Лист ТОВ ГК “Нафтогаз Трейдинг” щодо продовження строку дії договору

Керівнику бюджетної установи

Щодо подовження дії
договору

У зв’язку з чисельними зверненнями споживачів щодо подовження строку дії договору постачання природного газу з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (далі – Товариство) доводимо до вашого відома
наступне.

Постановою КМУ від 19.07.2022 року № 812 затверджено «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (надалі – Положення). Положенням на ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” (далі – Товариство) покладено спеціальні обов’язки щодо забезпечення постачання природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу України, закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо), закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) (далі – бюджетні установи).

На виконання п.6. Положення між Товариством та бюджетними установами України укладено договори постачання природного газу (надалі-Договір) з періодом поставки з 01 січня по 31 березня (включно).
Пунктом 5.1. Договору визначено, що оплата за природний газ за відповідний розрахунковий період (місяць) здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:

70% вартості фактично переданого відповідно до акту приймання-передачі природного газу – до останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено постачання газу. Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється Споживачем до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому Споживач повинен був сплатити 70 % грошових коштів за відповідний розрахунковий період.

Таким чином, датою остаточних розрахунків за спожитий природний газ у березні 2023 року згідно умов договору є 15 травня 2023 року.

Пунктом 13.1 Договору встановлено, що даний Договір набирає чинності з дати підписання і діє в частині поставки газу до «31» березня 2023 р.(включно), а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

Зазначаємо, що відповідно до частини 2 статті 509 Цивільного кодексу України (надалі також – ЦКУ) зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, зокрема, з договорів. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору і вимог Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства (ст. 526 ЦКУ). Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦКУ).

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальносуспільного інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

З врахуванням вище зазначеного Товариство вважає за недоцільне вносити зміни в умови договору, а саме подовжувати термін його дії.

Окремо зазначаємо, що у разі несвоєчасного виконання умов договору у частині розрахунків за спожитий природний газ, Товариство буде вимушено вжити заходів щодо припинення газопостачання, передбачених п.п. 13-14 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.

Начальник Департаменту
роботи з бюджетними організаціями Ігор Савельєв