Лист Мінекономрозвитку України Щодо застосування статей 17, 32 Закону України “Про публічні закупівлі”

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вих. № 3304-06/13652-06 від 24.04.2017

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,
підприємства та інші суб’єкти
сфери публічних закупівель

Щодо застосування статей 17, 32
Закону України “Про публічні закупівлі”

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо застосування законодавства у сфері закупівель повідомляє.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо вимог статті 17 Закону

Статтею 17 Закону встановлено перелік підстав за наявності яких замовник може або зобов’язаний відмовити в участі у процедурі закупівлі.

Частиною другою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та ;інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі.Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Згідно з абзацом третім частини третьої статті 17 Закону замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.

Таким чином, тендерна документація повинна містити вимогу про надання учасниками виключно у довільній формі інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Разом з тим, оскільки згідно з пунктом третім частини першої статті 30 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо зокрема наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, тендерний комітет або уповноважена особа під час розгляду тендерних пропозицій має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

При цьому для переможця процедури закупівлі замовником визначається та указується у тендерній документації спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених відповідними пунктами частини першої та другої статті 17 Закону (крім документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах) за визначеною законодавством формою документів, які містять відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, видані уповноваженими на це органами.

Щодо подання замовнику документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону

Абзацом другим частини третьої статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених, зокрема статтею 17 Закону.

Таким чином, Законом встановлено імперативну норму щодо строку надання переможцем документів, визначених замовником.

Разом з тим спосіб надання документів щодо підтвердження відсутності  підстав, передбачених у статті 17 Закону, визначається замовником самостійно для подання таких документів переможцем процедури закупівлі.

Згідно з частиною третьою статті 32 Закону у разі ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Отже, якщо такі документи переможцем не надані (не надані/ не надані у строк, встановлений Законом /не відповідають вимогам, встановленим замовником у тендерній документації):

– у разі, якщо очікувана вартість закупівлі не перевищує суму для товарів і послуг – 133 тисячі євро; для робіт – 5150 тисяч євро, замовник має правові підстави відхилити тендерну пропозицію, розглянути наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною, визначити переможця та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір протягом одного дня після прийняття рішення у зв’язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму для товарів і послуг – 133 тисячі євро; для робіт – 5150 тисяч євро, замовник має правові підстави відхилити тендерну пропозицію та визначити переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув у зв’язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

Перебіг строку для подання наступним переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, розпочинається після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Додатково інформуємо, що у разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник може визначити наступного переможця за умови, якщо залишилась хоча б одна тендерна пропозиція, строк дії якої не минув.

Щодо статті 17 Закону під час проведення переговорної процедури закупівлі

Відповідно до пункту 28 частини першої статті першої Закону тендер (торги) – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Згідно з частиною першою статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, визначених цією статтею, зокрема шляхом застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, абзацом другим частини першої статті 35 Закону визначено, що замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

При цьому вимоги, передбачені статтею 17 Закону встановлюються для тендерів з метою здійснення конкурентного відбору учасників, оскільки статтею 17 Закону указані підстави, у разі наявності яких замовник відмовляє або може відмовити в участі у процедурі закупівлі та відхиляє тендерні пропозиції. При цьому тендерна пропозиція – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації (пункт 30 частини першої статті 1 Закону).

Водночас з огляду на те, що переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток у разі наявності підстав, визначених у статті 35 Закону, замовник з дотриманням вимог законодавства та принципів закупівель, закріплених у статті 3 Закону, самостійно визначає перелік документів, необхідних для застосування переговорної процедури закупівлі.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель 
Мінекономрозвитку України

Олександр СТАРОДУБЦЕВ

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО