Лист Мінекономіки Щодо необхідності дотримання вартісних меж

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вих. № 3304-04/40135-06 від 01.10.2019

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства та
інші суб’єкти сфери публічних
закупівель

Щодо необхідності дотримання
вартісних меж

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), як Уповноважений орган у сфері закупівель, керуючись пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), здійснює аналіз функціонування системи публічних закупівель.

Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

Поряд з цим, відповідно до частини сьомої статті 2 Закону замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

При цьому, виходячи зі змісту абзацу четвертого частини першої статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом, під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

Принципи здійснення закупівель визначені частиною першою статті 3 Закону.

Так, одним з принципів здійснення закупівель є максимальна економія та ефективність.

Водночас зазначаємо, що Мінекономіки під час здійснення аналізу функціонування системи публічних закупівель проаналізовано показники  ефективності закупівель за 2017-2018 роки (додається).

За результатами  проведеного аналізу загальна частка оголошених відкритих торгів  з очікуваною вартістю до 200 тис. гривень із загальної кількості оголошених в 2017 – 2018 роках склала 24 %.

Кількість закупівель, які не відбулися при оголошенні відкритих торгів з очікуваною вартістю до 200 тис. гривень в 2017 та 2018 роках однакова і складає 58%.

Оскільки у таких торгах у 82% випадків бере участь менше двох учасників, такі торги є неуспішними, що призводить до відміни, необхідності повторного їх проведення та, в разі двічі відмінених торгів, до  застосування переговорної процедури.

Разом з тим, проведення відкритих торгів у разі здійснення закупівель, очікувана вартість яких до 200 тис. гривень, не відповідає правилам встановленим Законом, оскільки проведення процедур передбачає необхідність дотримання конкретних строків, обов’язкове складання тендерної документації, яка вимагає встановлення кваліфікаційних критеріїв та документальне їх підтвердження. Застосування процедур закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону, призводить до відсутності учасників, які готові брати участь у таких відкритих торгах.

З іншого боку замовники, які проводять такі торги,  не забезпечують своєчасно свої потреби для якісного виконання визначених функцій та несуть додаткові витрати (адміністративні, трудові, часові) на проведення відкритих торгів повторно та на здійснення переговорної процедури.

Враховуючи зазначене, замовнику під час здійснення закупівель необхідно дотримуватися вимог Закону. Разом з тим, з метою забезпечення ефективного виконання своїх функцій рекомендуємо:

завчасно планувати проведення процедур з урахуванням потреби та/або запланованих видатків у кошторисі та/або фінансовому плані;

проводити заходи направлені на консолідацію потреб для проведення закупівель в рамках однієї процедури в разі наявності окремих підрозділів;

застосовувати механізм закупівлі товарів та послуг за рамковими угодами та/або використовувати послуги централізованої(их) закупівельної(их) організації(й);

при визначенні нового предмету закупівлі, в разі виділення додаткових коштів, керуватися узагальненою відповіддю рекомендаційного характеру від 14.09.2016
№ 3302-06/29640-06 “Щодо планування закупівель”, розміщеному на офіційному веб-сайті Міністерства (www.me.gov.ua) у підрозділі “Узагальнені відповіді” розділу “Консультації з питань закупівель” підрубрики “Публічні закупівлі” за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&lang=uk-UA&fNum=3302-06%2F29640-06

Водночас інформуємо, що з огляду на прийняття 19.09.2019 Верховною Радою України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” № 1076, технічна реалізація буде приведена у відповідність з вимогами Закону в частині визначених порогів.

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток: на 3 арк.

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель
Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України 

Лілія ЛАХТІОНОВА

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО