Наказ Мінекономіки про затвердження переліку тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

НАКАЗ

1 листопада 2021 року № 873-21
Київ

Про затвердження переліку тестових питань
для підтвердження уповноваженою особою
рівня володіння необхідними (базовими)
знаннями у сфері публічних закупівель
з варіантами відповідей

Відповідно до пункту 8 Порядку організації тестування уповноважених осіб, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 06 серпня 2021 року № 376-21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2021 року за № 1271/36893,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей, що додаються.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити оприлюднення переліку тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Гринюка В. О.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України

Олексій ЛЮБЧЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

1 листопада 2021 року № 873-21

ПЕРЕЛІК
тестових питань для підтвердження уповноваженою особою
рівня володіння необхідними (базовими) знаннями
у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей

1. Як визначається предмет закупівлі в разі закупівлі робіт?
А) за окремими об’єктами будівництва;
Б) за 4-м знаком національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”;
В) за обсягами будівництва;
Г) за 2-м знаком національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”.

2. Чи має замовник право в разі відсутності однієї уповноваженої особи (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) визначити іншу уповноважену особу, яка буде виконувати обов’язки такої уповноваженої особи?
А) ні;
Б) так, за погодженням з Уповноваженим органом;
В) ні, в такому випадку закупівлі в обов’язковому порядку передаються до централізованої закупівельної організації;
Г) так.

3. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?
А) учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в тендерній документації, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю;
Б) учасник, пропозиція якого відповідає всім вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі;
В) учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю;
Г) учасник, який запропонував найнижчу ціну.

4. В який строк орган оскарження розміщує рішення за результатами розгляду скарги в електронній системі закупівель?
А) протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення;
Б) не раніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення;
В) не раніше 15 робочих днів з дня прийняття рішення;
Г) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

5. Який характер має рішення робочої групи, що створена для розгляду тендерних пропозицій?
А) обов’язковий характер;
Б) обов’язковий характер за умови погодження такого рішення керівником;
В) дорадчий характер;
Г) Законом України “Про публічні закупівлі” не визначено.

6. Чи є спрощена закупівля процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) так, тому що передбачає проведення аукціону відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) ні, спрощена закупівля не є процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) так, спрощена закупівля є конкурентною процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, тому що передбачає конкурентний вибір відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

7. Яка особливість використання замовником переговорної процедури закупівлі?
А) використовується в разі проведення закупівлі, вартість якої не перевищує 50 тисяч гривень;
Б) використовується за погодженням з Уповноваженим органом;
В) використовується за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
Г) використовується як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”.

8. Хто може стати учасником процедури закупівлі?
А) виключно юридичні особи;
Б) виключно фізична особа – підприємець, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію;
В) виключно об’єднання юридичних осіб – нерезидентів із створенням або без створення окремої юридичної особи;
Г) фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування
переговорної процедури закупівлі.

9. Які вартісні межі застосування спрощеної закупівлі при закупівлі товарів та послуг?
А) від 50 тисяч гривень до 200 тисяч гривень для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, та від 50 тисяч гривень до 1 мільйона гривень для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) від 0 гривень до 200 тисяч гривень для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, та до 1 мільйона гривень для замовників в окремих сферах господарювання,
визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, та до 1 мільйона гривень для замовників в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) від 50 тисяч гривень до 1 мільйона гривень.

10. Уповноваженій особі необхідно провести закупівлю, предметом якої є поточний ремонт. Це буде закупівля робіт?
А) ні, це буде закупівля товару;
Б) так, це буде закупівля робіт;
В) ні, в залежності від вартості закупівлі це буде або закупівля робіт, або закупівля послуг;
Г) ні, це буде закупівля послуг.

11. Чи тягне за собою накладення штрафу порушення строків розгляду тендерної пропозиції?
А) ні;
Б) так;
В) так, виключно за умови виявлення порушення правоохоронними органами;
Г) так, виключно за умови виявлення порушення адміністратором електронної системи закупівель.

12. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може бути встановлений у разі, якщо замовник вимагає його надати під час проведення процедури закупівлі?
А) 5 відсотків вартості договору про закупівлю;
Б) не більше 1 відсотка вартості договору про закупівлю;
В) 0,5 відсотків вартості договору про закупівлю;
Г) не більше 5 відсотків вартості договору про закупівлю.

13. Протягом якого строку уповноважена особа зобов’язана в електронній системі закупівель опублікувати договір про закупівлю з дня його укладення?
А) протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю;
Б) протягом двох робочих дня з дня укладення договору про закупівлю;
В) протягом трьох днів з дня укладення договору про закупівлю;
Г) протягом одного робочого дня з дня укладення договору про закупівлю.

14. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю у разі проведення спрощеної закупівлі?
А) у день проведення аукціону;
Б) у день визначення учасника переможцем спрощеної закупівлі;
В) протягом 10 днів після розгляду пропозиції учасника;
Г) у день, коли учасник підтвердить намір укласти договір про закупівлю.

15. Чи поширюється дія Закону України “Про публічні закупівлі” на випадок, якщо предметом закупівлі є придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі та інше
нерухоме майно?

А) так, поширюється;
Б) ні, не поширюється;
В) поширюється у разі проведення такої закупівлі централізованою закупівельною організацією;
Г) поширюється у разі проведення такої закупівлі через електронний каталог.

16. Протягом якого строку замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі?
А) протягом одного календарного дня з дня оприлюднення звернення;
Б) протягом одного робочого дня з дня оприлюднення звернення;
В) протягом двох робочих днів з дня оприлюднення звернення;
Г) протягом двох календарних днів з дня оприлюднення звернення.

17. Що таке “роботи” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів,
якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;
Б) будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
В) розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науковопроектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний
ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

Г) всі закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 200 тисяч гривень.

18. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?
А) не менше, ніж на п’ять робочих днів;
Б) не більше, ніж на два робочих дні;
В) не більше, ніж на п’ять робочих днів;
Г) не менше, ніж на два робочих дні.

19. В який строк замовником має бути виконано рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органом оскарження, і яке не було оскаржене до суду?
А) не пізніше 30 днів з дня прийняття рішення органом оскарження;
Б) не раніше 30 днів з дня прийняття рішення органом оскарження;
В) не раніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення органом оскарження;
Г) не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення органом оскарження.

20. В який строк замовник оприлюднює інформацію про відхилення пропозиції у разі проведення спрощеної закупівлі?
А) протягом одного дня з дня прийняття рішення;
Б) протягом двох днів з дня прийняття рішення;
В) протягом трьох днів з дня прийняття рішення;
Г) протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення.

21. Що таке моніторинг процедури закупівлі?
А) аналіз дотримання замовником правил публічних закупівель під час проведення тендеру;
Б) аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення конкурентної процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням
законодавства у сфері публічних закупівель;
В) аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель;
Г) запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель під час укладення договору про закупівлю.

22. Чи можна оскаржити рішення та дії замовника щодо спрощеної закупівлі в судовому порядку?
А) з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до Антимонопольного комітету України або до суду;
Б) ні, не можна, з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися виключно до замовника та/або до органу, що здійснює контроль над замовником;
В) так, можна, рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку;
Г) ні, не можна, рішення та дії замовника щодо спрощеної закупівлі не оскаржуються.

23. Чи має право замовник призначити декілька уповноважених осіб?
А) ні, не має права;
Б) так, має право, але не більше двох;
В) так, має право за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель;
Г) може, за погодженням з Уповноваженим органом.

24. В який строк замовник укладає договір про закупівлю з переможцем спрощеної закупівлі?
А) протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю;
Б) на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів;
В) не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю;
Г) не раніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

25. Який розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в спрощеній закупівлі?
А) визначається на розсуд замовника;
Б) 0,5 відсотка або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі;
В) 3 відсотки або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі;
Г) в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі.

26. Чи потрібно замовнику публікувати інформацію про розірвання договору про закупівлю в електронній системі закупівель?
А) ні, не потрібно оприлюднювати в електронній системі закупівель;
Б) така інформація автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель;
В) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, у разі розірвання договору про закупівлю замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю.

27. У разі якщо пропозиція учасника спрощеної закупівлі не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, які дії замовника?
А) замовник дозволяє учаснику виправити помилки протягом 24 годин;
Б) замовник відхиляє пропозицію учасника спрощеної закупівлі;
В) учасник довантажує в електронну систему закупівель необхідні документи для укладення договору про закупівлю;
Г) замовник відміняє спрощену закупівлю.

28. Що таке “конкурентна процедура закупівлі (тендер)” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) здійснення переговорної процедури закупівлі;
Б) закупівля без застосування електронної системи закупівель;
В) закупівля через електронний каталог;
Г) здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.

29. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю, які дії замовника?
А) замовник відхиляє пропозицію учасника спрощеної закупівлі;
Б) замовник повинен вимагати від учасника написати письмову відмову від підписання договору про закупівлю;
В) замовник відміняє спрощену закупівлю;
Г) замовник може відмовити в участі у наступних закупівлях.

30. Що таке “аномально низька ціна тендерної пропозиції ” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону;
Б) ціна, яка є меншою не більше, ніж на 10 відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 5 відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону;
В) ціна, що розраховується громадськістю та яка є меншою не більше, ніж на 10 відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 5 відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції
за результатами проведеного електронного аукціону;
Г) ціна, яка розраховується замовником у порядку, визначеному органом державного фінансового контролю.

31. Де оприлюднюється скарга про порушення законодавства у сфері публічних закупівель?
А) на веб-порталі Антимонопольного комітету України;
Б) на веб-порталі Уповноваженого органу;
В) в електронній системі закупівель;
Г) в електронній системі закупівель та на веб-сайті Антимонопольного комітету України.

32. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, які дії замовника?
А) замовник може відмовити в участі в наступних закупівлях;
Б) замовник розглядає пропозицію учасника;
В) замовник відхиляє пропозицію учасника спрощеної закупівлі;
Г) замовник дозволяє учаснику виправити помилку протягом 24 годин.

33. Що таке “тендерна пропозиція” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель;
Б) сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати показники впливу на довкілля і клімат;
В) документація щодо дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням
законодавства у сфері публічних закупівель;
Г) пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

34. З якою кількістю переможців може бути укладена рамкова угода?
А) рамкова угода укладається з одним переможцем відкритих торгів;
Б) рамкова угода укладається не більше ніж з трьома переможцями відкритих торгів;
В) рамкова угода укладається з кількома учасниками, які визнані переможцями відкритих торгів, за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників;
Г) рамкова угода укладається з кількома учасниками, які визнані переможцями відкритих торгів, за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників, але не більше ніж з 10 учасниками.

35. Коли електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону в разі оскарження процедури закупівлі?
А) після внесення суб’єктом оскарження плати за скаргу;
Б) протягом двох днів після подання суб’єктом оскарження скарги до органу оскарження;
В) після отримання скарги органом оскарження та замовником;
Г) після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги.

36. Чи потрібно проводити відкриті торги для укладання рамкової угоди?
А) так, укладення рамкової угоди здійснюється за результатами проведення відкритих торгів;
Б) ні, потрібно проводити лише попередні переговори;
В) ні, рамкова угода укладається за результатами проведення конкурентного діалогу;
Г) ні, рамкова угода – це окрема процедура закупівлі.

37. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “переможець спрощеної закупівлі” це:
А) учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю;
Б) учасник, тендерна пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною;
В) учасник, який відповідає виключно всім кваліфікаційним критеріям, визначеним замовником в тендерній документації;
Г) учасник, пропозиція якого відповідає виключно умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі.

38. Що таке “вартість життєвого циклу” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації/оголошенні
про проведення спрощеної закупівлі;
Б) сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі;
В) ціна, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або
більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону;
Г) пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі.

39. За якої умови можна вносити зміни щодо покращення якості предмета закупівлі до договору про закупівлю після його підписання?
А) за умови погодження з Антимонопольним комітетом України;
Б) Законом України “Про публічні закупівлі” заборонено вносити зміни до договору про закупівлю після його підписання;
В) за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
Г) за умови погодження з Уповноваженим органом.

40. Чи може замовник створити свій електронний каталог?
А) так, може;
Б) ні, формування та супроводження електронного каталогу здійснюється централізованими закупівельними організаціями;
В) ні, формування та супроводження електронного каталогу здійснюється адміністратором електронної системи закупівель;
Г) так, за умови, що це замовник в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”.

41. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі замовник повинен проводити спрощену закупівлю?
А) від 100 тисяч гривень;
Б) від 200 тисяч гривень;
В) від 50 тисяч гривень;
Г) від однієї копійки.

42. Де повинен зазначатися розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відкритих торгів?
А) в оголошенні про проведення відкритих торгів;
Б) у проекті договору про закупівлю;
В) повідомляється замовником через електронну систему закупівель на запит учасника;
Г) в тендерній документації.

43. Що таке “електронний каталог” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) довідник постачальників товарів;
Б) перелік постачальників товарів, робіт, послуг, який може використовуватися замовниками для укладення договорів про закупівлю товарів, робіт чи послуг на суму, що не перевищує 50 тисяч гривень;
В) перелік постачальників товарів, робіт, послуг, який може використовуватися замовниками для укладення договорів про закупівлю товарів, робіт чи послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі;
Г) систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору
постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1-3 частини першої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”.

44. Закупівля поточного ремонту відноситься до товарів, робіт чи послуг?
А) до робіт;
Б) до товарів;
В) до послуг;
Г) до послуг або робіт, залежно від вартості предмета закупівлі.

45. Хто укладає договір із переможцем закупівлі в разі проведення тендеру централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника?
А) централізована закупівельна організація;
Б) адміністратор електронної системи закупівель;
В) замовник;
Г) укладається тристоронній договір між замовником, централізованою закупівельною організацією і переможцем закупівлі.

46. Що таке “послуги” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації;
Б) реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення;
В) розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науковопроектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування;
Г) продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані.

47. Чи має право централізована закупівельна організація запитувати у замовника документи та інформацію, необхідні для здійснення закупівлі?
А) ні, не має права;
Б) так, має право;
В) так, має право тільки через Антимонопольний комітет України;
Г) так, має право тільки через Уповноважений орган.

48. Яку освіту повинна мати уповноважена особа?
А) вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту;
Б) в Законі України “Про публічні закупівлі“ не встановлені вимоги до освіти;
В) базову середню освіту;
Г) повну загальну середню освіту.

49. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?
А) визначається на розсуд замовника;
Б) три відсотки очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях;
В) 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях;
Г) у межах від 0,5 відсотка до трьох відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях.

50. Які дії забороняється вчиняти замовнику після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги?
А) укладати договір про закупівлю;
Б) вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо процедури закупівлі, у тому числі приймати рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі;
В) вчиняти дії, спрямовані на усунення порушень, зазначених у скарзі;
Г) вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення.

51. Чи проводиться електронний аукціон під час проведення переговорної процедури закупівлі?
А) так, проводиться;
Б) ні, не проводиться;
В) проводиться тільки у випадках, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) проводиться тільки в разі, якщо на переговори замовник запросив більш як одного учасника.

52. Як визначається аномально низька ціна?
А) визначається замовником за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота);
Б) визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота);
В) визначається централізованою закупівельною організацією за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота);
Г) визначається громадськістю за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).

53. Замовник провів процедуру відкритих торгів, в якій не було подано жодної тендерної пропозиції. Чи є це підставою для проведення переговорної процедури закупівлі?
А) так, якщо він намагався провести конкурентний відбір, але учасники не прийшли;
Б) так, якщо він є замовником в окремих сферах господарювання, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) ні, переговорна процедура закупівлі застосовується якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом
України “Про публічні закупівлі”;

Г) ні, замовник повинен провести процедуру конкурентного діалогу.

54. Який орган є органом оскарження в публічних закупівлях?
А) Антимонопольний комітет України;
Б) Комісія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
В) Київський окружний адміністративний суд;
Г) Уповноважений орган.

55. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?
А) один учасник;
Б) два учасники;
В) три учасники;
Г) чотири учасники.

56. Чи відноситься до пов’язаної особи відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі?
А) ні, не відноситься;
Б) пов’язаність осіб встановлюється виключно адміністратором електронної системи закупівель;
В) так, відноситься;
Г) пов’язаність осіб встановлюється виключно Уповноваженим органом.

57. В який спосіб замовник отримує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі?
А) висновок про результати моніторингу процедури закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель;
Б) висновок про результати моніторингу процедури закупівлі надсилається замовнику на його поштову адресу;
В) висновок про результати моніторингу процедури закупівлі оприлюднюється на сайті органу державного фінансового контролю;
Г) висновок про результати моніторингу процедури закупівлі надається особисто представнику замовника.

58. Що відбувається з відкритими торгами, якщо було подано менше ніж дві тендерні пропозиції?
А) тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель;
Б) укладається договір з одним учасником, який подав тендерну пропозицію;
В) замовник самостійно визначає торги такими, що не відбулися;
Г) електронною системою закупівель автоматично оголошується новий тендер.

59. Чи правомірні дії замовника щодо залучення уповноваженої особи на підставі договору про надання послуг?
А) так, правомірні;
Б) ні, не правомірні;
В) так, у разі проведення виключно процедури торгів з обмеженою участю;
Г) так, правомірні у разі закупівлі складних предметів закупівлі.

60. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?
А) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам євро;
Б) у разі, коли очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро;
В) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 155 тисячам євро;
Г) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 133 тисячам євро.

61. Були внесені зміни до договору про закупівлю щодо зменшення його вартості без зміни обсягу та якості предмета закупівлі. Протягом якого часу уповноважена особа має опублікувати в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю?
А) протягом трьох днів з дня внесення змін до договору про закупівлю;
Б) протягом п’яти робочих днів з дня внесення змін до договору про закупівлю;
В) протягом одного робочого дня з дня внесення змін до договору про закупівлю;
Г) протягом трьох робочих днів з дня внесення змін до договору про закупівлю.

62. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?
А) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 533 тисячам євро;
Б) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 133 тисячам євро;
В) у разі, коли очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 5 150 тисячам євро;
Г) у разі, коли очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 1000 тисячам євро.

63. Що таке “афілійовані підприємства” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) центральні органи виконавчої влади;
Б) міські та обласні ради;
В) обласні державні адміністрації;
Г) відокремлені підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник має вирішальний вплив, або суб’єкти господарювання разом із замовником перебувають під вирішальним впливом іншого замовника.

64. Чи можна зменшувати після підписання договору про закупівлю обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника?
А) ні, не можна;
Б) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
В) так, можна;
Г) можна, за умови погодження з Антимонопольним комітетом України.

65. Що відбувається, якщо до оцінки тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою допущено менше двох учасників?
А) замовник проводить конкурентний діалог;
Б) замовник укладає договір з таким учасником;
В) електронною системою автоматично розпочинається новий тендер;
Г) тендер відміняється електронною системою закупівель автоматично.

66. Хто може виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її тимчасової непрацездатності?
А) будь-хто;
Б) керівник замовника;
В) інша уповноважена особа, визначена в розпорядчому рішенні замовника;
Г) ніхто.

67. Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. Які дії замовника?
А) замовник розглядає тендерну пропозицію такого учасника;
Б) замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника;
В) Закон України “Про публічні закупівлі” не регламентує дії замовника в такій ситуації;
Г) замовник додатково перевіряє інформацію.

68. Проведення капітального ремонту будинку належить до закупівлі послуг чи робіт?
А) належить до закупівлі послуг;
Б) належить до закупівлі робіт;
В) належить до робіт чи послуг на розсуд уповноваженої особи;
Г) залежно від вартості закупівлі це буде або закупівля робіт, або закупівля послуги.

69. В який строк переможець процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі?
А) у строк, що не перевищує 15 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Б) у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
В) у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Г) в одноденний термін з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

70. Чи може замовник відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” укласти з уповноваженою особою не трудовий контракт, а договір про надання послуг?
А) так, може;
Б) може, за погодженням з Уповноваженим органом;
В) ні, уповноважена особа може бути призначена виключно шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи, як додаткової роботи;
Г) ні, не може.

71. Чи зазначаються замовником у тендерній документації відомості щодо валюти, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції?
А) так, обов’язково;
Б) ні, на розсуд замовника;
В) ні, електронна система закупівель автоматично визначає валюту;
Г) ні, замовник не зазначає, оскільки учасник сам вирішує, в якій валюті подавати пропозицію.

72. Чим визначається порядок визначення предмета закупівлі?
А) внутрішнім розпорядчим документом замовника;
Б) правилами, визначеними в електронній системі закупівель;
В) наказом Уповноваженого органу;
Г) постановою Кабінету Міністрів України.

73. Виберіть із переліку кваліфікаційний критерій, який може вимагати замовник під час проведення тендеру відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) наявність в учасника процедури веб-сайту та електронної пошти;
Б) наявність в учасника процедури не менше п’яти рекомендаційних листів;
В) наявність в учасника процедури закупівлі рахунку в іноземному банку;
Г) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріальнотехнічної бази та технологій.

74. Чи можна змінити ціну в договорі про закупівлю після його підписання у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування?
А) ні, не можна;
Б) так, можна;
В) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) можна за умови погодження з Антимонопольним комітетом України.

75. Який орган є Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель?
А) адміністратор електронної системи закупівель;
Б) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;
В) централізована закупівельна організація;
Г) Кабінет Міністрів України.

76. В який строк замовник повинен оприлюднити оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами)?
А) протягом 10 днів з дня укладення рамкової угоди;
Б) не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
В) протягом одного дня з дня укладення рамкової угоди;
Г) не пізніше ніж через п’ять днів з дня укладення рамкової угоди.

77. В який строк повинен бути оприлюднений звіт про виконання договору про закупівлю?
А) протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання;
Б) протягом трьох робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання;
В) протягом 10 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання;
Г) протягом п’яти робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання.

78. Який із наведених принципів належить до принципів здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) гарні відносини між замовниками та учасниками, які склалися під час попередньо проведених закупівель;
Б) надання преференцій окремим учасникам;
В) добросовісна конкуренція серед учасників;
Г) надання привілеїв учасникам, з якими попередньо були укладені домовленості.

79. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі товару необхідно здійснювати процедури закупівлі?
А) від одного мільйона гривень;
Б) від 200 тисяч гривень для замовників та від одного мільйона гривень для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;
В) від 250 тисяч гривень;
Г) від одного мільйона гривень для замовників та від п’яти мільйонів гривень для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання.

80. В який строк повинен бути оприлюднений звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель?
А) протягом п’яти днів з дня укладення договору про закупівлю;
Б) протягом 10 днів з дня укладення договору про закупівлю;
В) протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю;
Г) в одноденний термін з дня укладення договору про закупівлю.

81. Після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги замовник усуває порушення, зазначені у скарзі. В який строк замовник повинен повідомити орган оскарження про усунуті порушення, зазначені у скарзі, та розмістити підтвердження в електронній системі закупівель?
А) протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення;
Б) протягом двох днів з моменту усунення порушення;
В) протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про усунення порушень;
Г) протягом одного дня з моменту усунення порушення.

82. Які дії замовника, якщо учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції?
А) будь-яке рішення замовника буде вірним;
Б) за рішенням органу управління замовник приймає таку тендерну пропозицію;
В) замовник розглядає таку тендерну пропозицію;
Г) замовник відхиляє таку тендерну пропозицію.

83. В який строк замовник повинен оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій?
А) протягом трьох днів з дня його затвердження;
Б) протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження;
В) протягом п’яти днів з дня його затвердження;
Г) протягом одного дня з дня його затвердження.

84. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?
А) ні, не потрібно;
Б) так, потрібно;
В) так, якщо вартість закупівлі дорівнює сумі, еквівалентній 135 тисячам євро;
Г) на розсуд замовника.

85. Які дії замовника, якщо для закупівлі товарів, робіт чи послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі, необхідні для проведення процедур закупівель, відсутня конкуренція з технічних причин, яка є документально підтверджена замовником?
А) замовник повинен передати таку закупівлю централізованій закупівельній організації;
Б) замовник повинен провести торги з обмеженою участю;
В) закупівля здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель з подальшим оприлюдненням в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
Г) замовник проводить процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

86. Коли розглядаються тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам тендерної документації у відкритих торгах з публікацією англійською мовою?
А) до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів;
Б) протягом кожного етапу електронного аукціону;
В) після завершення електронного аукціону;
Г) після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

87. Хто може бути уповноваженою особою?
А) фізична або юридична особа за договором про надання послуг;
Б) виключно окрема посадова особа замовника;
В) службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з Законом України “Про публічні закупівлі” на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту);
Г) виключно фізична особа за договором про надання послуг.

88. Хто формує і супроводжує електронний каталог?
А) замовник;
Б) адміністратор електронної системи закупівель;
В) Уповноважений орган;
Г) централізовані закупівельні організації.

89. Чи може замовник усунути порушення, зазначені в скарзі, до прийняття органом оскарження рішення за результатами розгляду скарги?
А) ні, не може;
Б) так, може;
В) може, за умови погодження з Уповноваженим органом;
Г) може, за умови отримання дозволу органу оскарження.

90. У яких випадках замовником може бути застосований конкурентний діалог?
А) у разі, якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень;
Б) у разі неможливості визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг і для прийняття рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками процедури закупівлі;
В) у разі, якщо замовнику необхідно придбати предмет закупівлі, що має складний спеціалізований характер;
Г) за рекомендацією робочої групи, утвореної замовником.

91. Чи відноситься будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення до робіт відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ні, не відноситься;
Б) ні, відноситься до закупівлі товарів;
В) так, відноситься;
Г) ні, відноситься до закупівлі послуг.

92. У скільки етапів проводиться конкурентний діалог?
А) в один етап;
Б) у три етапи;
В) у два етапи;
Г) у чотири етапи.

93. Чи відноситься до пов’язаних осіб відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі?
А) ні, не відноситься;
Б) так, відноситься;
В) пов’язаність осіб встановлюється виключно адміністратором електронної системи закупівель;
Г) пов’язаність осіб встановлюється виключно Уповноваженим органом.

94. Чи може уповноважена особа проводити попередні ринкові консультації?
А) так, може;
Б) ні, не може;
В) ні, це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) може, за погодженням з Уповноваженим органом.

95. Виберіть одну із підстав застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
А) якщо було відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом України “Про публічні закупівлі”;
Б) за рішенням Антимонопольного комітету України;
В) за рішенням Уповноваженого органу у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин;
Г) якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після розгляду/оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується.

96. Ким розраховується необхідна кількість уповноважених осіб?
А) замовником у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
Б) замовником;
В) централізованою закупівельною організацією;
Г) Уповноваженим органом.

97. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю електричної енергії за результатами застосування переговорної процедури закупівлі?
А) у строк не раніше, ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Б) у строк не раніше, ніж через три дні з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
В) в одноденний термін з дня оприлюднення наміру укласти договір про закупівлю;
Г) у строк не раніше, ніж через п’ять робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

98. Яким чином забезпечується громадський контроль у сфері публічних закупівель?
А) громадський контроль забезпечується через доступ громадськості до інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, що можливий лише після сплати мита;
Б) громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) громадський контроль забезпечується через доступ громадськості до інформації в електронній системі закупівель, який можливий після реєстрації на одному з електронних майданчиків;
Г) громадський контроль забезпечується через доступ в електронній системі закупівель лише до інформації щодо планів закупівель.

99. Виберіть із переліку один із випадків, в яких замовником відміняється переговорна процедура закупівлі?
А) у разі виникнення форс-мажорних обставин;
Б) у разі закупівлі предмета закупівлі, який не відповідає кваліфікаційним критеріям;
В) у разі, якщо замовником допущено порушення, що не впливає на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
Г) у разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг.

100. Що таке забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;
Б) надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю;
В) укладення договору з банком;
Г) надання забезпечення виконання зобов’язань адміністратором електронної системи закупівель перед замовником за договором про закупівлю.

101. Що відбувається з тендером у разі подання менше ніж трьох тендерних пропозицій під час проведення процедури закупівлі конкурентного діалогу?
А) замовник самостійно визнає його таким, що не відбувся;
Б) замовник звертається до адміністратора з вимогою провести додатковий аукціон;
В) тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель;
Г) продовжується строк для подання тендерних пропозицій.

102. В який спосіб відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” можуть проводитися попередні ринкові консультації?
А) через електронну систему закупівель шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб’єктів господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними учасниками;
Б) можливість проведення попередніх ринкових консультацій не передбачена Законом України “Про публічні закупівлі”;
В) виключно шляхом надсилання офіційних листів;
Г) виключно через електронну систему закупівель.

103. Чи можна відмінити тендер частково (за лотами)?
А) ні, не можна;
Б) так, можна;
В) так, можна виключно в разі проведення відкритих торгів;
Г) так, можна виключно в разі здійснення спрощеної закупівлі.

104. У замовника виникли питання після оприлюднення висновку за результатами моніторингу процедури закупівлі. Чи може замовник звернутися до органу державного фінансового контролю за роз’ясненнями?
А) ні, не може;
Б) так, замовник зобов’язаний;
В) так, може;
Г) ні, звертатися за роз’ясненням можуть виключно учасники процедури закупівлі.

105. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю під час проведення тендеру?
А) у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі;
Б) протягом трьох днів з дня визначення учасника переможцем процедури закупівлі;
В) протягом 10 днів з дня визначення учасника переможцем процедури закупівлі;
Г) протягом 10 робочих днів з дня визначення учасника переможцем процедури закупівлі.

106. Що розуміється під вирішальним впливом замовника на суб’єкт господарювання в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) замовнику належить частка у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі суб’єкта господарювання, в розмірі не менше ніж 10 відсотків;
Б) замовнику належить частка у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі суб’єкта господарювання, у будь-якому розмірі;
В) замовнику належить частка у статутному капіталі юридичної особи, у тому числі суб’єкта господарювання, в розмірі більш як 50 відсотків;
Г) замовник володіє хоча б одним голосом у вищому органі управління суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання.

107. Чи відноситься переговорна процедура закупівлі до конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) так, відноситься;
Б) так, у разі запрошення на переговори більше п’яти учасників;
В) ні, не відноситься;
Г) так, у разі запрошення на переговори більше двох учасників.

108. Що є веб-сайтом, наповнення якого здійснює Уповноважений орган, та на якому надаються безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань публічних закупівель, доступ до якого здійснюється за
допомогою мережі Інтернет?

А) сторінка Уповноваженого органу в мережі Facebook;
Б) веб-сайт “Дозорро”;
В) інформаційний ресурс Уповноваженого органу;
Г) форум на веб-порталі Уповноваженого органу.

109. Що таке “приведена ціна” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) найвища ціна за результатами аукціону;
Б) ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції;
В) найнижча ціна за результатами аукціону;
Г) ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

110. Що таке “товари” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) будь-який предмет закупівлі, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідноконструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
Б) реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення;
В) розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науковопроектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування;
Г) продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети в твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів,
якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

111. Яка процедура закупівлі є основною?
А) спрощена закупівля;
Б) переговорна процедура закупівлі;
В) торги з обмеженою участю;
Г) відкриті торги.

112. Що входить до електронної системи закупівель?
А) веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;
Б) авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією і документами, та централізовані закупівельні організації;
В) веб-портал та веб-сайт Уповноваженого органу;
Г) веб-портал Уповноваженого органу та веб-портал органу оскарження.

113. Скільки має бути подано тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів?
А) не менше двох;
Б) замовник визначає самостійно;
В) достатньо однієї;
Г) не більше двох.

114. Хто формує річний план закупівель в електронній системі закупівель?
А) керівник організації;
Б) робоча група, утворена за рішенням керівника організації;
В) уповноважена особа;
Г) Уповноважений орган.

115. Чи обов’язково у тендерній документації зазначати вимогу щодо мови, якою повинні бути складені тендерні пропозиції?
А) ні, не обов’язково;
Б) так, обов’язково;
В) так, тільки під час проведення переговорної процедури закупівлі;
Г) так, тільки під час проведення торгів з обмеженою участю.

116. Що уповноважена особа повинна забезпечити під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) об’єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника;
Б) організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у власних інтересах;
В) урахування інтересів учасників під час організації проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;
Г) організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах Уповноваженого органу.

117. Які вимоги не має містити тендерна документація?
А) вимоги щодо кількості товару;
Б) вимоги щодо терміну виконання робіт;
В) вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників процедури закупівлі;
Г) вимоги щодо місця, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги.

118. За якої умови замовник має право призначити декілька уповноважених осіб?
А) за умови погодження з Уповноваженим органом;
Б) за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель;
В) Законом України “Про публічні закупівлі“ не визначені такі умови;
Г) за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель без їх розмежування.

119. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?
А) 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
Б) не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
В) не менше 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
Г) не має строку дії.

120. Протягом якого часу уповноважена особа має оприлюднити в електронній системі закупівель зміни до річного плану закупівель з дня їх затвердження?
А) протягом 10 робочих днів;
Б) протягом п’яти робочих днів;
В) протягом трьох робочих днів;
Г) протягом п’яти днів.

121. Протягом якого строку учасник може звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації?
А) не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції;
Б) учасники не мають такого права;
В) в день оприлюднення тендерної документації;
Г) не пізніше дня розкриття тендерних пропозицій.

122. Який з перелічених способів визначення уповноваженої особи є правильним?
А) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;
Б) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи без доплати;
В) шляхом укладення з уповноваженою особою трудової угоди (контракту) виключно за погодженням з Уповноваженим органом;
Г) шляхом укладення з уповноваженою особою договору про надання послуг.

123. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?
А) замовник не надає роз’яснення на звернення учасника;
Б) не пізніше дня розкриття тендерних пропозицій;
В) протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення звернення;
Г) у той же день, коли було оприлюднено звернення.

124. Кого може залучати уповноважена особа під час підготовки тендерної документації?
А) за рішенням замовника може залучати інших працівників замовника;
Б) виключно експертів;
В) виключно керівника замовника;
Г) нікого.

125. У скільки етапів проходить електронний аукціон?
А) у п’ять етапів;
Б) в один етап;
В) у три етапи;
Г) кількість етапів визначає замовник.

126. У разі внесення змін до тендерної документації на який строк продовжується замовником подача тендерних пропозицій в електронній системі закупівель?
А) строк продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 10 днів;
Б) строк продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів;
В) строк продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше п’яти днів;
Г) строк продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 17 днів.

127. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі необхідно включати інформацію про закупівлю до річного плану закупівель?
А) від 200 тисяч гривень;
Б) від 1 мільйона гривень;
В) від 1 копійки;
Г) від 1,5 мільйона гривень.

128. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?
А) у будь-якому випадку;
Б) якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює сумі, еквівалентній 133 тисячам євро;
В) якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро;
Г) якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну 5 150 тисячам євро.

129. Хто відповідальний за оприлюднення інформації щодо проведення тендеру в електронній системі закупівель?
А) уповноважена особа, яка відповідальна за проведення даного тендеру;
Б) керівник уповноваженої особи;
В) будь-який працівник замовника;
Г) адміністратор електронної системи закупівель.

130. Чи повертається забезпечення тендерної пропозиції у разі, якщо переможець у відкритих торгах не надав у строк документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ні, не повертається;
Б) так, повертається;
В) на розсуд замовника;
Г) повертається за рішенням Уповноваженого органу.

131. На який строк може бути продовжений замовником строк для укладення договору про закупівлю за результатом проведеного тендеру у випадку обґрунтованої необхідності?
А) до 120 днів;
Б) до 60 днів;
В) виключно на 10 днів;
Г) на розсуд замовника.

132. Яким чином в річному плані закупівель зазначається інформація щодо назви предмета закупівлі та коду національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, якщо закупівля
здійснюється за лотами?

А) зазначається за загальним предметом закупівлі;
Б) зазначається стосовно загальної назви, яка підходить до всіх лотів;
В) такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота;
Г) національний класифікатор України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” застосовується тільки для визначення загального предмета закупівлі.

133. Яку мінімальну кількість кваліфікаційних критеріїв повинна містити тендерна документація у відкритих торгах?
А) може не містити жодного;
Б) два;
В) один;
Г) чотири.

134. Як оформлюється рішення уповноваженої особи?
А) наказом замовника;
Б) протоколом за погодженням з керівником замовника;
В) шляхом внесення інформації в електронну систему закупівель;
Г) протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

135. Закупівля реконструкції будівлі відноситься до товарів, робіт чи послуг?
А) до послуг;
Б) до товарів;
В) до послуг або робіт, залежно від вартості предмета закупівлі;
Г) до робіт.

136. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ні, не можна;
Б) заборонено законодавством;
В) тільки один критерій;
Г) так, можна.

137. Уповноважена особа провела відкриті торги. Після підписання договору про закупівлю з переможцем процедури закупівлі потреба зменшилася. Чи можна змінити вартість договору про закупівлю в бік зменшення?
А) ні, не можна;
Б) так, можна;
В) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

138. В якій процедурі закупівлі замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) у конкурентному діалозі;
Б) у торгах з обмеженою участю;
В) у відкритих торгах;
Г) у відкритих торгах з публікацією англійською мовою.

139. Що таке “тендерна документація” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) документація, що підтверджує кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі;
Б) сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати показники впливу на довкілля і клімат;
В) документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель;
Г) документація щодо дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням
законодавства у сфері публічних закупівель.

140. Чи обов’язкове документальне підтвердження інформації про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) так, обов’язкове;
Б) так, обов’язкове щодо підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
В) так, обов’язкове щодо підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
Г) ні, не обов’язкове.

141. Як здійснюється визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту?
А) за 4-м знаком національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”;
Б) відповідно до міжнародних стандартів;
В) за показником шостої цифри національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”;
Г) за окремими об’єктами.

142. В який строк замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним забезпечення виконання договору про закупівлю?
А) до моменту оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Б) разом з тендерною пропозицією;
В) упродовж строку виконання договору про закупівлю;
Г) не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

143. Що таке “рамкова угода” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель та використовується замовником з метою відбору
постачальника товару (товарів);
Б) процедура закупівлі, що застосовується в разі потреби попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору;
В) процедура закупівлі, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі;
Г) правочин, що укладається одним чи кількома замовниками (у тому числі централізованою закупівельною організацією) в порядку, установленому Законом України “Про публічні закупівлі”, з кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

144. Чи повинен замовник повернути забезпечення виконання договору про закупівлю за рішенням суду в разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним?
А) на розсуд замовника;
Б) ні, не повинен;
В) так, повинен;
Г) забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається.

145. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “переможець процедури закупівлі” це:
А) учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимогам до предмета закупівлі;
Б) учасник, який відповідає виключно всім кваліфікаційним критеріям, визначеним замовником в тендерній документації;
В) учасник, пропозиція якого відповідає виключно умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі;
Г) учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені в тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

146. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?
А) 5 відсотків вартості договору про закупівлю;
Б) не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю;
В) на розгляд замовника;
Г) не менше 5 відсотків вартості договору про закупівлю.

147. Чи необхідно замовнику зазначати у річному плані закупівель інформацію щодо виду закупівлі та орієнтовного початку проведення закупівлі?
А) ні;
Б) так;
В) ні, це не передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) на розгляд замовника.

148. Чи може бути визначена учасником конфіденційною інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки?
А) так, за умови погодження з Уповноваженим органом;
Б) так, за умови погодження із замовником;
В) так, може бути визначена;
Г) ні, не може бути визначена.

149. Чи є обмеження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо кількості уповноважених осіб, які можуть бути призначені замовником?
А) так, має бути виключно одна особа;
Б) так, не більше трьох осіб;
В) так, не більше двох осіб;
Г) ні, обмеження відсутні.

150. Чи може замовник встановлювати в тендерній документації декілька критеріїв оцінки?
А) так, може;
Б) може, за погодженням з Уповноваженим органом;
В) може, у разі закупівлі складного спеціалізованого предмета закупівлі;
Г) ні, не може.

151. Що повинен оприлюднити замовник у разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції?
А) протокол засідання робочої групи;
Б) повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції;
В) замовник самостійно змінює в електронній системі закупівель строк розгляду тендерних пропозицій;
Г) замовник нічого не оприлюднює, а електронна система закупівель автоматично продовжує строк розгляду тендерних пропозицій.

152. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі” це:
А) фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі;

Б) виключно фізична особа, фізична особа – підприємець, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
В) виключно юридична особа – резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
Г) виключно юридична особа-резидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

153. У який строк замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції?
А) на розсуд замовника;
Б) протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;
В) протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення;
Г) протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

154. Яким чином замовник має здійснити закупівлю, якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі процедур закупівель?
А) замовник повинен провести торги з обмеженою участю;
Б) замовник здійснює закупівлю без застосування порядку проведення спрощених закупівель з подальшим оприлюдненням звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
В) замовник повинен провести процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою;
Г) замовник повинен провести відкриті торги.

155. Що повинен надати замовнику учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою?
А) будь-яку інформацію, що підтверджує аномально низьку ціну;
Б) обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції;
В) учасник не зобов’язаний нічого надавати;
Г) розрахунок ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції, погоджений Уповноваженим органом.

156. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) проводити процедуру відкритих торгів;
Б) укладати договори про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”;
В) відхиляти тендерні пропозиції учасників, які не відповідають умовам, визначеним у тендерній документації;
Г) здійснювати закупівлі через електронний каталог.

157. В який строк учасник повинен надати обґрунтування щодо аномально низької ціни тендерної пропозиції?
А) протягом 24 годин з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
Б) протягом одного дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
В) протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідною тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
Г) протягом двох робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, що є аномально низькою.

158. Що таке “публічна закупівля” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України “Про публічні закупівлі”;
Б) придбання товарів широкого вжитку;
В) виключно отримання послуг;
Г) виключно замовлення робіт.

159. В якому випадку замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію?
А) якщо обґрунтування такої аномально низької ціни не погоджено органом фінансового контролю;
Б) якщо обґрунтування не містить документів, визначених Уповноважених органом;
В) в будь-якому випадку зобов’язаний відхилити;
Г) якщо учасник не надав належного обґрунтування аномально низької ціни.

160. Чи вважається договір про закупівлю нікчемним, якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ні, не вважається;
Б) так, вважається;
В) ні, це не передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, вважається, за умови, що замовником не погоджено з Уповноваженим органом укладання договору про закупівлю в такий спосіб.

161. В якому випадку замовник повинен відхилити аномально низьку тендерну пропозицію?
А) якщо обґрунтування такої аномально низької ціни не погоджено органом фінансового контролю;
Б) якщо обґрунтування не містить документів, визначених Уповноважених органом;
В) у разі не надання учасником обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом одного дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції;
Г) в будь-якому випадку зобов’язаний відхилити.

162. Чи може учасник надіслати через електронну систему закупівель вимогу замовнику про усунення порушень в тендерній документації?
А) так, може;
Б) ні, не може;
В) так, у разі здійснення закупівлі виключно через електронний каталог;
Г) ні, в електронній системі закупівель відсутня така технічна можливість.

163. Чи має замовник право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції?
А) так, має;
Б) ні, не має;
В) так, у разі наявності рішення органу управління;
Г) так, у разі наявності рішення органу оскарження.

164. Що таке “предмет закупівлі” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) виключно закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість 200 тисяч гривень;
Б) товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі);
В) систематизована база актуальних пропозицій, що формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в електронній системі закупівель;
Г) це національний класифікатор України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”.

165. Чи може замовник розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше одного разу повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей?
А) так, може;
Б) так, у разі наявності рішення органу управління;
В) так, у разі наявності рішення органу фінансового контролю;
Г) ні, не може, крім випадків, пов’язаних із виконанням рішення органу оскарження.

166. У яких одиницях вимірювання зазначається розмір мінімального кроку пониження ціни?
А) виключно у відсотках від очікуваної вартості закупівлі;
Б) виключно у грошових одиницях;
В) у відсотках очікуваної вартості закупівлі або грошових одиницях;
Г) в умовних одиницях.

167. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, що вимагалося замовником?
А) замовник дозволяє такому учаснику виправити помилку протягом 24 годин;
Б) замовник не відхиляє пропозицію такого учасника відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) замовник відхиляє пропозицію такого учасника відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) замовник повертає пропозицію такого учасника відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

168. Який з перелічених способів визначення уповноваженої особи є правильним?
А) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи без доплати;
Б) шляхом укладення з уповноваженою особою трудової угоди (контракту) виключно за погодженням з Уповноваженим органом;
В) шляхом укладення з уповноваженою особою договору про надання послуг;
Г) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

169. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) замовник не розглядає пропозицію такого переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) замовник приймає рішення про укладення договору про закупівлю з таким переможцем процедури закупівлі;
Г) замовник приймає пропозицію такого переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

170. Чи може замовник оскаржити рішення органу оскарження?
А) ні, не може;
Б) може, виключно при закупівлі робіт;
В) так, може;
Г) право оскарження рішення органу оскарження не передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”.

171. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав копію ліцензії?
А) замовник не розглядає пропозицію такого переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) замовник приймає рішення про укладення договору про закупівлю з таким переможцем процедури закупівлі;
В) замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) замовник приймає пропозицію такого переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

172. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “суб’єкт оскарження в органі оскарження” це:
А) фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
Б) замовник, який звернувся до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності учасника, що суперечать законодавству у сфері публічних
закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
В) адміністратор електронної системи закупівель, який звернувся до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать
законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи;
Г) адміністратор електронної системи закупівель, який звернувся до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності учасника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні
інтереси такої особи.

173. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, що вимагалося замовником?
А) замовник дозволяє такому учаснику виправити помилку протягом 24 годин;
Б) замовник приймає рішення про укладення договору про закупівлю з таким переможцем процедури закупівлі;
В) замовник приймає пропозицію такого переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

174. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;
Б) надання забезпечення виконання зобов’язань замовником перед учасником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія;
В) надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про закупівлю;
Г) укладення договору з банком.

175. Протягом якого строку замовником в електронній системі закупівель оприлюднюється інформація про відхилення тендерної пропозиції?
А) протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення;
Б) протягом одного дня з дня прийняття рішення;
В) протягом двох днів з дня прийняття рішення;
Г) протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення.

176. Чи може замовник оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю, якщо такий договір виконано сторонами раніше закінчення строку його дії?
А) ні, не може;
Б) така інформація автоматично оприлюднюється адміністратором електронної системи закупівель;
В) так, може;
Г) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”.

177. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлено під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг?
А) не більше 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі;
Б) не більше 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі;
В) не більше 0,3 відсотка очікуваної вартості закупівлі;
Г) не менше 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі.

178. Хто виступає головою та організовує роботу робочої групи, що створена для розгляду тендерних пропозицій?
А) керівник замовника;
Б) будь-хто зі складу робочої групи;
В) представник громадського об’єднання;
Г) уповноважена особа.

179. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлений під час проведення тендеру на закупівлю робіт?
А) не більше 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі;
Б) не більше 0,3 відсотка очікуваної вартості закупівлі;
В) не менше 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі;
Г) не більше 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі.

180. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “замовники” це:
А) фізична особа, фізична особа – підприємець чи юридична особа – резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі
застосування переговорної процедури закупівлі;
Б) виключно юридичні особи, що здійснюють свою діяльність на комерційній або промисловій основі та не забезпечують потреби держави або територіальної громади;
В) фізичні особи;
Г) суб’єкти, визначені згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

181. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним критеріям, що визначені замовником в тендерній документації?
А) замовник не розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) замовник відміняє тендер відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”;
Г) замовник повертає таку тендерну пропозицію учаснику процедури закупівлі без аргументації відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

182. Чи можна відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” проводити процедури закупівлі без їх включення до річного плану закупівель?
А) так, можна;
Б) так, можна за погодженням з Уповноваженим органом;
В) ні, не можна;
Г) можна виключно в разі застосування переговорної процедури закупівлі.

183. Хто допускається до оцінки, якщо замовником проводиться тендер на закупівлю товару із очікуваною вартістю, що перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро?
А) до оцінки допускається учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого не була відхилена замовником під час розгляду відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
Б) до оцінки допускається будь-який учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
В) перших три учасники процедури закупівлі, які подали свої тендерні пропозиції;
Г) на розсуд замовника.

184. В який строк замовник оприлюднює зміни до договору про закупівлю у випадках, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”?
А) протягом 30 робочих днів з дня укладення договору про закупівлю;
Б) протягом трьох днів з дня внесення змін;
В) протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
Г) протягом 10 робочих днів з дня підписання замовником змін.

185. Чи може уповноважена особа пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті?
А) ні, не може;
Б) може виключно шляхом вступу до закладу вищої освіти;
В) так, може;
Г) ні, такого навчання не існує.

186. В який строк може бути оскаржено рішення органу оскарження в окружному адміністративному суді, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ?
А) протягом 10 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель;
Б) протягом 30 днів з дня його отримання замовником;
В) протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення на веб-сайті Антимонопольного комітету України;
Г) протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

187. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі у тендерній пропозиції надав додаткову інформацію, що не вимагалася тендерною документацією?
А) замовник розглядає таку тендерну пропозицію;
Б) замовник не розглядає таку тендерну пропозицію;
В) замовник відхиляє таку тендерну пропозицію без розгляду;
Г) замовник звертається до учасника процедури закупівлі з вимогою про вилучення таких документів з тендерної пропозиції.

188. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель;
Б) проводити процедуру відкритих торгів;
В) ділити предмет закупівлі на частини з метою проведення спрощених закупівель замість відкритих торгів;
Г) здійснювати закупівлі через електронний каталог.

189. Чи зобов’язаний замовник включати до тендерної документації проект договору про закупівлю?
А) ні, не зобов’язаний;
Б) проект договору про закупівлю узгоджується замовником з учасниками процедури закупівлі після подання ними тендерних пропозицій;
В) проект договору про закупівлю надається замовнику переможцем процедури закупівлі виключно перед укладенням договору про закупівлю;
Г) так, зобов’язаний.

190. Який вид закупівлі потрібно застосувати замовнику, якщо очікувана вартість предмета закупівлі становить 100 тисяч гривень?
А) відкриті торги з публікацією англійською мовою;
Б) спрощена закупівля;
В) торги з обмеженою участю;
Г) переговорна процедура закупівлі.

191. Чи має право замовник зазначати в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції?
А) ні, не має права;
Б) має право, за умови, що вартість торгів не перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро;
В) так, має право;
Г) ні, не має права, крім випадку, якщо вартість торгів перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро.

192. Чи може замовник укласти один договір про закупівлю з переможцем, якщо один учасник став переможцем декількох або всіх лотів?
А) ні, не може;
Б) може за умови погодження з Антимонопольним комітетом України;
В) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, може.

193. В який строк замовник повинен оприлюднити зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі?
А) протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про їх внесення;
Б) протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
В) протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
Г) протягом двох днів з дня прийняття рішення про їх внесення.

194. Що таке “частина предмета закупівлі (лот)” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) сукупність вартості предмета закупівлі та інших витрат, які буде нести безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі;
Б) будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
В) визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
Г) продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів,
якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

195. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих?
А) не раніше, ніж через п’ять днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Б) не раніше, ніж через п’ять робочих днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
В) не раніше, ніж через три дні з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю;
Г) в одноденний термін з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

196. Що таке “веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель”?
А) інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входить виключно модуль електронного аукціону;
Б) офіційний веб-сайт Уповноваженого органу;
В) електронні майданчики, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю;
Г) інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та є частиною електронної системи закупівель.

197. Чи має право учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого була відхилена за результатами її розгляду, звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання додаткової інформації про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації?
А) ні, не має права;
Б) так, має право за умови отримання попередньої згоди замовника;
В) ні, така вимога може бути надіслана виключно офіційним листом на юридичну адресу замовника;
Г) так, має право.

198. Скільки уповноважена особа має часу на публікацію звіту про виконання договору про закупівлю?
А) 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання;
Б) 50 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;
В) 90 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;
Г) 20 днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

199. Що повинна містити інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника?
А) виключно одну найвагомішу причину відхилення тендерної пропозиції;
Б) підстави відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону України “Про публічні закупівлі” та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає невідповідність);
В) Законом України “Про публічні закупівлі” не передбачено відхилення тендерних пропозицій;
Г) замовник не зобов’язаний повідомляти учасника щодо підстав відхилення тендерної пропозиції.

200. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?
А) проводити процедуру відкритих торгів;
Б) відхиляти тендерні пропозиції учасників, які не відповідають умовам, визначеним в тендерній документації;
В) здійснювати закупівлі через електронний каталог;
Г) здійснювати придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”.

201. Чи можуть відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” змінюватися істотні умови договору про закупівлю після його підписання, якщо такі зміни стосуються покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю?
А) так;
Б) ні;
В) це заборонено Законом України “Про публічні закупівлі”;
Г) так, за умови погодження з Антимонопольним комітетом України.

202. Замовником прийняте рішення щодо внесення змін до тендерної документації. Протягом якого строку такі зміни мають бути розміщені в електронній системі закупівель?
А) протягом 10 днів з дня прийняття рішення про їх внесення;
Б) протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
В) протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;
Г) протягом двох днів з дня прийняття рішення про їх внесення.

203. Чи має право орган оскарження для розгляду скарг запитувати і отримувати в електронному вигляді у замовників відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель?
А) ні, має право запитувати і отримувати відповідні інформацію, документи та матеріали виключно в учасників процедури закупівлі;
Б) так, має право;
В) ні, має право запитувати і отримувати відповідні інформацію, документи та матеріали виключно в контролюючих органів;
Г) ні, має право запитувати і отримувати відповідні інформацію, документи та матеріали виключно в Уповноваженого органу.

204. Що повинен зробити замовник, якщо учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі?
А) замовник приймає таку тендерну пропозицію до розгляду;
Б) замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель;
В) замовник письмово звертається до учасника з пропозицією повторного надання тендерної пропозиції;
Г) замовник відміняє процедуру закупівлі.

205. Чи може замовник одразу після визначення переможця процедури закупівлі укласти договір про закупівлю?
А) так, може;
Б) може за умови погодження з Антимонопольним комітетом України;
В) ні, не може;
Г) може укласти договір про закупівлю протягом двох днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

206. Чи має право замовник укласти рамкову угоду з одним учасником процедури закупівлі?
А) так, замовник має право укласти рамкову угоду з одним учасником процедури закупівлі;
Б) так, виключно за погодженням з Уповноваженим органом;
В) так, виключно за погодженням з органом оскарження;
Г) ні, не має, оскільки відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж із трьома.

207. В якому обсязі замовник може продовжити строк дії договору про закупівлю для проведення закупівлі на початку наступного року?
А) в обсязі, що не перевищує 5 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році;
Б) в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році;
В) в обсязі, що не перевищує 50 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році;
Г) в обсязі, що не перевищує 75 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році.

208. Чи поширюється дія Закону України “Про публічні закупівлі” на закупівлю товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю”?
А) ні, не поширюється;
Б) так, поширюється;
В) поширюється, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень;
Г) не поширюється, якщо закупівля здійснюється замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання.

209. Чи може замовник в тендерній документації посилатися на конкретні марку чи виробника предмета закупівлі?
А) ні;
Б) так;
В) так, за умови погодження з органом оскарження;
Г) так, у разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз “або еквівалент”.

210. Чи може переговорна процедура закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” бути відмінена замовником частково (за лотом)?
А) ні;
Б) так;
В) так, за умови погодження з учасником процедури закупівлі;
Г) так, якщо очікувана вартість лота перевищує суму, еквівалентну 133 тисячам євро.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО