. Ця сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні і є лімітом для компенсації витрат підрядника, пов’язаних з інфляційними процесами.

Визначення коштів на встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості дорожніх робіт та послуг

6.9 До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) вносяться встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості дорожніх робіт та послуг. Розмір цих витрат визначається з огляду на норми і бази для їх нарахування, встановлені законодавством.

VII. Визначення вартості виконаних дорожніх робіт / наданих послуг та витрат

7.1 Взаєморозрахунки за виконані роботи / надані послуги проводяться на підставі обсягів виконаних робіт / наданих послуг та їх вартості, визначеної у договірній ціні, за період, установлений у договорі (щомісячно, за етап тощо) без підтвердження розрахунками.

7.2 Під час визначення вартості обсягів виконаних дорожніх робіт / наданих послуг і проведенні взаєморозрахунків за виконані дорожні роботи / надані послуги застосовуються первинні облікові документи “Акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг” (форма № КБ-2в) і “Довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг та витрати” (форма № КБ-3), форми яких наведено у додатках 30 та 31 до цієї Методики.

7.3 Під час розрахунків за виконані дорожні роботи та/або надані послуги за контрактами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються первинні облікові документи:

“Звіт про виконання робіт / надання послуг за контрактом на об’єкті дорожніх робіт та послуг за період (місяць/рік)”, “Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт / наданих послуг за контрактом на об’єкті дорожніх робіт та послуг за період”, “Акт здавання-приймання виконаних дорожніх робіт / наданих послуг”, які наведено у додатках 32, 33 та 34 до цієї Методики.

7.4 Незалежно від способів взаєморозрахунків у разі виявлення у кошторисах виконаних дорожніх робіт / наданих послуг (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості дорожніх робіт та послуг загальна вартість виконаних дорожніх робіт / наданих послуг підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

7.5 Під час взаєморозрахунків за обсяги виконаних дорожніх робіт та наданих послуг вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд, придатних для подальшого використання та застосованих на тій самій будові, визначається на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін.

У разі вирішення питання щодо можливості подальшого використання (за первинним або іншим призначенням) на тому самому об’єкті дорожніх робіт та послуг отриманих від розбирання матеріалів, виробів, комплектів складається тристоронній акт (замовник, проєктувальник, підрядник), у якому методом експертної оцінки визначаються номенклатура зазначених матеріальних ресурсів, їх кількість, технічні або якісні характеристики та обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів.

Якщо за домовленістю сторін підрядник виконує роботи з доведення отриманих від розбирання матеріальних ресурсів до придатного для використання стану та транспортування їх до місця тимчасового складування, вартість цих робіт враховується у вартості дорожніх робіт та послуг.

7.6 Компенсація додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, відбувається на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних ресурсів, який є обов’язковим додатком до договору підряду.

На етапі проведення взаєморозрахунків розмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, визначається за формулою:

Кр = Са х Іn,(14)
деКррозмір коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що враховується на етапі проведення взаєморозрахунків;
Сазагальна вартість виконаних дорожніх робіт і наданих послуг за звітний період без врахування ПДВ, податків, зборів, обов’язкових платежів, суми коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами та суми коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг;
Іnіндекс зміни вартості дорожніх робіт та послуг за n-ий період, визначений методом покомпонентного розрахунку інфляції, який ґрунтується на факторному аналізі;
Іn =  ((Рпот (i) ÷ Рбаз (i) – 1) x Wi),(15)
деІnіндекс зміни вартості дорожніх робіт та послуг за n-ий період;
Рпот (i)середня ціна i-го матеріального ресурсу у відповідному регіоні згідно з базою даних цін, визначена в переліку основних матеріальних ресурсів, за останній місяць на момент здачі виконаних дорожніх робіт та наданих послуг;
Рбаз (i)середня ціна i-го матеріального ресурсу у відповідному регіоні згідно з базою даних цін, зазначена в переліку основних матеріальних ресурсів, складеному відповідно до пункту 6.2 цієї Методики;
Wiваговий коефіцієнт i-го матеріального ресурсу, що відображає його питому вагу в очікуваній вартості закупівлі дорожніх робіт та послуг за вирахуванням ПДВ, суми коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, та суми коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг, визначений в переліку основних матеріальних ресурсів, складеному відповідно до пункту 6.2 цієї Методики.

Якщо на окремі матеріальні ресурси Рпот (i) менше Рбаз (i), то під час розрахунку індексу зміни вартості дорожніх робіт та послуг такі матеріальні ресурси до розрахунку не приймаються.

7.7 Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг враховуються в Актах приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг (КБ-2в) на підставі обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених додаткових витрат.

Порядок складання обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених додаткових витрат визначається умовами договору. Вартість додаткових обсягів дорожніх робіт і послуг та вартість додаткових дорожніх робіт і послуг визначається на підставі пунктів 4.1 – 4.24 цієї Методики.

VIII. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт

8.1 Визначення вартості робіт з пуску і налагоджування обладнання, пристроїв і систем (далі – обладнання) здійснюється за розрахунками витрат ресурсів на пусконалагоджувальні роботи. Вартість пусконалагоджувальних робіт визначається локальним кошторисом за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Методики. Пусконалагоджувальні роботи як вид робіт включаються в об’єктний кошторис за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Методики.

8.2 Витрати праці, необхідні для проведення пусконалагоджувальних робіт щодо обладнання, не передбаченого у розрахунках витрат ресурсів, можуть визначатися:

1) за чинними нормами на аналогічне обладнання;

2) за унікальним обладнанням, що не освоєне, за серійним обладнанням, що вперше освоюється промисловістю, – за чинними нормами на аналогічне обладнання з коефіцієнтом К = 1,2 до розрахункової потреби в трудових ресурсах.

8.3 У випадку, якщо монтажні та пусконалагоджувальні роботи щодо обладнання виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат праці, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,85.

8.4 У випадку, якщо пусконалагоджувальні роботи проводяться під технічним керівництвом підприємств-виробників або їхніх офіційних представників, до витрат праці, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,8.

8.5 Під час складання інвесторської кошторисної документації на пусконалагоджувальні роботи розрахунок заробітної плати у прямих витратах виконується на підставі розрахункової потреби в трудових ресурсах та вартості людино-години у такій послідовності:

1) визначення розрахункової потреби в трудовитратах здійснюється окремо для робітників-налагоджувальників та інженерно-технічних працівників, які виконують пусконалагоджувальні роботи, на підставі розрахункової потреби трудовитрат ланки працівників, що наведено в таблицях розрахунків витрат ресурсів, та складу ланки і розподілу зазначених трудовитрат поміж працівниками відповідної ланки, що наведено у технічних частинах кожного збірника;

2) вартість людино-години робітників-налагоджувальників приймається за відповідними розрядами, вартість людино-години інженерно-технічних працівників, які виконують пусконалагоджувальні роботи, приймається на рівні шостого розряду. Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт у будівництві розраховується, зважаючи на рівень середньомісячної заробітної плати, визначеної з урахуванням положень, викладених у Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується під час визначення вартості будівництва, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, із застосуванням міжрозрядних коефіцієнтів.

8.6 Вартість ресурсів (палива, електроенергії, пару, води та інших ресурсів), які використовуються в період пускових, налагоджувальних робіт та комплексного опробування з випуском першої партії продукції, враховується в інвесторській кошторисній документації, зважаючи на обґрунтовані витрати ресурсів та поточні ціни на ці ресурси.

Витрати ресурсів (палива, електроенергії, пару, води та інших ресурсів) визначаються за даними проєктної документації з урахуванням тривалості пусконалагоджувальних робіт та програми випуску продукції.

8.7 Під час визначення вартості пусконалагоджувальних робіт розмір кошторисного прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат визначається згідно з розділом IV цього Порядку.

8.8 Кошти на виконання робіт у зимовий та літній періоди, інші роботи та витрати повинні враховуватися інвесторською кошторисною вартістю пусконалагоджувальних робіт тільки у разі, якщо такі витрати необхідні для здійснення зазначених робіт, що передбачається ПОБ (а для експлуатаційного утримання за даними замовника).

8.9 За підсумком локального кошторису вартості пусконалагоджувальних робіт зазначаються зворотні суми, що враховують вартість готової продукції та продукції незавершеного виробництва, отримані в період пусконалагоджувальних робіт та випуску першої партії продукції, передбаченої проєктною документацією.

IX. Визначення вартості аудиту безпеки автомобільних доріг після прийняття об’єкта дорожніх робіт та послуг в експлуатацію

9.1 Кошти на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг на стадії після прийняття в експлуатацію об’єкта дорожніх робіт та послуг (протягом одного року з дня прийняття в експлуатацію) необхідно визначати за формулою:

ТАБД-ЕУ = S x KL x Ккат x Кінт x Ксс х Ктс х КНП х Кпер,(16)
деSбазова вартість за 1 км доріг, яка становить 24500 грн;
KLкоефіцієнт, який залежить від довжини ділянки автомобільної дороги та становить:
якщо довжина ділянки від 1 до 5 км вкл.: кількість км ділянки із заокругленням до трьох знаків та помножено на 1,00 (тобто L х 1,00);
якщо довжина ділянки від 5 до 10 км вкл.: кількість км ділянки із заокругленням до трьох знаків та помножено на 0,80 (тобто L х 0,80);
якщо довжина ділянки більше 10 км: кількість км ділянки із заокругленням до трьох знаків та помножено на 0,60 (тобто L х 0,60);
Ккаткоефіцієнт, який залежить від технічної категорії автомобільної дороги та становить:
для I кат. – 1,2;
для II кат. – 1,0;
для III кат. – 0,9;
для IV та V кат. – 0,75;
Ксскоефіцієнт, який залежить від класу наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва, після введення в експлуатацію якого необхідно провести аудит безпеки доріг, та становить:
для СС1 – 0,8;
для СС2 – 1,0;
для СС3 – 1,2;
Кінткоефіцієнт, який визначає залежність від інтенсивності руху на автомобільній дорозі, щодо якої необхідно провести аудит безпеки доріг, та становить:
якщо розрахункова інтенсивність руху більше 6000 авт/добу – 1,4;
якщо розрахункова інтенсивність руху більше 3000 – 6000 авт/добу – 1,2;
якщо розрахункова інтенсивність руху більше 1000 – 3000 авт/добу – 1,0;
якщо розрахункова інтенсивність руху більше 1000 – 3000 авт/добу – 1,0;
якщо розрахункова інтенсивність руху більше 500 – 1000 авт/добу – 0,8;
якщо розрахункова інтенсивність руху менше 500 авт/добу – 0,4;
Ктскоефіцієнт, який враховує наявність на автомобільній дорозі, щодо якої необхідно провести аудит безпеки доріг, транспортних споруд (мостів/шляхопроводів) та становить:
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги мостів/шляхопроводів більше 4 одиниць – 1,15;
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги мостів/шляхопроводів від 1 до 4 одиниць вкл. – 1,1;
у разі відсутності на ділянці автомобільної дороги мостів/шляхопроводів – 1,0;
КНПкоефіцієнт, який визначає залежність від наявності на автомобільній дорозі, щодо якої необхідно провести аудит безпеки доріг, населених пунктів, що становить:
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги населеного пункту – 1,4;
у разі відсутності на ділянці автомобільної дороги населеного пункту – 1,0;
Кперкоефіцієнт, який враховує наявність на автомобільній дорозі, щодо якої необхідно провести аудит безпеки доріг, пересічень та організованих примикань, що становить:
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги пересічень та організованих примикань у кількості більше 20 одиниць – 1,2;
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги пересічень та організованих примикань у кількості від 10 до 20 одиниць включно – 1,1;
у разі наявності на ділянці автомобільної дороги пересічень та організованих примикань у кількості до 10 одиниць включно – 1,05;
у разі відсутності на ділянці автомобільної дороги пересічень та організованих примикань – 1,00.

Водночас мінімальний обсяг коштів на проведення аудиту безпеки автомобільних доріг на стадії після введення в експлуатацію необхідно визначати у сумі не менше 40 тис. грн.

Заступник директора
Департаменту – начальник
управління внутрішніх
автомобільних перевезеньВ. Шмельов

{Додатки}