Лист Мінекономіки “Щодо інформування про локалізацію у публічних закупівлях”

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

№ 3323-04_50717-06 від 21.07.2022

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № від
Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо інформування про локалізацію
у публічних закупівлях

Міністерство економіки України як Уповноважений орган, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель, інформує.

14.07.2022 набирає чинності Закон України від 16.12.2021 № 1977-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості” (далі – Закон № 1977), яким запроваджується тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, вимога щодо ступеня локалізації в Україні для закупівлі визначених цим Законом товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн.

Згідно з визначенням пункту 291 частини першої статті 1 Закону ступінь локалізації виробництва – показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:

СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%,

де СЛ – ступінь локалізації виробництва; МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень; IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень; С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

Ступінь локалізації застосовується до товарів, перелік яких міститься у підпункті 2 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону. Формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, Уповноважений орган. Такий перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

При цьому Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інформуємо, що наразі розроблено зазначений порядок, який перебуває на погодженні із заінтересованими органами.

Крім цього, звертаємо увагу, що згідно з пунктом 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону цей пункт не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Поряд з цим, оскільки Закон № 1977, який має на меті модернізацію та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки, поліпшення економічного становища України, збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення добробуту громадян, розроблений групою народних депутатів України, та ураховуючи частину третю статті 21 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, згідно з якою комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України, у разі необхідності отримання роз’яснення щодо положень Закону № 1977 можна звертатися до відповідного комітету Верховної Ради України.

Принагідно інформуємо, що узагальнена відповідь Уповноваженого органу буде підготовлена на підставі запитів суб’єктів сфери публічних закупівель та розміщена на інформаційному ресурсі після набрання чинності Закону та прийняття вищевказаного порядку.

Директор департаменту публічних закупівель,
конкурентної політики та гуманітарної сфери Олександр БІЛЯНСЬКИЙ

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО