Наказ Мінекономіки Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.09.2017  № 1372

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1236/31104

Про затвердження Особливостей закупівель за рамковими угодами та їх укладення

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1596 від 31.10.2018
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
№ 709 від 15.04.2020}

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України “Про публічні закупівлі” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення (далі – Особливості), що додаються.{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

2. Установити, що положення розділу IX Особливостей застосовуються з 01 січня 2023 року.{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018, Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 “Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 785/21098 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 504 “Про особливості укладення рамкових угод”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1059/21371 (зі змінами).

4. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ПРОЗОРРО” як адміністратору веб-порталу Уповноваженого органу у двомісячний строк забезпечити перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення закупівель за рамковими угодами згідно з Особливостями.{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

5. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів
ПОГОДЖЕНО:Голова Державної
регуляторної служби України


К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2017  № 1372
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1236/31104

ОСОБЛИВОСТІ
закупівель за рамковими угодами та їх укладення{Заголовок в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}{У тексті Порядку слова «цим Порядком» та «в цьому Порядку» у всіх відмінках замінено словами «цими Особливостями» та «у цих Особливостях» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

І. Загальні положення

1. Цими Особливостями встановлюються особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

2. Терміни, зазначені у цих Особливостях, застосовуються у значеннях, визначених Законом.

3. Рамкова угода укладається відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та цими Особливостями.

4. Закупівля за рамковими угодами може здійснюватися:

замовником;

централізованою закупівельною організацією (далі – ЦЗО) в інтересах замовників.

5. Рамкова угода укладається:

у разі здійснення закупівлі за рамковою угодою замовником – замовником та учасниками-переможцями;{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

у разі здійснення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО – ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.{Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

II. Планування закупівель за рамковою угодою

1. Планування закупівель за рамковою угодою здійснюється відповідно до статті 4 Закону з урахуванням цих Особливостей.

2. Під час зазначення розміру бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості предмета закупівлі в річному плані закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в разі укладення рамкової угоди строком до одного року або очікувана вартість предмета закупівлі з урахуванням усього строку дії рамкової угоди – у разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

3. Закупівля за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників оприлюднюється в річному плані закупівель ЦЗО та не відображається в річних планах замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою.

У разі здійснення закупівель за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників у річному плані додатково зазначаються найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою.{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

4. У разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік у річному плані закупівель замовника/ЦЗО зазначається строк, на який планується укласти рамкову угоду.{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

III. Особливості здійснення закупівель за рамковою угодою

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

1. Закупівля за рамковою угодою здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, відповідно до Закону з урахуванням цих Особливостей.

2. Оголошення про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди оприлюднюється замовником/ЦЗО в електронній системі закупівель та повинно містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником і назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) кількість та місце поставки товарів або надання послуг;

4) очікувана вартість предмета закупівлі;

5) кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

6) умови оплати;

7) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції;

8) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

9) дата та час розкриття тендерних пропозицій;

10) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки;

11) перелік критеріїв оцінки та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію;

12) строк, на який укладається рамкова угода, що не може перевищувати чотирьох років;

13) кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду;

14) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в інтересах якого (яких) проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника).

В оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди може зазначатися інша інформація.{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

3. Тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою додатково повинна містити:

орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг;

проект рамкової угоди, зміст якої відповідає вимогам, визначеним у розділі IV цих Особливостей;

вимогу замовника/ЦЗО щодо оприлюднення учасниками інформації про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до цього пункту.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Інформація про ціну за одиницю товару (послуги) оприлюднюється учасниками-переможцями в електронній системі закупівель у п’ятиденний строк, що починається після закінчення строку, установленого для оскарження рішень замовника/ЦЗО, який визначено у пункті 4 розділу V цих Особливостей.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

У разі якщо інформація про ціну за одиницю товару (послуги) містить помилки щодо ціни, виправлена інформація має бути оприлюднена учасником-переможцем у строки, визначені в абзаці п’ятому цього пункту.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Ціна за одиницю товару (послуги) має бути розрахована учасником-переможцем та відповідати його пропозиції за результатами аукціону.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Замовник/ЦЗО оприлюднює в електронній системі закупівель зведену інформацію про ціни за одиниці товарів (послуг), яку подали учасники-переможці, разом з оголошенням з відомостями про укладену рамкову угоду, звітом про результати проведення закупівлі та рамковою угодою.{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

4. Замовник/ЦЗО має право зазначити в оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди та тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції.

Надання і повернення забезпечення тендерної пропозиції здійснюються відповідно до Закону. При цьому розмір забезпечення тендерної пропозиції в грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків від очікуваної вартості предмета закупівлі з урахуванням усього строку дії рамкової угоди, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше ніж один рік – не може перевищувати 3 відсотків від очікуваної вартості предмета закупівлі.

{Абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}{Пункт 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

IV. Зміст рамкової угоди

1. Проект рамкової угоди, яка входить до складу тендерної документації, повинен містити:

предмет закупівлі товарів (послуг);

{Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

найменування, номенклатуру, асортимент товарів (послуг);

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі;

вимоги щодо якості товарів (послуг);

орієнтовну кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг та одиницю виміру, визначену в конкретних кількісних показниках (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);

місце поставки товарів чи надання послуг (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);

строк, на який укладається рамкова угода;

умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, що буде застосовуватися під час проведення електронного аукціону – відбір або конкурентний відбір;

{Абзац дев’ятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

{Абзац десятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

{Абзац дванадцятий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

критерії оцінки відповідно до статті 29 Закону;{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

порядок та строк укладення договору (договорів) про закупівлю за рамковою угодою;

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

порядок та підстави припинення дії рамкової угоди;

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

випадки та порядок зміни умов рамкової угоди.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Замовником/ЦЗО в рамковій угоді визначаються всі істотні умови договору про закупівлю, крім випадків, передбачених розділом IX цих Особливостей.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Умови рамкової угоди не повинні відрізнятися від змісту тендерних пропозицій за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможців процедури закупівлі. Істотні умови рамкової угоди не можуть змінюватися після її підписання, крім таких випадків:

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку в разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю,- не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується в разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в рамковій угоді, у разі встановлення порядку зміни ціни за одиницю товару (послуги) у рамковій угоді;{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

У разі внесення змін до рамкової угоди у випадках, визначених абзацами шістнадцятим-вісімнадцятим цього пункту, замовник відображає зміну ціни за одиницю товару (послуги) в електронній системі закупівель шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на відсоткове значення зміни ціни.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

У разі внесення змін до рамкової угоди у випадку, визначеному абзацом вісімнадцятим цього пункту, якщо розмір ставки податків або зборів та/або пільг з оподаткування визначено в абсолютному значенні, замовник відображає зміну ціни за одиницю товару (послуги) в електронній системі закупівель шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на різницю між значенням зміненої ставки податку або зборів та/або пільг з оподаткування та попереднім значенням такої ставки податку або зборів та/або пільг з оподаткування.{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

Випадки та порядок зміни умов рамкової угоди визначаються в рамковій угоді.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

Замовник/ЦЗО розміщує зміни до рамкової угоди в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня унесення змін до рамкової угоди.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

2. Проект рамкової угоди, яка входить до складу тендерної документації, може також містити:

розмір, вид, умови надання, умови повернення і неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати;

умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він не подав свої пропозиції для проведення відбору. Замовник самостійно визначає кількість таких випадків, але не менше ніж три;

{Абзац третій пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він двічі відмовився від підписання договору про закупівлю або не уклав договору про закупівлю у строки, установлені пунктом 1 розділу VII цих Особливостей;

іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник/ЦЗО вважає за необхідне до нього включити.

V. Укладання рамкової угоди

1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій замовник/ЦЗО приймає рішення про намір укласти рамкову угоду та протягом одного дня після прийняття такого рішення розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду із зазначенням інформації, передбаченої частиною другою статті 33 Закону.{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

2. Рішення про намір укласти рамкову угоду приймається замовником/ЦЗО стосовно визначеної в оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди кількості учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації та є найбільш економічно вигідними.

Якщо кількість учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації, є меншою ніж кількість, визначена в оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди, рішення про намір укласти рамкову угоду приймається замовником/ЦЗО стосовно всіх таких учасників, але в разі, якщо їх не менше трьох.{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

3. У рамковій угоді зазначається ціна за одиницю товару (послуги) запропонована кожним з учасників, яких визначено переможцями торгів.{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

4. Рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації і пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів та які оприлюднили інформацію про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до пункту 3 цього розділу, не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника/ЦЗО рамкова угода не може бути укладена раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду.

У разі неоприлюднення учасником-переможцем в електронній системі закупівель інформації про ціну за одиницю товару (послуги) або її оприлюднення з помилками щодо ціни у строки, установлені у пункті 3 розділу III цих Особливостей, рамкова угода з таким учасником не укладається.{Пункт 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}{Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}{Пункт 5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

5. У разі непідписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома учасниками-переможцями у строки, установлені цими Особливостями, рамкова угода вважається укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали, але в кількості не менше ніж три учасники-переможці.

У разі непідписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля ЦЗО за рамковою угодою, у строки, установлені цими Особливостями, рамкова угода вважається укладеною для тих сторін рамкової угоди, які її підписали, за умови, що рамкову угоду підписали ЦЗО, щонайменше один із замовників, в інтересах якого проводиться закупівля за рамковою угодою, а також щонайменше троє учасників-переможців.

6. Після підписання рамкової угоди всіма сторонами або із завершенням строків, установлених пунктом 4 розділу V цих Особливостей, рамкова угода розміщується замовником/ЦЗО в електронній системі закупівель разом з оголошенням з відомостями про укладену рамкову угоду, звітом про результати проведення відкритих торгів та зведеною інформацією про ціни за одиниці товарів (послуг).{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

VI. Відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою

1. Відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється з використанням електронного аукціону через електронну систему закупівель.

У разі якщо під час проведення відбору свою пропозицію відповідно до вимог, установлених у запрошенні, подав лише один учасник, електронний аукціон не застосовується, замовник/ЦЗО визначає такого учасника переможцем відбору, після чого електронна система закупівель оприлюднює повідомлення про намір укласти договір.{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

2. Відбір застосовується замовником/ЦЗО в разі, якщо в рамковій угоді визначено всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою та передбачено здійснення оцінки пропозицій учасників рамкової угоди на основі критеріїв оцінки, які були застосовані під час визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди.

У разі якщо, крім ціни, установлено інші критерії оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично застосовуються показники інших критеріїв оцінки, які було розраховано електронною системою закупівель відповідно до методики оцінки для визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

3. Для проведення відбору учасникам, які підписали рамкову угоду, надсилається запрошення подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою. Таке запрошення подається у формі повідомлення через електронну систему закупівель та повинно містити:

найменування та місцезнаходження замовника/замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);

назву предмета закупівлі;

{Абзац третій пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

кількість товарів чи кількість (обсяг) надання послуг (у розрізі замовників у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);

місце поставки товарів чи надання послуг (у розрізі замовників у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);

строк поставки товарів чи надання послуг;

одиницю виміру товарів або послуг (аналогічна одиниці виміру, зазначеній у рамковій угоді);

ціну за товари (послуги), яка розраховується автоматично електронною системою як добуток ціни за одиницю для кожного учасника-переможця, зазначеної ним в інформації про ціну за одиницю, та кількості (об’єму) товару (послуги), на яку (який) планується укласти договір;

{Абзаци восьмий, дев’ятий пункту 3 розділу VI замінено абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

кінцевий строк подання пропозицій та строк їх дії;

дані про забезпечення виконання договору (якщо це передбачено в рамковій угоді);

розмір мінімального кроку електронного аукціону.

4. Під час проведення відбору учасники подають свої пропозиції відповідно до вимог, установлених у запрошенні.

Учасник може подати нижчу ціну за товари (послуги), ніж та, яка була зазначена в запрошенні для проведення відбору.

{Пункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

До участі в електронному аукціоні допускаються пропозиції всіх учасників, які підписали рамкову угоду.

{Пункт 5 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

5. Кінцевий строк подання пропозицій не може бути менше ніж три дні з дня розміщення запрошення в електронній системі закупівель.

{Пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

6. Електронною системою закупівель автоматично призначається час проведення електронного аукціону.

7. Після проведення електронного аукціону замовник/ЦЗО визначає переможцем того учасника, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною. Строк визначення переможця не повинен перевищувати трьох днів з дня закінчення аукціону.

8. Рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою приймає замовник/ЦЗО в день визначення переможця та протягом одного дня після прийняття такого рішення оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.

Переможцю та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається інформація про переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження. ЦЗО повідомляє замовників, в інтересах яких проводилася закупівля за рамковою угодою, про переможця відбору.

9. У разі неподання жодним з учасників, які є стороною рамкової угоди, пропозицій замовник/ЦЗО має право повторно провести відбір.

{Пункт 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

10. Звіт про результати відбору формується електронною системою закупівель автоматично після оприлюднення договору про закупівлю за рамковою угодою.

11. Будь-які рішення, дії чи бездіяльність замовника/ЦЗО, які порушують права та законні інтереси учасника (учасників) за результатами проведення відбору, вирішуються в судовому порядку.

VII. Особливості укладання та виконання договорів про закупівлю за рамковими угодами

1. Замовник, у тому числі замовник, в інтересах якого проводилася закупівля ЦЗО, укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відбору або конкурентного відбору, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою.

2. У разі відмови переможця відбору, конкурентного відбору від підписання договору про закупівлю за рамковою угодою або неукладення договору про закупівлю за рамковою угодою замовник/ЦЗО відхиляє пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.

3. Учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою, не має права передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором будь-яким іншим особам, покладати виконання зобов’язань за ним на будь-яку іншу особу.

4. Замовник, який уклав договір про закупівлю за рамковою угодою, розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору у строки, визначені в частині першій статті 10 Закону. ЦЗО розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору у строки, визначені в частині першій статті 10 Закону.

5. Зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону. При цьому зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою не призводить до зміни умов рамкової угоди, відповідно до якої укладено такий договір про закупівлю.{Пункт 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 709 від 15.04.2020}

VIII. Порядок та підстави припинення дії рамкової угоди

1. У разі відмови замовника від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від виконання рамкової угоди, що автоматично надсилається учасникам, які підписали таку угоду, не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді.

2. У разі відмови замовника, в інтересах якого закупівлі за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, замовник повідомляє про це ЦЗО у строк не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді, що дасть змогу ЦЗО розмістити в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від рамкової угоди, яке автоматично надсилається учасникам рамкової угоди.

3. У разі відмови учасника, який є стороною рамкової угоди, від виконання рамкової угоди з підстав, що передбачені в рамковій угоді, учасник повідомляє про це замовника/ЦЗО в письмовій формі не пізніше ніж за 30 днів до дня припинення участі учасника в рамковій угоді. Замовник/ЦЗО розміщує таку інформацію в електронній системі закупівель.

4. Рамкова угода припиняється в порядку та за наявності підстав, визначених у рамковій угоді. До підстав припинення рамкової угоди належать:

відмова замовника від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 1 цього розділу;

відмова всіх замовників, в інтересах яких закупівлю за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 2 цього розділу;

настання обставин, передбачених в абзацах другому, третьому пункту 2 розділу IV цих Особливостей, якщо внаслідок цього кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Електронна система закупівель не призначає відбір у разі, якщо в рамковій угоді залишилося менше ніж три учасники.

Рамкова угода може містити інші підстави припинення, передбачені законодавством.

5. Припинення рамкової угоди здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та цих Особливостей.

{Розділ VIII в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1596 від 31.10.2018}

IX. Особливості проведення закупівель за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору

1. Замовник/ЦЗО може зазначити в тендерній документації, що не всі істотні умови договору про закупівлю встановлюються в рамковій угоді, за умови, що встановлення таких істотних умов є неможливим.

У цьому випадку тендерна документація може містити проект договору про закупівлю або основні умови договору, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.

2. Проект рамкової угоди при цьому додатково повинен містити:

умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, що буде застосовуватися під час проведення електронного аукціону (конкурентний відбір);

перелік інших критеріїв оцінки (специфічних вимог), крім ціни, їх питому вагу та математичну формулу, що буде застосовуватися для конкурентного відбору під час проведення електронного аукціону.

3. Конкурентний відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою застосовується замовником/ЦЗО в разі, якщо в рамковій угоді визначено не всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою.

4. Проведення конкурентного відбору здійснюється відповідно до порядку проведення відбору з урахуванням таких особливостей:

запрошення учасникам подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою додатково повинно містити перелік та питому вагу інших критеріїв оцінки (специфічних вимог) та методику конкурентного відбору, за якою буде визначено переможця;

конкурентний відбір передбачає здійснення оцінки учасника, з яким буде укладено договір про закупівлю за рамковою угодою, за ціновим критерієм, а також іншими критеріями оцінки (специфічними вимогами), установлення яких передбачено рамковою угодою. При цьому питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

Заступник директора
департаменту регулювання
публічних закупівель –
начальник відділу
професіоналізації сфери
публічних закупівель

Л.В. Лахтіонова