Лист Мінекономіки Щодо примірної тендерної документації

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вих. № 3702-06_56323-06 від 29.11.2021

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних
закупівель

Щодо примірної тендерної документації

Міністерство економіки України, як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель спільно з Антимонопольним комітетом України з метою надання рекомендацій щодо підготовки тендерної документації у сфері організації харчування у закладах освіти підготувало примірну тендерну документацію відповідно до ДК 021:2015: 55520000-1 – Кейтерингові послуги (далі – примірна тендерна документація), яку замовники можуть використовувати під час підготовки тендерних документацій для здійснення закупівель.

З метою надання допомоги замовникам було проаналізовано в електронній системі закупівель тендерні документації у сфері організації харчування та підготовлено примірну тендерну документацію, яка містить рекомендації для замовників та приклади щодо зазначення інформації, яку вона повинна/може містити.

Пропонуємо ознайомитись з примірною тендерною документацією (додається) та рекомендуємо замовникам враховувати її під час проведення процедур закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, зокрема виважено та з дотриманням законодавства формувати вимоги до предмета закупівлі та потенційних учасників, уникати встановлення надмірних вимог, що ускладнюють участь у закупівлях та штучно обмежують коло потенційних учасників, передбачати у проекті договору про закупівлю оперативногосподарські санкції та порядок їх застосування.

Додатки: на 60 арк. в 1 прим.

2. ТД Кейтерингові_послуги

3. Примірнеменю_Додаток_8

Заступник Міністра

Ірина НОВІКОВА


ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відкриті торги
(відповідно до ДК 021:2015: 55520000-1 – Кейтерингові послуги)
деталізація назви послуги зазначається Замовником самостійно

Кейтеринг – спосіб організації харчування здобувачів освіти/дітей, що передбачає доставку і реалізацію готових страв, виготовлених без використання матеріально-технічної бази закладу освіти або закладу оздоровлення та відпочинку оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг з харчування відповідно до Постанови КМУ від 24 березня 2021 року № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”. 

До складу кейтерингових послуг, зокрема, можуть входити:

1. приготування їжі оператором ринку без використання матеріально-технічної бази закладу освіти;

2. пакування оператором ринку приготовленої їжі;

3. транспортування приготовленої їжі до закладу освіти;

4. бракераж готових страв в закладі освіти;

5. роздача страв дітям;

6. забезпечення оператором ринку зберігання, транспортування та утилізації харчових відходів, що утворились під час надання послуг, відповідно до вимог чинного законодавства;

7. забезпечення оператором ринку за свій рахунок поточної дератизації та дезінфекції приміщень де здійснюється видача приготовленої їжі та безпосереднє харчування дітей.

Примітка: примірна тендерна документація відповідно до ДК 021:2015:
55520000-1 – Кейтерингові послуги розроблена для надання послуг закладам освіти.

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

2. Інформація про Замовника

2.1. Повне найменування

2.2. Місцезнаходження

2.3. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з Учасниками

3. Процедура закупівлі

4. Інформація про предмет закупівлі

4.1. Назва предмета закупівлі

4.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

4.3. Місце, кількість, обсяг надання послуг

4.4. Строк надання послуг

5. Недискримінація Учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1. Процедура надання роз’яснень до тендерної документації

2. Унесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

2. Формальні помилки

3. Забезпечення тендерної пропозиції

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції.

5. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

8. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

9. Інформація про субпідрядника

10. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції Учасником

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозицій

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1.  Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію

2.  Інша інформація

3.  Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VI. Результати процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю

1. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся

2. Строк укладання договору про закупівлю

3. Проект договору про закупівлю

4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

5. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки до тендерної документації:

ДОДАТОК 1.

ДОДАТОК 3.

ДОДАТОК 2.

ДОДАТОК 4.

ДОДАТОК 5.

ДОДАТОК 6.

ДОДАТОК 7.

ДОДАТОК 8.

№ з/п

Розділ І. Загальні положення

1

2

3

1.

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

2.

Інформація про Замовника

2.1.

Повне найменування

Зазначається Замовником.

2.2.

Місцезнаходження

Зазначається адреса Замовника.

2.3.

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з Учасниками

Зазначаються Замовником прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з Учасниками.

 

3.

Процедура закупівлі

Відкриті торги.

4.

Інформація про предмет закупівлі

4.1.

Назва предмета закупівлі

ДК 021:2015: 55520000-1 -Кейтерингові послуги.

Предмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Необхідні НПА для Замовника:

–          постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”.

–          наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.10.2020 за                     № 1111/35394;

–          наказ Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.06.2020 № 500/34783 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”;

Приклад:

1.      “ДК 021:2015: 55520000-1 – Кейтерингові послуги.  Додатково Замовником самостійно зазначається деталізована назва послуги (наприклад: Послуги з організації шкільного харчування у Спеціалізованій школі № 185 ім. В. Вернадського тощо.”.

4.2.

Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

Опис окремих частин предмета закупівлі (лотів) з урахуванням пункту 39 частини першої статті 1 Закону.

У разі визначення Замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається інформація щодо кожної частини предмета закупівлі (лота).

Приклад 1 (безлотова процедура):

“Поділ предмета закупівлі на лоти не передбачено.”.

У випадку поділу предмета закупівлі на частини (лоти).

Приклад 2:

“Учасники подають пропозиції за кожним лотом окремо:

ЛОТ 1 – Послуги з організації шкільного харчування дітей у Середній загальноосвітній школі № 1 міста Києва

ЛОТ 2 – Послуги з організації шкільного харчування дітей у Середній загальноосвітній школі № 3 міста Києва

ЛОТ 3 – Послуги з організації шкільного харчування дітей у Середній загальноосвітній школі № 12 міста Києва.”.

Довідково: Доцільно здійснювати поділ предмета закупівлі на лоти у разі, якщо проводиться централізована закупівля кейтерингових послуг для декількох або всіх шкіл міста, одна школа – один лот.

4.3.

Місце, кількість, обсяг надання послуг

Зазначається Замовником.

Приклад 1:

“Місце та обсяг надання послуг наведено у Додатку 1 .”.

Приклад 2:

“м. Київ, пров. Делегатський, 1/28, забезпечення харчування дітей у кількості 300 осіб або 1200 порцій (кількість або обсяг надання послуг визначається Замовником з урахуванням вимог тендерної документації).”.

У випадку поділу предмета закупівлі на частини (лоти).

Приклад 3:

“ЛОТ 1 – м.  Київ, пров. Делегатський, 1/28,  забезпечення харчування дітей у кількості 300 осіб або 1200 порцій (кількість або обсяг надання послуг визначається Замовником з урахуванням вимог тендерної документації)

ЛОТ 2 – м.  Київ, проспект Правди, 84, забезпечення харчування дітей у кількості 500 осіб або 2000 порцій (кількість або обсяг надання послуг визначається Замовником з урахуванням вимог тендерної документації).”.

4.4.

Строк надання послуг

Зазначається Замовником.

Приклад 1:

“З моменту підписання договору про закупівлю сторонами  по 31.12.202_.”.

Приклад 2:

“З 01.01.202_ по 31.05.202_.  Для закупівель, які проводяться наприкінці фінансового року на наступний період та на очікувану суму фінансування.”.

5.

Недискримінація Учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівельна рівних умовах, крім фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України “Про санкції”. Замовник забезпечує вільний доступ усіх Учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим законом.

6.

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.

У разі якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, Замовник має право встановити, що такий Учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у валюті його країни.

При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до валюти країни Учасника, встановленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій.

7.

Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні  бути складені  тендерні пропозиції

Тендерні пропозиції Учасників, всі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та додатки до тендерної пропозиції складаються українською мовою, якщо інше не зазначено в тендерній документації та додатках до неї. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено цим пунктом, мові, Учасник надає переклад цього документу.

У разі, якщо у змісті документів тендерної пропозиції зустрічаються торгова марка, загальноприйняті міжнародні терміни, адреси електронної пошти, тощо, які неможливо перекласти з іноземної мови та/або з метою збереження їх ідентифікації, допускається їх зазначення без перекладу.

Якщо Учасник процедури закупівлі є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською мовою з обов’язковим перекладом українською мовою.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1.

Процедура надання роз’яснень щодо  тендерної документації

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.

2.

Унесення змін до тендерної документації

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1.

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається:

–        інформація про ціну, інші критерії оцінки відповідно до статті 29 Закону (у разі їх встановлення Замовником) (Додаток 2);

–        інформація та документи від Учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (Додаток 3);

–        інформація про наявність/відсутність підстав, встановлених у статті 17 Закону;

–        інформація та документи про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація (Додаток 5);

–        документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;

–        документи, що підтверджують надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

–        проект договору про закупівлю  (Додаток 6);

–        гарантійний лист про відповідність якості послуг, що будуть надаватись (Додаток 7);

–        інформація про запровадження системи НАССР*;

*З метою підтвердження запровадження Учасником процедури закупівлі розробки, впровадження та застосування Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), такий Учасник повинен надати копію акта (з позитивними висновками), складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, за формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 08.08.2019 № 446.

–        інформація за підписом уповноваженої особи Учасника, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають вимогам чинного законодавства із захисту довкілля;

–        інші документи, передбачені вимогами цієї тендерної документації.

Переможцем у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, подається інформація та документи, встановлені в Додатку 4 до цієї тендерної документації.

Замовнику забороняється вимагати від Учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Усі документи, які завантажуються окремими файлами, окрім заповнених електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки відповідно до статті 29 Закону (у разі їх встановлення Замовником), що подаються Учасником у складі своєї тендерної пропозиції, повинні бути скановані з оригіналів або належним чином завірених копій документів в кольоровому режимі, у вигляді pdf-формату файлу, PNG, JPEG, JPG тощо.

Документи, що складаються Учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом та печаткою (у разі її наявності) Учасника. Копії документів мають бути підписані уповноваженою особою Учасника та завірені печаткою (у разі її наявності) Учасника.

Вимога про засвідчення документів печаткою та підписом уповноваженої особи не стосується випадків, коли такі документи надаються Учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або іншого підпису, передбаченого Законом України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП або інший підпис, передбачений Законом України “Про електронні довірчі послуги”, Учасника на сайті центрального засвідчувального органу. Під час перевірки КЕП або іншого підпису, передбаченого Законом України “Про електронні довірчі послуги”, повинні відображатися прізвище та ініціали особи (власника ключа).

Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) – у разі здійснення закупівлі за лотами).

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для Учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення Замовником.

Документи, які складаються Учасником, повинні бути належним чином оформлені, містити дату, номер, підпис, печатку (за наявності).

2.

Формальні помилки

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Опис формальних помилок*:

*Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 “Про затвердження Переліку формальних помилок”

1. Інформація/документ, подана Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена Учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до Учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у тендерній документації.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою Учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається Учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.

6. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої Учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається Замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Приклади формальних помилок:

– “Інформація в довільній формі” замість “Інформація”, “Лист-пояснення” замість “Лист”, “довідка” замість “гарантійний лист”, “інформація» замість “довідка”;

–  “м.київ” замість “м.Київ”;

– “поряд -ок” замість “поря – док”;

– “ненадається” замість “не надається”;

– Учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість  документа у форматі “pdf» (PortableDocumentFormat) ”.

Замовник не відхиляє тендерну пропозицію при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, Замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 5 Закону.

Рішення про віднесення допущеної Учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету або уповноваженою особою.

3.

Забезпечення тендерної пропозиції

Приклад 1:

“Не вимагається.”.

 Приклад 2:

“Учасник в обов’язковому порядку надає забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії* у вигляді електронного документа, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або іншого підпису передбаченого Законом України “Про електронні довірчі послуги” банка-гаранта.”.

*для прикладу наведено застосування вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. Можуть застосовуватись інші види гарантій.

Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 “Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” із зобов’язанням банку у разі виникнення обставин, передбачених Розділом “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” цієї тендерної документації, відшкодувати на рахунок Замовника процедури закупівлі кошти у сумі забезпечення тендерної пропозиції та Форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за № 275/35897).

Банківська гарантія повинна бути оформлена на бланку банка
(далі – Гарант), підписана уповноваженою особою Гаранта та скріплена його печаткою або у вигляді електронного документа. Банківська гарантія має бути безвідкличною та безумовною.

Реквізити Замовника для зарахування коштів:

Приклад:

1.                  р/р UA158201720344290002000031086 в ДКСУ в м. Київ,
вул. Шевченка, 3-а, м. Ірпінь, МФО 820172, код ЄДРПОУ 02143815 одержувач – Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області (код ЄДРПОУ02143815) призначення платежу – забезпечення тендерної пропозиції.

Банківська гарантія подається Учасниками у складі тендерної пропозиції через електронну систему закупівель.

Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає: __________________грн.)(Замовником зазначається сума).

2.                  Бенефіціар:

–          ЄДРПОУ бенефіціара;

–          Адреса бенефіціара:

–          Назва та адреса банку Бенефіціара:

–          МФО Бенефіціара.

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок Учасника.

При цьому Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій банком, що надає банківську гарантію Учаснику.

Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не менше строку дії тендерної пропозиції (не менше 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій).

Банківська гарантія повинна бути чинною на дату розкриття тендерних пропозицій.

Банківська гарантія не повинна містити умови, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог Замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданого Учасником у формі банківської гарантії.

Учасник у складі тендерної пропозиції може надати копію (-ії) платіжного(-их) доручення(-нь) про перерахунок Учасником коштів у розмірі тендерного забезпечення на рахунок банку, що надає банківську гарантію Учаснику.

4.

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

Приклад 1:

“забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.”.

Приклад 2:

“Забезпечення тендерної пропозиції повертається Учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:

–          закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;

–          укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем тендеру;

–          відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;

–          завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, які подали тендерні пропозиції.

Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:

–          відкликання тендерної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними ;

–          непідписання договору про закупівлю Учасником, який став переможцем процедури тендеру;

–          ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

–          ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.”.

5.

Строк, протягом якого   тендерні пропозиції є дійсними      

Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого вона вважається дійсною___________ (визначається Замовником та не може бути меншим 90 днів) із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

6.

Кваліфікаційні критерії до Учасників

Визначені Замовником згідно із статтею 16  кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію Учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 3 до цієї тендерної документації.

7.

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону.

Для Учасників:

Інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону:

– інформація про відсутність підстав, визначених у частині 1 статті 17 Закону надається Учасником під час подання тендерної пропозиції у визначений оголошенням про проведення процедури закупівлі (електронною тендерною документацією) спосіб, шляхом заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель;

– інформація про відсутність підстав, визначених у частині 2 статті 17 Закону надається Учасником у складі тендерної пропозиції у вигляді інформації: інформація (довідка довільної форми) про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з _________ (зазначається назва Замовника), що призвело до його дострокового розірвання, і застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування
збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність зазначеної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

Для переможця(ів):

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону згідно Додатку 4 цієї документації.

Примітка:

Відповідно до частини 5 статті 17 Закону замовник не вимагає від переможця документального підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 2, 3, 8, частини першої статті 17 Закону публічної інформації, оскільки така інформація оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

Для субпідрядників/співвиконавців:

У разі якщо Учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, Замовник перевіряє кожного з таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону для Учасника процедури закупівлі.

Для об’єднань Учасників:

У разі участі об’єднання Учасників підтвердження відсутності підстав, визначених у статті 17 Закону здійснюється щодо кожного такого Учасника.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію Учасника в разі, якщо Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього Учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо Замовник вважає таке підтвердження достатнім, Учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Довідково: згідно з частиною п’ятою статті 17 Закону замовник не визначає спосіб підтвердження та не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України Про доступ до публічної інформації та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

8.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником.

Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі) згідно з частиною другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 5 до цієї тендерної документації.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися Замовником з урахуванням вимог, визначених частини четвертою
статті 5 Закону.

У цій документації всі посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні …. або еквівалент.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Постачальник повинен надати на вимогу Замовника:

–          товаро-транспортну накладну оформлену відповідно до вимог глави 11 (Правила оформлення документів на перевезення) наказу Міністерства інфраструктури № 413 від 03.06.2019) щодо обов’язкового супроводження сировини та продуктів харчування;

–          інформацію для споживачів, маркування передбачених законодавством щодо сировини, харчових продуктів;

–          протоколи лабораторних випробувань сировини та харчових продуктів.

У разі необхідності Замовник також може вимагати:

копію експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження відповідно до частини першої статті 23 Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів;

інформацію (витяг) з реєстру операторів харчових продуктів для Учасників торгів, для яких не вимагається отримання експлуатаційного дозволу відповідно частини першої статті 25 Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів;

перелік потужностей/операторів ринку харчових продуктів звідки буде проводитись постачання сировини і харчових продуктів з підтвердженням щодо реєстрації їх в реєстрі операторів харчових продуктів та/або наявності експлуатаційного дозволу.

9.

Інформація про субпідрядника

Приклад 1:

“Укладання договору субпідряду не передбачено.”.

Приклад 2:

“Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію щодо кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення субпідрядника/співвиконавця або щодо залучення  субпідрядника/співвиконавця в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

До інформації щодо субпідрядника/співвиконавця відносяться наступні відомості:

–          повне найменування;

–          місцезнаходження;

–          платіжні реквізити;

–          код за ЄДРПОУ;

–          довідка про відсутність підстав, визначених  частиною першою статті 17 Закону.”

10.

Унесення змін або відкликання  тендерної пропозиції Учасником

Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.

Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Розділ IV Подання та розкриття тендерної пропозиції

1.

Кінцевий строк подання тендерної пропозицій

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: __________ (час визначається системою електронних закупівель автоматично).

Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.

Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються Учасникам, які їх подали.

2.

Дата та час розкриття тендерної пропозицій

Визначаються електронною системою закупівель автоматично.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1.

Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних  пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації шляхом застосування електронного аукціону.

Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднено відповідно до норм частини третьої статті 10 Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з Законом.

Критеріями оцінки є:

ціна або

вартість життєвого циклу або

ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі.

Довідково: Критерій (критерії) оцінки визначаються та зазначаються Замовником у тендерній документації на власний розсуд відповідно до вимог Закону. Також Замовник може використовувати роз’яснення Мінекономіки щодо оцінки тендерних пропозиції.

Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.

Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено Замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку Замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону.

Якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

За результатами розгляду Замовником в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону складається та оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій.

Після оприлюднення Замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім Учасникам тендеру та оприлюднюється перелік Учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з Законом. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції Замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом.

У разі якщо Учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, Замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.

2.

Обгрунтування аномально низької тендерної пропозиції

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі та перелік необхідних документів на підтвердження обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції (калькуляція собівартості, документальне підтвердження запланованої вартості продукції, тощо) щодо цін або вартості послуг тендерної пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо Учасник не надасть належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадання Учасником такого обґрунтування протягом строку, визначеного цим пунктом.

Обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції може містити інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу надання послуг;

2) сприятливі умови, за яких Учасник може надати послуги, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) Учасника;

3) отримання Учасником державної допомоги згідно із законодавством.

Довідково: Замовник може ознайомитись з методичними матеріалами щодо обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції за відповідними посиланнями:

–          https://infobox.prozorro.org/articles/anomalno-nizka-cina-vidpovidi-na-zapitannya;

–          https://infobox.prozorro.org/articles/anomalno-nizka-cina.

3.

Порядок підтвердження інформації

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника.

4.

Виправлення невідповідностей в інформації та/або документах

Якщо Замовником під час розгляду тендерної пропозиції Учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані Учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:

1) що підтверджують відповідність Учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону згідно Додатку 3 до тендерної документації;

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей буде містити таку інформацію:

1) перелік виявлених невідповідностей;

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності;

3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати Учасник для усунення виявлених невідповідностей.

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж Учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані Учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

5.

Інша інформація

Витрати, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції Учасник несе самостійно.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції. Зазначені витрати сплачуються Учасником.

Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

6.

Відхилення тендерних пропозицій

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:

1) Учасник процедури закупівлі:

–          не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим цією тендерною документацією та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;

–          не відповідає вимогам тендерної документації, встановленим Замовником відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

–          зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку Замовником виявлено згідно умовами цієї тендерної документації;

–          не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені Замовником у цій тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;

–          не виправив виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

–          не надав або надав неналежне обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в тендерній документації;

–          визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону.

2) тендерна пропозиція Учасника:

–          не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, визначеним в тендерній документації;

–          викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;

–          є такою, строк дії якої закінчився.

3) переможець процедури закупівлі:

–          відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

–          не надав у спосіб, зазначений в цій тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;

–          не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі якщо їх наявність передбачена вимогами законодавства) відповідно до частини другої статті 41 Закону;

–          не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником.

Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або Учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається Учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

У разі якщо Учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі розгляду тендерних пропозицій, такий Учасник може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1.

Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся

Замовник відміняє тендер у разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.

2. Тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) подання для участі:

–          у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;

–          у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій;

–          у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій;

–          у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій.

Довідково: зазначається замовником залежно від обраної процедури закупівлі.

2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома Учасниками – менше трьох тендерних пропозицій.

Довідково: зазначається замовником залежно від обраної процедури закупівлі.

3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.

Тендер може бути відмінено частково (за лотом).

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили;

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).

У разі відміни тендеру Замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.

У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою статті 22 Закону, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру.

2.

Строк укладання договору про закупівлю

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору про закупівлю може бути продовжений до 60 днів.

З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю призупиняється.

3.

Проект договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю викладено в Додатку 6 до цієї тендерної документації.

Проект договору про закупівлю складається Замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі.

Разом з тендерною документацією Замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

–          інформацію про право підписання договору про закупівлю;

–          копію ліцензії або документа дозвільного характеру                 чинної(-ого) на дату укладання договору про закупівлю на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації.

У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання Учасників, копія ліцензії або дозволу чинної(-ого) на дату укладання договору про закупівлю надається одним з Учасників такого об’єднання Учасників.

4.

Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

–          його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону;

–          його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18  Закону;

–          укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

5.

Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, не укладення договору про закупівлю з вини Учасника або ненадання Замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих Учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону.

6.

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Приклад 1:

“Не вимагається.”.

Приклад 2:

“Вимагається.

Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, внесення ним  забезпечення виконання даного договору, яке надається у вигляді застави на п/р Замовника: _______(вказуються реквізити Замовника).

– розмір  забезпечення виконання договору про закупівлю __ % (зазначається Замовником)* вартості договору.

*Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю відповідно до частини 3 статті 27 Закону.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

1) після виконання переможцем процедури закупівлі  договору про закупівлю;

2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону;

4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.

 

Довідково: для забезпечення належного виконання договору про закупівлю учасником-переможцем процедури закупівлі та недопущення необґрунтованого невиконання зобов’язань за договором про закупівлю замовник може передбачити положення щодо внесення учасником-переможцем забезпечення виконання договору про закупівлю.

Зразок                                                                                                                         
Додаток 1

(заповнюється Замовником)

МІСЦЕ ТА ОБСЯГ НАДАННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ

(деталізація послуг зазначається Замовником самостійно)

з/п

Повна назва навчального закладу
(код ЄДРПОУ)

Адреса фактичного місцезнаходження навчального закладу

Кількість днів харчування

*Кількість  дітей

 

*Кількість дітей

групи продовженого дня

*Кількість  дітей

в дошкільній групі

 

Діти від 6  до 11 років

Діти від 11  до 14 років

Діти від 14 до 18 років

 

Діти від 6 до 11 років

Діти від 11 
до 14 років

Діти від 14 до 18 років

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Категорія та група дітей зазначаються Замовником самостійно в окремих стовпцях.

Зразок                                                                                                                      

Додаток 2

Увага!!!! Дана форма пропозиції оновлена подається переможцем у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Форма Тендерна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми та заповнює всі необхідні графи.

Тендерна пропозиція

Ми, ___________________________________________________(зазначається повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи підприємця – учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю ДК 021:2015:55520000-1-Кейтерингові послуги (деталізація назви послуг зазначається Замовником самостійно).

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору про закупівлю за наступною ціною:

№ з/п

Категорія дітей

Кількість дітей

Кількість днів харчування

Ціна за харчування однієї дитини протягом одного дня, грн.,
(без ПДВ)

Ціна за харчування однієї дитини протягом визначеної кількості днів, грн., (Графа 3)
(без ПДВ)

Ціна за харчування дітей в визначеній кількості
(Графа 2) протягом визначеного терміну, грн., (Графа 3)
(без ПДВ)

Графа 1

Графа 2

Графа 3

Графа 4

Графа 5

Графа 6

 

Послуга гарячого харчування учнів в навчальний період

1

Діти від 6 до 11 років

 

 

2

Діти від 11 до 14 років

 

 

3

Діти від 14 до 18 років

 

 

4

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн. (без  ПДВ):

*При розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасником враховується вартість всіх витрат, пов’язаних з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі (умов договору про закупівлю) щодо надання послуг, включаючи всі супутні витрати (в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору про закупівлю, включаючи витрати на страхування, податки та збори (обов’язкові платежі тощо), що сплачуються або мають бути сплачені Учасником).

Ціна зазначається Учасниками з урахуванням Закону України «Про податок на додану вартість, згідно визначеної ціни робиться запис «з ПДВ» або «без ПДВ». Розрядність знаків в ціні не повинна перевищувати двох знаків після коми.

Довідково: Формат таблиці залежить від фактичних потреб замовника у конкретній закупівлі та може змінюватися.

1. До рішення про намір укласти договір про закупівлю з нашим підприємством, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір про закупівлю з нами, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути прийняте рішення про намір укласти договір про закупівлю Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації  та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”.

5. Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).

Зразок                                                                                                                                   

Додаток 3

Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію Учасників про відповідність їх таким критеріям:

№ п/п

Кваліфікаційні критерії

Документи,  які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям

1.

ЗРАЗОК

Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

Довідка за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) у відповідності до Форми 1 (зазначається, якщо Замовник передбачає подання довідки у відповідності до передбаченої тендерною документацією форми), в якій зазначається інформація щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, достатніх для виконання умов договору про закупівлю із надання послуг щодо предмету закупівлі протягом встановленого цією документацією періоду, а саме:

1) складських приміщень для зберігання продуктів харчування відповідно до Додатку 1 до Наказу Мінекономрозвитку від 03.12.2020 № 2532, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2020 за № 1275/35558*;

2) виробничих приміщень (наявність харчоблоку) відповідно до Додатку 1 до Наказу Мінекономрозвитку від 03.12.2020 № 2532, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2020 за № 1275/35558**;

Примітка: виробничі та складські приміщення повинні бути оснащені технологічним і холодильним обладнанням, малоцінним інвентарем, зокрема, столовим і кухонним посудом, засобами вимірювання (ваги, термометри, тощо), а також кухонним інвентарем відповідно до Наказу Мінекономрозвитку від 03.12.2020 № 2532 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2020 за № 1275/35558.

3)електромеханічного, холодильного, посудомийного, теплового, технологічного обладнання та малоцінного інвентаря (кухонний посуд та кухонний інвентар тощо);

Довідково: перелік обладнання для надання послуги деталізується Замовником

4)автотранспорту для перевезення продуктів харчування, готових страв та виробів***.

У довідці щодо наявності в Учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, достатніх для виконання умов договору про закупівлю із надання послуг щодо предмету закупівлі, вказується обладнання яким володіє, користується Учасник, правові підстави такого користування та найменування технічних засобів, обладнання, механізмів, інших виробничих об’єктів, інформація про які повинна співпадати та бути взаємопов’язаною із підтверджуючими документами, що надаються за змістом тендерної документації.

* Документи (або їх копії, завірені належним чином таким Учасником), що підтверджують право власності або користування складськими приміщеннями:

1)      договори про право власності або інші правочини, що підтверджують право власності Учасника процедури закупівлі на об’єкти матеріально-технічної бази;

2)      договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу об’єктів матеріально-технічної бази та інші правочини, передбачені законодавством (у разі, якщо об’єкти матеріально-технічної бази належать Учаснику процедури закупівлі не на праві власності);

3)      акти приймання-передачі об’єктів матеріально-технічної бази або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому підпункті, або законодавством, що підтверджують передання Учаснику процедури закупівлі об’єктів матеріально-технічної бази, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною яких є третя особа, яка не є власником матеріально-технічної бази.

** Документи (або їх копії, завірені належним чином таким Учасником), що підтверджують право власності або користування виробничими приміщеннями (харчоблоком):

1)      договори про право власності або інші правочини, що підтверджують право власності Учасника процедури закупівлі на об’єкти матеріально-технічної бази;

2)      договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу об’єктів матеріально-технічної бази та інші правочини, передбачені законодавством (у разі, якщо об’єкти матеріально-технічної бази належать Учаснику процедури закупівлі не на праві власності;

3)      акти приймання-передачі об’єктів матеріально-технічної бази або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому підпункті, або законодавством, що підтверджують передання Учаснику процедури закупівлі об’єктів матеріально-технічної бази, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною якого є третя особа, яка не є власником матеріально-технічної бази.

*** Документи (або їх копії, завірені належним чином таким Учасником), що підтверджують право власності або користування автотранспортом:

1)      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або інший документ, який відповідно до законодавства, посвідчує право власності;

2)      договори оренди/суборенди, лізингу/сублізингу транспортного засобу та інші правочини, передбачені законодавством (у разі, якщо транспортний засіб належить Учаснику процедури закупівлі не на праві власності);

3)      акт приймання-передачі транспортного засобу або інші документи, передбачені умовами договорів, зазначених у цьому пункті, або законодавством, що підтверджують передачу Учаснику процедури закупівлі транспортного засобу, у тому числі передбачені умовами договорів суборенди, сублізингу та інших правочинів, стороною яких є третя особа, яка не є власником транспортного засобу;

4)      документ, копія якого належним чином завірена власником транспортного засобу, що підтверджує його право власності на транспортний засіб, у разі якщо Учасником отримано зазначений транспортний засіб за договором суборенди, сублізингу або іншим правочином, стороною якого є третя особа, яка не є власником транспортного засобу;

5)      договори суборенди, сублізингу транспортного засобу або інші правочини, укладені власником з третьою особою, яка не є власником транспортного засобу, та які підтверджують право орендодавця, лізингодавця та цієї третьої особи надавати її у користування.

Для підтвердження належного стану обладнання та матеріально-технічної бази, зазначених Учасником у вищевказаній довідці, Учасники у складі тендерної документації подають копії наступних документів:

–          рішення компетентного органу про державну реєстрацію потужності та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу (відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”);

–          експлуатаційного дозволу, виданого компетентним органом на потужності (об’єкти) зі зберігання продуктів харчування (відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”);

–          останнього акту (актів) обстеження складських та виробничих приміщень, виданого територіальними органами Держпродспоживслужби, щодо відповідності приміщення санітарним та іншим вимогам, встановлених законодавством, щодо надання послуг з організації харчування;

–          договору на санітарну обробку (на надання послуг з дезінфекції, дезінсекції, дератизації) складських приміщень та виробничих приміщень (харчоблоку);

–          договору на дезінфекцію автотранспорту, дійсного протягом строку дії договору про закупівлю, що буде укладено, відповідно до статті 44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

–          сертифікату на систему управління якістю продукції ISO 9001:2015, дійсного на дату подання тендерної пропозиції, разом зі звітом про перевірку системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2015, звітом за результатами наглядового аудиту та рішенням щодо можливості видачі вказаного сертифікату;

–          сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000:2007, дійсного на дату подання тендерної пропозиції, разом зі звітом за результатами наглядового аудиту;

–          сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000:2019, дійсного на дату подання тендерної пропозиції.

Примітка: Замовник може використовувати Форму 1, зазначену у цій тендерній документації, або надати право Учаснику подати довідку в довільній формі.

2.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) у відповідності до Форми 2 (зазначається, якщо Замовник передбачає подання довідки у відповідності до передбаченої тендерною документацією форми), в якій зазначається інформація щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучені для надання послуг з організації харчування, що є предметом закупівлі, які мають необхідні знання та досвід (освіта, посада, кваліфікація тощо)*.

За довідкою щодо наявності в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід для надання послуг з предмета закупівлі, інформація про яких повинна співпадати та бути взаємопов’язаною із підтверджуючими документами, що надаються за змістом тендерної документації.

Учасник повинен мати працівників, які пройшли підготовку за курсом вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів згідно ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 22000:2019 та отримали відповідні свідоцтва (надати в складі тендерної пропозиції копії таких свідоцтв по кожному ДСТУ ISO).

*Документи, що підтверджують трудові відносини, освіту (кваліфікацію), досвід тощо.

1)      трудова книжка; або

2)      наказ про призначення на посаду, наказ про сумісництво (за наявності); або

3)      цивільно-правова угода з особами, що будуть задіяні Учасником процедури закупівлі протягом усього терміну виконання договору про закупівлю; або

4)      інші документи, передбачені законодавством, та які підтверджують наявність правовідносин Учасника процедури закупівлі з відповідними працівниками;

5)      документ про освіту відповідних працівників, документальне підтвердження проходження такими працівниками навчання з питань гігієни та розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

6)      чинні особові медичні книжки працівників (кухарів, водія, експедитора, за наявності вантажника тощо) що мають безпосереднє відношення до роботи за зазначеним предметом закупівлі  відповідно до Наказу МОЗ України від 21.02.2013 № 150 – перша та остання сторінки із відміткою про допуск до роботи та відмітками про проходження ними обов’язкового профілактичного медичного огляду. Стосується виключно тих працівників, які безпосередньо беруть участь у приготуванні, транспортуванні, зберіганні та видачі продуктів харчування, готових страв та виробів.

Довідково: Розрахунок чисельності працівників (технолог, повар, кухонний робітник, комірник тощо), які безпосередньо беруть участь у наданні Послуг, рекомендовано здійснювати відповідно до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 N 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за                                N 1308/18603 з урахуванням змін, що вносяться до них.

Примітка: Замовник може використовувати Форму 2, зазначену у цій тендерній документації, або надати право Учаснику подати довідку в довільній формі.

3.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Довідка за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) у відповідності до Форми 3 (зазначається, якщо Замовник передбачає подання довідки у відповідності до передбаченої тендерною документацією форми), про досвід виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів).

За довідкою про досвід виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів), інформація про який (які) повинна співпадати та бути взаємопов’язаною із підтверджуючими документами, що надаються за змістом тендерної документації.

Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори про надання аналогічних послуг відповідно до предмету даної закупівлі.

Не може вважатись аналогічним договором такий договір, при якому не прослідковується повний цикл приготування та доставки гарячого харчування, а саме: разові та поодинокі договори на кейтерингові послуги під час проведення короткострокових заходів, зокрема, але не виключно фестивалів, свят, конкурсів, концертів, виставок, конференцій, семінарів та інші договори в яких передбачено виключно разове короткострокове (одноденне) харчування.

Разом з довідкою Учасник надає копію(ї) аналогічного (аналогічних) договору (договорів), не менше одного повністю виконаного договору, що підтверджує досвід виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

На підтвердження наданої(-их) копії(-й) договору (договорів) Учасник надає копії документів (у тому числі, але не виключно, акти виконання робіт, акти про надані послуги, копії документів, що підтверджують здійснення оплати за надані послуги із банківських установ, копії додаткових угод до договору тощо), що підтверджують виконання зобов’язань, що передбачені договором (договорами).

Примітка: Замовник може використовувати Форму 3, зазначену у цій тендерній документації, або надати право Учаснику подати довідку в довільній формі.

4.

Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю

Приклад:

“Учасник надає копію фінансової звітності за ____________ (вказати період) з підтвердженням обсягу річного доходу (виручки) у розмірі не менше ніж _______ (вказується %) від очікуваної вартості предмета закупівлі.”.

Довідково: Замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).

5.

Інші документи

Інші документи (для Учасників – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців):

1.      1. Довідка за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) у відповідності до Форми 4 (зазначається, якщо Замовник передбачає подання довідки у відповідності до передбаченої тендерною документацією форми), яка містить відомості про Учасника/субпідрядника у разі наявності:

–          найменування Учасника/субпідрядника у разі наявності;

–          реквізити (місцезнаходження, телефон, факс);

–          керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

–          інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватись оплата за договором в разі акцепту.

2. Інформаційна довідка в довільній формі щодо незастосування до Учасника санкцій відповідно до Закону України «Про санкції» та чинного законодавства України.

3. Гарантійний лист в довільній формі, в якому гарантує застосування заходів із захисту довкілля.

4. Копію чинного у період дії договору про закупівлю договору на утилізацію відходів.

Примітка:

Замовник може використовувати Форму 4, зазначену у цій тендерній документації, або надати право Учаснику подати довідку в довільній формі.

* Документи, що складаються Учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом та печаткою (у разі її використання) Учасника. Копії документів мають бути підписані уповноваженою особою Учасника та завірені печаткою (у разі її використання) Учасника. Вимога про засвідчення документів печаткою та підписом уповноваженої особи, не стосується випадків, коли такі документи надаються Учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або іншого підпису передбаченого Законом України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП або інший підпис передбачений Законом України “Про електронні довірчі послуги” Учасника на сайті центрального засвідчувального органу. Під час перевірки КЕП або іншого підпису передбаченого Законом України “Про електронні довірчі послуги” повинні відображатися прізвище та ініціали особи (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації Учасник вважається таким, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до Учасника відповідно до законодавства та його пропозицію буде відхилено.Учасники – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією, подають у складі тендерної пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані (у разі наявності). Такі документи надаються разом із документальним підтвердженням легалізації документу в Україні та завіреним належним чином перекладом на українську мову.

Форма 1

Довідка, яка містить відомості про наявність в Учасника обладнання,
матеріально-технічної бази та технологій, достатнього для виконання умов договору про закупівлю із надання послуг щодо предмету закупівлі протягом встановленого цією документацією періоду*

1. Склад або складські приміщення.

Адреса

Площа (кв.м)

Документ, що підтверджує право власності або користування 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи*

№, термін дії

1

2

3

4

5

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                            Підпис / М.П.                                      П.І.Б.

2. Виробничі приміщення (харчоблок).

Адреса

Площа (кв.м)

Документ, що підтверджує право власності або користування

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи*

№, термін дії

1

2

3

4

5

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                            Підпис / М.П.                                      П.І.Б.

3. Обладнання та малоцінний інвентар.

Назва

Кількість одиниць

Документ, що підтверджує право власності або користування *

(довідка про наявність обладнання та малоцінного інвентарю на балансі (для юридичних осіб), договір оренди або інші документи: договір купівлі-продажу, технічний паспорт.

1

2

3

4

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                            Підпис / М.П.                                      П.І.Б.

4. Автотранспорт.

Назва

Державнийномер

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

Документ, що підтверджує право власності або користування * (довідка про наявність на балансі (для юридичних осіб), договір оренди або інші документи: договір купівлі-продажу

1

2

3

4

5

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                            Підпис / М.П.                                      П.І.Б.

*Копії документів, що підтверджують зазначену у формі інформацію, завірені Учасником, обов’язково додаються до цієї форми.

Форма 2

Довідка, яка містить відомості про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід для надання послуг з предмета даної закупівлі*

 № з/п

Посада

ПІБ

Освіта (кваліфікація)

Досвід

Підтвердження трудових відносин

Форма зайнятості (основна чи за сумісництвом)

1

2

3

4

5

6

7

_______________                 __________________                       ____________________
Посада                                       Підпис / М.П.                                           П.І.Б.

*Копії документів, що підтверджують зазначену у формі інформацію, завірені Учасником, обов’язково додаються до цієї форми.

Форма 3

Довідка

про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів)*

№ з/п

Найменування Замовника, якому здійснювалося надання аналогічних послуг

 

Предмет договору

 

Сума

 

Рік виконання

Контактна особа Замовника, телефон

1

2

3

4

5

6

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                       Підпис / М.П.                                           П.І.Б.

*Копії документів, що підтверджують зазначену у формі інформацію завірені Учасником, обов’язково додаються до цієї форми.

Форма 4

Довідка, відомості про Учасника/субпідрядника у разі наявності

1

Повне найменування Учасника

/субпідрядника у разі наявності

2

Скорочене найменування Учасника

/субпідрядника у разі наявності

3

Юридична адреса  учасника

/субпідрядника (у разі залучення субпідрядника)

4

Фактична адреса (місцезнаходження) учасника/субпідрядника (у разі залучення субпідрядника)

5

Телефон / факс  учасника

/субпідрядника (у разі залучення субпідрядника)

6

Електронна адреса  учасника

/субпідрядника (у разі залучення субпідрядника)

7

Банківські реквізити Учасника

8

Керівник Учасника

/субпідрядника (у разі залучення субпідрядника)

– посада згідно з установчими документами;

– прізвище, ім’я, по батькові;

-контактні телефони (в тому числі мобільний).

9

Відомості про учасника/субпідрядника у разі наявності

_______________                  __________________                       ____________________
Посада                                            Підпис / М.П.                                      П.І.Б.

Зразок                                                                                                                                  

Додаток 4

Перелік документів для переможця процедури закупівель, що надаються для підтвердження відсутності підстав визначених статтею 17 Закону, а також документи, що надаються для укладання договору про закупівлю

1. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен через електронну систему закупівель надати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:

1.

Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12 частини першої статті 17 Закону – довідка про відсутність у службової (посадової) особи Учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка уповноважена представляти інтереси Учасника, не знятої чи не погашеної у встановленому законом порядку судимості за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) та за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми), за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом (далі – Довідка).

Довідка повинна бути видана не більше шестидесятиденної давнини відносно дати подання документа. Довідку можна швидко отримати онлайн скориставшись сервісом МВС України: https://dpvs.hsc.gov.ua.

*Службовою (посадовою) особою Учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію та яка уповноважена представляти інтереси Учасника, вважається особа (особи), яка (які) підписала документи тендерної пропозиції та пройшла електронну ідентифікацію в електронній системі закупівель за допомогою кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису  (автентифікацію): після внесення інформації в електронні поля наклала кваліфікований електронний підпис посадової особи.

2.

Якщо, згідно з інформацією, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в переможця процедури закупівлі є заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець процедури закупівлі може надати документальне підтвердження здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації Учасника. Не надання такого документального підтвердження протягом встановленого строку, свідчить про наявність відповідної підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.

3.

Довідка довільної форми про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

або документальне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням Учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з Учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

Відповідно до частини 5 статті 17 Закону замовник не вимагає від переможця документального підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 2, 3, 8, частини першої статті 17 Закону публічної інформації, оскільки така інформація оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Зразок                                                                                                                             

Додаток № 5

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника (у разі наявності)

Інформація

 про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДК 021:2015:55520000-1-Кейтерингові послуги

(деталізація назви послуги зазначається Замовником самостійно)

Харчування здобувачів освіти/дітей повинно повністю відповідати фізіологічній потребі дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до статево-вікових особливостей,  а також вимогам санітарного законодавства та нормам харчування, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.

Учасник розраховує ціну послуги відповідно до примірного чотиритижневого сезонного меню для різних вікових груп, що також враховують особливі дієтичні потреби здобувачів освіти/дітей (у разі їх наявності), потребу у лікувальному харчуванню ( у разі прийняття відповідного рішення засновником закладу освіти) та сезонність (осінь, зима, весна, літо).

Кількість учнів може змінюватись відповідно до фактичного відвідування.

Учасник також враховує, що протягом року змінюється віковий та кількісний склад здобувачів освіти/дітей, а також необхідність в організації дієтичного та, можливо, лікувального харчування, тому можливі зміни в кількості здобувачів освіти/дітей в кожній віковій групі та потребі у дієтичному та лікувальному харчуванні.

Учасник має врахувати та суворо дотримуватися графіку харчування здобувачів освіти/дітей визначеного керівником закладу освіти.

Учасник  під час надання послуг повинен передбачити заходи із захисту довкілля, а саме надати гарантійний лист в довільній формі в якому гарантує застосування заходів із захисту довкілля та описом технології застосування щодо забезпечення утилізації відходів з копією чинного у період дії договору про закупівлю договору на утилізацію відходів.

Виробничі приміщення Учасника мають бути укомплектовані кваліфікованими кадрами, з обов’язковим проходженням ними медичних оглядів відповідно до норм чинного законодавства України. А також наявність в Учасника кваліфікованих кадрів з обов’язковим проходженням ними медичних оглядів відповідно до норм чинного законодавства України, які будуть безпосередньо здійснювати доставку та видачу готових страв, продуктів страв (водія, експедитора, за наявності вантажника тощо).

Продукти, які використовуються під час приготування їжі, повинні мати всі необхідні відповідно до законодавства документи, що підтверджують їх якість та безпечність, та відповідати гігієнічним вимогам до харчових продуктів.

Учасник забезпечує суворе дотримання правил приймання продуктів, які використовуються під час надання кейтерингових послуг, а також умов і строків зберігання і реалізації продуктів, що швидко псуються. Продукти харчування, які використовуються під час надання кейтерингових послуг повинні мати, зокрема, упаковку (тару), кожна партія пронумерована, тобто на упаковці (тарі) повинна бути зазначена дата виготовлення, термін зберігання та термін реалізації, назва виробника. Учасник забезпечує належне санітарне утримання виробничих приміщень, обладнання та інвентарю.

Приготування калорійних високоякісних страв повинно здійснюватися з використанням сировини, яка повинна відповідати вимогам чинного законодавства України та з чітким дотриманням термінів реалізації з використанням власної матеріально-технічної бази Учасника, готові страви та вироби повинні доставлятись безпосередньо до місця надання послуг (закладу освіти) згідно договору про закупівлю.

Під час надання послуг Учасник забезпечує безперешкодний доступ на харчоблок працівникам Замовника, здійснюючи контроль і нагляд, для проведення перевірки відповідності зберігання, транспортування, реалізації і використання харчових продуктів та/або готових страв та виробів.

З метою проведення щоденного бракеражу харчових продуктів та/або готових страв і виробів, що постачаються у заклад освіти, відповідним наказом керівника закладу освіти створюється бракеражна комісія. Відповідно до п.19 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 керівник закладу освіти забезпечує своєчасне планування та організацію харчування у закладі, координує роботу бракеражної комісії та визначає склад бракеражної комісії відповідно до чинного законодавства України. Бракеражна комісія діє відповідно до затвердженого положення та норм чинного законодавства України.Інформація про проведений бракераж вноситься до відповідного бракеражного журналу окремо за кожним харчовим продуктом та готовою стравою, що надходять до закладу освіти, у хронологічному порядку. У разі встановлення недоброякісності харчових продуктів так/або готових страв, виявлення нестачі або надлишку харчового продукту та/або готової страви складається акт бракеражу. Недоброякісні харчові продукти та/або готові страви разом з актом бракеражу повертаються постачальнику, про що повідомляється засновнику (засновникам) відповідного закладу освіти. У такому разі постачальник повинен забезпечити постачання аналогічних харчових продуктів відповідно до умов договору в одноденний строк. У разі повернення постачальнику готових страв їх заміна повинна бути проведена не пізніше ніж протягом двох годин. (у відповідності до вимог п.24 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305) та забезпечено дотримання вимог щодо відбору і зберігання добових проб страв. Учасником має забезпечуватися щоденне надання контрольної порції та порції, з якої відбираються проби відповідно до п.30 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305.

Кількість здобувачів освіти/дітей на харчування узгоджується керівником закладу освіти кожного дня.

Для транспортування харчових продуктів з баз та транспортування готової продукції у заклади освіти, повинен використовуватися автотранспорт, що має дозвіл Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для перевезення харчових продуктів, рішення про державну реєстрацію потужності на транспортування, або лист щодо державної реєстрації потужності на транспортування. Автотранспорт дляперевезення харчових продуктів має бути чистим. Щодня, а в разі забруднення транспорту і після кожного перевезення харчових продуктів, він повинен промиватися.

Перевезення готових страв повинно здійснюватися в герметичній упаковці та/або іншій тарі. Упаковка (контейнер, термовідро, термобокс, термоконтейнер) та/або інша тара, у тому числі зворотна тара, які є багаторазовими, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленими із гладких, нетоксичних матеріалів, придатних до миття;

2) утримуватись у непошкодженому стані;

3) бути стійкими до дії мийних та дезінфекційних засобів.

Після кожного використання упаковка (контейнер, термовідро, термобокс, термоконтейнер) та/або інша тара, у тому числі зворотна тара, які є багаторазовими, мають митися, просушуватися та в разі потреби дезінфікуватися. Харчові продукти перевозяться з дотриманням вимог щодо температурного режиму, який унеможливлює розмноження мікроорганізмів, формування токсинів, та з забезпеченням такого розділення харчових продуктів, що унеможливлює їх забруднення.

Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані надати скановані акт інспектування або лист територіального органу Держпродспоживслужби, що підтверджує додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти (згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 4477 «Про затвердження форми акту складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання оператором ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин); акт інспектування або лист територіального органу Держпродспоживслужби, складений за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.08.2019 № 446 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР») видані на складські приміщення).

Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані надати договір із акредитованою лабораторією на дослідження готових страв строк дії якого перевищує строк надання послуги за даною закупівлею, технічні умови на продукцію власного виробництва зареєстровані у встановленому законодавством України порядку, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи технічних умов на продукцію власного виробництва.

Забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан їдалень, та не використовувати приміщення для їдалень в інших цілях, забезпечити в необхідній кількості сучасними дезінфікуючими засобами та створити запас миючих та сучасних дезінфікуючих засобів згідно з вимогами чинного законодавства.

На вимогу закладу освіти Учасник повинен надати документи про якість та безпечність на усі продукти харчування, які використовуються для надання послуг.

Замовнику з метою правильного планування та організації харчування, а також ведення відповідної документації пов’язаної з таким плануванням та організацією харчування в закладах освіти рекомендується використовувати ліцензійну автоматизовану систему (програмно-апаратний комплекс), основним завданням якої буде забезпечення процесу ведення документації по організації збалансованого харчування здобувачів освіти/дітей, складання щоденного меню-розкладу відповідно до вікових норм харчування та враховуючи специфіку закладу освіти і сезонність продуктів харчування, обчислення вартості харчування по кожній з вікових груп, моніторинг поставок у розрізі постачальників по датах, контролю якості харчування та відповідно прозорого використання бюджетних коштів направлених на харчування дітей в закладах освіти. Така ліцензійна автоматизована система має забезпечувати можливість відмовитись закладам освіти від паперового документообігу, пришвидшити обіг звітності та статистичних даних під час планування та організації харчування в закладах освіти, а також забезпечити можливість постійного онлайн-інформування батьків про склад страв, наявність продуктів, розрахунок фактичної вартості харчування їхньої дитини, а також наявності алергенів відповідно до системи НАССР.

Учасник (виконавець) повинен використовувати наступні документи та враховувати законодавчі акти:

1. Закон України «Про дитяче харчування»;

2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість».

5. Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205;

6. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, субпродуктів, що містять синтетичні барвники;

7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил»;

8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Учасник (виконавець) несе відповідальність за якість та безпеку готової продукції, яка видається до споживання згідно норм чинного законодавства України.

Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи                                                    

Підпис   

Зразок                                                                                                                                  

Додаток 6

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № ______

___________                                                                         «__» ____________202__ року

________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ___________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та ____________________________________ в особі ___________________________, що діє на підставі ______________________________________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України  «Про публічні закупівлі» уклали цей Договір про закупіавлю (далі – Договір) за результатами процедури закупівлі/спрощеної закупівлі ID______________ про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, надавати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти ці послуги та оплатити їх.

1.2.   Найменування послуг: код ДК 021:2015: 55520000-1 – Кейтерингові послуги (деталізація назви послуг зазначається Замовником самостійно) (далі – послуги).

1.3. Кількість/обсяг послуг, які надаються за цим Договором, зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Послуги надаються відповідно до дислокації закладу(-ів) освіти (Додаток № 2 до цього Договору) та сформованих узгоджених заявок щодо кількості дітей на харчування з урахуванням вимог Розділу 5 цього Договору.

1.5. Обсяг послуги закупівлі може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків Замовника, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, згідно статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі”, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

1.6. Договірні зобов’язання Замовника виникають при наявності відповідних бюджетних асигнувань.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати послуги, передбачені цим Договором, Замовнику, якість яких відповідає нормам харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2. Виконавець повинен забезпечити виконання норм харчування у закладах освіти згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

2.3. Продукти харчування, з яких виготовляються готові страви повинні відповідати чинним нормам законодавства України з питань безпечності та якості харчових продуктів, а також мати термін придатності не менше 75 % від загального терміну зберігання.

2.4. Виконавець зобов’язується проводити закупівлю продуктів харчування та продовольчої сировини, які будуть використовуватися для приготування їжі, що відповідають вимогам законодавства щодо їх безпеки і якості (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та мають документи, які підтверджують якість та походження продуктів харчування (декларація виробника, сертифікат якості товару, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

2.5. Виконавець зобов’язується при обробленні сировини, виготовленні страв та виробів дотримуватись усіх технологічних процесів та санітарних норм згідно з нормативно-технологічною документацією. Виконавець при обробленні сировини, виготовленні страв та виробів повинен враховувати пропозиції та зауваження зі сторони адміністрації закладу освіти, здобувачів освіти/дітей, батьківського комітету та інших учасників освітнього процесу щодо якості страв та їх асортименту.

2.6. Виконавець зобов’язується дотримуватися вимог законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, де готуються страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування здобувачів освіти/дітей, а також вимог законодавства про проходження працівниками санітарного огляду.

2.7. Обов’язкова наявність медичних книжок у працівників виробничих приміщень та працівників, які  безпосередньо здійснюють видачу та доставку готових страв, продуктів харчування з відміткою про своєчасне проходження медичного огляду, за формою, встановленою чинним законодавством України. Виконавець забезпечує наявність журналу щоденного огляду працівників виробничих приміщень на гнійничкові захворювання та аптечок для надання першої медичної допомоги. Виконавець забезпечує контроль за дотриманням працівниками правил особистої гігієни.

2.8. Виконавець самостійно поставляє продукти харчування, готові страви та вироби до дислокації закладу(-ів) освіти (Додаток №2 до цього Договору). Автотранспорт повинен бути придатний для поставки продуктів харчування, що швидко псуються. Автотранспорт повинен проходити своєчасну санітарну обробку та мати відповідні довідки.

2.9. Виконавець забезпечує неухильне дотримання щоденного меню, приготування готових страв високої якості в тому числі дотримання затверджених технологічних карт.

2.10. З метою проведення щоденного бракеражу харчових продуктів та/або готових страв, що постачаються до дислокації закладу(-ів) освіти (Додаток №2 до цього Договору), відповідним наказом керівника цього(цих) закладу(закладів) освіти створюється бракеражна комісія. Керівник закладу освіти забезпечує своєчасне планування та організацію харчування у закладі, координує роботу бракеражної комісії та визначає склад бракеражної комісії відповідно до чинного законодавства України. Бракеражна комісія діє відповідно до затвердженого положення та норм чинного законодавства України. До обов’язкових завдань Бракеражної комісії відносяться, зокрема, але не виключно контроль за дотриманням Виконавцем санітарних норм і правил при організації харчування, стандартів якості готових до споживання страв. Також члени комісії опрацьовують меню і технології виробництва запропонованих у ньому страв, контролюють дотримання технологічних карт при приготуванні страв. Інформація про проведений бракераж вноситься до відповідного бракеражного журналу окремо за кожним харчовим продуктом та готовою стравою, що надходять до закладу освіти, у хронологічному порядку. У разі встановлення недоброякісності харчових продуктів так/або готових страв, виявлення нестачі або надлишку харчового продукту та/або готової страви складається акт бракеражу. Недоброякісні харчові продукти та/або готові страви разом з актом бракеражу повертаються Виконавцю, про що повідомляється засновника (засновників) закладу освіти. У такому разі Виконавець повинен забезпечити постачання аналогічних харчових продуктів відповідно до умов договору в одноденний строк. У разі повернення Виконавцю готових страв їх заміна повинна бути проведена не пізніше ніж протягом двох годин та забезпечено дотримання вимог щодо відбору і зберігання добових проб страв. Виконавцем має забезпечуватися щоденне надання контрольної порції та порції, з якої відбираються проби.

2.11. Виконавець під час виконання послуг неухильно дотримується норм Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції несе Виконавець та керівник закладу освіти.

2.12. Замовник має право при наданні послуги вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) послуг та продуктів харчування: їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Виконавця. В такому випадку Виконавець зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки зразків продуктів харчування до відповідної компетентної лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження продуктів харчування щодо якісних показників.

2.13. Виконавець зобов’язується під час надання послуг застосовувати заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить  _________ гривень без ПДВ/з ПДВ (сума прописом).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки здійснюються Замовником протягом _____ робочих днів після підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Будь-які розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні.

4.3. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки за послуги здійснюються протягом ___ робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.

4.4. Будь-які штрафні та оперативно-господарські санкції у випадку, передбаченому пунктом 4.3 цього Договору до Замовника не застосовуються.

4.5. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: _______________ (зазначається Замовником).

5.2. Доставка готових страв повинна здійснюватися Виконавцем послуги відповідно до дислокації закладу(-ів) освіти (Додаток №2 до цього Договору) та сформованих узгоджених заявок щодо кількості здобувачів освіти/дітей на харчування.

5.3. Обсяг послуги на кожен день визначається представником Виконавця за погодженням із представником Замовника (або представником навчального закладу залежно від порядку організації закупівель) відповідно до кількості фактично присутніх у навчальному закладі здобувачів освіти/дітей у цей день (кількість здобувачів освіти/дітей, які фактично отримають харчування) шляхом подання Замовником (або представником навчального закладу залежно від порядку організації закупівель) заявок у порядку, який встановлюється Виконавцем. Подання заявок здійснюється завчасно з відведенням достатнього строку для приготування їжі (доцільно прописати більш деталізовано в кожному конкретному випадку організації харчування).   

5.4. Процес організації харчування складається з визначення форми його організації, графіку харчування здобувачів освіти/дітей та з дотриманням графіку поставки Виконавцем продуктів харчування та готових страв. Харчування здобувачів освіти/дітей, постачання продуктів харчування, готових страв та інші процеси, пов’язані з організацією харчування, мають відбуватися тільки в робочі дні.

5.5. Замовник визначає та узгоджує з Виконавцем форму організації послуги харчування.

5.6. Режим харчування дітей, для яких надаються послуги за цим Договором, визначається керівником навчального закладу. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з організації харчування дітей відповідно до встановленого у навчальному закладі режиму харчування для вікових категорій дітей та у відповідності до потреби організації дієтичного лікувального харчування.

5.7. Замовник може проводити перевірку надання послуги за цим Договором в частині якості та обсягів як окремих продуктів, так і готової порції наданої послуги, для чого Замовником утворюється відповідна робоча група з числа працівників Замовника (або навчального закладу).

5.7.1. За результатами перевірки складається Акт про проведення перевірки, який підписується представниками обох Сторін.

5.7.2. Замовник з власної ініціативи має право проводити перевірки надання послуги за цим Договором (Замовником можуть бути деталізовані в договорі підстави для проведення таких перевірок, наприклад надходження до Замовника повідомлення про порушення, допущені Виконавцем під час надання послуги за цим Договором, виникнення у Замовника сумнівів щодо обсягів та/або якості наданих послуг за будь-який період тощо).

5.7.3. Виконавець зобов’язаний підписати Акт, передбачений п. 5.7.1 цього Договору. У випадку наявності заперечень чи інших зауважень Виконавець має право викласти свою окрему думку стосовно змісту Акту, про що зазначається в ньому, та зобов’язаний підписати його.

5.7.4. Замовник може залучати до проведення перевірок представників органів місцевого самоврядування, громадськості, профспілок, батьківських комітетів, інших фахівців та зацікавлених осіб з власної ініціативи або на їх вимогу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

6.1.2. Приймати надані послуги належної якості згідно з Актом приймання-передачі наданих послуг;

6.1.3. Не розголошувати без згоди Виконавця інформацію, що є конфіденційною або становить комерційну таємницю, яка стала відома Замовнику під час виконання Договору;

6.1.4. У разі зміни реквізитів повідомити Виконавця письмово протягом _____ робочих днів з дати їх зміни;

6.1.5. Сприяти представникам громадськості, профспілок, батьківських комітетів, іншим фахівцям та зацікавленим особам в здійсненні громадського контролю за наданням Виконавцем послуги належної якості.

6.1.6. Надавати Виконавцю кожного робочого дня повну інформацію про кількісний склад дітей, що харчуються, з урахуванням вікової категорії та столу для дієтичного харчування.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем (наявність постійних скарг, ненадання або неякісне надання послуги, постачання неякісних продуктів харчування, відсутність медичного огляду у працівників виробничих приміщень, працівників, які безпосередньо здійснюють доставку та видачу готових страв, продуктів харчування тощо), письмово повідомивши про це Виконавця за 5 робочих днів до такого розірвання.

6.2.2. Вимагати від Виконавця своєчасного та належного виконання умов цього Договору;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуги та ціну цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків;

6.2.4. Повернути Виконавцю Акт приймання-передачі наданих послуг у разі неналежного його оформлення (відсутності печатки, підписів, наявність арифметичних помилок, недостовірної інформації тощо) та/або у разі надання послуг Виконавцем неналежної якості (доцільно Замовником в договорі прописати деталізовано, що є послугами неналежної якості);

6.2.5. Щоденно здійснювати контроль за якістю харчування;

6.2.6. Проводити перевірки надання Виконавцем послуги з організації харчування дітей у частині якості та кількості надання послуги;

6.2.7. Контролювати обсяги послуг, що надаються за цим Договором, у тому числі шляхом перевірки журналів обліку дітей, які харчуються;

6.2.8. Щоденно здійснювати перевірку виходу харчового продукту і страви в цілому, дотримання натуральних норм харчування та наявності медичних книжок працівників Виконавця;

6.2.9. У разі необхідності вимагати проведення лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви), їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Виконавця;

6.2.10. У разі встановлення Замовником або його уповноваженими представниками залишків готової страви/відходів більше ніж 50 % від загального обсягу наданої послуги на день вагового контролю, Замовник вважає, що послуга Виконавцем не надана та не підлягає оплаті;

6.2.11. Вносити зміни до цього Договору у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, за погодженням з Виконавцем.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити приготування їжі за рахунок власних виробничих потужностей (виробничих приміщень) відповідно до умов цього Договору і здійснити доставку продуктів харчування та готових страв в строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору:

6.3.3. Під час надання послуг дотримуватись примірного чотиритижневого сезонного меню погодженого з Держпродспоживслужбою та директором навчального закладу (Замовником може бути визначений інший алгоритм);

6.3.4. Дотримуватися норм харчування відповідно до вимог законодавства, яке регулює надання послуг громадського харчування;

6.3.5. Мати в наявності (за необхідності пред’явити) документи, встановлені нормативно-правовими актами України, що засвідчують якість та безпеку, дату та місце виготовлення продуктів харчування, які закуповуються для харчування здобувачів освіти/дітей;

6.3.6. Спільно з Замовником (або дирекцією навчального закладу – визначається Замовником) щоденно оформляти акти реалізації страв;

6.3.7. Забезпечити приміщення, де буде здійснюватися безпосереднє харчування здобувачів освіти/дітей, належним кухонним інвентарем у достатній кількості, миючими засобами тощо, а власних працівників – відповідним спецодягом відповідно до вимог законодавства;

6.3.8. Мати спеціалізований персонал для забезпечення якісного надання послуги;

6.3.9. Забезпечувати приготування їжі лише з безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримуватись умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконувати норми харчування;

6.3.10. Організовувати доставку автотранспортом продуктів харчування, готових страв, а також вивіз тари з приміщень, де буде здійснюватися безпосереднє харчування здобувачів освіти/дітей (Замовником може бути визначений інший алгоритм);

6.3.11. Організувати за свій рахунок поточну дератизацію та дезінфекцію приміщень, де здійснюється видача приготовленої їжі та безпосереднє харчування здобувачів освіти/дітей;

6.3.12. Здійснювати контроль за своєчасним та належним проходженням персоналом Виконавця обов’язкових медичних та інших профілактичних оглядів відповідно до вимог законодавства;

6.3.13. На момент початку дії Договору забезпечити укладання договору на щоденний вивіз продуктових відходів;

6.3.14. На момент початку дії Договору забезпечити укладання договору, що передбачає проведення коштом Виконавця лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви);

6.3.15.  У разі зміни реквізитів повідомити Замовника письмово протягом ____ робочих днів з дати їх зміни.

6.3.16. Забезпечити безперешкодний доступ до складських та виробничих приміщень Виконавця посадових осіб Замовника для проведення перевірки відповідності виробництва, збереження і використання харчових продуктів та готових страв.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати кошти за надані послуги;

6.4.2. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку (порядок розірвання може бути прописаний в договорі або відповідно до норм законодавства) у разі невиконання зобов’язань Замовником за цим Договором, письмово повідомивши його за ____ днів до бажаної дати розірвання Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором;

7.2. У разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором Замовник може  вимагати сплати наступних штрафних санкцій (Замовник в кожному конкретному випадку визначає доцільний перелік можливих штрафних санкцій, наведені далі санкції не є вичерпними та обов’язковими);

7.2.1. За порушення умов цього Договору щодо якості послуги, які надаються за цим Договором, Замовник стягує з Виконавця штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

7.2.2. За порушення умов цього Договору щодо обсягів послуги, які надаються за цим Договором, Замовник стягує з Виконавця штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості не наданих у повному обсязі послуг;

7.2.3. За порушення строків виконання зобов’язання з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вартості послуг;

7.3. Факт порушення зобов’язання або невиконання умов договору фіксується у Акті про проведення перевірки і є підставою для застосування штрафних санкцій;

7.3.1. Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штрафні санкції у строки та у порядку, визначеному законодавством;

7.3.2. До претензії про сплату штрафних санкцій обов’язково додається розрахунок штрафних санкцій, де вказується за яке саме порушення накладаються штрафні санкції (посилання на пункт цього Договору, нормативно-правового акта), їх розмір та загальна сума;

7.3.3. Застосування штрафних санкцій не звільняє Виконавця від обов’язку виконання своїх зобов’язань за цим Договором;

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам під час надання послуг за цим Договором, у тому числі пов’язану з наданням неякісних послуг та іншими негативними наслідками, які можуть настати в процесі виконання цього Договору.

8. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

8.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

8.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:

– розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі прострочення строку виконання зобов’язань;

– розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі неналежного виконання зобов’язань.

(перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у цьому Договорі, не є вичерпним і Замовнику доцільно прописати в Договорі усі оперативно-господарських санкцій, які він вважає за потрібне використовувати).

8.3. У разі порушення зобов’язань Виконавцем Замовник має право на односторонню відмову від виконання свого зобов’язання, із звільненням від відповідальності за таку відмову.

8.4. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку строків та якості послуг, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин, направивши Виконавцю повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій.

8.5. Строк дії оперативно-господарської санкції визначає Замовник, але він не може перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього оперативно-господарської санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення рекомендованим листом у спосіб, передбачений пунктом 14.3 цього Договору.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються випадки та непереборна сила, перелік яких визначений ст. 14¹ Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997 № 671/97-ВР (із змінами та доповненнями).

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін.

9.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту отримання документів, що підтверджують форс-мажор, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом __________________________ (зазначається Замовником конкретний алгоритм дій). У разі виникнення вищезазначених обставин Замовник повинен здійснити оплату за фактично надані послуги.

9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідне підтвердження (свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

9.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

10.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостями.

10.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 31 грудня 202_ року, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в цьому Договорі, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

13. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

13.1. Істотними умовами цього Договору, зокрема, відповідно до статті 180 Господарського кодексу України вважаються: предмет, ціна, вимоги щодо якості надання послуги та строк дії цього Договору. Вказані умови можуть бути змінені відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” (Сторони самостійно визначають істотні умови договору відповідно до законодавства).

13.2. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, реквізити, вони повинні протягом ____ робочих днів з моменту виникнення таких змін письмово повідомляти про це другу Сторону.

13.3. Пропозиції щодо внесення змін до цього Договору може робити кожна із Сторін цього Договору.

13.4. Пропозиція Сторони щодо внесення змін до цього Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до цього Договору. Обмін інформацією щодо внесення змін до цього Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

13.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб не допускається.

14.3. Будь-яке повідомлення, що надсилається Сторонами згідно з цим Договором повинно подаватися у письмовій формі, із дотриманням відповідних процедур підтвердження отримання такого повідомлення при доставці особисто, поштою на адресу відповідної Сторони.

14.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14.5. Підписавши цей Договір. Сторони підтверджують факт досягнення згоди по всім істотним умовам надання послуги.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

1) Додаток № 1;

2) Додаток № 2.

Замовник ______________________________________ Адреса:______________________________ _____________________________________ р/р №________________________________ в ____________________________________ Код ЄДРПОУ ______________________ тел._____________________________   _____________________/________________/Виконавець ___________________________________ Адреса:______________________________ _____________________________________ р/р №________________________________ в ___________________________________ Код ЄДРПОУ ______________________ тел._____________________________   _____________________/________________/

Додаток № 1 до Договору

СПЕЦИФІКАЦІЯ

щодо закупівлі

відповідно до ДК 021:2015: 55520000-1 – Кейтерингові послуги

(деталізація назви послуги зазначається Замовником самостійно)

№ з/п

Найменування

Кількість

Послуги

шт (дітодні)

Вартість 1 дня харчування, грн., без ПДВ

Загальна сума, грн., без ПДВ

(=к.3 * к.4)

1

2

3

4

5

1

Діти від 6 до 11 років

 

 

2

Діти від 11 до 14 років

 

 

3

Діти від 14 до 18 років

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн. (без  ПДВ):

Загальна вартість пропозиції складає: _________

Підпис Замовника

Підпис Виконавця

Додаток № 2 до Договору

МІСЦЕ НАДАННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ

(деталізація послуг зазначається Замовником самостійно)

з/п

Повна назва навчального закладу
(код ЄДРПОУ)

Адреса фактичного місцезнаходження навчального закладу

 
 
 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Підпис Замовника                                                                       

Підпис Виконавця

Додаток 7

Зразок гарантійного листа про відповідність якості наданих послуг

(рекомендована форма)

(створюється на бланку Учасника)

вих. №____________ дата ______________

Учасник ________________________________________________  в особі ___________________________________ гарантує якість наданих послуг, що пропонується та даним листом засвідчує, що послуги відповідають державним стандартам та іншим вимогам, що ставляться до послуг відповідно до чинних в Україні норм і правил (впровадження системи НАССР). Послуги будуть надаватись з повним дотриманням санітарних норм .

У разі визнання нас переможцем та укладання договору про закупівлю, гарантуємо проведення досліджень товару в акредитованих лабораторіях на першу вимогу Замовника.

Виробничі потужності та/або складські приміщення _______________________________________________________ для зберігання товару повністю відповідають вимогам санітарного законодавства.

Посада та підпис посадової особи Учасника
Печатка (у разі наявності)

Додаток 8

ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ СЕЗОННЕ МЕНЮ (одноразове)

для учнів загальної середньої школи

*додається окремим файлом у форматі Excel наведено у Додатку 8 до цієї примірної тендерної документації

*Може використовуватись замовником

Меню-розклад складається на основі примірного чотиритижневого сезонного меню з урахуванням технологічної документації на страви та вироби. Заміна страв та продуктів харчування у меню-розкладі допускається у разі виникнення об’єктивних причин (проблема з постачанням або якістю чи безпечністю окремого харчового продукту) та здійснюється в межах примірного чотиритижневого сезонного меню (зокрема, меню четверга може бути запропоновано в понеділок, відповідно меню понеділка – в четвер).


І тиждень

Збірник рецептур, № розкладкиНаявні алергениНайменування стравЕнергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р.Енергетична цінність для дітей
14-18 р.
   Вихід, г525-630Вихід, г600-720Вихід, г675-810
  1-й тиждень Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал
1 2343434
  Понеділок      
ТК № 1,23 Салат з капусти, зеленого горошку та насінням соняшнику100941009410094
ТК № 3,02Я, Л, ГСкрамбл507950795079
ТК № 08,27МП,ЛСочевиця зі спеціями120185120185120185
Пром-ве вироб. Сік180891808918089
Пром-ве вироб. Хліб житній з маслом вершковим30/510450/817150/8171
ТК № 12,01 Виноград або банани свіжі100721007210072
  Всього550623550689550689
  Вівторок      
ТК № 1,01 Салат з томатів та  маринованої цибулі100561005610056
ТК № 4,13 Курка тушкована в соусі гуляш з кмином50/2011072/2815786/34189
ТК № 08,13МП, ЛКартопляне пюре з орегано120163150203150203
Пром-ве вироб.МП, ЛЙогурт 125861258612586
Пром-ве вироб. Хліб житній30685011350113
ТК № 12,01 Груші або сливи свіжі100421004210042
  Всього475525525658525689
  Середа      
ТК  №  1,25 Салат з запеченої капусти та родзинками759475947594
ТК  №  4,03МП, ЛКуліш з курячим м’ясом130/50270180/70375216/84450
ТК № 11,05МП, ЛКакао з молоком 200112200112200112
ТК № 12,01 Яблука або сливи свіжі100501005010050
  Всього535526605631655706
  Четвер      
ТК № 1,08МП, ЛСалат з моркви з сиром та сметаною100112100112100112
ТК № 6,02Р, Г, МП, ЛРиба запечена з морквою та цибулею під соусом “Бешамель”48/127172/1810796/24143
ТК № 08,04МП, ЛРис розсипчастий з орегано120164150205150205
ТК № 11,04 Кисіль ягідний200842008420084
Пром-ве вироб. Хліб цільнозерновий 30715011850118
ТК № 12,01 Яблука або груші свіжі753975397539
  Всього585542665665965701
  П’ятниця      
ТК № 8,19 Овочеве рагу з зеленим горошком150177200236200236
ТК № 07,12МП, Л, ГЗапіканка сирна  з бананом та сметаною і ягідним кюлі180/20344180/20344180/20344
ТК № 11,03 Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) 1508115081200108
  Всього300602350661400688

ІІ тиждень

Збірник рецептур, № розкладкиНаявні алергениНайменування стравЕнергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р.Енергетична цінність для дітей
14-18 р.
   Вихід, г525-630Вихід, г600-720Вихід, г675-810
  2-й тиждень Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал
1 2343434
  Понеділок      
Пром-ве вироб.МП,Л  Сир твердий 827,73827,73827,73
ТК № 1,09 Салат з квашеними огірками та свіжою капустою7552,765035,175035,17
ТК № 07,23МП,ЛВегетаріанський закритий пиріг200332200332250416
ТК № 11,04 Кисіль ягідний200842008420084
Пром-ве вироб.ГХліб цільнозерновий30715011850118
ТК № 12,01 Сливи або персики свіжі100481004810048
Всього613616608646658729
  Вівторок      
ТК № 1,18МП,ЛСалат з моркви з сиром та сметаною100112100112100112
ТК № 4,04 Плов з курячим м’ясом130/50280180/70389216/84466
Пром-ве вироб. Сік180891808918089
Пром-ве вироб.ГХліб житній30685011350113
ТК № 12,01 Кавуни, або дині свіжі100281002810028
Всього410577430731430808
  Середа      
ТК № 1,31 Салат з капусти, яблуком та селерою1006675507550
ТК № 4,09Г, Я, МП, ЛКурячі нагетси з соусом “Кетчуп”85/25200125/25287150/25342
ТК № 08,01МП,ЛГречана каша (розсипчаста) з чебрецем120133150166150166
Пром-ве вироб.МП,ЛЙогурт 125861258612586
ТК № 12,01 Сливи або персики свіжі100481004810048
  Всього445532450637450691
  Четвер   237  
ТК № 1,01 Салат з томатів та  маринованої цибулі754275425028
ТК №  6,06Р, Я, ГСтіки рибні70112105168140236
ТК № 08,26МП,Л,ГКаша пшенична (розсипчаста)120152150190150190
ТК № 11,05МП,ЛКакао з молоком 150841508415084
Пром-ве вироб.додала масло Хліб житній з маслом вершковим30/5104,0050/8170,6050/8170,60
ТК № 12,01 Груші або яблука свіжі10042,0010042,0010042,00
  Всього515537580697590751
  П’ятниця      
ТК № 08,17 Овочеве соте100851008510085
ТК № 07,10МП, Л, Г, Я,Запіканка сирна з яблуком та морквою і сметаною100/15214100/15214120/15250
ТК № 08,15МП, Л, ГКускус (розсипчастий) 120156150195150195
ТК № 11,03 Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) 200108200108200108
ТК № 12,01 Яблука або груші свіжі753975397539
  Всього495601525640525677

ІІІ тиждень

Збірник рецептур, № розкладкиНаявні алергениНайменування стравЕнергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р.Енергетична цінність для дітей
14-18 р.
   Вихід, г525-630Вихід, г600-720Вихід, г675-810
  3-й тиждень Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал
1 2343434
  Понеділок      
ТК №  1,07ЯСалат з яйцем та зеленим горошком759675967596
ТК № 08,15МП,ЛКускус (розсипчастий) 120156150195150195
ТК № 07,09МП,Л,Я,ГЗапіканка морквяно-яблучна із сметанковим соусом120/20215120/20215120/20215
ТК № 11,03 Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) 1508115081200108
ТК № 12,01 Банани свіжі 757175717571
Всього525619575658575685
  Вівторок      
ТК № 08,20МП,Л,Г,ЯКабачки в панірувальних сухарях100174100174100174
ТК № 4,11 Курка запечена в соусі “Імбирному”52/812973/1218386/14215
ТК № 08,28МП,ЛБанош120194150242150242
ТК № 11,04 Кисіль ягідний200842008420084
ТК № 12,01 Сливи або персики свіжі753675367536
Всього495617525719525751
  Середа      
ТК №  1,25 Салат з запеченої капусти та родзинками75947594100125
ТК № 08,05МП,Л,СРизотто з зеленим горошком та твердим сиром150238150238150238
Пром-ве вироб. Сік180891808918089
Пром-ве вироб.ГХліб цільнозерновий307150118  
 МП,Л,ГХліб цільнозерновий з маслом вершковим    50/8176
ТК № 12,01 Банани свіжі 757175717571
  Всього510563530610505699
  Четвер      
ТК № 1,12 Салат з морквою та імберем100631006310063
ТК № 6,01Г, Я, РРибні нагетси з соусом “Кетчуп”70/25127105/25184140/25241
ТК № 08,12МП,ЛВідварна картопля з вершковим маслом120151150189150189
ТК № 11,05МП,ЛКакао з молоком150841508415084
Пром-ве вироб.ГХліб житній 30685011350113
ТК № 12,01 Виноград755475547554
  Всього475548525688525745
  П’ятниця      
ТК № 1,13ГЦСалат з моркви, яблук з соусом “Вінегрет”503750375037
ТК № 4,09МП,Л,Я,ГКурячі нагетси з соусом “Кетчуп”85/25200125/25287150/25342
ТК № 08,01МП,ЛГречана каша (розсипчаста) з чебрецем120133120133120133
Пром-ве вироб.МП,ЛЙогурт 125861258612586
Пром-ве вироб.ГХліб цільнозерновий30715011850118
ТК № 12,01 Яблука свіжі502650265026
  Всього375553395687395742

ІV тиждень

Збірник рецептур, № розкладкиНаявні алергениНайменування стравЕнергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р.Енергетична цінність для дітей
14-18 р.
   Вихід, г525-630Вихід, г600-720Вихід, г675-810
  4-й тиждень Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал Енерго-цінність, ккал
1 2343434
  Понеділок      
ТК № 1,13ГЦСалат з морквою та яблуком, соусом “Вінегрет” 100741007410074
ТК № 4,08Г, МП, Л, ЯКурячий шніцель70149100212120255
ТК № 08,13МП, ЛКартопляне пюре з орегано120163150203150203
ТК № 11,05МП,ЛКакао з молоком 150841508415084
ТК № 12,01 Виноград або банани свіжі100721007210072
Всього540542600646620688
  Вівторок      
ТК № 08,17 Овочеве соте100851008510085
ТК № 1,46МП,ЛСалат з кисломолочного сиру, перцю солодкого з часником100121100121100121
ТК № 07,15МП,Л,ЯЗапіканка пшоняна з гарбузом та ягідним кулі150/20168250/20269250/20269
Пром-ве вироб. Сік170841708417084
Пром-ве вироб.ГХліб цільнозерновий30715011850118
  Всього400528420677420677
  Середа      
ТК № 08,14МП,Л,ГОвочі припушені з соусом “Бешамель”100741007410074
ТК №  6,06Р, Я, ГСтіки рибні70112105168140236
ТК № 08,26Г, МП,ЛКаша пшенична (розсипчаста)120143150179150179
ТК № 11,04 Кисіль ягідний200842008420084
ТК № 12,01 Сливи або персики свіжі100481004810048
Пром-ве вироб.ГХліб житній 30685011350113
  Всього620529705666740733
  Четвер      
ТК № 1,20ГЦСалат з капусти, моркви та зеленого горошку503450345034
ТК № 4,06МП, Л, Я, ГКотлета по міланські з сиром90228125317150380
ТК № 08,03МП,ЛРис (розсипчастий) з кмином120164120164120164
Пром-ве вироб.МП,ЛЙогурт 125861258612586
ТК № 12,01 Апельсини або сливи свіжі100501005010050
Всього485562520651545714
  П’ятниця      
Пром-ве вироб.МП,Л  Сир твердий 103510351035
ТК № 1,19МП, ЛСалат з моркви та капусти зі сметанно-хроновим соусом100641006410064
ТК № 8,07 Лобіо з квасолею250268250268250268
ТК № 11,03 Узвар з суміші сухофруктів (без цукру) 1508115081200108
ТК № 07,06 Яблуко каркаде100761007610076
Пром-ве вироб. Хліб житній з маслом вершковим30/510450/817150/8171
  Всього600628600695650722