Лист Мінекономіки Щодо порядку закупівель у зв’язку із COVID-19

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вих. № 3304-04/20656-06 від 25.03.2020

Щодо порядку закупівель у зв’язку із COVID-19

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у зв’язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України” від 20.03.2020 № 225 (далі – Постанова № 225) повідомляє.

Щодо змін до законодавства

Законом України від 17.03.2020 № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (далі – Закон № 530) внесено зміни до Закону України від 25.12.2015 № 922 “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та його нової редакції після введення в дію з 19 квітня 2020 року Закону України від 19.09.2019 № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”.

Ці зміни є тимчасовими, оскільки Прикінцевими положеннями розділу ІІ Закону № 530 передбачено, що вони діють протягом трьох місяців з дня його опублікування.

Зміни стосуються виведення з-під дії Закону закупівель товарів, робіт чи послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України. Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону.

Таким чином, закупівля товарів, робіт чи послуг, необхідних саме для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, здійснюється відповідно до вимог Закону № 530 згідно з Постановою № 225.

При цьому Постановою № 225 затверджені порядок проведення закупівель (далі – Порядок) та визначено перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення таких заходів (далі – перелік), який є вичерпним. Водночас до зазначеного переліку Кабінетом Міністрів України можуть вноситись зміни у разі необхідності.

Разом з тим закупівлі товарів, робіт і послуг, які містяться у вказаному переліку, однак були заплановані замовником для забезпечення поточних потреб, не направлених на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Щодо порядку проведення закупівель

Згідно з Порядком замовник має проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, за правилами, визначеними пунктами 2-11 Порядку.

Закупівлю згідно з Порядком здійснює особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі — уповноважена замовником особа), а саме службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель. Усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.

Виходячи зі змісту Порядку та ураховуючи лист Державного підприємства “Прозорро” від 24.03.2020 № 206/712/10 (копія додається), замовник здійснює такі закупівлі наступним чином:

  1. До річного плану закупівель в електронній системі закупівель вноситься необхідна інформація про закупівлю. Інформація, що стосується технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, вимог до учасника, ціни та строку поставки товарів або виконання робіт чи послуг, підвантажується в об’єкт плану через особистий кабінет на авторизованому електронному майданчику. Моментом оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель є оприлюднення замовником інформації в річному плані закупівель. Водночас оприлюднення інформації в річному плані закупівель є початком для відліку 48 годин до укладення договору. Протягом цього часу учасник подає свої пропозиції замовнику, а замовник проводить переговори та приймає необхідні рішення для укладання договору та здійснення закупівлі.
  2. Замовником поза електронною системою закупівель проводяться переговори у форматі, прийнятному для сторін. Проведення переговорів здійснюється з одним або декількома учасниками. Під час переговорів замовником розглядається пропозиція учасника щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, ціни та строку поставки товарів або виконання робіт чи послуг, які зазначалися в інформації, оприлюдненій в річному плані. До того ж замовник має перевірити відсутність підстав для відмови в участі у закупівлі згідно з підпунктами 1-13 пункту 7 та пункту 8 Порядку. Замовник зобов’язаний відмовити учаснику в участі у переговорах за наявності обставин, передбачених пунктом 7 Порядку. У свою чергу, учасник під час подання пропозиції може підтверджувати відсутність таких підстав інформацією в довільній формі. Водночас Порядок не містить вимог щодо оприлюднення в електронній системі закупівель пропозицій учасників.
  3. Сторони можуть укласти договір про закупівлю після оприлюднення інформації та проведення переговорів, тобто не раніше ніж через 48 годин з моменту оприлюднення замовником інформації в річному плані закупівель.
  4. Замовник протягом одного дня з дня укладення договору звітує за результатами здійсненої закупівлі шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про укладений договір, договору про закупівлю та всіх додатків до нього.
  5. Замовник протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання оприлюднює звіт про виконання договору.

При цьому в електронній системі закупівель реалізовано функціонал, який дозволяє при оприлюдненні звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, надавати ознаку щодо COVID-19 закупівлям, які здійснюються згідно Постанови №225.

Щодо відповідальності

Звертаємо увагу замовників, що Законом № 530 внесені відповідні зміни та встановлена відповідальність за порушення законодавства, що передбачена статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення і стосується неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток: лист ДП “Прозорро” від 24.03.2020 № 206/712/10.

Директор департаменту
сфери публічних закупівель
Мінекономіки

Лілія ЛАХТІОНОВА


24.03.2020 № 206/712/10

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі – Підприємство) розглянуло лист від 24.03.2020 № 3304-04/20335-08 (вхідний від 24.03.2020 № 206-753) та повідомляє наступне.

Підприємство надає інформацію щодо реалізації в електронній системі закупівель алгоритму проведення закупівель відповідно до вимог Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби ( COVID-19) на території України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 (далі – Постанова № 225):

  • Замовник через особистий кабінет на авторизованому електронному майданчику (далі – Майданчик) створює план закупівель та підвантажує в об’єкт плану всю необхідну інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі, строк поставки товарів або виконання робіт чи послуг тощо;
  • Майданчик забезпечує інформування постачальників, підписаних на закупівлі по відповідним СРУ кодам;
  • Майданчик при формуванні Звіту про укладений договір з ознакою Соvid-19 видає попередження Замовнику наступного змісту: «Зверніть увагу, публікація Звіту про укладений договір відповідно до Постанови № 225 може відбутися не раніше ніж через 48 годин після публікації відповідного рядка плану.

Генеральний директор

В.В. Задворний