Лист Мінекономрозвитку Щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку)

вих. № 3304-04/6186-06 від 12.02.2019

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,
підприємства та інші суб’єкти
сфери публічних закупівель

ДОДАТКОВО
Щодо інформації про функціонування
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як Уповноважений орган відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

У зв’язку з припиненням ведення Міністерством юстиції України та Головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та припиненням Державним підприємством “Національні інформаційні системи” своїх повноважень в частині адміністрування зазначеного реєстру і публічного сайту, розміщеного за посиланням http://corrupt.informjust.ua, Мінекономрозвитку листом від 01.02.2019 № 3304-04/4678-03, що додається, звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Листом від 07.02.2019 № 20-02/8613/19, що додається, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що відповідно до рішення Національного агентства від 01 лютого 2019 року № 367 інформаційно-телекомунікаційну систему “Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення” (далі – Реєстр) прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 годин 00 хвилин 04 лютого 2019 року.

Отже, Реєстр, починаючи з 04 лютого 2019 року, працює в штатному режимі і доступний за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09 лютого 2018 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797 (далі – Положення), відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Пунктами 10‒12 зазначеного розділу Положення передбачено, що інформаційна довідка з Реєстру (далі ‒ довідка) ‒ документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей у Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його електронному цифровому підписі (далі ‒ ЕЦП).

Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.

Отже, автоматизованими функціями Реєстру виключено будь-який корупційний ризик під час отримання учасниками публічних закупівель інформації з Реєстру та зведено до мінімуму безпосередній контакт учасників з чиновниками.

Відкритою для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є така інформація:

1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вид покарання (стягнення);

спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

вид дисциплінарного стягнення;

2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:

найменування;

юридична адреса, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

склад корупційного правопорушення, у зв’язку із вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;

вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Додаток: на 5 арк.

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель 
Мінекономрозвитку України

Лілія ЛАХТІОНОВА


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку)

Національне агентство з питань
запобігання корупції

ТЕРМІНОВО
Щодо інформації про функціонування
Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з інформацією Міністерства юстиції України, розміщеною 01.02.2019 на офіційному сайті, та 31.01.2019 розміщеною Державним підприємством “Національні інформаційні системи” за посиланням https://nais.gov.ua/article/uvaga-vailiva- informatsiva щодо припинення ведення Міністерством юстиції України та Головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та припиненням Державним підприємством “Національні інформаційні системи” своїх повноважень в частині адміністрування зазначеного реєстру і публічного сайту, розміщеного за посиланням http://corrupt.informust.ua, звертається з наступним.

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України “Про запобігання корупції” відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.

Порядок формування, ведення Національним агентством з питань запобігання корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього регламентується Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 № 345/31797.

Мінекономрозвитку як Уповноважений орган у сфері закупівель відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), щороку до 20 січня та додатково в разі потреби має оприлюднювати інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.

Водночас інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є необхідною для дотримання вимог Закону.

Так, згідно з частиною першою статті 17 замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо зокрема відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

З огляду на зазначене, просимо терміново надати інформацію щодо стану функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, термінів передачі його для формування і ведення Національним агентством з питань запобігання корупції та можливості у режимі реального часу вільного доступу до реєстру.

Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Є. Нефьодов


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Про розгляд листа

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) в межах повноважень розглянуло лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01 лютого 2019 року № 3304-04/4678-03 щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, і повідомляє про таке.

Відповідно до рішення Національного агентства від 01 лютого 2019 року № 367 інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» (далі – Реєстр) прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 годин 00 хвилин 04 лютого 2019 року.

Таким чином, Реєстр, починаючи з 04 лютого 2019 року, працює в штатному режимі і доступний за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/. Відповідно до пункту 1 розділу III Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09 лютого 2018 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797 (далі – Положення), відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Пунктами 10-12 зазначеного розділу Положення передбачено, що інформаційна довідка з Реєстру (далі – довідка) – документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей у Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його електронному цифровому підписі (далі – ЕЦП).

Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.

Таким чином, автоматизованими функціями Реєстру виключено будь-який корупційний ризик під час отримання учасниками публічних закупівель інформації з Реєстру та зведено до мінімуму безпосередній контакт учасників з чиновниками.

Відкритою для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є така інформація:

1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

вид покарання (стягнення);

спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

вид дисциплінарного стягнення;

2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:

найменування;

юридична адреса, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; склад корупційного правопорушення, у зв’язку із вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;

вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Ураховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є Уповноваженим органом у сфері закупівель, просимо довести вищезазначену інформацію до замовників, які входять до сфери управління Мінекономрозвитку.

Голова Національного агенства

О.А. Мангул