Лист Мінекономрозвитку Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку)

вих. № 3304-04/13647-06 від 01.04.2019

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,
підприємства та інші суб’єкти
сфери публічних закупівель

Щодо етичної поведінки
під час здійснення публічних закупівель

Реформування сфери публічних закупівель було розпочато з метою створення умов для її ефективного функціонування. Одним з пріоритетних напрямків діяльності  Мінекономрозвитку як Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель є підвищення рівня прозорості дій замовників.

Разом з тим в рамках підписаної Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) Україною були взяті зобов’язання щодо приведення національного законодавства з питань публічних закупівель у відповідність до директив ЄС шляхом поступової гармонізації.

Так, на виконання статті 152 Угоди про асоціацію в частині публічних закупівель, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р затверджена Стратегія реформування системи публічних закупівель (“дорожня карта”) та План заходів щодо її реалізації,  яким передбачено, зокрема, запровадження Кодексу поведінки для всіх суб’єктів сфери публічних закупівель, що встановлюватиме єдині правила поведінки суб’єктів сфери публічних закупівель.

В рамках опрацювання питання етичної поведінки замовників під час здійснення публічних закупівель Мінекономрозвитку було здійснено он-лайн опитування серед замовників та учасників, проведено ряд зустрічей з представниками Проекту технічної допомоги ЄС “Підтримка впровадження Стратегії реформування публічних закупівель/ Дорожньої карти для гармонізації законодавства в Україні” (далі – Проект ЄС), Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) щодо міжнародних підходів, ролі кодексу етики, корупційних ризиків у державних закупівлях.

За результатами проведеної роботи Мінекономрозвитку спільно з Проектом ЄС напрацьовано Настанови щодо етичної поведінки замовників під час здійснення публічних закупівель (далі – Настанови) (додаток 1).

Крім того, Проектом ЄС додатково було проведено аналітичний огляд Кодексів етики  публічних закупівель, що діють в країнах – членах ЄС та підготовлено звіт “Кодекси поведінки щодо публічних закупівель” (додаток 2).

Незважаючи на відмінності у підходах різних країн до формування Кодексів етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель, незмінним є його мета – забезпечення якісного, прозорого й безконфліктного здійснення процесу закупівель та запобігання можливим зловживанням і порушенням законодавства у цій сфері.

Оскільки рівень етичної культури замовників і обґрунтованість прийнятих рішень впливають на ступінь довіри, прозорості та справедливості при проведенні процедур закупівель, Мінекономрозвитку з метою формування загальноприйнятих норм етичної поведінки, дотримання основних принципів здійснення закупівель, запобігання можливим правопорушенням та конфлікту інтересів пропонує замовникам використовувати розроблені Настанови.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України                                                     

Лілія ЛАХТІОНОВА

Додатки на 30 арк. на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.