Лист Мінекономіки Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вих. № 3304-04_2361-06 від 16.01.2020

Органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, установи,
організації, підприємства та інші
суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо інформації про перелік відкритих єдиних
державних реєстрів, доступ до яких є вільним

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України як Уповноважений орган, який відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі-Закон) щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу, повідомляє.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлені Законом України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон).

Згідно з частиною першою та другою статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або може прийняти рішення про відмову учаснику та відхилити тендерну пропозицію у випадках, визначених у цій статті Закону.

Частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. При цьому замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Державна податкова служба України, Міністерство юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції та Міністерство внутрішніх справ України надали інформацію щодо відкритих державних реєстрів листами від 24.12.2019 № 4158/5/99-00-02-10-02-16, від 02.01.2020 № 81/28294-26-19/8.4.1, від 28.12.2019 № 71-05/86158/19 та від 20.12.2019 № 19467/16-2019 відповідно, що додаються.

Додаток: на 9 арк.

Директор департаменту
сфери публічних закупівель
Мінекономіки

Лілія ЛАХТІОНОВА


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДПС)

від 24.12.2019 р. № 4158/5/99-00-02-10-02-16

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

вул. М. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008

Державна податкова служба України розглянула лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вх. ДПС від 11.12.2019 № 15916/5) та повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами) на офіційному порталі Державної податкової служби України (tax.gov.ua) та на Порталі відкритих даних (data.gov.ua) щомісяця оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Сума податкового боргу може змінюватись щоденно. Отже, необхідність підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом у суб’єктів господарювання шляхом видачі їм довідок залишається.

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554.

З метою реалізації Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 37/11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2018 за № 139/31591 (далі – Порядок № 37/11), 14.01.2019 Державною фіскальною службою України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджено Протокол № 1 про порядок взаємодії, структуру та формати обмінних файлів до наказу (далі – Протокол № 1).

Згідно з Протоколом № 1 електронна система закупівель формує та передає до ITC ДФС запити щодо надання інформації про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС, в учасника процедури закупівлі, а ITC ДФС формує і передає до електронної системи закупівель відповіді на такі запити.

Протягом червня-жовтня поточного року адміністраторами систем здійснювалось тестування програмного забезпечення в частині обробки запитів, отриманих з електронної системи закупівель, та формування і надання засобами ITC ДФС відповідей на такі запити.

За результатами тестування та з метою приведення нормативних актів у відповідність до реалізованого механізму інформаційної взаємодії 23.11.2019 ДФС та Мінекономіки затверджено Протокол № 1/1 про структуру та формат запитів і відповідей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем і зміни до них, форму журналів обліку запитів і відповідей до Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявністі заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (далі – Протокол № 1/1). Протокол № 1 визнано таким, що втратив чинність.

На сьогодні інформаційна взаємодія, визначена Порядком № 37/11 та Протоколом № 1/1, здійснюється у встановленому зазначеними актами порядку.

В. о. директора Департаменту
податкових сервісів

Наталія СЕРДЮК


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мін’юст

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України

У зв’язку з листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06 грудня 2019 року № 3304-04/51931-03 щодо надання інформації про відкриті державні реєстри (які можуть містити інформацію, вказану в частинах першій та другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), доступ до яких є вільним, Міністерством юстиції України надається відповідна інформація.

Щодо відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) Державний реєстр прав – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

Всі відомості, які містяться у Державному реєстрі прав, є відкритими та загальнодоступними як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом права.

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом (частина перша статті 32 Закону).

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи (посилання https://kap.minjust.gov.ua/) або в паперовій формі державним реєстратором.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства (частина друга статті 32 Закону).

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (зі змінами).

Частиною третьою статті 32 Закону встановлено, що для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Процедуру надання (припинення) доступу посадовим особам державних органів, органів місцевого самоврядування чи інших визначених законом особам, адвокатам та нотаріусам (далі – користувачі) до Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначає Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок) (зі змінами).

Доступ користувачів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Реєстру, крім випадку надання посадовим особам державних органів автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру прав (пункт 3 Порядку).

Абзацом першим пункту 5 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (зі змінами) визначено, що інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, наявні в Державному реєстрі прав, а також відповідні відомості з його невід’ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.

Щодо відомостей з Єдиного державного реєстру зазначаємо, що частиною першою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Закон про реєстрацію) встановлено, що відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Способи отримання відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі визначені частиною другою статті 11 Закону про реєстрацію.

Так, відповідно до абзацу першого пункту 1 частини другої статті 11 Закону про реєстрацію відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються, зокрема, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів до відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про місцезнаходження, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб – правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, — шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про реєстрацію державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 6 розділу І Порядку доступ державних органів до відомостей Єдиного державного реєстру за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів надається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, що відповідно до закону має право на отримання інформації шляхом генерування особистого логіна та пароля такому користувачу.

Доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру надається користувачам з метою їх перегляду, копіювання та друку.

Щодо відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Міністерство юстиції України відповідно до визначених повноважень, серед іншого, здійснює ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств).

Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, а також порядок надання відомостей з нього установлено Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року № 1106/19844.

У Єдиному реєстрі підприємств міститься інформація про боржників, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, у тому числі стосовно визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього процедури ліквідації (відповідно до пункту 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» це є підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі) та інші дані.

З метою спрощення реалізації суб’єктами підприємницької діяльності права на участь у здійсненні державних закупівель та для інших цілей провадження господарської діяльності, Міністерством юстиції забезпечено можливість безкоштовно та цілодобово отримувати інформацію з Єдиного реєстру підприємств в режимі онлайн на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції у кабінеті електронних сервісів.

З детальною інформацією щодо отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: напрями діяльності/ банкрутство/ єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство/ порядок отримання інформації з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство/ покрокові дії для отримання інформаційної довідки з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (https://minjust.gov.ua/section_397).

Додатково повідомляємо, що Міністерством юстиції України забезпечується вільний доступ до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру нотаріусів.

Враховуючи викладене, на сьогодні повністю забезпечено відкритий доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та надання відповідних електронних сервісів.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) на лист від 06.12.2019 № 3304-04/51931-03 інформує про таке.

Відповідно до змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797, внесених рішенням Національного агентства від 01.03.2019 № 605, в інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка надана листом від 07.02.2019 № 20-02/8613/19, слова «електронному цифровому підписі (далі – ЕЦП)» слід замінити словами «кваліфікованому електронному підписі» та слово «ЕЦП» замінити словами «кваліфіконаній електронній печатці».

Інша інформація, надана листом Національного агентства від 07.02.2019 № 20-02/8613/19, є актуальною і не потребує уточнення.

Т.в.о. Голови

Наталія НОВАК


МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

Департамент сфери публічних
закупівель

На № 3304-04/51931-03 від 06.12.2019

Про надання інформації

Департамент інформатизації МВС, розглянувши в межах компетенції лист Департаменту сфери публічних закупівель Мінекономіки від 06 грудня 2019 року № 3304-04/51931-03 щодо надання інформації про відкриті єдині державні реєстри, доступ до яких є вільним, повідомляє таке.

Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі»
переможець процедури державної закупівлі зобов’язаний надати замовнику, серед іншого, довідку про те, що його посадова (службова) особа не притягувалась до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні з корисливих мотивів та не має судимості, яку не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Надання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності,
відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, здійснюється Департаментом інформатизації МВС та територіальними органами з надання сервісних послуг МВС відповідно до наказу МВС України від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 22/29890.

Зокрема, цим наказом визначено наступний перелік суб’єктів, які мають право на запит та отримання відомостей з персонально-довідкового обліку:

  1. державні органи, які здійснюють правоохоронні функції;
  2. суди всіх рівнів;
  3. органи державної влади та їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;
  4. фізичні особи.

Запит фізичної особи може подаватися в письмовій або електронній формі. Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації фізичної особи з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний вебсайт МВС та офіційні вебсайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

Інформація щодо отримання фізичними особами довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, розміщена на офіційному вебсайті МВС за посиланням https://mvs.gov.ua/ua/pages/Onlayn zamovlennya dovidki ta perevirka statusu gotovnosti.htm.

Онлайн замовлення довідки та перевірка статусу її готовності здійснюється за посиланням https://odk.mvs.gov.ua/. Для замовлення довідки необхідно пройти процедуру ідентифікації за електронним підписом, BankID або MobilelD в Інтегрованій системі електронної ідентифікації.

За посиланням https://wanted.mvs.gov.ua/test реалізована можливість перевірки легітимності виданих довідок про відсутність (наявність) судимості шляхом введення даних про номер довідки та дату народження особи, якій надано довідку.

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг – акредитований центр сертифікації ключів МВС України (http://ca.mvs.gov.ua/) надає послуги юридичним особам публічного та приватного права всіх форм власності, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, фізичним особам – громадянам України, особам без громадянства, іноземцям.

Директор Департаменту

Ігор БОНДАРЕНКО

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО