Наказ Державного підприємства “Прозорро” про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель,вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі”

(ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ!!!)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПРОЗОРРО»

НАКАЗ

19.03.2019                                                                                                                            № 10

Зі змінами внесеними:

Наказом ДП “Прозорро” № 11 від 20.03.2019
Наказом ДП “Прозорро” № 18 від 17.04.2020 
Наказом ДП “Прозорро” № 13 від 10.05.2022

Наказом ДП “Прозорро” № 14 від 24.05.2022
Наказом ДП “Прозорро” № 2 від 03.01.2023

Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель,вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

З метою впорядкування використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» і наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування», від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель,вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Інструкція), що додається.

2. Визнати таким, що втратили чинність:

наказ державного підприємства «ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель»;

наказ державного підприємства» ПРОЗОРРО» від 20.06.2017 № 49 «Про внесення змін до Порядку здійснення допорогових закупівель».

3. Начальнику відділу маркетингу та комунікацій Черкашиній Д. В. забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

4. Фахівцю з підтримки авторизованих майданчиків І категорії відділу нових проектів Матвійчук В.М. проінформувати авторизовані електронні майданчики про затвердження Інструкції.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор              В.В.Задворний 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ № 10 від 19.03.2019

Інструкція про порядок використання електронної системи закупівель
у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що
встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок використання електронної системи закупівель (далі – ЕСЗ) під час здійснення замовниками закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг)  та виконавця робіт для укладення договору, або оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без її використання.

2. Попередньо авторизованим/авторизованим електронним майданчикам враховувати вимоги Інструкції при затверджені власних регламентів.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

закупівля – придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині 3 статті 3 Закону, шляхом здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги(послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю;

замовник закупівлі – це замовники, визначені в частині 1 статті 2 Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;

не замовник в розумінні Закону – юридичні особи, інші суб’єкти підприємницької діяльності, що не відповідають критеріям, визначеним у статті 2 Закону;

учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі в закупівлі, оголошеній замовником згідно з цією Інструкцією.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (далі – Порядок функціонування системи).

4. Доступ користувачів до інформації про закупівлі, а також надання можливості замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, проведення закупівель і учасникам брати участь у закупівлях здійснюється відповідно до Порядку функціонування системи.

5. Усі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числі з поданням пропозицій, подаються в електронному вигляді через ЕСЗ.

6. Замовники можуть використовувати електронну систему закупівель з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів згідно з вимогами Господарського кодексу України.

II. Порядок застосування електронної системи закупівель для проведення закупівлі

1. Замовники у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, або на які не поширюється дія Закону, а також незамовники в розумінні цього ж Закону при закупівлях на будь-які суми для вибору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт можуть використовувати електронну систему закупівель шляхом здійснення закупівель через електронний каталог, у порядку, визначеному законодавством, та/або  шляхом здійснення закупівель у порядку, аналогічному до порядку проведення спрощених закупівель, визначеному  згідно статтею 14 Закону, виключно в частині оголошення,  подання пропозицій, звернення за роз’ясненням, звернення з вимогою про усунення порушень, надання відповідей, оцінки, розгляду, відхилення пропозицій, визначення переможця, відміни закупівлі.

Генеральний директор
ДП «ПРОЗОРРО»                                             В.В. Задворний